Преузимање ПДФ-а

СП лабораторија А.Д Бечеј

Индустријска 3, Бечеј, 21220 Бечеј

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-022
ПИБ:104076691
Акр. број:01-018
Web:http://www.splaboratorija.rs/
Тел:+381216811603
Факс:+381216912545

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. септембар 2001.
Датум последње акр.:24. јун 2015.
Датум истицања/укидања акр.:23. јун 2019.

Контакт особа

Име и презиме:Ерика Иван
Функција:представник руководства за квалитет
Телефон:+381216811603
Факс:+381216912545
Е-маил:splaboratorija@victoriagroup.rs

Локације

Л1 - СП Лабораторија А.Д. Бечеј
Л2 - Лабораторија
Т1 - Терен

Историја статуса

24. јун 2015. - 23. јун 2019.Акредитован
24. јун 2011. - 23. јун 2015.Акредитован
5. јул 2007. - 24. јун 2011.Акредитован
22. септембар 2001. - 22. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Кекси, колачи, торте и сировине и смеше за њихову припрему, сокови и напици без млека и прашкови за њихову припрему, сосови и намази, снек производи, прерађевине од меса, испирне течности

Одређивање алергена –млеко (ELISA-фотометријски)

мин 2,5 mg/kg

Veratox for Total Milk Allergen (8470) 35) Neogen

Л1 
Храна (наставак) Млински и пекарски производи, тестенине, производи од соје, зачини,готова јела, производи од меса, освежавајућа безалкохолна пића, какаопроизводи, производи од кафе, сладолед

Одређивање алергена – глутен (ELISA – фотометријски)

мин 5 mg/kg

Ridascreen Gliadin^22) R7001, R-Biopharm AG

Л1 
Колачи, крекери, какао производи, сладолед, цереалије, снек производи

Одређивање алергена – кикирики
(ELISA-фотометријски)

мин 2,5 mg/kg

Veratox for Peanut Allergen (8430)^24) Neogen

Л1 

Одређивање алергена – лешник
(ELISA-фотометријски)

мин 2,5 mg/kg

Veratox for Hazelnut Allergen (8420)^25) Neogen

Л1 
Колачи, крекери,, енергетски производи, сладолед, цералије, снек производи, салатни преливи, течни производи (млеко, сокови...), испирне течности

Одређивање алергена – соја
(ELISA-фотометријски)

мин 2,5 mg/kg

Veratox for Soy Allergen (8410)^26) Neogen

Л1 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Биљни материјали, Технолошки прерађени производи са састојцима биљног порекла

Испитивање генетичке модификованости
- Екстракција DNK
- Квалитативни и квантитативни PCR

JRC-Compendium of reference methods for GMO analysis „f“

Л1 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна

Одређивање активности воде – aw (мерење електролитичке отпорности)

0,03-1

NMKL 168:2001

Л1 

Одређивање D сорбитола (IC са електрохемијским детектором)

мин 0,01%

VM/MET 1088

Л1 

Одређивање садржаја фосфора

мин 4 mg/100g

NMLK 57:1994

Л1 
Храна Масна храна

Одређивање PCB (GC/MS)28)

мин 0,003 mg/kg

VM/MET 1156

Л1 

Одређивање PCB (GC/ECD)^28)

мин 0,003 mg/kg

VM/MET 1156

Л1 
Храна Сок од јабуке и производи од јабучастог воћа

Одређивање садржаја патулина (HPLC-PDA)

мин 10 µg/kg

SRPS ISO 8128-1:2007

Л1 
Храна Млеко и млеко у праху

Одређивање афлатоксина М1 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 0,01µg/kg

SRPS EN ISO 14501:2010

Л1 
Храна Производи од млека

Одређивање афлатоксина М1 (HPLC са флуоресцентним детектором)

VM/MET 1055

Л1 
Храна Воће, поврће, житарице и уљарице

Одређивање кватернерних амонијумових једињења BAC 10, BAC 12, BAC 14, BAC 16, DDAC (LC/MS/MS)

мин 0,01 mg/kg

EURL-SRM QACs 34)

Л1 
Храна - Димљени производи

Одређивање PAH (GC/MS)^29)

мин 1,5 µg/kg

VM/MET 891

Л1 
Храна - Вино

Одређивање односа стабилних изотопа угљеника (^13C/^12C) (IRMS)

OIV-MA-АS312-06:R2009

Л1 
Храна Алкохолни дестилати и алкохолна пића

Одређивање односа стабилних изотопа угљеника (^13C/^12C) (IRMS)

VM/MET 960

Л1 
Храна - Вино

Одређивање односа стабилних изотопа кисеоника (^18O/^16O) (IRMS)

OIV-MA-AS2-12:R2009

Л1 
Храна Алкохолни дестилати и алкохолна пића

Одређивање односа стабилних изотопа кисеоника (^18O/^16O) (IRMS)

VM/MET 960

Л1 
Храна Вино, aлкохолни дестилати и алкохолна пића

Одређивање односа стабилних изотопа водоника (D/H) (IRMS)

VM/MET 960

Л1 
Храна Мед

Одређивање односа стабилних изотопа угљеника (^13C/^12C) (IRMS)

AOAC 998.12:1998

Л1 
Храна - Воће и поврће са високим садржајем воде, Воће и поврће са високим садржајем киселина, Суво воће, коштуничаво воће, Биљно уље, Жита и млински производи, Фини пекарски производи

Одређивање садржаја шећера (глукоза, фруктоза, сахароза, лактоза и малтоза) (IC са електрохем. детектором)

мин 0,01%

VM/MET 938

Л1 
И-03 Хемијска (аналитичка) испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна и храна за животиње

Oдређивање резидуа пестицида

SRPS EN 15662
SRPS EN 12393-3
SRPS EN 12396-2
SRPS EN 1528-4
SRPS EN 15742
QuPPe-Method
„f“

Л1 
Храна

Одређивање витамина D (HPLC-PDA)

мин 0,02 mg/100g

VM/MET 926

Л1 
храна за животиње

Одређивање витамина E (HPLC-PDA)

мин 0,1 mg/kg

SRPS EN ISO 6867:2008

Л1 

Одређивање садржаја Ca, Na, Mg, K, Fe, Zn, Cu, Mn, Co, Mo, Pb, Cd, Hg, As, Sb и Se (ICP/MS)

мин 0,001 mg/kg

VM/MET 868

Л1 

Одређивање деоксиниваленола (HPLC-PDA)

мин 150µg/kg

SRPS EN 15791:2011

Л1 
Храна за животиње

Одређивање фумонизина В1 и В2 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 3mg/kg

SRPS EN 16006:2011

Л1 

Одређивање зеараленона (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 30 µg/kg

SRPS EN 15792:2011

Л1 
Храна

Одређивање аминокиселинског састава (IC са електрохем. детектором)^31)

мин 0,01%

SRPS ISO 13903:2011

Л1 
Храна и храна за животиње

Одређивање витамина D (HPLC-PDA)

мин 8000 IU/kg

VM/MET 926

Л1 

Одређивање витамина B1 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 1 mg/kg

VM/MET 927

Л1 

Одређивање витамина B2 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 1 mg/kg

VM/MET 928

Л1 

Одређивање витамина B6 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 1 mg/kg

VM/MET 929

Л1 

Одређивање витамина C (HPLC-PDA)

мин 2,5 mg/kg

VM/MET 930

Л1 

Одређивање витамина A (HPLC-PDA)

мин 400 IU/kg

SRPS EN ISO 14565:2011

Л1 
Храна

Одређивање садржаја Pb, Cd, Hg и As (ICP/MS)

мин 0,001 mg/kg

SRPS EN 15763:2012

Л1 

Одређивање садржаја Sn (ICP/MS)

мин 0,05 mg/kg

SRPS EN 15765:2012

Л1 

Одређивање садржаја Fe, Zn, Cu, Ni, Mn, Se и Cr (ICP/MS)

мин 0,001 mg/kg

VM/MET 865

Л1 

Одређивање витамина E (HPLC-PDA)

мин 0,1 mg/100g

SRPS EN 12822:2014

Л1 

Одређивање витамина A (HPLC-PDA)

мин 0,1 mg/100g

SRPS EN 12823-1:2014

Л1 

Одређивање витамина C (HPLC-PDA)

мин 0.25 mg/100g

VM/MET 930

Л1 

Одређивање витамина B6 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 0,1 mg/100g

SRPS EN 14164:2014

Л1 

Одређивање витамина B2 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 0,1 mg/100g

SRPS EN 14152:2014

Л1 

Одређивање витамина B1 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 0,1 mg/100g

SRPS EN 14122:2014

Л1 

Одређивање садржаја Na, K, Ca и Mg (ICP/MS)

мин 10 mg/kg

VM/MET 867

Л1 

Одређивање деоксиниваленола (HPLC-PDA)

мин 60µg/kg

SRPS EN 15891:2012

Л1 

Одређивање фумонизина В1 и В2 (HPLC са флуоресцентним детектором)

В1: мин 90µg/kg

В2: мин 30µg/kg

SRPS EN 16187:2016

Л1 
Храна и храна за животиње

Одређивање афлатоксина B1+B2+G1+G2 (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 0,3 µg/kg
храна ѕа одојчад и малу децу:
мин 0,1μg/kg

VM/MET 913

Л1 
Храна и храна за животиње - Прехрамбени производи-јечам, пржена кафа

Одређивање охратоксина A (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 0,8 µg/kg

SRPS EN 14132:2012

Л1 
Храна

Одређивање охратоксина A (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 0,8 µg/kg
храна ѕа одојчад и малу децу:
мин 0,5μg/kg

VM/MET 915

Л1 
Храна и храна за животиње - Дечија храна и житарице

Одређивање зеараленона (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 10µg/kg

SRPS EN 15850:2012

Л1 
Храна

Одређивање зеараленона (HPLC са флуоресцентним детектором)

мин 10µg/kg

VM/MET 916

Л1 
Храна и храна за животиње - Храна и храна за животиње анималног порекла

Одређивање сулфонамида и антибиотика (LC/MS)^30)

мин 0,02 mg/kg

VM/MET 936

Л1 
Храна

Одређивање аминокиселинског састава (IC са електрохем. детектором)^31)

0,01%

VM/MET 937

Л1 
Храна и храна за животиње Уља и масти и екстрахована уља и масти

Одређивање PAH (GC/MS)^29)

мин 1,5 μg/kg

VM/MET 1116

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Изоловање и идентификација Proteus vrsta (квалитативна метода)

Правилник^12)
одељак G/II-5

Л1 

Изоловање и идентификација Escherchia coli (квалитативна метода)

Правилник^12)
одељак G/II-4

Л1 

Одређивање укупног броја мезофилних аеробних бактерија и укупног броја квасаца и спора плесни (квантитативна метода)

Правилник^12)
одељак G/II-1

Л1 

Изоловање и идентификација коагулаза позитивних стафилокока (квалитативна метода)

Правилник^12)
одељак G/II-2

Л1 

Изоловање и идентификација Pseudomonas aeruginosa (квалитативна метода)

Правилник^12)
одељак G/II-3

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Вода за пиће; Површинска вода; Отпадна вода; Подземне воде

Детекција Salmonella vrsta (квалитативна метода)

ISO 19250:2010

Л1 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока

SRPS EN ISO 7899-2: 2010

Л1 
Вода за пиће Вода за људску употребу (топла и хладна вода, вода за прање) Пречишћена вода за купање (базенска вода)

Откривање и одређивање броја Legionella (квантитативна метода)

SRPS EN ISO 11731-2: 2009

Л1 
Вода - Вода за пиће; Површинска вода; Отпадна вода; Подземне воде

Откривање и одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија

SRPS EN ISO 9308-1:2010

Л1 
Вода (вода за пиће)

Бројање Clostridium perfringens (квантитативна метода, MF техника)

ISO 14189:2013

Л1 
Вода - Вода за пиће

Одређивање броја стрептокока фекалног порекла (квантитативна метода, MF техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 4

Л1 

Детекција Proteus врста
(квалитативна метода, MPN техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 5

Л1 
Вода - Вода за пиће; Површинска вода; Отпадна вода; Подземне воде

Откривање и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa
(квантитативна метода)

SRPS EN ISO 16266:2010

Л1 
Вода - Вода за пиће

Детекција и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa (квантитативна метода, MPN техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 7

Л1 
Вода - Вода за пиће

Детекција и одређивање броја Pseudomonas aeruginosa (квантитативна метода, MF техника)

Правилник^15) Прилог III, тачка 7

Л1 

Одређивање укупног броја колиформних бактерија (квантитативна метода, MPN техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 1

Л1 

Одређивање укупног броја колиформних бактерија (квантитативна метода, MF техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 1

Л1 

Одређивање броја колиформних бактерија фекалног порекла (квантитативна метода, MPN техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 2

Л1 

Одређивање броја колиформних бактерија фекалног порекла (квантитативна метода, MF техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 2

Л1 

Одређивање броја стрептокока фекалног порекла (квантитативна метода, MPN техника)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 4

Л1 

Одређивање укупног броја аеробних мезофилних бактерија (квантитативна метода)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 3

Л1 

Одређивање броја сулфиторедукујућих клостридија
(квантитативна метода)

Правилник^15)
Прилог III, тачка 6

Л1 
Вода - Вода за пиће; Површинска вода; Отпадна вода; Подземне воде

Одређивање броја културабилних микроорганизама
(квантитативна метода)

SRPS EN ISO 6222: 2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-19 Фармацеутски производи
Фармацеутски препарати

Одређивање укупног броја живих микроорганизама (квантитативна метода)

Ph Jug V, књига 1, тачка 2.6.12

Л1 

Детекција и одређивање укупног броја ентеробактерија (квалитативна и квантитативна метода)

Ph Jug V, књига 1, тачка 2.6.13

Л1 

Детекција и одређивање броја Esherichia coli (квалитативна и квантитативна метода)

Ph Jug V, књига 1, тачка 2.6.13

Л1 

Детекција Salmonella врста
(квалитативна метода)

Ph Jug V, књига 1, тачка 2.6.13

Л1 

Детекција Pseudomonas aeruginosa (квалитативна метода)

Ph Jug V, књига 1, тачка 2.6.13

Л1 

Детекција Staphylococcus aureus (квалитативна метода)

Ph Jug V, књига 1, тачка 2.6.13

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна - Млеко у праху, храна за одојчад у праху („инфант формуле“)

Детекција Enterobacter sakazakii (квалитативна метода)

SRPS ISO/TS 22964:2009

Л1 
Храна - Млеко (сирово)

Одређивање броја соматских ћелија (микроскопска метода)

SRPS EN ISO 13366-1:2010

Л1 
Храна - Вино и шира

Детекција, диференцијација и бројање микроорганизама (квантитативна метода)

OIV
MA-AS4-01.6.1:2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна - Храна за животиње

Одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока
(Staphylococcus aureus и друге врсте)
(квантитативна метода)

SRPS EN ISO 6888-1:2009

Л1 

Одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока
(Staphylococcus aureus и друге врсте)
(квантитативна метода)

SRPS EN ISO 6888-2:2009

Л1 

Одређивање броја ß-глукуронидаза позитивне Escherchia coli (квантитативна метода)

SRPS ISO 16649-2:2008

Л1 

Одређивање броја мезофилних млечно-киселинских бактерија (квантитативна метода)

ISO 15214:1998

Л1 

Одређивање броја квасаца и плесни у производима са aw ≥0,95
(квантитативна метода)

SRPS ISO 21527-1:2011

Л1 

Одређивање броја квасаца и плесни
у производима са aw ≤0,95
(квантитативна метода)

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1 

Одређивање броја Listeria monocytogenes (квантитативна метода)

SRPS EN ISO 11290-2:2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21.2 Храна, храна за животиње и брисеви
Храна Храна за животиње Узорци са површина

Одређивање броја микроорганизама (квантитативна метода)

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 

Одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија (квантитативна метода)

SRPS ISO 15213:2011

Л1 

Детекција Salmonella врста (квалитативна метода)

SRPS EN ISO 6579:2008

Л1 

Детекција и одређивање највероватнијег броја потенцијалне Escherиchia coli (квалитативна и квантитативна метода)

ISO 7251:2005

Л1 

Детекција и одређивање највероватнијег броја Enterobacteriaceaе
(квалитативна и квантитативна метода)

SRPS ISO 21528-1:2009

Л1 

Одређивање броја Enterobacteriaceae
(квантитативна метода)

SRPS ISO 21528-2:2009

Л1 

Детекција Listeria monocytogenes (квалитативна метода)

SRPS EN ISO 11290-1:2010

Л1 

Одређивање броја колиформа
(квантитативна метода)

SRPS ISO 4832:2014

Л1 

Одређивање броја Clostridium perfingens (квантитативна метода)

SRPS EN ISO 7937:2010

Л1 

Детекција Campylobacter spp. (квалитативна метода)

SRPS EN ISO 10272-1:2010

Л1 

Одређивање броја Bacillus cereus (квантитативна метода)

SRPS EN ISO 7932:2009

Л1 

Детекција и одређивање највероватнијег броја коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) (квалитативна и квантитативна метода)

SRPS EN ISO 6888- 3:2009

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Храна за животиње - Уљане сачме и погаче

Одређивање садржаја уља
(гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 734:2016

Л1 

Одређивање садржаја влаге
(гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 771:2001

Л1 
храна за животиње

Одређивање аминокиселинског састава

мин 0,01%

VM/MET 937

Л1 
Храна за животиње

Одређивање сировог пепела (гравиметријски)

мин 0,01 %

SRPS ISO 5984:2013

Л1 
Храна за животиње

Одређивање пепела нерастворног у хлороводоничној киселини (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 5985:2014

Л1 
Храна за животиње

Одређивање киселинског степена (волуметријски)

мин 0,1 ml 1MNaOH/100g

Правилник^2)
метода 14

Л1 

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1-14 pH

Правилник^2)
метода 15

Л1 

Одређивање садржаја калцијума (волуметријски)

мин 1g/kg

SRPS ISO 6490-1:2001

Л1 

Одређивање укупног фосфора (спектрофотометријски)

мин 0,05%

Правилник^2)
метода 29

Л1 

Одређивање количине примеса (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^2)
метода 3

Л1 

Одређивање садржаја скроба (полариметријски)

мин 1g/kg

SRPS ISO 6493:2004

Л1 

Oдређивање садржаја хлорида растворљивих у води (волуметријски)

мин 0,03%

SRPS ISO 6495:2002

Л1 

Одређивање садржаја сирове целулозе (гравиметријски)

мин 1%

SRPS EN ISO 6865:2008

Л1 

Одређивање садржаја сирових протеина, по Kjeldalu (волуметријски)

мин 0,1%

SRPS EN ISO 5983-1:2010

Л1 

Одређивање садржаја влаге и других испарљивих материја (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 6496:2001

Л1 

Одређивање садржаја масти (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 6492:2001

Л1 

Одређивање амонијачног азота (волуметријски)

мин 0,01%

Правилник^2)
метода 8

Л1 
Храна Храна за животиње Средства за исхрану биља

Одређивање садржаја сирових протеина - Думас (метода тоталног сагоревања)

мин 0,01% азота

SRPS EN ISO 16634-1:2010
SRPS CEN ISO/TS 16634-2:2012
SRPS EN ISO 14891:2010
МЕБАК 1 (тч. 2.5.2.2),
AOAC 992.15:1996
AOAC 993.13:1997

Л1 
храна за животиње

Одређивање охратоксина A

мин 0,8 µg/kg

SRPS EN 16007:2011

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање чистоће, средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање тела (Површински активне материје)

Одређивање садржаја слободних алкалија или слободних киселина (волуметријски)

мин 0,03 mg/g

SRPS ISO 4314:1992

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавања лица и тела

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1-14 pH

Правилник^12)
метода А

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене

Одређивање садржаја бензоеве, сорбинске и р-хидроксибензоеве киселине (HPLC/PDA)

мин 0,01 %

VM/MET 954

Л1 
Предмети опште употребе - Козметички производи и козметички производи са посебном наменом

Одређивање органохлорних пестицида (GC/ECD)^32)

мин 0,01 mg/kg

VM/MET 1158

Л1 
Ђубрива

Одређивање садржаја влаге (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN 12048:2011

Л1 

Одређивање садржаја амонијачног азота (волуметријски)

mаx 40%

Правилник^16)
метода 2.1
SRPS EN 15475:2016

Л1 

Одређивање садржаја нитратног и амонијачног азота (волуметријски)

mаx 40%

Правилник^16)
метода 2.2.3
SRPS EN 15476:2016

Л1 

Одређивање гранулације ђубрива просејавањем (гравиметријски)

0-100%

SRPS ЕN 1235:2011

Л1 

Одређивање садржаја фосфора растворљивог у води (гравиметријски)

мин 0,1%

Правилник^16) тачка 3.2
SRPS EN 15959:2012

Л1 

Одређивање садржаја фосфора растворљивог у неутралном амонијум-цитрату (гравиметријски)

мин 0,1%

Правилник^16) тачка 3.2
SRPS EN 15959:2012

Л1 

Одређивање садржаја фосфора растворљивог у минералним киселинама (гравиметријски)

мин 0,1%

Правилник^16) тачка 3.2
SRPS EN 15959:2012

Л1 

Одређивање садржаја B, Ca, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, K и Zn (ICP/MS)

K: 0,01%
B, Ca, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Zn: мин 0,0001 %

VM/MET 882

Л1 

Одређивање садржаја сумпора присутног у различитим облицима (гравиметријски)

мин 0,1%

Правилник^16) тачка 8.9
SRPS EN 15749:2011 метода А

Л1 

Одређивање садржаја водорастворног сумпора присутног у различитим облицима (гравиметријски)

мин 0,1%

Правилник^16) тачка 8.9
SRPS EN 15749:2011 метода А

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Вода за пиће, површинске и слане воде, отпадне воде, атмосферске падавине

Одређивање електролитичке проводљивости (кондуктометријски)

(0,1 – 100000) µS/cm

EPA 120.1:1982

Л1 
Вода - Природне и обрађене воде, отпадне воде

Одређивање алкалитета (волуметријски)

мин 0,4 mmol/l

SRPS EN ISO 9963-1:2007

Л1 
Вода - Вода за пиће, површинске и слане воде, отпадне воде

Одређивање укупне тврдоће воде (комплексометријски)

мин 0,05ºN

EPA 130.2:1978, 1982

Л1 

Одређивање укупног остатка (гравиметријски)

(10-20000) mg/l

EPA 160.3:1971

Л1 

Одређивање садржаја суспендованих материја (гравиметријски)

(4-20000) mg/l

EPA 160.2:1971

Л1 

Одређивање остатка након филтрирања (испарног остатка) у води (гравиметријски)

(10-20000) mg/l

EPA 160.1:1971

Л1 

Одређивање pH-вредности (потенциометријски)

1-14 pH

EPA 150.1:1978, 1982

Л1 
Вода - Вода

Одређивање боје воде (спектрофотометријски)

(0-200)°Pt-Co

SRPS EN ISO 6271:2016

Л1 

Одређивање садржаја раствореног кисеоника (волуметријски по Winkler-у)

(0,2-20) mg/l

SRPS EN 25813:2009
SRPS EN 25813:2009/1:2011

Л1 

Одређивање мутноће воде (турбидиметријски)

(0-1000)NTU

SRPS EN ISO 7027:2009

Л1 
Вода - Вода за пиће

Одређивање мириса воде за пиће (сензорски)

Приручник^7)
стр. 113

Л1 

Одређивање укуса воде за пиће (сензорски)

Приручник^7)
стр. 115

Л1 
Вода - Сирова, пијаћа и отпадна вода

Одређивање садржаја азота у води (волуметријски)

мин 1 mg/l

SRPS EN 25663:2009

Л1 
Вода - Површинске и слане воде, отпадне воде

Одређивање таложивих материја у води (по Imhoff-у, мерењем)

мин 0,2 ml/l/h

EPA 160.5:1974

Л1 

Одређивање садржаја масти и уља у води (гравиметријски)

мин 5 mg/l

EPA 1664A:1999

Л1 
Вода - Вода за пиће, површинска вода, отпадне и подземне воде

Одређивање анјона (флуоридни, хлоридни, нитритни, бромидни, нитратни, сулфатни и фосфатни јон) (IC са кондуктометријским и UV детекторима)

NOv2-, NOv3-, Br-: мин 0,01 mg/l
F-, Cl-,POv4^3-,SOv4^2- :
мин 0,1 mg/l

SRPS EN ISO 10304-1:2009

Л1 
Вода - Вода

Одређивање перманганатног индекса (утрошка калијум перманганата) воде (волуметријски)

мин 0,4 mg Ov2/l

SRPS EN ISO 8467:2007

Л1 
Вода - Вода за пиће, површинска вода, отпадне и подземне воде

Одређивање катјона (амонијумов, натријумов, калијумов, магнезијумов и калцијумов јон) (IC са кондуктометријским детектором)

Na^+, K^+, Mg2+, Ca^2+: мин 0,1 mg/l
NHv4^+: мин 0,01 mg/l

SRPS EN ISO 14911:2009

Л1 

Одређивање садржаја Sb, As, Al, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Hg, Mn, Mo, Ni, Se, Sn и Zn у води (ICP/MS)

мин 0,001 mg/l

EPA 6020A:2007

Л1 

Одређивање садржаја B у води (ICP/MS)

мин 0,001 mg/l

VM/MET 871

Л1 
Вода (вода за пиће)

Одређивање садржаја слободног и укупног резидуалног хлора -
семиквантитативна метода

(0,1 – 1) mg/l

VM/ MET 1188

Т1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе - Папир, картон, целулоза

Одређивање pH вредности папирне конфекције (потенциометријски)

1-14 pH

Приручник^14)
стр. 95

Л1 
Предмет опште употребе - Амбалажа и посуђe (пластична, папирна, картонска)

Одређивање садржаја Pb (ICP/MS)

мин 0,001 mg/kg

SRPS CR 13695-1:2008

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа и посуђe (пластична)

Одређивање садржаја Cd i Hg (ICP/MS)

мин 0,001 mg/kg

SRPS CR 13695-1:2008

Л1 
Амбалажа и посуђe (папирна, картонска)

Одређивање садржаја As (ICP/MS)

мин 0,001 mg/kg

VM/MET 873

Л1 
Предмет опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене

Одређивање садржаја Pb, Cd, Hg, As, Ba, Ni и Cr (ICP/MS)

мин 0,001 mg/kg

VM/MET 873

Л1 
Предмет опште употребе - Амбалажа (пластична)

Одређивање миграције одређених елемената (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Ba, Zn, Mo, Co, Cu, Fe, Mn, Sb и Se) (ICP/MS)

Hg.
мин 0,001 mg/l
Pb, Cd, As, Cr, Ba, Mo, Se и Mn:
мин 0,005 mg/l
Zn, Sn, Co, Cu и Fe: мин 0,01 mg/l

VM/MET 876

Л1 
Предмет опште употребе - Амбалажа и посуђe (пластична)

Методе испитивања за укупну миграцију у симулаторе хране на воденој основи

мин 0,1 mg/dm2

VM/MET 880

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна

Одређивање садржаја сирове целулозе (гравиметријски)

мин 1%

SRPS ISO 5498:1996

Л1 
Храна - Соја и производи од соје

Одређивање активности инхибитора трипсин у производима од соје (спектрофотометријски)

мин 0.5mg/g

SRPS EN ISO 14902:2009

Л1 

Одређивање активности уреазе (потенциометријски)

мин 0,01 mgN/g.min

SRPS ISO 5506:2001

Л1 

Одређивање активности уреазе (потенциометријски)

мин 0,01

Правилник^1) метода 8

Л1 
Храна - Жито

Одређивање запреминске масе жита (гравиметријски)

35-90 kg/hl

Правилник^2)
метода 5
Правилник^3)
група I метода 6

Л1 
Храна Храна за животиње

Одређивање садржаја влаге (волуметријски по Karl-Fischer-у)

мин 0,01%

Приручник^23)
стр. 8 - 46

Л1 

Одређивање гранулације (гравиметријски)

0-100%

SRPS ISO 2591-1:1992

Л1 
Храна - Алкохолна пића

Одређивање садржаја метанола (GC/FID)

мин 10g/hl a.a

AOAC
972.11:2000

Л1 

Одређивање садржаја цијановодоничне киселине HCN (спектрофотометријски)

мин 0,1 mg/l aa

Правилник^8)
метода 13

Л1 

Одређивање садржаја бензалдехида (спектрофотометријски)

мин 5 mg/l aa

Правилник^8)
метода 12

Л1 

Одређивање садржаја шећера (гравиметријски)

мин 18g/l

Правилник^8)
метода 9

Л1 

Одређивање садржаја фурфурола (спектрофотометријски)

мин 0,5 mg/l aa

Правилник^8)
метода 8

Л1 

Одређивање садржаја алдехида (волуметријски)

мин 5 mg/l aa

Правилник^8)
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја виших алкохола (спектрофотометријски)

мин 100 mg/l aa

Правилник^8)
метода 6

Л1 

Одређивање садржаја испарљивих естара изражених као етил ацетат (спектрофотометријски)

мин 10 mg/l aa

AOAC
метода 972.07:1973

Л1 

Одређивање укупне титрационе киселости (волуметријски)

мин 6 mg/l aa

Правилник^8)
метода 3

Л1 

Одређивање садржаја екстракта (гравиметријски)

мин 0,01 g/l

Правилник^8)
метода 2

Л1 

Одређивање садржаја алкохола (пикнометријски)

2,5-100 % vol

Правилник^8)
метода 1 (А)

Л1 
Храна - Вино

Одређивање садржаја метанола (GC/FID)

50-500 mg/l

OIV MA-AS312-03A:R2015

Л1 

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1-14

OIV-MA-AS313-15:2011

Л1 

Одређивање садржаја лимунске киселине (ензимско-спектрофотометријски)

мин 5 mg/l

OIV-MA-AS313-09:2009

Л1 

Одређивање садржаја D/L млечне киселине (ензимско-спектрофотометријски)

мин 0,002 g/l

OIV-MA-AS313-07:2009

Л1 

Одређивање садржаја L- јабучне киселине (ензимско-спектрофотометријски)

мин 0,005 g/l

OIV-MA-AS313-11:2009

Л1 

Одређивање садржаја испарљивих киселина у вину (волуметријски)

мин 0,1g/l

OIV
MA-AS313-02:2015

Л1 
Храна - Вино

Одређивање садржаја шећера (волуметријски)

мин 0,4g/l

OIV
MA-AS311-01А:2009

Л1 

Одређивање садржаја екстракта (пикнометријски)

мин 15 g/l

OIV
MA-AS2-03B:2012

Л1 

Одређивање садржаја етанола (пикнометријски)

мин 4% vol

Приручник^13)
стр. 88

Л1 
Храна Производи са додатком зачинске паприке

Одређивање боје Судан (I,II,III i IV) (HPLC- PDA)

мин 0,5 mg/kg

VM/MET 945

Л1 
Храна - Вино

Одређивање укупног сумпор-диоксида (волуметријски)

мин 20 mg/l

OIV,
MA-AS323-04В:2009

Л1 

Одређивање киселости титрацијом (волуметријски)

мин 2 g/l

OIV,
MA-AS313-01:2015

Л1 
Храна - Шећерна репа

Одређивање садржаја шећера (полариметријски)

SRPS E.B1.080:2002 т. 4.1.3.2

Л1 
Храна адитиви

Одређивање степена чистоће Е330, Е501(i), Е500(i), Е500(ii), Е501(ii), Е503(ii), Е524, Е223, Е224, Е338, Е334, Е260, Е270, КЈ (волуметријски)

макс. 100%

Ph EU 6.0, volume 1:2008
страна: 1555, 2894, 2906, 2724, 1180, 2907, 2911, 2727, 2675, 3019, 1097, 2228, 2726

Л1 

Одређивање максимума апсорбанције (снимање спектра) (спектрофотометријски)

200-800 nm

Ph EU 6.0, volume 1:2008 Metoda 2.2.25.

Л1 

Одређивање губитка масе сушењем (гравиметријски)

мин 0,01%

Ph EU 6.0, volume 1:2008, Metoda 2.2.32.

Л1 
Храна - Храна у течном стању

Одређивање индекса рефракције (рефрактометријски)

1,3320-1,7000

Ph EU 6.0, volume 1:2008 Metoda 2.2.6.

Л1 

Одређивање густине (пикнометријски)

мин 0,7000 g/ml

Ph EU 6.0, volume 1:2008 Metoda 2.2.5.

Л1 
Храна Месо, риба и производи

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 936:1999

Л1 

Одређивање садржаја влаге (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 1442:1998

Л1 
Храна - Пшенична клица

Одређивање киселинског степена у пшеничној клици (волуметријски)

мин 8 ml 1M NaOH/100g масти

Правилник^3)
група I метода 17

Л1 
Храна - Раж

Одређивање количине примеса у ражи (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група I метода 2

Л1 
Храна - Пиринач

Одређивање примеса у пиринчу (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група I метода 5

Л1 
Храна Пшеница

Одређивање количине примеса у пшеници за прераду (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група I метода 4

Л1 
Храна - Кукуруз

Одређивање садржаја влаге (у млевеним и целим зрнима) у кукурузу (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 6540:2012

Л1 
Храна Беланчевинасти производи за прехрамбену индустрију

Одређивање моћи упијања воде (гравиметријски)

AACC
метода 88-04:1978

Л1 
Храна - Соја и производи од соје

Одређивање индекса растворљивости протеина (PDI) (волуметријски)

мин 1%

AOCS Ba 10b-09:2011

Л1 
Храна - Уљана сачма и погача и производи од соје

Одређивање слободног остатка хексана (GC/FID/HSS)

мин 10 mg/kg

SRPS ISO 9289:2002

Л1 
Храна Храна за животиње Средства за исхрану биља

Одређивање садржаја сирових протеина - Думас (метода тоталног сагоревања)

мин 0,01% азота

SRPS EN ISO 16634-1:2010
SRPS CEN ISO/TS 16634-2:2012
SRPS EN ISO 14891:2010
МЕБАК 1 (тч. 2.5.2.2),
AOAC 992.15:1996
AOAC 993.13:1997

Л1 
Храна-зачини

Одређивање неиспарљивог етарског екстракта

мин 0,01%

SRPS ISO 1108:1997

Л1 
Храна- месо и производи од меса

Одређивање слободне масти

мин 0,01%

SRPS ISO 1444:1998

Л1 
Храна - Кукуруз

Одређивање количине примеса у кукурузу (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група I метода 3

Л1 
Храна - Брзо смрзнута теста

Одређивање количине воде у брзо смрзнутим тестимa (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група IV метода 2

Л1 
Храна - Тестенине

Одређивање количине липида (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група III метода 7

Л1 

Одређивање степена киселости (волуметријски)

мин 0,1 ml 1M NaOH/100g

Правилник^3)
група III метода 6

Л1 
Храна - Тестенине

Одређивање процента раскувавања тестенине (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група III метода 2

Л1 
Храна - Пекарски производи

Одређивање количине натријум-хлорида из алкализованог пепела (волуметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група II метода 6

Л1 

Одређивање киселинског степена средине хлеба (волуметријски)

мин 0,1

Правилник^3)
група II метода 2

Л1 
Храна Беланчевинасти производи за прехрамбену индустрију

Одређивање количине пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^1) метода 3

Л1 
Храна - Жита, Млински производи

Одређивање садржаја влаге (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 712:2012

Л1 

Одређивање количине скроба по Ewersu (полариметријски)

Правилник^3)
група I метода 28

Л1 

Одређивање киселинског степена (волуметријски)

мин 0,1 ml 1M NaOH/100g

Правилник^3)
група I метода 16

Л1 

Одређивање садржаја пепела нерастворног у хлороводоничној киселини (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група I метода 11

Л1 
Храна - Жита, млински производи, тестенине

Одређивање количине воде (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група I метода 8; група III метода 5

Л1 
Храна - Жита, млински производи, пекарски производи и брзо смрзнута теста

Одређивање количине масти по Weibull-Sholdt-у (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група I метода 15; група II метода 4; група IV метода 4

Л1 
Храна - Жита, Млински производи, Пекарски производи

Одређивање садржаја сирове целулозе (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група I метода 14; група II метода 8

Л1 
Храна - Уља и масти

Одређивање алкалитета (волуметријски)

SRPS EN ISO 10539:2008

Л1 
Храна Семе уљарица

Одређивање киселости уља (волуметријски)

мин 0,05%

SRPS ISO 729:1992

Л1 

Одређивање садржаја уља (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 659:2011

Л1 

Одређивање садржаја нечистоћа (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 658:2008

Л1 

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 665:2008

Л1 
Храна Лецитин

Одређивање боје лецитина по Gardner-у (спектрофотометријски)

1-18

AOCS
метода Ja 9-87:2009

Л1 

Одређивање пероксидног броја (волуметријски)

мин 0 meq/kg

AOCS
метода Ja 8-87:2013

Л1 

Одређивање киселинског броја (волуметријски)

мин 0,1 mgKOH/g

AOCS
метода Ja 6-55:2011

Л1 

Одређивање материја нерастворних у толуену (гравиметријски)

мин 0,01%

ISO 28198:2009

Л1 

Одређивање материја нерастворних у ацетону (гравиметријски)

мин 30%

AOCS
метода Ja 4-46:2011

Л1 

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја (гравиметријски)

мин 0,01%

IS 5055:1996 (Amendment No.I february 2006), Anex C

Л1 
Храна Уља и масти и екстрахована уља и масти

Одређивање састава масних киселина (GC/FID)

мин 0,02%

SRPS ЕN ISO 12966-1:2015

Л1 

Одређивање садржаја фосфора (спектрофотометријски)

мин 0,001%

AOCS
метода Ca 12-55:2009

Л1 
Храна - Јаја и производи од јаја

Одређивање суве материје сушењем (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^11)
група II метода 1

Л1 

Одређивње слободних масних киселина (волуметријски)

мин 0,03%

Правилник^11)
група II метода 3

Л1 

Одређивање садржаја масти (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^11)
група II метода 2

Л1 
Храна - Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи

Одређивање какао делова (спектрофотометријски)

мин 1,7%

Правилник^4)
метода 17

Л1 
Храна - Мед и производи од меда

Одређивање садржаја хидроксиметилфурфурола (спектрофотометријски)

мин 0,5 mg/kg

Правилник^10)
метода 9

Л1 

Одређивање садржаја пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^10)
метода 6

Л1 

Одређивање садржаја материја нерастворљивих у води (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^10)
метода 5

Л1 

Одређивње киселости меда (волуметријски)

мин 0,5 mmol/kg

Правилник^10)
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја воде у меду (рефрактометријски)

13-25%

Правилник^10)
метода 4

Л1 
Храна - Сирће

Одређивање садржаја укупних киселина, као сирћетна (волуметријски)

мин 0,3 g/l

Правилник^17)
метода 5

Л1 

Одређивање садржаја екстракта (гравиметријски)

мин 0,01 g/l

Правилник^17)
метода 3

Л1 
Храна - Енергетска пића

Одређивање садржаја таурина
(IC са електрохем. детектором)

мин 100mg/l

VM/MET 1069

Л1 
Храна - Сирће

Одређивање садржаја инвертног шећера (гравиметријски)

мин 0,9 g/l

Правилник^17)
метода 4

Л1 

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметријски)

мин 0,5 g/l

Правилник^17)
метода 8

Л1 

Одређивање садржаја сумпор-диоксида (волуметријски)

мин 3 mg/l

OIV, OENO 60-2000 / OENO 13/2008

Л1 
Храна - Зачини, екстракти зачина, мешавине зачина

Одређивање садржаја пепела нерастворног у киселини (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 930:2001

Л1 

Одређивање садржаја пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 928:2001

Л1 

Одређивање садржаја страних материја (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 927:2012/AC 2014

Л1 

Одређивање садржаја влаге (мерење након дестилације)

мин 0,25%

SRPS ISO 939:1997

Л1 
Храна - Зачинска паприка

Одређивање укупних природно обојених материја (спектрофотометријски)

мин 1 g/kg

SRPS ISO 7541:1997

Л1 
Храна - Пекарски квасац

Одређивање садржаја воде (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS E.M8.022:1987

Л1 
Храна - Скроб и производи од скроба

Одређивање садржаја сумпор-диоксида (волуметријски/ спектрофотометријски)

мин 0,3mg/kg

ISO 5379:2013

Л1 

Одређивање pH вредности у скробу и хидролизатима скроба (потенциометријски)

1-14 pH

ISI^18)
метода 26-5е

Л1 

Одређивање сулфатног пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 5809:2008

Л1 

Одређивање садржаја укупне масти (гравиметријски)

max 1,5%

SRPS EN ISO 3947:2008

Л1 

Одређивање садржаја пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 3593:2008

Л1 

Одређивање количине беланчевина по Kjeldahl-u (волуметријски)

мин 0,1%

SRPS EN ISO 3188:2008

Л1 

Одређивање суве материје у сирупима (рефрактометријски)

0-84%

ISO 1743:1982

Л1 

Одређивање губитка масе сушењем у вакуум сушници у анхидрованој и декстрози монохидрат (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 1741:2008

Л1 

Одређивање садржаја воде (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 1666:2008

Л1 
Храна - Млеко у праху и производи од млека у праху

Одређивање садржаја масти (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 1736:2010

Л1 
Храна Маслац и маргарин

Одређивање садржаја соли (волуметријски)

мин 0,1%

SRPS ISO 1738:2013

Л1 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање садржаја меламина (LC/MS/MS)

мин 0,1 mg/kg

SRPS ISO/TS 15495:2013

Л1 

Одређивање воде у маслацу (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 3727-1:2007

Л1 

Одређивање натријум-хлорида у кајмаку (волуметријски)

мин 0,01%

Правилник^9) VII
група VII метода 3

Л1 
Храна Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу, жита за доручак, снек производи и посластичарски производи

Одређивање воде сушењем под нормалним притиском (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^4)
метода 1

Л1 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање воде у сиру и кајмаку (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^9) VII
група VI метода 1,
група VII метода 1

Л1 

Одређивање киселости павлаке (волуметријски)

мин 0,1ºSH

Правилник^9) VII
група V метода 2

Л1 

Одређивање воде у млеку у праху (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^9) VII
група IV метода 1

Л1 

Одређивање садржаја лактозе у млеку и сурутки у праху (гравиметрија)

мин 10%

GEA Niro^20)
Analytical Method A 18b

Л1 

Одређивање суве материје згуснутог млека и сладоледа (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^9) VII
група III метода 1,
група X метода 2

Л1 

Одређивање киселости у киселом млеку, јогурту и кефиру (волуметријски)

мин 0,1ºSH

Правилник^9) VII
група II метода 2,
група IX метода 2

Л1 

Одређивање суве материје у
- млеку,
- киселом млеку,
- јогурту и кефиру (гравиметријски)

мин 0,01 %

Правилник^9) VII
група I метода 4,
група II метода 3,
група IX метода 3

Л1 

Одређивање киселости млека
(волуметријски)

мин 0,1 ºSH

Правилник^9) VII
група I метода 2

Л1 

Одређивање масти по Gerber-у у сиру (ацидобутирометријски)

(0-40)%

Правилник^9) VII
група VI метода 2

Л1 

Одређивање масти по Gerber-у у павлаци и кајмаку (ацидобутирометријски)

(0-60)%

Правилник^9) VII
група V метода 1 група VII метода 2

Л1 

Одређивање титрационе киселости млека у праху (волуметријски)

мин 0,1 ml

SRPS ISO 6091:2014

Л1 
Храна - Уља и масти

Одређивање заосталог техничког хексана (GC/FID/HSS)

мин 10 mg/kg

SRPS EN ISO 9832:2008

Л1 
Храна Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу, жита за доручак, снек производи и посластичарски производи

Одређивање воде сушењем под нормалним притиском (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^4)
метода 2

Л1 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање масти по Gerber-у у млеку и згуснутом млеку (ацидобутирометријски)

(0-16)%

Правилник^9) VII
група I метода 3
група III метода 2

Л1 

Одређивање масти по Gerber-у у јогурту, киселом млеку и кефиру (ацидобутирометријски)

(0-8)%

Правилник^9) VII
група II метода 1
група IX метода 1

Л1 
Храна Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу, жита за доручак, снек производи и посластичарски производи

Одређивање пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^4)
метода 5

Л1 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја кофеина и кинина (HPLC-PDA)

мин 10 mg/l

VM/MET 948

Л1 
Храна (поврће и производи од поврћа)

Одређивање садржаја нитрата (IC са UV-детектором)

50-3000 mg/kg

SRPS EN 12014-2:2008

Л1 
Храна Производи од воћа и поврћа, Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја растворљиве суве материје (рефрактометријски)

0-95%

SRPS EN 12143:2005

Л1 

Одређивање садржаја етанола (волуметрија)

max 5%

SRPS ISO 2448:2003

Л1 
Храна Уља и масти и екстрахована уља и масти

Одређивање анисидинског броја (спектрофотометријски)

SRPS EN ISO 6885:2011

Л1 

Одређивање пероксидног броја (волуметријски)

0-15 mmol/kg

SRPS EN ISO 3960:2016

Л1 
Храна - Желатин

Одређивање садржаја влаге у желатину (гравиметријски)

мин 0,01%

АОАC метода 935.46:1935

Л1 
Храна Супе, сосови, додаци јелима и сродни производи

Одређивање садржаја натријум глутамината (волуметријски)

мин 0,46%

SRPS Е.Z8.018:1994

Л1 

Одређивање садржаја масти (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS Е.Z8.015:1993

Л1 

Одређивање садржаја натријум хлорида (волуметријски)

мин 0,1%

SRPS Е.Z8.012:1994

Л1 

Одређивање садржаја влаге (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS Е.Z8.011:1993

Л1 
Храна Производи од воћа и поврћа, Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја растворљиве суве материје (рефрактометријски)

0-95%

SRPS ISO 2173:2007

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа и печурака, Сенф

Одређивање укупне суве материје (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^6)
метода 2

Л1 

Одређивање садржаја натријум хлорида (волуметријски)

мин 0,01 %

SRPS ISO 3634:2011

Л1 

Одређивање садржаја пепела нерастворног у хлороводоничној киселини (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 763:2007

Л1 
Храна - Вино

Одређивање садржаја пепела (гравиметријски)

мин 0,5 g/l

OIV,
MA-AS2-04:2009

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа и печурака

Одређивање pH (потенциометријски)

1-14 pH

SRPS ISO 1842:2011

Л1 

Одређивање директно редукујућих и укупних шећера (волуметријски)

за дрш.: мин 1%
за уш.: мин 4%

Правилник^6)
метода 3

Л1 
Храна Конзервисани грашак

Одређивање материја нерастворљивих у етанолу (гравиметријски)

мин 1%

Правилник^6)
метода 22

Л1 
Храна - Воће, поврће и производи од воћа и поврћа и печурака

Одређивање садржаја испарљивих киселина (волуметријски)

мин 0,01g сирћетне киселине/100ml(g)

SRPS ISO 6632:2003

Л1 

Одређивање садржаја укупног сумпор-диоксида (волуметријски/ спектрофотометријски)

мин 0,3mg/kg

SRPS ISO 5522:2003

Л1 
Храна - Сокови од воћа, поврћа и сродни производи

Одређивање садржаја етанола (ензимско-спектрофотометријски)

мин 0,002 g/l

IFU 52:2005

Л1 

Одређивање садржаја D-изолимунске киселине (ензимско-спектрофотометријски)

мин 7 mg/l

SRPS EN 1139:2005

Л1 
Храна - Кукуруз

Одређивање количине воде у кукурузу (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група I метода 9

Л1 
Храна - Сокови од воћа, поврћа и сродни производи

Одређивање киселости титрацијом (волуметријски)

мин 0,1 g/l

SRPS EN 12147:2005

Л1 

Oдређивање пепела (гравиметријски)

мин 0,01 g/l

SRPS ЕN 1135:2005

Л1 

Oдређивање HMF у соковима (спектрофотометријски)

мин 1 mg/l

IFU 12:2005

Л1 
Храна - Пекарски производи

Одређивање количине воде у пекарским производима (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група II метода 1

Л1 
Храна - Сокови од воћа, поврћа и сродни производи

Oдређивање садржаја фосфора (спектрофотометријски)

мин 4 mg/l

SRPS ЕN 1136:2008

Л1 

Одређивање садржаја L-јабучне киселине (ензимско-спектрофотометријски)

мин 0,005 g/l

SRPS EN 1138:2005

Л1 

Одређивање релативне густине (пикнометријски)

SRPS ЕN 1131:2005

Л1 
Храна - Жита, Млински производи, Пекарски производи

Одређивање количине пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^3)
група I метода 10; група II метода 7

Л1 
Храна - Сокови од воћа, поврћа и сродни производи

Одређивање садржаја укупног сумпор-диоксида (волуметријски)

мин 1 mg/l

SRPS EN 13196:2003

Л1 

Одређивање формолног броја (волуметријски)

мин 0,5 ml 0.1M NaOH/100ml

SRPS EN 1133:2005

Л1 
Храна - Цитруси

Одређивање садржаја сока у цитрусима (гравиметријски)

мин 1%

OECD: International Standards for Fruit and Vegetables -Citrus

Л1 
Храна - Пиво,вода и напици са присутним COv2

Одређивање садржаја угљендиоксида (манометријски)

2,5-10 g/l

Приручник^5)
10.9.1

Л1 
Храна - Пиво

Oдређивање pH (потенциометријски)

1-14 pH

MEBAK 2.17

Л1 

Одређивање етанола и правог екстракта у пиву и екстракта у основној сладовини (пикнометријски)

мин 0,07 % v/v етанола

MEBAK 2.13.4

Л1 

Одређивање боје (спектрофотометријски)

мин 5 EBC jed.

MEBAK 2.16.2

Л1 
Храна - Мед и производи од меда

Одређивање активности дијастазе у меду (ензимски, спектрофотометријски )

мин 1 DN

Megazyme assay procedure Т-AMZHY ^19)

Л1 
Храна - Несладоване сировине-кукуруз за пиварство

Одређивање садржаја екстракта (комљење конгресном методом)

60-95%

MEBAK 3.3.3

Л1 
Храна - Јечмени слад

Одређивање садржаја екстракта (комљење конгресном методом)

70-90%

MEBAK 4.1.4.2.2

Л1 

Одређивање боје сладовине (спектрофотометријски)

3-1800 EBC jed

MEBAK 4.1.4.2.8.2

Л1 
Храна - Сирће

Одређивање садржаја етанола (пикнометријски)

мин 0,06 % vol

Правилник^17)
метода 2

Л1 
Храна - Јечмени слад

Одређивање садржаја влаге јечменог слада (гравиметријски)

мин 0.01%

MEBAK 4.1.4.1

Л1 
Храна - Биљни материјали и адитиви

Одређивање садржаја сулфатног пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

Ph EU 6.0, volume 1:2008 Metoda 2.4.14.

Л1 
Храна - Чај и инстант чај у чврстом облику

Одређивање садржаја кофеина (HPLC-PDA)

мин 0,3%

SRPS ISO 10727:2015

Л1 
Храна - Зачини и биљке

Одређивање садржаја испарљивог уља (мерење након дестилације)

мин 0,05 ml/100g

SRPS EN ISO 6571:2016

Л1 
Храна - Чајеви

Одређивање садржаја влаге (губитак масе на 103°C) у инстант чају у чврстом облику (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 7513:1995, Amd.1:2015

Л1 

Одређивање укупног пепела (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 1575:1995

Л1 

Одређивање губитка масе на 103°C (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 1573:1995

Л1 
Храна - Бомбонски производи

Одређивање воде у желе производима и ратлуку (рефрактометријски)

мин 0-95%

Правилник^4)
метода 4

Л1 
Храна - Трајно слано пециво

Одређивање натријум хидроксида у трајном сланом пециву (волуметријски)

мин 0,1%

Приручник^27)
стр. 8

Л1 
Храна - Кекс и производи сродни кексу, тестенина, жита за доручак, снек производи

Одређивање натријум-хлорида по Мору (волуметријски)

мин 0,05%

Правилник^4)
метода 21

Л1 
Храна Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу, жита за доручак, снек производи и посластичарски производи

Одређивање шећера по Luff-Schoorl-у (волуметријски)

за природни инверт: мин 1%
за укупан инверт:
мин 4%

Правилник^4)
метода 12

Л1 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање киселости сира и кајмака (волуметријски)

мин 0,4ºSH

Правилник^9) VII
група VI метода 3,
група VII метода 4

Л1 
Храна Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу, жита за доручак, снек производи и посластичарски производи

Одређивањe pH вредности (потенциометријски)

1-14 pH

Правилник^4)
метода 16

Л1 

Одређивање млечне масти (волуметријски)

мин 0,3%

Правилник^4)
метода 10

Л1 
Храна Уља и масти и екстрахована уља и масти

Одређивање киселинског броја и киселости (волуметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 660:2015

Л1 
Храна Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу, жита за доручак, снек производи и посластичарски производи

Одређивање сирове целулозе по Kiršner-Hanaku (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^4)
метода 8

Л1 
Храна Млеко и производи од млека

Одређивање масти по Gerber-у у маслацу (ацидобутирометријски)

(70-90)%

Правилник^9) VII
група VIII метода 2

Л1 
Храна Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу, жита за доручак, снек производи и посластичарски производи

Одређивање укупне масти по Soxlet-у (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^4)
метода 9

Л1 
Храна Месо, риба и производи

Одређивање садржаја укупних масти (гравиметријски)

мин .0,01%

SRPS ISO 1443:1992

Л1 
Храна Беланчевинасти производи за прехрамбену индустрију

Одређивање количине целулозе по Scharrer-Kirshner-у (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^1) метода 6

Л1 
Храна - Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи

Одређивање лактозе по Luff-Schoorl-у (волуметријски)

мин 0,3%

Правилник^4)
метода 13

Л1 
Храна - Меласа

Одређивање шећера у меласи (полариметријски)

SRPS E.L3.020:1963

Л1 
Храна - Шећерни раствори, сирупи, меласа

Одређивање суве материје (рефрактометријски)

0-95%

ICUMSA метода
GS4/3/8-13:2009

Л1 
Храна - Шећер, шећерни сирупи, специјални шећери, меласа

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1-14 pH

ICUMSA метода GS1/2/3/4/7/8/9-23:2009

Л1 
Храна - Шећер

Одређивање типа боје кристала (рефлексометрија)

0-6 тип боје

ICUMSA метода GS2-13:2011

Л1 

Одређивање сумпор-диоксида (спектрофотометријски)

мин 0 mg/kg

SRPS E.L8.020:1993

Л1 

Одређивање боје шећера у раствору (спектрофотометријски)

max 60 IU

ICUMSA метода GS2/3-10:2011

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа и печурака

Одређивање киселости титрацијом (волуметријски)

мин 0,01 %

SRPS ISO 750:2003

Л1 
Храна - Шећер

Одређивање поларизације (полариметријски)

max 99,99°

SRPS E.L8.018:1992

Л1 

Одређивање пепела (кондуктометријски)

мин 0,001%

ICUMSA метода
GS2/3/9-17:2011

Л1 

Одређивање губитка масе у току сушења (гравиметријски)

мин 0,001%

ICUMSA метода GS2/1/3/9-15:2007

Л1 
Храна - Сокови од воћа, поврћа и сродни производи

Одређивање укупне суве материје (гравиметријски)

мин 0,01 %

SRPS EN 12145:2005

Л1 
Храна Со (Натријум хлорид)

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1-14 pH

SRPS H.G8.079:1983

Л1 
Храна - Сокови од воћа, поврћа и сродни производи

Oдређивање садржаја D/L млечне киселине (ензимско-спектрофотометријски)

мин 4 mg/l

SRPS ЕN 12631:2005

Л1 
Храна Со (Натријум хлорид)

Одређивање губитка масе на 110°C (гравиметријски)

мин 0,001%

SRPS ISO 2483:2015

Л1 
Храна - Сокови од воћа, поврћа и сродни производи

Одређивање pH (потенциометријски)

1-14 pH

SRPS ЕN 1132:2005

Л1 
Храна - Инстант кафа

Одређивање губитка масе на 70°C, под смањеним притиском (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 3726:1995

Л1 
Храна - Пржена кафа

Одређивање садржаја влаге пржене кафе (гравиметријски)

мин 0,01%

ISO 11294:1994

Л1 

Одређивање растворљивих материја (екстракта) (гравиметријски)

мин 0,01%

AOAC
метода 973.21:1974

Л1 
Храна - Несладоване сировине-кукуруз за пиварство

Одређивање садржаја слободне масти (гравиметрија)

мин 0.01%

MEBAK 3.5

Л1 
Храна - Сирова кафа

Одређивање губитка масе на 105°C (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 6673:2016

Л1 
Храна - Јечмени слад

Одређивање садржаја примеса јечменог слада (гравиметријски)

мин 0.01%

MEBAK 4.1.2.4

Л1 
Храна - Кафа и производи од кафе

Одређивање садржаја кофеина (HPLC-PDA)

кафа и производи од кафе: мин 0,1%
кафа и производи од кафе, без кофеина: мин 0,02%

SRPS ISO 20481:2014

Л1 
Храна - Чајеви

Одређивање воденог екстракта (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS ISO 9768:1994/Cor1:2014

Л1 
Храна Месо, риба и производи

Одређивање садржаја хидроксипролина (спектрофотометријски)

max 0,5%

SRPS ISO 3496:2002

Л1 

Одређивање садржаја укупног фосфора (спектрофотометријски)

0,05-1,0%

SRPS ISO 13730:1999

Л1 

Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометријски)

мин 3 mg/kg

SRPS ISO 2918:1999

Л1 
Храна Какао производи, производи слични чоколадним, крем производи, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу, жита за доручак, снек производи и посластичарски производи

Одређивање скроба по Еверсу (полариметријски)

0-100%

Правилник^4)
метода 19

Л1 
Храна Месо, риба и производи

Одређивање садржаја нитрата (спектрофотометријски)

мин 3 mg/kg

SRPS ISO 3091:1999

Л1 
Храна Беланчевинасти производи за прехрамбену индустрију

Одређивање pH вредности (потенциометријски)

1-14 pH

Правилник^1) метода 7

Л1 

Одређивање натријум хлорида (волуметријски)

мин 0,01%

Правилник^1) метода 9

Л1 
Храна - Уља и масти

Одређивање садржаја укупне масти у мајонезу и сродним производима (гравиметријски)

мин 0,02%

SRPS E.K8.050:1997

Л1 

Одређивање боје по Gardner-у (спектрофотометријски)

1-18

SRPS EN ISO 4630-2:2016

Л1 

Одређивање боје по Lovibond-у (спектрофотометријски)

0,1-70ц
0,1-70ж

ISO 27608:2010
Amendment 1:2016

Л1 

Одређивање садржаја неосапуњивих материја (гравиметријски)

SRPS EN ISO 18609:2012

Л1 
Храна - Шећер

Одређивање редукованих шећера (волуметријски)

мин 0,002%

ICUMSA метода GS2/3/9-5:2011

Л1 
Храна - Уља и масти

Одређивање јодног броја – Vijs-ова метода (волуметријски)

мин 0,5g/100g

SRPS EN ISO 3961:2016

Л1 
Храна Со (Натријум хлорид)

Одређивање садржаја натријум хлорида (волуметријски)

90-100%

SRPS H.G8.077:1983

Л1 

Одређивање садржаја јода (волуметријски)

мин 0,13 mg/kg

SRPS E.Z8.002:2001

Л1 

Одређивање садржаја материја нерастворних у води или киселини (гравиметријски)

мин 0,001%

SRPS ISO 2479:2015

Л1 
Храна - Уља и масти

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 662:2009

Л1 
Храна - Сирова кафа

Сензорска оцена напитка (сензорски)

SRPS ISO 6668:2012

Л1 
Храна Месо, риба и производи

Одређивање садржаја хлорида (волуметријски)

мин 1%

SRPS ISO 1841-1:1999

Л1 
Храна - Сирова кафа

Испитивање мириса и изгледа и одређивање страних примеса и недостатака (сензорски)

SRPS ISO 4149:2014

Л1 
Храна - Уља и масти

Одређивање садржаја жуманца у мајонезу и сродним производима (спектрофотометријски)

мин 1%

SRPS E.K8.049:1997

Л1 
Храна Вино, освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја o-фосфата (IC са кондуктометријским детектором)

мин 10 mg/l

VM/MET 946

Л1 
Храна - Уља и масти

Одређивање садржаја нерастворљивих нечистоћа (гравиметријски)

мин 0,01%

SRPS EN ISO 663:2011

Л1 

Одређивање запреминске масе на ваздуху (пикнометријски)

SRPS ISO 6883:2014

Л1 
Храна Беланчевинасти производи за прехрамбену индустрију

Одређивање количине масти по Soxhlet-у (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^1) метода 2

Л1 
Храна - Уља и масти

Одређивање сапонификационог броја (волуметријски)

SRPS EN ISO 3657:2014

Л1 

Одређивање индекса рефракције (рефрактометријски)

1,3320-1,7000

SRPS EN ISO 6320:2012

Л1 
Храна Беланчевинасти производи за прехрамбену индустрију

Одређивање количине воде (гравиметријски)

мин 0,01%

Правилник^1) метода 1

Л1 
Храна - Воће и поврће са високим садржајем воде, Воће и поврће са високим садржајем киселина, Суво воће, коштуничаво воће, Биљно уље, Жита и млински производи, Фини пекарски производи

Одређивање садржаја нерастворљивих и растворљивих дијететских влакана не укључујући фракције мање молекулске масе (ензимскo-гравиметријски)

max 100 %

AOAC 991.43:2000

Л1 

Одређивање садржаја ацесулфам K, аспартама и сахарина (HPLC-PDA)

мин 10 mg/kg

SRPS EN 12856:2008

Л1 

Одређивање садржаја дијететских влакана не укључујући фракције мање молекулске масе (ензимскo-гравиметријски)

max 100 %

AOAC 985.29:2003

Л1 

Одређивање садржаја бензоеве, сорбинске и p-хидроксибензоеве киселине (HPLC-PDA)

мин 10 mg/kg

NMKL 124:2007

Л1 

Одређивање садржаја масти (гравиметријски)

мин 0,01%

NMKL 160:1998

Л1 

Одређивање садржаја сирових протеина, по Kjeldalu (волуметријски)

мин 0,1 %

SRPS ISO 1871:2013

Л1 

Одређивање садржаја нитрата, нитрита и бромида (IC са UV-детектором)

NO2-, Br-:
мин 1 mg/kg
NO3-:
мин 10 mg/ kg
храна за одојчад и малу децу:
NO2-, NO3-:
мин 0,2 mg/kg

VM/MET 944

Л1 

Одређивање садржаја пепела (гравиметријски)

мин 0,01 %

NMKL 173, 2nd Ed.:2005

Л1 
Храна

Доказивање присуства синтетичких боја (тест)

NMKL 114:1985

Л1 
Храна која садржи воду или се меша са водом

Одређивање pH вредности

1-14

NMKL 179:2005

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-23 Дувански производи
Дуванске прерађевине - Цигарете

Одређивање никотина у кондензатима дима (GC/FID)

0,1-2,25 mg/cig

SRPS ISO 10315:2016

Л1 

Одређивање садржаја CO (SM/NDIR)

1-20 mg/cig

SRPS ISO 8454:2008

Л1 

Одређивање укупне материје и суве материје без никотина (SM)

SRPS ISO 4387:2008

Л1 
И-15 Узорковање/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње

Храна за животиње

Узимање узорака за:
биолошка, биохемијска испитивања
микробиолошка испитивања
физичка испитивања
хемијска испитивања

Правилник^2)

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Вода за пиће

Узимање узорака за:
микробиолошка испитивања
физичка испитивања
хемијска испитивања

Правилник^15)

Л1 
И-15 Узорковање/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну

Намирнице и предмети опште употребе

Узимање узорака за:
микробиолошка испитивања
физичка испитивања
хемијска испитивања

Упутство^21)

Л1 

Беланчевинасти производи за прехрамбену индустрију

Узимање узорака за:
физичка испитивања
хемијска испитивања

Правилник^1)

Л1 

Биљна уља и маст

Узимање узорака за:
биолошка, биохемијска испитивања
микробиолошка испитивања
физичка испитивања
хемијска испитивања

SRPS EN ISO 5555:2008

Л1 

Семе уљарица

Узимање узорака за:
биолошка, биохемијска испитивања
физичко-хемијска испитивања

SRPS ISO 542:2009

Л1 

Уљане сачме и погаче

Узимање узорака за:
биолошка, биохемијска испитивања
микробиолошка испитивања
физичка испитивања
хемијска испитивања

SRPS ISO 5500:2001

Л1 

Алкохолна пића

Узимање узорака за:
физичка испитивања
хемијска испитивања

Правилник^8)

Л1 

Брисеви - површина која је у контакту са храном

Узимање узорака за:
микробиолошка испитивања

SRPS ISO 18593:2010

Л1 
И-15 Узорковање/П-27 Остали производи

Месо – труп

Узимање узорака за:
микробиолошка испитивања

SRPS ISO 17604:2009

Л1 
И-16 Сензорна испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
храна за животиње

Испитивања сензорских карактеристика боје, мириса и текстуре

SRPS ISO 6658:2013

Л1 
И-16 Сензорна испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за одржавање чистоће

Испитивања сензорских карактеристика боје, мириса и текстуре (сензорски)

SRPS ISO 6658:2013

Л1 
И-16 Сензорна испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Посуђе, прибор и амбалажа

Испитивања сензорских карактеристика боје, мириса и текстуре (сензорски)

SRPS ISO 6658:2013

Л1 
И-16 Сензорна испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна, Храна за животиње

Испитивања сензорских карактеристика боје, мириса, укуса и текстуре (сензорски)

SRPS ISO 6658:2013

Л1 
И-16 Сензорна испитивања/П-23 Дувански производи
Дуван и дуванске прерађевине

Испитивања сензорских карактеристика боје, мириса и текстуре (сензорски)

SRPS ISO 6658:2013

Л1