Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. Завод за јавно здравље Сремска Митровица

Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-186
ПИБ:100791703
Акр. број:01-151
Web:http://www.zdravlje-sm.org.rs/
Тел:+381 22 610 511
Факс:+381 22 636 509

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:7. јул 2006.
Датум последње акр.:11. јун 2022.
Датум истицања/укидања акр.:10. јун 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Јадранка Костић
Функција:Помоћник директора за квалитет
Телефон:+381 22 610 511
Факс:+381 22 610 511
Е-маил:jadranka.kostic@zdravlje-sm.org.rs