Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. Ветеринарски специјалистички институт "Jагодина", Сектор за лабораторијска испитивања

Бошка Јовића 6, 35000 Јагодина

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-246
ПИБ:101323596
Акр. број:01-171
Web:http://www.vsijagodina.com/
Тел:+ 381 35 8222265
Факс:+ 381 35 8222265

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. децембар 2006.
Датум последње акр.:5. новембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:4. новембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Јелена Петковић
Функција:представник руководства за квалитет
Телефон:+ 381 35 8245380 + 381 35 8245598 + 381 63 445534
Факс:+ 381 35 8245380
Е-маил:jelapet@gmail.com