Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. СП лабораторија АД Бечеј

Индустријска 3, Бечеј, 21220 Бечеј

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-022
ПИБ:104076691
Акр. број:01-018
Web:http://www.splaboratorija.rs/
Тел:+381216811603
Факс:+381216912545

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. септембар 2001.
Датум последње акр.:24. јун 2019.
Датум истицања/укидања акр.:23. јун 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Ерика Иван
Функција:Извршни директор Сектора квалитета
Телефон:+381216811603
Факс:+381216912545
Е-маил:splaboratorija@splaboratorija.rs