Обриши претрагу

Број предмета који одговарају упиту: 1

1. КВАЛИТЕТ АД Ниш, Сектор за испитивање

Булевар Светог цара Константина 82-86, 18000 Ниш

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-001
ПИБ:100615217
Акр. број:01-001
Web:http://www.kvalitet.co.rs/
Тел:+38118550766
Факс:+38118550636

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:28. јун 2000.
Датум последње акр.:18. септембар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:17. септембар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Иван Поповић
Функција:Rуководилац обезбеђења квалитета
Телефон:+38118550 766
Факс:+38118550636
Е-маил:ivan.popovic@kvalitet.co.rs