Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. Институт за јавно здравље Крагујевац, Центар за хигијену и хуману екологију

Николе Пашића 1, 34000 Крагујевац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-232
ПИБ:102135344
Акр. број:01-169
Web:http://www.izjzkg.rs/
Тел:+ 381 34 504 526
Факс:+ 381 34 331 344

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. децембар 2006.
Датум последње акр.:20. јануар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:19. јануар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Марија Карајовић Зоговић
Функција:Руководилац система квалитета
Телефон:+381 34 504 500
Факс:+381 34 331 344
Е-маил:kvalitet@izjzkg.rs