Преузимање ПДФ-а

СП лабораторија АД Бечеј

Индустријска 3, Бечеј, 21220 Бечеј

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-022
ПИБ:104076691
Акр. број:01-018
Web:http://www.splaboratorija.rs/
Тел:+381216811603
Факс:+381216912545

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. септембар 2001.
Датум последње акр.:24. јун 2019.
Датум истицања/укидања акр.:23. јун 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Ерика Иван
Функција:Извршни директор Сектора квалитета
Телефон:+381216811603
Факс:+381216912545
Е-маил:splaboratorija@splaboratorija.rs

Локације

Т1 - Терен
Л2 - Лабораторија
Л1 - СП Лабораторија А.Д. Бечеј

Историја статуса

24. јун 2019. - 23. јун 2023.Акредитован
24. јун 2015. - 23. јун 2019.Акредитован
24. јун 2011. - 23. јун 2015.Акредитован
5. јул 2007. - 24. јун 2011.Акредитован
22. септембар 2001. - 22. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Ферментиса на и хидролизова на храна (пиво, скробни сируп, скроб, екстракт слада,ферме нтисани производиукисело тесто, ферментиса ни млечни производ, соја сос)

Одређивање алергена – глутен (ELISA – фотометријски)

мин 10 mg/kg

Ridascreen Gliadin competitive^37) R7021, RBiopharm AG

Л1 
Колачи, крекери,, енергетски производи, сладолед, цералије, снек производи, салатни преливи, течни производи (млеко, сокови...), испирне течности

Одређивање алергена – соја
(ELISA-фотометријски)

мин 2,5 mg/kg

Veratox for Soy Allergen (8410)^26) Neogen

Л1 
Колачи, крекери, какао производи, сладолед, цереалије, снек производи

Одређивање алергена – лешник
(ELISA-фотометријски)

мин 2,5 mg/kg

Veratox for Hazelnut Allergen (8420)^25) Neogen

Л1 

Одређивање алергена – кикирики
(ELISA-фотометријски)

мин 2,5 mg/kg

Veratox for Peanut Allergen (8430)^24) Neogen

Л1 
Храна Кекси, колачи, торте и сировине и смеше за њихову припрему, сокови и напици без млека и прашкови за њихову припрему, сосови и намази, снек производи, прерађевине од меса, испирне течности

Одређивање алергена –млеко (ELISA-фотометријски)

мин 2,5 mg/kg

Veratox for Total Milk Allergen (8470) 35) Neogen

Л1 
Храна - Млински и пекарски производи, тестенине, производи од соје, зачини,готова јела, производи од меса, освежавајућа безалкохолна пића, какаопроизводи, производи од кафе, сладолед, уље ароме

Одређивање алергена – глутен (ELISA – фотометријски)

мин 5 mg/kg

Ridascreen Gliadin^22) R7001, R-Biopharm AG

Л1 
Храна Производи од цереалија (теста, снек производи...), салатни преливи и намази, кекси, колачи, торте и смеше за њихову припрему, сладолед

Одређивање алергена – jaje
(ELISA – фотометријски)

мин 2,5 mg/kg

Veratox for Egg Allergen
(8450) 36) Neogen

Л1 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Биљни материјали, Технолошки прерађени производи са састојцима биљног порекла

Испитивање генетичке модификованости
- Екстракција DNK
- Квалитативни и квантитативни PCR

JRC-Compendium of reference methods for GMO analysis „f“

Л1 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Воће, поврће, житарице и уљарице

Одређивање кватернерних амонијумових једињења BAC-C10, BAC-C12, BAC-C14, BAC-C16, DDAC-C10 (LC/MS/MS)

мин 0,01 mg/kg

EURL-SRM QACs 34)

Л1 
Храна Мед

Одређивање односа стабилних изотопа угљеника (^13C/^12C) (IRMS)

AOAC 998.12:1998

Л1 
Храна Вино, aлкохолни дестилати и алкохолна пића

Одређивање односа стабилних изотопа водоника (D/H) (IRMS)

VM/MET 960

Л1 
Храна Алкохолни дестилати и алкохолна пића

Одређивање односа стабилних изотопа кисеоника (^18O/^16O) (IRMS)

VM/MET 960

Л1 
Храна - Вино

Одређивање односа стабилних изотопа кисеоника (^18O/^16O) (IRMS)

OIV-MA-AS2-12:R2009

Л1 
Храна Алкохолни дестилати и алкохолна пића

Одређивање односа стабилних изотопа угљеника (^13C/^12C) (IRMS)

VM/MET 960

Л1 
Храна - Вино

Одређивање односа стабилних изотопа угљеника (^13C/^12C) (IRMS)

OIV-MA-АS312-06:R2009

Л1 
Храна Масна храна

Одређивање PCB (GC/MS)28)

мин 0,003 mg/kg

VM/MET 1156

Л1 
Храна

Одређивање садржаја фосфора

мин 4 mg/100g

NMLK 57, 2ndEd:1994

Л1 

Одређивање D сорбитола (IC са електрохемијским детектором)

мин 0,01%

VM/MET 1088

Л1 

Одређивање активности воде – aw (мерење електролитичке отпорности)

0,03-1

NMKL 168:2001

Л1 
Храна

Одређивање садржаја шећера (глукоза, фруктоза, сахароза, лактоза и малтоза) (IC са електрохем. детектором)

мин 0,01%

VM/MET 938

Л1 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна анималног порекла и храна за животиње

Одређивање сулфонамида и антибиотика (LC/MS)^30)

мин 0,01 mg/kg

VM/MET 936

Л1 
Храна

Одређивање витамина B1 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 0,1 mg/100g

SRPS EN 14122:2014

Л1 

Одређивање витамина B2 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 0,1 mg/100g

SRPS EN 14152:2014

Л1 

Одређивање витамина B6 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 0,1 mg/100g

SRPS EN 14164:2014

Л1 

Одређивање витамина C (HPLC-PDA)

мин 0.25 mg/100g

VM/MET 930

Л1 

Одређивање витамина A (HPLC-PDA)

мин 0,1 mg/100g

SRPS EN 12823-1:2014

Л1 

Одређивање витамина E (HPLC-PDA)

мин 0,1 mg/100g

SRPS EN 12822:2014

Л1 
храна за животиње

Одређивање витамина E (HPLC-PDA)

мин 0,1 mg/kg

SRPS EN ISO 6867:2008

Л1 
Храна

Одређивање витамина D (HPLC-PDA)

мин 0,02 mg/100g

VM/MET 926

Л1 
Храна и храна за животиње

Одређивање микотоксина
(течни хроматограф са различитим детекторима)

SRPS EN 15891
SRPS EN 15791
SRPS EN 16187
SRPS EN 16006
SRPS EN 16007
SRPS EN 14132
SRPS EN 15850
SRPS EN 15792
SRPS EN ISO 14501
SRPS ISO 8128-1
SRPS EN 16877
VM/MET 913
„f“

Л1 
Храна, храна за животиње и вода

Одређивање метала и металоида
(ICP/MS)

SRPS EN 15763
SRPS EN 15765
EPA 6020A
VM/MET 865
„f“

Л1 
Храна и храна за животиње

Oдређивање резидуа пестицида
(гасна и течна хроматографија са различитим детекторима)

SRPS EN 15662
SRPS EN 12393-2
SRPS EN 12396-2
QuPPe-Method
VM/MET 886
„f“

Л1 
Храна и храна за животиње

Одређивање аминокиселинског састава (IC са електрохем. детектором)^31)

0,01%

VM/MET 937

Л1 
Храна (термички обрађени производи од кромпира, житарица, кафе и дечија храна) и Храна за животиње (термички обрађена)

Одређивање акриламида
(LC-MS/MS)

мин 15 µg/kg

SRPS EN 16618:2015

Л1 

Одређивање акриламида
(LC-MS/MS)

мин 15 µg/kg

VM/MET 1211

Л1 
Храна и храна за животиње

Одређивање PAH
(GC/MS/MS)

мин 1μg/kg
Суво зачинско и
лековито биље:
мин 5μg/kg

VM/MET 1116

Л1 
Храна за животиње

Одређивање витамина D (HPLC-PDA)

мин 8000 IU/kg

VM/MET 926

Л1 

Одређивање витамина B1 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 1 mg/kg

VM/MET 927

Л1 

Одређивање витамина B2 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 1 mg/kg

VM/MET 928

Л1 

Одређивање витамина B6 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 1 mg/kg

VM/MET 929

Л1 

Одређивање витамина C (HPLC-PDA)

мин 2,5 mg/kg

VM/MET 930

Л1 

Одређивање витамина A (HPLC-PDA)

мин 400 IU/kg

SRPS EN ISO 14565:2011

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa (квалитативна метода)

Правилник^12)
одељак G/II-3

Л1 

Изоловање и идентификација коагулаза позитивних стафилокока (квалитативна метода)

Правилник^12)
одељак G/II-2

Л1 

Одређивање укупног броја мезофилних аеробних бактерија и укупног броја квасаца и спора плесни (квантитативна метода)

Правилник^12)
одељак G/II-1

Л1 

Изоловање и идентификација Escherchia coli (квалитативна метода)

Правилник^12)
одељак G/II-4

Л1 

Изоловање и идентификација Proteus vrsta (квалитативна метода)

Правилник^12)
одељак G/II-5

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода (вода за пиће)

Одређивање броја Clostridium perfringens
Метода помоћу мембранске филтрације

SRPS EN ISO 14189:2017

Л1 
Вода - Вода за пиће

Одређивање броја колиформних бактерија фекалног порекла (MF техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 2

Л1 

Одређивање укупног броја колиформних бактерија (MF техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 1

Л1 
Вода - Вода за пиће; Површинска вода; Отпадна вода; Подземне воде

Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa - Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Л1 
Вода - вода за пиће, дезинфикована базенска вода, пречишћена вода

Oдређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 1: Метода мембранске филтрације за воде са ниским позадинским растом

SRPS EN ISO 9308-1:2017/Измена 1:2017

Л1 
Вода - Вода за пиће

Одређивање броја Pseudomonas aeruginosa (MF техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 7

Л1 
Вода - Вода за пиће

Детекција Proteus врста
(MPN техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 5

Л1 

Одређивање броја стрептокока фекалног порекла (MF техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 4

Л1 
Вода за пиће Вода за људску употребу (топла и хладна вода, вода за прање) Пречишћена вода за купање (базенска вода) Индустријска вода (процесна и расхладна)

Одређивање броја Legionella

SRPS EN ISO 11731:2017

Л1 
Вода - Вода за пиће

Одређивање броја сулфиторедукујућих клостридија (MPN техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 6

Л1 

Одређивање укупног броја аеробних мезофилних бактерија

Правилник^15)
Прилог III, тачка 3

Л1 
Вода - Вода за пиће; Површинска вода; Отпадна вода; Подземне воде

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока - Део 2: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 7899-2: 2010

Л1 

Утврђивање присуства врста рода Salmonella

SRPS EN ISO 19250:2014

Л1 

Одређивање броја културабилних микроорганизама - Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222: 2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-19 Фармацеутски производи
Фармацеутски препарати

Детекција Staphylococcus aureus (квалитативна метода)

Ph Jug V, књига 1, тачка 2.6.13

Л1 

Детекција Pseudomonas aeruginosa (квалитативна метода)

Ph Jug V, књига 1, тачка 2.6.13

Л1 

Детекција Salmonella врста
(квалитативна метода)

Ph Jug V, књига 1, тачка 2.6.13

Л1 

Детекција и одређивање броја Esherichia coli (квалитативна и квантитативна метода)

Ph Jug V, књига 1, тачка 2.6.13

Л1 

Детекција и одређивање укупног броја ентеробактерија (квалитативна и квантитативна метода)

Ph Jug V, књига 1, тачка 2.6.13

Л1 

Одређивање укупног броја живих микроорганизама (квантитативна метода)

Ph Jug V, књига 1, тачка 2.6.12

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Вино и шира

Детекција, диференцијација и бројање квасаца на плочи

OIV
MA-AS4-01.6.1:2010

Л1 
Храна Свеже и смрзнуто воће и поврће

Детекција Е. coli O157 (укључујући H7) – ELFA техника – ензимска флуоресценција

VM/MET 1179

Л1 
Храна - Вино, Шира

Детекција, диференцијација и бројање сирћетних бактерија на плочи

OIV MA-AS4-01.6.1:2010

Л1 

Детекција, диференцијација и бројање млечно-киселинских бактерија на плочи

OIV MA-AS4-01.6.1: 2010

Л1 
Храна - Јагодичасто воће

Хоризонтална метода за одређивање норовируса у храни коришћењем ланчане реакције полимеразе у реалном времену (RT-PCR) – Део 2: Метода за детекцију

SRPS EN ISO 15216-2:2019

Л1 
Бактеријски изолати Salmonella spp.

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и типизацију Salmonella – Део 3: Упутство за типизацију Salmonella spp.

SRPS CEN ISO TR 6579-3:2014

Л1 
Храна - Јагодичасто воће

Хоризонтална метода за одређивање вируса Хепатитиса А у храни коришћењем ланчане реакције полимеразе у реалном времену (RT-PCR) – Део 2: Метода за детекцију

SRPS EN ISO 15216-2:2019

Л1 
Храна - Вино, Шира

Детекција, диференцијација и бројање плесни на плочи

OIV MA-AS4-01.6.1: 2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна - Храна за животиње

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp.-Део 2: Метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом или једнаком од 0,95

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни – Део 1: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

SRPS ISO 21527-1:2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја мезофилних млечно-киселинских бактерија – Техника бројања колонија на 30оС

ISO 15214:1998

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја ß-глукуронидаза позитивне Escherichia coli – Део 2: Техника бројања колонија на 44оС помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил β-Д-глукуронида

SRPS ISO 16649-2:2008

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) –Део 2: Техника употребом агара са плазмом кунића и фибриногеном

SRPS EN ISO 6888-2:2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) –Део 1: Техника употребом агара по Берд-Паркеру

SRPS EN ISO 6888-1:2009

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21.2 Храна, храна за животиње и брисеви
Храна Храна за животиње Узорци са површина

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза- позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) – Део 3: Откривање и МПН техника за мале бројеве

SRPS EN ISO 6888-3:2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus - Техника бројања колонија на 30оС

SRPS EN ISO 7932:2009

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Campylobacter spp. - Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 10272-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfingens – Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 7937:2010

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја колиформа-Техника бројања колонија

SRPS ISO 4832:2014

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp.- Део 1: Метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceaе - Део 2: Техника бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceaе - Део 1: Oткривање Enterobacteriaceaе

SRPS ISO 21528-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Escherichia coli –Техника највероватнијег броја

SRPS ISO 7251:2018

Л1 

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella - Део 1: Oткривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузимајући Анекс Д

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту у анаеробним условима

SRPS ISO 15213:2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама-Део 1: Бројање колонија на 30оС техником наливања плоче

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за откривање Cronobacter spp.

SRPS EN ISO 22964:2017

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње

Одређивање амонијачног азота (волуметријски)

мин 0,01%

Правилник^2)
метода 8

Л1 

Одређивање садржаја масти (гравиметријски)

мин 0,05%

SRPS ISO 6492:2001

Л1 

Одређивање садржаја влаге и других испарљивих материја (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 6496:2001

Л1 

Одређивање садржаја сирових протеина, по Kjeldalu (волуметријски)

мин 0,1%

SRPS EN ISO 5983-1:2010

Л1 

Одређивање садржаја сирове целулозе (гравиметријски)

мин 1%

SRPS EN ISO 6865:2008

Л1 

Oдређивање садржаја хлорида растворљивих у води (волуметријски)

мин 0,05%

SRPS ISO 6495-1:2018

Л1 

Одређивање садржаја скроба (полариметријски)

мин 1g/kg

SRPS ISO 6493:2004

Л1 

Одређивање количине примеса (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^2)
метода 3

Л1 

Одређивање укупног фосфора (спектрофотометријски)

мин 0,05%

Правилник^2)
метода 29

Л1 

Одређивање садржаја калцијума (волуметријски)

мин 1g/kg

SRPS ISO 6490-1:2001

Л1 

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1-14 pH

Правилник^2)
метода 15

Л1 

Одређивање киселинског степена (волуметријски)

мин 0,3

Правилник^2)
метода 14

Л1 
Храна за животиње

Одређивање пепела нерастворног у хлороводоничној киселини (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 5985:2014

Л1 
Храна за животиње

Одређивање сировог пепела (гравиметријски)

мин 0,01 %

SRPS ISO 5984:2013

Л1 
Храна за животиње - Уљане сачме и погаче

Одређивање садржаја влаге
(гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 771:2001

Л1 

Одређивање садржаја уља
(гравиметријски)

мин 0,05%

SRPS EN ISO 734:2016

Л1 
Храна и храна за животиње - кукуруз

Одређивање садржаја влаге (у млевеним и целим зрнима) у кукурузу
(гравиметрија)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 6540:2012

Л1 
Храна и храна за животиње - жита, млински производи

Одређивање садржаја влаге
(гравиметрија)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 712:2012

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Ђубрива

Одређивање садржаја водорастворног сумпора присутног у различитим облицима (гравиметријски)

мин 0,1%

SRPS EN 15749:2011 метода А

Л1 

Одређивање садржаја сумпора присутног у различитим облицима (гравиметријски)

мин 0,1%

SRPS EN 15749:2011 метода А

Л1 

Одређивање садржаја B, Ca, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, K и Zn (ICP/MS)

K: 0,01%
B, Ca, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Zn: мин 0,0001 %

VM/MET 882

Л1 

Одређивање садржаја фосфора растворљивог у минералним киселинама (гравиметријски)

мин 0,1%

SRPS EN 15959:2012

Л1 

Одређивање садржаја фосфора растворљивог у неутралном амонијум-цитрату (гравиметријски)

мин 0,1%

SRPS EN 15959:2012

Л1 

Одређивање садржаја фосфора растворљивог у води (гравиметријски)

мин 0,1%

SRPS EN 15959:2012

Л1 

Одређивање гранулације ђубрива просејавањем (гравиметријски)

0-100%

SRPS ЕN 1235:2011

Л1 

Одређивање садржаја нитратног и амонијачног азота (волуметријски)

mаx 40%

SRPS EN 15476:2016

Л1 

Одређивање садржаја амонијачног азота (волуметријски)

mаx 40%

SRPS EN 15475:2016

Л1 

Одређивање садржаја влаге (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN 12048:2011

Л1 
Предмети опште употребе - Козметички производи и козметички производи са посебном наменом

Одређивање органохлорних пестицида (GC/ECD)^32)

мин 0,01 mg/kg

VM/MET 1158

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене

Одређивање садржаја бензоеве, сорбинске и р-хидроксибензоеве киселине (HPLC/PDA)

мин 0,01 %

VM/MET 954

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће, средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање тела (Површински активне материје)

Одређивање садржаја слободних алкалија или слободних киселина (волуметријски)

мин 0,03 mg/g

SRPS ISO 4314:1992

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавања тела

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1-14 pH

Правилник^12)
метода А

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода (вода за пиће)

Одређивање садржаја слободног и укупног резидуалног хлора -
семиквантитативна метода
(тест - компаратор)

(0,1 – 1) mg/l

VM/ MET 1188

Т1 
Вода - Вода за пиће, површинска вода, отпадне и подземне воде

Одређивање анјона (флуоридни, хлоридни, нитритни, бромидни, нитратни, сулфатни и фосфатни јон) (IC са кондуктометријским и UV детекторима)

NOv2-, NOv3-, Br-: мин 0,01 mg/l
F-, Cl-,POv4^3-,SOv4^2- :
мин 0,1 mg/l

SRPS EN ISO 10304-1:2009

Л1 
Вода - Површинске и слане воде, отпадне воде

Одређивање садржаја масти и уља у води (гравиметријски)

мин 5 mg/l

EPA 1664A:1999

Л1 

Одређивање таложивих материја у води (по Imhoff-у, мерењем)

мин 0,2 ml/l/h

EPA 160.5:1974

Л1 
Вода - Сирова, пијаћа и отпадна вода

Одређивање садржаја азота у води (волуметријски)

мин 1 mg/l

SRPS EN 25663:2009

Л1 
Вода - Вода за пиће

Одређивање укуса воде за пиће (сензорски)

Приручник^7)
стр. 115

Л1 

Одређивање мириса воде за пиће (сензорски)

Приручник^7)
стр. 113

Л1 
Вода - Вода за пиће, површинске и слане воде, отпадне воде

Одређивање pH-вредности (потенциометријски)

1-14 pH

EPA 150.1:1978, 1982

Л1 

Одређивање остатка након филтрирања (испарног остатка) у води (гравиметријски)

(10-20000) mg/l

EPA 160.1:1971

Л1 

Одређивање садржаја суспендованих материја (гравиметријски)

(4-20000) mg/l

EPA 160.2:1971

Л1 

Одређивање укупног остатка (гравиметријски)

(10-20000) mg/l

EPA 160.3:1971

Л1 

Одређивање укупне тврдоће воде (комплексометријски)

мин 0,05ºN

EPA 130.2:1978, 1982

Л1 
Вода - Природне и обрађене воде, отпадне воде

Одређивање алкалитета (волуметријски)

0,4 mmol/l – 20 mmol/l

SRPS EN ISO 9963-1:2007

Л1 
Вода - Вода за пиће, површинске и слане воде, отпадне воде, атмосферске падавине

Одређивање електролитичке проводљивости (кондуктометријски)

(0,1 – 100000) µS/cm

EPA 120.1:1982

Л1 
Вода - Вода за људску употребу, вода за кућну употребу, вода за пиће, природна минерална вода, бунарска и флаширана вода, базенска вода

Одређивање перманганатног индекса (утрошка калијум перманганата) воде (волуметријски)

мин 0,4 mg Ov2/l

SRPS EN ISO 8467:2007

Л1 
Вода - Вода за пиће, површинске воде (речна, морска..), сирова вода, индустријска вода, отпадна вода

Одређивање боје воде (спектрофотометријски)

(0-200)°Pt-Co

SRPS EN ISO 6271:2016

Л1 

Одређивање садржаја раствореног кисеоника (волуметријски по Winkler-у)

(0,2-20) mg/l

SRPS EN 25813:2009
SRPS EN 25813:2009/1:2011

Л1 

Одређивање мутноће воде (турбидиметријски)

(0-1000)NTU

SRPS EN ISO 7027-1:2016

Л1 
Вода - Вода за пиће, површинска вода, отпадне и подземне воде

Одређивање катјона
(амонијумов, натријумов,
калијумов, магнезијумов и
калцијумов јон) (IC са
кондуктометријским
детектором)

Na+, K+, Mg2+,
Ca2+: мин 0,1 mg/l
NH4+:
мин 0,01 mg/l

SRPS EN ISO 14911:2009

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмет опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене

Одређивање садржаја Pb, Cd, Hg, As, Ba, Ni и Cr (ICP/MS)

мин 0,001 mg/kg

VM/MET 873

Л1 
Амбалажа и посуђe (папирна, картонска)

Одређивање садржаја As (ICP/MS)

мин 0,001 mg/kg

VM/MET 873

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа и посуђe (пластична)

Одређивање садржаја Cd i Hg (ICP/MS)

мин 0,001 mg/kg

SRPS CR 13695-1:2008

Л1 
Предмет опште употребе - Амбалажа и посуђe (пластична, папирна, картонска)

Одређивање садржаја Pb (ICP/MS)

мин 0,001 mg/kg

SRPS CR 13695-1:2008

Л1 
Предмети опште употребе - Папир, картон, целулоза

Одређивање pH вредности воденог екстракта

1-14 pH

SRPS ISO 6588-2:2014

Л1 
Предмет опште употребе - Амбалажа, прибор и посуђe (пластична)

Методе испитивања за укупну миграцију у симулаторе хране на воденој основи

мин 0,1 mg/dm2

VM/MET 880

Л1 

Одређивање миграције одређених елемената (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Ba, Zn, Mo, Co, Cu, Fe, Mn, Sb и Se) (ICP/MS)

Hg.
мин 0,001 mg/l
Pb, Cd, As, Cr, Ba, Mo, Se и Mn:
мин 0,005 mg/l
Zn, Sn, Co, Cu и Fe: мин 0,01 mg/l

VM/MET 876

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна

Одређивање садржаја ацесулфам K, аспартама и сахарина (HPLC-PDA)

мин 10 mg/kg

SRPS EN 12856:2008

Л1 
Храна

Одређивање суве материје у прехрамбеним производимавакуум метода (гравиметријски)

мин 0,05%

NMKL 169:2002

Л1 

Израчунавање енергетске вредности и угљених хидрата (рачунски)

VM/MET 719

Л1 
Храна

Одређивање садржаја хлорида (NaCl) (потенциометријс ки)

мин 0,05%

NMKL 178:2004

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја алдехида (волуметријски)

мин 5 mg/l aa

Правилник^8)
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја виших алкохола (спектрофотометријски)

мин 100 mg/l aa

Правилник^8)
метода 6

Л1 

Одређивање садржаја испарљивих естара изражених као етил ацетат (спектрофотометријски)

мин 10 mg/l aa

AOAC
метода 972.07:1973

Л1 

Одређивање укупне титрационе киселости (волуметријски)

мин 6 mg/l aa

Правилник^8)
метода 3

Л1 

Одређивање садржаја екстракта (гравиметријски)

мин 0,01 g/l

Правилник^8)
метода 2

Л1 
Храна - Сокови од воћа, поврћа и сродни производи

Одређивање укупне суве материје (гравиметријски)

мин 0,01 %

SRPS EN 12145:2005

Л1 

Одређивање киселости титрацијом (волуметријски)

мин 0,1 g/l

SRPS EN 12147:2005

Л1 

Oдређивање пепела (гравиметријски)

мин 0,01 g/l

SRPS ЕN 1135:2005

Л1 

Oдређивање HMF у соковима (спектрофотометријски)

мин 1 mg/l

IFU 12:2005

Л1 

Oдређивање садржаја D/L млечне киселине (ензимско-спектрофотометријски)

мин 4 mg/l

SRPS ЕN 12631:2005

Л1 

Oдређивање садржаја фосфора (спектрофотометријски)

мин 4 mg/l

SRPS ЕN 1136:2008

Л1 

Одређивање садржаја L-јабучне киселине (ензимско-спектрофотометријски)

мин 0,005 g/l

SRPS EN 1138:2005

Л1 

Одређивање релативне густине (пикнометријски)

SRPS ЕN 1131:2005

Л1 

Одређивање pH (потенциометријски)

1-14 pH

SRPS ЕN 1132:2005

Л1 

Одређивање формолног броја (волуметријски)

мин 0,5 ml 0.1M NaOH/100ml

SRPS EN 1133:2005

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја алкохола (пикнометријски)

2,5-100 % vol

Правилник^8)
метода 1 (А)

Л1 
Храна - Вино

Одређивање садржаја метанола (GC/FID)

50-500 mg/l

OIV MA-AS312-03A:R2015

Л1 

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1-14

OIV-MA-AS313-15:2011

Л1 

Одређивање садржаја лимунске киселине (ензимско-спектрофотометријски)

мин 5 mg/l

OIV-MA-AS313-09:2009

Л1 

Одређивање садржаја D/L млечне киселине (ензимско-спектрофотометријски)

мин 0,002 g/l

OIV-MA-AS313-07:2009

Л1 

Одређивање садржаја L- јабучне киселине (ензимско-спектрофотометријски)

мин 0,005 g/l

OIV-MA-AS313-11:2009

Л1 

Одређивање садржаја испарљивих киселина у вину (волуметријски)

мин 0,1g/l

OIV
MA-AS313-02:2015

Л1 
Храна - Вино

Одређивање садржаја шећера (волуметријски)

мин 0,4g/l

OIV
MA-AS311-01А:2009

Л1 

Одређивање садржаја екстракта (пикнометријски)

мин 15 g/l

OIV
MA-AS2-03B:2012

Л1 

Одређивање садржаја етанола (пикнометријски)

мин 4% vol

Приручник^13)
стр. 88

Л1 

Одређивање садржаја пепела (гравиметријски)

мин 0,5 g/l

OIV,
MA-AS2-04:2009

Л1 

Одређивање укупног сумпор-диоксида (волуметријски)

мин 15 mg/l

OIV,
MA-AS323-04В:2009

Л1 

Одређивање киселости титрацијом (волуметријски)

мин 2 g/l

OIV,
MA-AS313-01:2015

Л1 
Храна - Шећерна репа

Одређивање садржаја шећера (полариметријски)

SRPS E.B1.080:2002, SRPS E.B1.080/1:2002 т. 4.1.3.2

Л1 
Храна адитиви

Одређивање степена чистоће Е330, Е501(i), Е500(i), Е500(ii), Е501(ii), Е503(ii), Е524, Е223, Е224, Е338, Е334, Е260, Е270, КЈ, Е507, Е513

макс. 100%

Ph EU 6.0, volume 2:2008
страна: 1555, 2717, 2894, 2906, 2724, 1180, 2907, 2911, 2727, 2675, 3018, 1097, 2228, 2726, 2085, 2998

Л1 

Одређивање максимума апсорбанције (снимање спектра) (спектрофотометријски)

200-800 nm

Ph EU 6.0, volume 1:2008 Metoda 2.2.25.

Л1 

Одређивање губитка масе сушењем (гравиметријски)

мин 0,01%

VM/MET 1000

Л1 
Храна - Храна у течном стању

Одређивање индекса рефракције (рефрактометријски)

1,3320-1,7000

VM/MET 1009

Л1 

Одређивање густине (пикнометријски)

мин 0,7000 g/ml

VM/MET 1008

Л1 
Храна - Пшенична клица

Одређивање киселинског степена у пшеничној клици (волуметријски)

мин 8 ml 1M NaOH/100g масти

Правилник^3)
група I метода 17

Л1 
Храна - Пиринач

Одређивање примеса у пиринчу (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група I метода 5

Л1 
Храна - Кукуруз

Одређивање садржаја нечистоћа у кукурузу
(гравиметрија)

мин 0,01%

SRPS EN 16378:2014

Л1 
Храна - Брзо смрзнута теста

Одређивање количине воде у брзо смрзнутим тестимa (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група IV метода 2

Л1 
Храна - Тестенине

Одређивање количине липида (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група III метода 7

Л1 
Храна - Пекарски производи

Одређивање киселинског степена средине хлеба (волуметријски)

мин 0,3

Правилник^3)
група II метода 2

Л1 

Одређивање количине воде у пекарским производима (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група II метода 1

Л1 
Храна - Жита, Млински производи

Одређивање количине скроба по Ewersu (полариметријски)

Правилник^3)
група I метода 28

Л1 

Одређивање киселинског степена (волуметријски)

мин 0,3

Правилник^3)
група I метода 16

Л1 

Одређивање садржаја пепела нерастворног у хлороводоничној киселини (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група I метода 11

Л1 
Храна - Жита, млински производи, пекарски производи и брзо смрзнута теста

Одређивање количине масти по Weibull-Sholdt-у (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група I метода 15; група II метода 4; група IV метода 4

Л1 
Храна Семе уљарица

Одређивање киселости уља (волуметријски)

мин 0,05%

SRPS ISO 729:1992

Л1 

Одређивање садржаја уља (гравиметријски)

мин 0,03%

SRPS EN ISO 659:2011

Л1 

Одређивање садржаја нечистоћа (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 658:2008

Л1 

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 665:2008

Л1 
Храна Лецитин

Одређивање боје лецитина по Gardner-у (спектрофотометријски)

1-18

AOCS
метода Ja 9-87:2017

Л1 

Одређивање пероксидног броја (волуметријски)

мин 0 meq/kg

AOCS
метода Ja 8-87:2017

Л1 

Одређивање киселинског броја (волуметријски)

мин 0,1 mgKOH/g

AOCS
метода Ja 6-55:2017

Л1 

Одређивање материја нерастворних у толуену (гравиметријски)

мин 0,01%

ISO 28198:2009

Л1 

Одређивање материја нерастворних у ацетону (гравиметријски)

мин 30%

AOCS
метода Ja 4-46:2017

Л1 

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја (гравиметријски)

мин 0,01%

IS 5055:1996 (Amendment No.I february 2006), Anex C

Л1 
Храна Уља и масти и екстрахована уља и масти

Одређивање састава масних киселина (GC/FID)

мин 0,02%

SRPS ЕN ISO 12966-1:2015

Л1 

Одређивање садржаја фосфора (спектрофотометријски)

мин 0,001%

AOCS метода Ca 12-55:2017

Л1 
Храна - Јаја и производи од јаја

Одређивање суве материје сушењем (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^11)
група II метода 1

Л1 
Храна - Мед и производи од меда

Одређивање активности дијастазе у меду (ензимски, спектрофотометријски )

мин 1 DN

Megazyme assay procedure Т-AMZHY ^19)

Л1 

Одређивање садржаја хидроксиметилфурфурола (спектрофотометријски)

мин 1 mg/kg

Правилник^10)
метода 9

Л1 

Одређивање садржаја пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^10)
метода 6

Л1 

Одређивање садржаја материја нерастворљивих у води (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^10)
метода 5

Л1 

Одређивње киселости меда (волуметријски)

мин 0,5 mmol/kg

Правилник^10)
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја воде у меду (рефрактометријски)

13-25%

Правилник^10)
метода 4

Л1 
Храна - Сирће

Одређивање садржаја укупних киселина, као сирћетна (волуметријски)

мин 0,3 g/l

Правилник^17)
метода 5

Л1 

Одређивање садржаја екстракта (гравиметријски)

мин 1 g/l

Правилник^17)
метода 3

Л1 

Одређивање садржаја етанола (пикнометријски)

мин 0,06 % vol

Правилник^17)
метода 2

Л1 

Одређивање садржаја инвертног шећера (гравиметријски)

мин 0,9 g/l

Правилник^17)
метода 4

Л1 

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметријски)

мин 0,5 g/l

Правилник^17)
метода 8

Л1 

Одређивање садржаја сумпор-диоксида (волуметријски)

мин 3 mg/l

OIV, OENO 60-2000 / OENO 13/2008

Л1 
Храна - Зачини, екстракти зачина, мешавине зачина

Одређивање садржаја пепела нерастворног у киселини (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 930:2001

Л1 

Одређивање садржаја пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 928:2001

Л1 

Одређивање садржаја страних материја (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 927:2012/AC 2014

Л1 

Одређивање садржаја влаге (мерење након дестилације)

мин 0,25%

SRPS ISO 939:1997

Л1 
Храна - Зачини и биљке

Одређивање садржаја испарљивог уља (мерење након дестилације)

мин 0,05 ml/100g

SRPS EN ISO 6571:2016
SRPS EN ISO 6571:2016/А1: 2019

Л1 
Храна - Пекарски квасац

Одређивање садржаја воде (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS E.M8.022:1987

Л1 
Храна - Скроб и производи од скроба

Одређивање садржаја сумпор-диоксида (волуметријски/ спектрофотометријски)

мин 0,3mg/kg

ISO 5379:2013

Л1 

Одређивање pH вредности у скробу и хидролизатима скроба (потенциометријски)

1-14 pH

ISI^18)
метода 26-5е

Л1 

Одређивање сулфатног пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 5809:2008

Л1 

Одређивање садржаја укупне масти (гравиметријски)

0,01%- 1,5%

SRPS EN ISO 3947:2008

Л1 

Одређивање садржаја пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 3593:2008

Л1 

Одређивање количине беланчевина по Kjeldahl-u (волуметријски)

мин 0,1%

SRPS EN ISO 3188:2008

Л1 

Одређивање суве материје у сирупима (рефрактометријски)

0-84%

ISO 1743:1982

Л1 

Одређивање губитка масе сушењем у вакуум сушници у анхидрованој и декстрози монохидрат (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 1741:2008

Л1 

Одређивање садржаја воде (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 1666:2008

Л1 
Храна - Млеко у праху и производи од млека у праху

Одређивање садржаја масти (гравиметријски)

мин 0,1%

SRPS EN ISO 1736:2010

Л1 
Храна Маслац и маргарин

Одређивање садржаја соли (волуметријски)

мин 0,1%

SRPS ISO 1738:2013

Л1 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја меламина (LC/MS/MS)

мин 0,1 mg/kg

SRPS ISO/TS 15495:2013

Л1 

Одређивање воде у маслацу (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 3727-1:2007

Л1 

Одређивање воде у сиру и кајмаку (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^9) VII
група VI метода 1,
група VII метода 1

Л1 

Одређивање воде у млеку у праху (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^9) VII
група IV метода 1

Л1 

Одређивање садржаја лактозе у млеку и сурутки у праху (гравиметрија)

мин 10%

GEA Niro^20)
Analytical Method A 18b

Л1 

Одређивање суве материје згуснутог млека и сладоледа (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^9) VII
група III метода 1,
група X метода 2

Л1 

Одређивање суве материје у млеку, киселом млеку, јогурту и кефиру (гравиметријски)

мин 0,01 %

Правилник^9) VII
група I метода 4,
група II метода 3,
група IX метода 3

Л1 

Одређивање масти по Gerber-у у маслацу (ацидобутирометријски)

(70-90)%

Правилник^9) VII
група VIII метода 2

Л1 

Одређивање масти по Gerber-у у сиру (ацидобутирометријски)

(0-40)%

Правилник^9) VII
група VI метода 2

Л1 

Одређивање масти по Gerber-у у павлаци и кајмаку (ацидобутирометријски)

(0-60)%

Правилник^9) VII
група V метода 1 група VII метода 2

Л1 

Одређивање масти по Gerber-у у јогурту, киселом млеку и кефиру (ацидобутирометријски)

(0-8)%

Правилник^9) VII
група II метода 1
група IX метода 1

Л1 

Одређивање масти по Gerber-у у млеку и згуснутом млеку (ацидобутирометријски)

(0-16)%

Правилник^9) VII
група I метода 3
група III метода 2

Л1 

Одређивање титрационе киселости млека у праху (волуметријски)

мин 0,1 ml

SRPS ISO 6091:2014

Л1 

Одређивање киселости млека
(волуметријски)

мин 0,1 ºSH

Правилник^9) VII
група I метода 2

Л1 
Храна - Зачинска паприка

Одређивање укупних природно обојених материја (спектрофотометријски)

мин 1 g/kg

SRPS ISO 7541:1997

Л1 
Храна - Енергетска пића

Одређивање садржаја таурина
(IC са електрохем. детектором)

мин 100mg/l

VM/MET 1069

Л1 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја кофеина и кинина (HPLC-PDA)

мин 10 mg/l

VM/MET 948

Л1 
Храна Уља и масти и екстрахована уља и масти

Одређивање анисидинског броја (спектрофотометријски)

SRPS EN ISO 6885:2017

Л1 

Одређивање пероксидног броја (волуметријски)

0-15 mmol/kg

SRPS EN ISO 3960:2017

Л1 
Храна - Желатин

Одређивање садржаја влаге у желатину (гравиметријски)

мин 0,01%

АОАC метода 935.46:1935

Л1 
Храна Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи

Одређивање садржаја натријум глутамината (волуметријски)

мин 0,46%

SRPS Е.Z8.018:1994

Л1 

Одређивање садржаја масти (гравиметријски)

мин 0,05%

SRPS Е.Z8.015:1993

Л1 

Одређивање садржаја натријум хлорида (волуметријски)

мин 0,1%

SRPS Е.Z8.012:1994

Л1 

Одређивање садржаја влаге (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS Е.Z8.011:1993

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа и печурака, Сенф

Одређивање укупне суве материје (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^6)
метода 2

Л1 

Одређивање садржаја пепела нерастворног у хлороводоничној киселини (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 763:2007

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа и печурака

Одређивање киселости титрацијом (волуметријски)

мин 0,01 %

SRPS ISO 750:2003

Л1 

Одређивање pH (потенциометријски)

1-14 pH

SRPS ISO 1842:2011

Л1 

Одређивање директно редукујућих и укупних шећера (волуметријски)

за дрш.: мин 1%
за уш.: мин 4%

Правилник^6)
метода 3

Л1 
Храна Конзервисани грашак

Одређивање материја нерастворљивих у етанолу (гравиметријски)

мин 1%

Правилник^6)
метода 22

Л1 
Храна - Воће, поврће и производи од воћа и поврћа и печурака

Одређивање садржаја испарљивих киселина (волуметријски)

мин 0,01g сирћетне киселине/100ml(g)

SRPS ISO 6632:2003

Л1 

Одређивање садржаја укупног сумпор-диоксида (волуметријски/ спектрофотометријски)

мин 0,3mg/kg

SRPS ISO 5522:2003

Л1 
Храна - Сокови од воћа, поврћа и сродни производи

Одређивање садржаја етанола (ензимско-спектрофотометријски)

мин 0,002 g/l

IFU 52:2005

Л1 

Одређивање садржаја D-изолимунске киселине (ензимско-спектрофотометријски)

мин 7 mg/l

SRPS EN 1139:2005

Л1 
Храна - Цитруси

Одређивање садржаја сока у цитрусима (гравиметријски)

мин 1%

OECD: International Standards for Fruit and Vegetables -Citrus

Л1 
Храна - Пиво,вода и напици са присутним COv2

Одређивање садржаја угљендиоксида (манометријски)

2,5-10 g/l

EBC 9.28.3

Л1 
Храна - Пиво

Oдређивање pH (потенциометријски)

1-14 pH

EBC 9.35

Л1 

Одређивање етанола и правог екстракта у пиву и екстракта у основној сладовини (пикнометријски)

мин 0,07 % v/v етанола

MEBAK 2.13.4

Л1 

Одређивање боје (спектрофотометријски)

мин 5 EBC jed.

EBC 9.6

Л1 
Храна - Несладоване сировине-кукуруз за пиварство

Одређивање садржаја екстракта (комљење конгресном методом)

65-95%

EBC 6.5

Л1 
Храна - Јечмени слад

Одређивање садржаја екстракта (комљење конгресном методом)

68-90%

EBC 4.5.1 и 5.5

Л1 

Одређивање боје сладовине (спектрофотометријски)

(3-26) EBC jed

EBC 4.7.1

Л1 

Одређивање садржаја примеса јечменог слада (гравиметријски)

мин 0.01%

EBC 4.22

Л1 

Одређивање садржаја влаге јечменог слада (гравиметријски)

мин 0.01%

EBC 4.2

Л1 
Храна - Чај и инстант чај у чврстом облику

Одређивање садржаја кофеина (HPLC-PDA)

мин 0,3%

SRPS ISO 10727:2015

Л1 
Храна - Чајеви

Одређивање воденог екстракта (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 9768:1994/Cor1:2014

Л1 

Одређивање укупног пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 1575:1995

Л1 

Одређивање губитка масе на 103°C (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 1573:1995

Л1 
Храна - Бомбонски производи

Одређивање воде у желе производима и ратлуку (рефрактометријски)

мин 0-95%

Правилник^4)
метода 4

Л1 
Храна - Трајно слано пециво

Одређивање натријум хидроксида у трајном сланом пециву (волуметријски)

мин 0,1%

Приручник^27)
стр. 8

Л1 
Храна Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу, жита за доручак, снек производи и посластичарски производи

Одређивање шећера по Luff-Schoorl-у (волуметријски)

за природни инверт: мин 1%
за укупан инверт:
мин 4%

Правилник^4)
метода 12

Л1 

Одређивање скроба по Еверсу (полариметријски)

0-100%

Правилник^4)
метода 19

Л1 

Одређивањe pH вредности (потенциометријски)

1-14 pH

Правилник^4)
метода 16

Л1 

Одређивање млечне масти (волуметријски)

мин 0,3%

Правилник^4)
метода 10

Л1 

Одређивање укупне масти по Soxlet-у (гравиметријски)

мин 0,05%

Правилник^4)
метода 9

Л1 

Одређивање сирове целулозе по Kiršner-Hanaku (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^4)
метода 8

Л1 

Одређивање воде сушењем под нормалним притиском (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^4)
метода 2

Л1 

Одређивање воде сушењем под нормалним притиском (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^4)
метода 1

Л1 
Храна - Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи

Одређивање какао делова (спектрофотометријски)

мин 1,7%

Правилник^4)
метода 17

Л1 

Одређивање лактозе по Luff-Schoorl-у (волуметријски)

мин 0,3%

Правилник^4)
метода 13

Л1 
Храна - Меласа

Одређивање шећера у меласи (полариметријски)

SRPS E.L3.020:1963

Л1 
Храна - Шећерни раствори, сирупи, меласа

Одређивање суве материје (рефрактометријски)

0-95%

ICUMSA метода
GS4/3/8-13:2009

Л1 
Храна - Шећер, шећерни сирупи, специјални шећери, меласа

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1-14 pH

ICUMSA метода GS1/2/3/4/7/8/9-23:2009

Л1 
Храна - Шећер

Одређивање типа боје кристала (рефлексометрија)

0-6 тип боје

ICUMSA метода GS2-13:2017

Л1 

Одређивање сумпор-диоксида (спектрофотометријски)

мин 0 mg/kg

SRPS E.L8.020:1993

Л1 

Одређивање боје шећера у раствору (спектрофотометријски)

max 60 IU

ICUMSA метода GS2/3-10:2011

Л1 

Одређивање редукованих шећера (волуметријски)

мин 0,002%

ICUMSA метода GS2/3/9-5:2011

Л1 

Одређивање поларизације (полариметријски)

max 100°Z

SRPS E.L8.018:1992

Л1 

Одређивање пепела (кондуктометријски)

мин 0,001%

ICUMSA метода
GS2/3/9-17:2011

Л1 

Одређивање губитка масе у току сушења (гравиметријски)

мин 0,001%

ICUMSA метода GS2/1/3/9-15:2007

Л1 
Храна Со (Натријум хлорид)

Одређивање садржаја натријум хлорида (волуметријски)

мин 1%

SRPS H.G8.077:1983

Л1 

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1-14 pH

SRPS H.G8.079:1983

Л1 

Одређивање садржаја јода (волуметријски)

мин 0,13 mg/kg

SRPS E.Z8.002:2001

Л1 

Одређивање губитка масе на 110°C (гравиметријски)

мин 0,001%

SRPS ISO 2483:2015

Л1 

Одређивање садржаја материја нерастворних у води или киселини (гравиметријски)

мин 0,001%

SRPS ISO 2479:2015

Л1 
Храна - Инстант кафа

Одређивање губитка масе на 70°C, под смањеним притиском (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 3726:1995

Л1 
Храна - Пржена кафа

Одређивање садржаја влаге пржене кафе (гравиметријски)

мин 0,01%

ISO 11294:1994

Л1 

Одређивање растворљивих материја (екстракта) (гравиметријски)

мин 0,01%

AOAC
метода 973.21:1974

Л1 
Храна - Сирова кафа

Сензорска оцена напитка (сензорски)

SRPS ISO 6668:2012

Л1 

Одређивање губитка масе на 105°C (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 6673:2016

Л1 

Испитивање мириса и изгледа и одређивање страних примеса и недостатака (сензорски)

SRPS ISO 4149:2014

Л1 
Храна - Кафа и производи од кафе

Одређивање садржаја кофеина (HPLC-PDA)

кафа и производи од кафе: мин 0,1%
кафа и производи од кафе, без кофеина: мин 0,02%

SRPS ISO 20481:2014

Л1 
Храна- месо и производи од меса

Одређивање слободне масти
(гравиметрија)

мин 0,05%

SRPS ISO 1444:1998

Л1 
Храна-зачини

Одређивање неиспарљивог етарског екстракта
(гравиметрија)

мин 0,01%

SRPS ISO 1108:1997

Л1 
Храна Храна за животиње Средства за исхрану биља

Одређивање садржаја сирових протеина - Думас (метода тоталног сагоревања)

мин 0,01% азота
мин 0,1% протеина

SRPS EN ISO 16634-1:2010
SRPS EN ISO 16634-2:2016
SRPS EN ISO 14891:2010
AOAC 992.15:1996
AOAC 993.13:1997

Л1 
Храна - Уљана сачма и погача и производи од соје

Одређивање слободног остатка хексана (GC/FID/HSS)

мин 10 mg/kg

SRPS ISO 9289:2002

Л1 
Храна - Соја и производи од соје

Одређивање индекса растворљивости протеина (PDI) (волуметријски)

мин 1%

AOCS Ba 10 b-09:2017

Л1 

Одређивање активности инхибитора трипсин у производима од соје (спектрофотометријски)

мин 0.5mg/g

SRPS EN ISO 14902:2009

Л1 

Одређивање активности уреазе (потенциометријски)

мин 0,01 mgN/g.min

SRPS ISO 5506:2001

Л1 

Одређивање активности уреазе (потенциометријски)

мин 0,01

AOCS Ba 9-58:2017

Л1 
Храна - Жито

Одређивање насипне густине-хектолитарске масе
(гравиметрија)

35-90 kg/hl

SRPS EN ISO 7971-3:2012

Л1 
Храна Храна за животиње

Одређивање садржаја влаге (волуметријски по Karl-Fischer-у)

мин 0,01%

Приручник^23)
стр. 8 - 46

Л1 

Одређивање гранулације (гравиметријски)

0-100%

SRPS ISO 2591-1:1992

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја метанола (GC/FID)

мин 10g/hl a.a

AOAC
972.11:2000

Л1 

Одређивање садржаја цијановодоничне киселине HCN (спектрофотометријски)

мин 0,1 mg/l aa

Правилник^8)
метода 13

Л1 

Одређивање садржаја бензалдехида (спектрофотометријски)

мин 5 mg/l aa

Правилник^8)
метода 12

Л1 

Одређивање садржаја шећера (гравиметријски)

мин 18g/l

Правилник^8)
метода 9

Л1 

Одређивање садржаја фурфурола (спектрофотометријски)

мин 0,5 mg/l aa

Правилник^8)
метода 8

Л1 
Храна Месо, риба и производи

Одређивање садржаја хидроксипролина (спектрофотометријски)

max 0,5%

SRPS ISO 3496:2002

Л1 
Храна Уља и масти и екстрахована уља и масти

Одређивање киселинског броја и киселости (волуметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 660:2015

Л1 
Храна - Уља и масти

Одређивање заосталог техничког хексана (GC/FID/HSS)

мин 10 mg/kg

SRPS EN ISO 9832:2008

Л1 

Одређивање алкалитета (волуметријски)

SRPS EN ISO 10539:2008

Л1 

Одређивање боје по Lovibond-у (спектрофотометријски)

0,1-7 црвена
1-70 жута

ISO 27608:2010
Amendment 1:2016

Л1 

Одређивање садржаја неосапуњивих материја (гравиметријски)

SRPS EN ISO 18609:2012

Л1 

Одређивање сапонификационог броја (волуметријски)

SRPS EN ISO 3657:2014

Л1 

Одређивање јодног броја – Vijs-ова метода (волуметријски)

мин 0,5g/100g

SRPS EN ISO 3961:2019

Л1 

Одређивање индекса рефракције (рефрактометријски)

1,3320-1,7000

SRPS EN ISO 6320:2017

Л1 

Одређивање запреминске масе на ваздуху (пикнометријски)

SRPS ISO 6883:2017

Л1 

Одређивање садржаја нерастворљивих нечистоћа (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 663:2017

Л1 

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 662:2017

Л1 

Одређивање садржаја жуманца у мајонезу и сродним производима (спектрофотометријски)

мин 1%

SRPS E.K8.049:1997

Л1 
Храна Беланчевинасти производи за прехрамбену индустрију

Одређивање моћи упијања воде (гравиметријски)

AACC
метода 56-30-01:1999

Л1 

Одређивање количине масти по Soxhlet-у (гравиметријски)

мин 0,05%

Правилник^1) метода 2

Л1 

Одређивање количине воде (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^1) метода 1

Л1 
Храна

Одређивање садржаја пепела (гравиметријски)

мин 0,01 %

NMKL 173, 2nd Ed.:2005

Л1 

Одређивање садржаја бензоеве, сорбинске и p-хидроксибензоеве киселине (HPLC-PDA)

мин 10 mg/kg

NMKL 124:2007

Л1 
Храна - Адитиви

Одређивање садржаја сулфатног пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

Ph EU 6.0, volume 1:2008 Metoda 2.4.14.

Л1 
Храна Вино, освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја o-фосфата (IC са кондуктометријским детектором)

мин 10 mg/l

VM/MET 946

Л1 
Храна Производи са додатком зачинске паприке

Одређивање боје Судан (I,II,III i IV) (HPLC- PDA)

мин 0,5 mg/kg

VM/MET 945

Л1 
Храна

Одређивање садржаја сирове целулозе (гравиметријски)

мин 1%

SRPS ISO 5498:1996

Л1 
Храна - Жита, Млински производи

Oдређивање садржаја пепела
(гравиметрија)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 2171:2012

Л1 
Храна - Тестенине

Одређивање количине воде
(гравиметрија)

мин 0,01%

Правилник 3)
група III метода 5

Л1 
Храна - Пшеница, Раж, Јечам

Одређивање укупних примеса у пшеници, дурум пшеници, ражи, тритикалеу и јечму (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN 15587:2019

Л1 
Храна Месо, риба и производи од меса и рибе

Одређивање садржаја влаге (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 1442:1998

Л1 

Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометријски)

мин 3 mg/kg

SRPS ISO 2918:1999

Л1 

Одређивање садржаја нитрата (спектрофотометријски)

мин 3 mg/kg

SRPS ISO 3091:1999

Л1 

Одређивање pH вредности
(потенциометрија)

1 pH до 14 pH

SRPS ISO 2917:2004

Л1 
Храна - Несладоване сировине за пиварство

Одређивање садржаја слободне масти (гравиметрија)

мин 0.03%

EBC 6.10

Л1 
Храна - Зачинска паприка

Одређивање садржаја влаге
(гравиметрија)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 7540:2012, прилог А

Л1 
Храна - Сирће

Одређивање фиксне (неиспарљивe) киселости

мин 0,5 g/l
(волуметрија)

OIV OENO 53:2000

Л1 
Храна - Храна у течном стању

Одређивање густине
(хидростатичка вага)

0,5 g/ml до 2,25 g/ml

VM/MET 1227

Л1 
Храна Производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја етанола (волуметрија)

max 5%

SRPS ISO 2448:2003

Л1 

Одређивање садржаја растворљиве суве материје (рефрактометријски)

0-95%

SRPS ISO 2173:2007

Л1 
Храна Сокови од воћа и поврћа и сродни производи

Одређивање садржаја растворљиве суве материје (рефрактометријски)

0-95%

SRPS EN 12143:2005

Л1 
Храна

Одређивање садржаја нитрата, нитрита и бромида (IC са UV-детектором)

NO2-, Br-:
мин 1 mg/kg
NO3-:
мин 10 mg/ kg
храна за одојчад и малу децу:
NO2-, NO3-:
мин 0,2 mg/kg

VM/MET 944

Л1 

Одређивање садржаја масти (гравиметријски)

мин 0,01%

NMKL 160:1998

Л1 

Одређивање садржаја укупног фосфора (спектрофотометријски)

0,05-1,0%

SRPS ISO 13730:1999

Л1 
Храна

Одређивање садржаја нерастворљивих и растворљивих дијететских влакана не укључујући фракције мање молекулске масе (ензимскo-гравиметријски)

мин 0,5%

AOAC 991.43:2000

Л1 
Храна

Одређивање садржаја сирових протеина, по Kjeldalu (волуметријски)

мин 0,1 %

SRPS ISO 1871:2013

Л1 

Одређивање садржаја дијететских влакана не укључујући фракције мање молекулске масе (ензимскo-гравиметријски)

мин 0,5%

AOAC 985.29:2003

Л1 
Храна која садржи воду или се меша са водом

Одређивање pH вредности

1-14

NMKL 179:2005

Л1 
Храна - Млеко и производи од млека

Одређивање суве материје без масти у маслацу

мин 0,02%

SRPS EN ISO 3727-2:2007

Л1 
Храна

Доказивање присуства синтетичких боја (тест)

NMKL 114:1985

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-23 Дувански производи
Дуванске прерађевине - Цигарете

Одређивање укупне материје и суве материје без никотина (SM)

SRPS ISO 4387:2008

Л1 

Одређивање садржаја CO (SM/NDIR)

1-20 mg/cig

SRPS ISO 8454:2008

Л1 

Одређивање никотина у кондензатима дима (GC/FID)

0,1-2,25 mg/cig

SRPS ISO 10315:2016

Л1 
И-15 Узорковање/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње

Храна за животиње

Узимање узорака за:
биолошка, биохемијска испитивања
микробиолошка испитивања
физичка испитивања
хемијска испитивања

Правилник^2)

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Вода за пиће

Узимање узорака за:
микробиолошка испитивања
физичка испитивања
хемијска испитивања

Правилник^15)

Л1 
И-15 Узорковање/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну

Брисеви - површина која је у контакту са храном

Хоризонталне методе за узимање узорака са површине за микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 18593:2018
(узорковање методом бриса или сунђера)

Л1 

Алкохолна пића

Узимање узорака за:
физичка испитивања
хемијска испитивања

Правилник^8)

Л1 

Уљане сачме и погаче

Узимање узорака за:
биолошка, биохемијска испитивања
микробиолошка испитивања
физичка испитивања
хемијска испитивања

SRPS ISO 5500:2001

Л1 

Семе уљарица

Ручно узимање узорака за:
биолошка, биохемијска испитивања
физичко-хемијска испитивања

SRPS EN ISO 21294:2017

Л1 

Биљна уља и маст

Узимање узорака за:
биолошка, биохемијска испитивања
микробиолошка испитивања
физичка испитивања
хемијска испитивања

SRPS EN ISO 5555:2008

Л1 

Беланчевинасти производи за прехрамбену индустрију

Узимање узорака за:
физичка испитивања
хемијска испитивања

Правилник^1)

Л1 

Намирнице и предмети опште употребе

Узимање узорака за:
микробиолошка испитивања
физичка испитивања
хемијска испитивања

Упутство^21)

Л1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Месо – труп

Узимање узорака за:
микробиолошка испитивања

SRPS EN ISO 17604:2016 тачка 8.3

Л1 
И-16 Сензорна испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
храна за животиње

Испитивања сензорских карактеристика боје, мириса и текстуре

SRPS ISO 6658:2018

Л1 
И-16 Сензорна испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за одржавање чистоће

Испитивања сензорских карактеристика боје, мириса и текстуре (сензорски)

SRPS ISO 6658:2018

Л1 
И-16 Сензорна испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Посуђе, прибор и амбалажа

Испитивања сензорских карактеристика боје, мириса и текстуре (сензорски)

SRPS ISO 6658:2018

Л1 
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна

Испитивања сензорских карактеристика боје, мириса, укуса и текстуре (сензорски)

SRPS ISO 6658:2018

Л1 
И-16 Сензорна испитивања/П-23 Дувански производи
Дуван и дуванске прерађевине

Испитивања сензорских карактеристика боје, мириса и текстуре (сензорски)

SRPS ISO 6658:2018

Л1