Преузимање ПДФ-а

КВАЛИТЕТ АД Ниш, Сектор за испитивање

Булевар Светог цара Константина 82-86, 18000 Ниш

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-001
ПИБ:100615217
Акр. број:01-001
Web:http://www.kvalitet.co.rs/
Тел:+38118550766
Факс:+38118550636

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:28. јун 2000.
Датум последње акр.:19. јун 2019.
Датум истицања/укидања акр.:18. јун 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Иван Поповић
Функција:Rуководилац обезбеђења квалитета
Телефон:+38118550 766
Факс:+38118550636
Е-маил:ivan.popovic@kvalitet.co.rs

Локације

Л9 - Лабораторија за испитивање апарата на чврста горива
Т1 - Терен
Л8 - Лабораторија за електромедицинске уређаје
Л7 - Лабораторија за метрологију
Л6 - Лабораторија за гасне апарате
Л5 - Лабораториаја за саставне делове
Л4 - Лабораторија за преносне алате са електромоторима
Л3 - Лабораторија за електронске апарате и информациону технологију
Л1 - Лабораторија за ЕМС, антене и хомологацију возила
Л2 - Лабораторија за електричне апарате

Историја статуса

19. јун 2019. - 18. јун 2023.Акредитован
19. јун 2015. - 18. јун 2019.Акредитован
22. март 2011. - 19. јун 2015.Акредитован
26. децембар 2005. - 26. децембар 2010.Акредитован
28. јун 2000. - 28. јун 2005.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-06 Електромагнетна компатибилност (EMC)/П-06 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Електрична и електронска опрема у стамбеним, комерцијалним и окружењима лаке индустрије

Испитивање имуности*

Mонофазно напајање до 16А
до 10 V/m
80 MHz - 2700 MHz

SRPS EN IEC 61000-6-1: 2019

Л1 
Електрична и електронска опрема у индустријском окружењу

Испитивање имуности*

Монофазно напајање до 16 А, до 10 V/m
80 MHz до 2700 MHz

SRPS EN IEC 61000-6-2: 2019

Л1 
Апарати за домаћинство, електрични алати и слични уређаји

Емисија: Мерење сметњи зрачења

30 МHz до 1000 МHz

SRPS EN 55014-1:2010
SRPS EN 55014-1: 2010/A1:2010
SRPS EN 55014-1: 2010/A2:2012

Л1 

Емисија: Мерење снаге сметњи

30 МHz до 300 МHz

SRPS EN 55014-1:2017

Л1 

Eмисија: Мерење напона сметњи

0,15 МHz до 30 МHz

SRPS EN 55014-1:2017

Л1 
Електромедицински уређаји

Испитивање електромагнетске компатибилности (емисија и имуност)

Емисија:
0,15 MHz до 30 MHz
30 MHz до 1000 MHz
Имуност:
Mонофазно напајање до 16А (осим: РФ бежичне комуникације,
ISO 7637-2, ISO 7137)

SRPS EN 60601-1-2:2012

Л1, Т1 
Електрична и електронска опрема, уређаји и системи (основни стандард)

Испитивање имуности на пулсно магнетско поље*

до 1000 А/m,
6,4/16µs

MN 8,44 %

SRPS EN 61000-4-9: 2008

Л1 
Уређаји информационе технологије

Испитивање имуности*

Монофазно напајање до 16А

SRPS EN 55024:2011
SRPS EN 55024:2011/A1:2015

Л1 
Електричне светиљке и слични уређаји

Мерење сметњи зрачења

9 kHz до 30 МHz
30 MHz до 300 МHz

SRPS EN 55015:2014
SRPS EN 55015:2014/A1:2015

Л1, Т1 

Мерење напона сметњи

9 kHz до 30 МHz

SRPS EN 55015:2014
SRPS EN 55015:2014/A1:2015

Л1, Т1 
Апарати за домаћинство, електрични алати и слични уређаји

Испитивање имуности*

Монофазно напајање до 16А

SRPS EN 55014-2: 2009

Л1 

Емисија: Мерење снаге сметњи

30 МHz 300 МHz

SRPS EN 55014-1:
2010
SRPS EN 55014-1: 2010/A1:2010
SRPS EN 55014-1: 2010/A2:2012

Л1, Т1 

Eмисија: Мерење напона сметњи

0,15 МHz 30 МHz

SRPS EN 55014-1:2010
SRPS EN 55014-1: 2010/
A1:2010
SRPS EN 55014-1: 2010/
A2:2012

Л1, Т1 
Возила, пловила и машине који се погоне моторима са унутрашњим сагоревањем

Карактеристике радио сметњи

30 МHz до 1000 МHz

SRPS EN 55012:2010
SRPS EN 55012:2010
/A1:2010

Л1, Т1 
Индустријски, научни и медицински (IMS) радиофреквенцијски уређаји

Eмисија: мeрeње сметњи зрачења *

30 МHz до 1000 MHz

SRPS EN 55011:2017
SRPS EN 55011:2017/ A1:2017

Л1 

Eмисија: мерење напона сметњи

0,15 МHz дo 30 МHz

SRPS EN 55011:2011
SRPS EN 55011:2011 /A1:2011

Л1, Т1 
Апарати за домаћинство, електрични алати и слични уређаји

Испитивање имуности*

Монофазно напајање до 16А

SRPS EN 55014-2:2015

Л1 

Емисија: Мерење сметњи зрачења

30 МHz до 1000 МHz

SRPS EN 55014-1:2017

Л1, Т1 
Електричне светиљке и слични уређаји

Испитивање имуности*

Монофазно напајање до 16А

SRPS EN 61547:2012

Л1 
Мултимедијална опрема (ММЕ) - уређаји информационе технологије - аудио и видео уређаји - уређаји за осветљење и слични уређаји - и комбинација ових уређаја

Eмисија: Мерење напона сметњи*

0,15 МHz до 30 МHz

SRPS EN 55032:2015
SRPS EN 55032:2015/ AC:2016

Л1 

Емисија: Meрeње сметњи зрачења*

30 МHz до 1000 MHz

SRPS EN 55032:2015
SRPS EN 55032:2015/ AC:2016

Л1 
Електрична и електронска опрема, уређаји и системи предвиђени за повезивање на јавне системе нисконапонског напајања

Испитивање хармоника струје

Монофазно напајање до 16А

SRPS EN 61000-3-2:2014

Л1, Т1 

Испитивање флуктуације напона и фликера*

Монофазно
напајање до 16А


SRPS EN 61000-3-3:2014

Л1 
Електрична и електронска опрема, уређаји и системи (ЕМC основни стандарди)

Испитивање имуности на напонске ударе*

Монофазно
напајање до 4 kV,
1,2/50 µs
8/20 µs

SRPS EN 61000-4-5: 2014
SRPS EN 61000-4-5:2014/A1 :2017

Л1 

Испитивање имуности на пропаде напона, кратке прекиде и варијације напона *

Монофазно
напајање
Монофазно напајање
до 16 А

SRPS EN 61000-4-11: 2008

SRPS EN 61000-4-11: 2008/A1:2017

Л1 
Електрична и електронска опрема, уређаји и системи (ЕМC основни стандарди)

Испитивање имуности магнетног поља мрежне фреквенције*

до 30 А/m,
50/60 Hz

SRPS EN 61000-4-8: 2012

Л1 

Испитивање имуности на елекстростатичко пражњење*

Контактно пражњење
до 8 kV,
Ваздушно
пражњење
до 15 kV

SRPS EN 61000-4-2:2009

Л1 

Испитивање имуности на зрачено, радиофреквенцијско електромагнетско поље*

до 10 V/m
80 MHz до 2700 MHz

SRPS EN 61000-4-3:2008
SRPS EN 61000-4-3:2008/
A1:2009
SRPS EN 61000-4-3:2008/
A2:2012

Л1 

Испитивање имуности на електрични брзи транзијент/рафал*

Монофазно
напајање до 4 kV,
Burst (5 kHz)
Burst (100 kHz)

SRPS EN 61000-4-4:2013

Л1 

Испитивање имуности на кондукционе сметње индуковане радиофреквенцијским пољима*

Монофазно
напајање
10 V e.m.f
0,15 МHz до 80 MHz
0,15 МHz до 230 MHz

SRPS EN 61000-4-6:2014

Л1 

Испитивање имуности на пулсно магнетско поље

до 1000 A/m,
6,4/16µs

SRPS EN 61000-4-9:2008

Л1 
Електрична и електронска опрема у стамбеним, комерцијалним и окружењима лаке индустрије

Испитивање имуности*

Mонофазно напајање до 16А

SRPS EN 61000-6-1:2008

Л1 

Испитивање емисије*

0 kHz до 2 kHz
0,15 MHz до 30 MHz
30 MHz до 1000 MHz

SRPS EN 61000-6-3:2008
SRPS EN 61000-6-3: 2008/ A1:2011
SRPS EN 61000-6-3: 2008/ A1:2011/AC:2012

Л1 
Електрична и електронска опрема у индустријском окружењу

Испитивање имуности*

Монофазно напајање до 16 А

SRPS EN 61000-6-2:2008

Л1 

Испитивање емисије*

0,15 MHz до 30 MHz
30 MHz до 1000 MHz

SRPS EN 61000-6-4:2008
SRPS EN 61000-6-4:2008/ A1:2011

Л1 
Електромедицински уређаји

Испитивање електромагнетске компатибилности (емисија и имуност)

Емисија:
0,15 MHz до 30 MHz
30 MHz до 1000 MHz
Имуност:
Mонофазно напајање до 16А (осим: РФ бежичне комуникације,
ISO 7637-2, ISO 7137)

SRPS EN 60601-1-2:2016

Л1, Т1 
И-17.1 Испитивање безбедности/П-06 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Преносиви алати са електромотором - Угаоне тестере

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-3-9:2016
SRPS EN 62841-3-9:2016/ АС:2017
SRPS EN 62841-3-9:2016/ A11:2018

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Рутери и тримери

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-2-17:2018

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Повратне тестере (убодне и „лисичји реп“)

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-2-11:2016

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Бушилице и ударне бушилице

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-2-1:2018

Л4 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Апарати за негу уста

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-52:2008
SRPS EN 60335-2-52:2008/ A1:2009
SRPS EN 60335-2-52:2008/ A11: 2011
SRPS EN 60335-2-52:2008/ A11:2011/AC:2013
SRPS EN 60335-2-52:2008/ A12:2020

Л1 
Електрична опрема за мерење, управљање и лабораторијско коришћење - Аутоматски и полуаутоматски лабораторијски уређаји за анализе и друге намене

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61010-2-081:2009 -повучен
SRPS EN 61010-2-081: 2009/A1:2009-повучен

Л7 
Електрична опрема за мерење, управљање и лабораторијско коришћење - Лабораторијски уређаји и опрема за мућење и мешање

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61010-2-051:2009 -повучен

Л7 
Електрична опрема за мерење, управљање и лабораторијско коришћење - Стерилизатори и уређаји за прање и дезинфекцију који се користе за обраду медицинских материјала

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61010-2-040:2009 - повучен

Л7 
Електрична опрема за мерење, управљање и лабораторијско коришћење - Ручни струјни сензори и струјни сензори са ручним управљањем за електрична испитивања и мерења

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61010-2-032:2013

Л7 
Електрична опрема за мерење, управљање и лабораторијско коришћење - Лабораторијске центрифуге

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61010-2-020:2009- повучен

Л7 
Електрична опрема за мерење, управљање и лабораторијско коришћење - Лабораторијски уређаји и опрема за загревање материјала

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61010-2-010:2015

Л7 
Електрична опрема за мерење, управљање и лабораторијско коришћење - Општи захтеви

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61010-1:2010
SRPS EN 61010-1:2010/ A1:2019

Л7 
Кутије и кућишта за електроинсталаци-они прибор за домаћинство и сличне фиксне електричне инсталације - Кутије и кућишта за повезивање

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60670-22: 2008

Л5 
Кутије и кућишта за електроинсталаци-они прибор за домаћинство и сличне фиксне електричне инсталације - Кутије и кућишта са додатком за вешање

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60670-21: 2008

Л5 
Кутије и кућишта за електроинсталаци-они прибор за домаћинство и сличне фиксне електричне инсталације - Општи захтеви

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60670-1: 2010
SRPS EN 60670-1: 2010 /А1:2013

Л5 
Двополни утикач 10/16А 250 V за направе класе II

Испитивање параметара безбедности

SRPS N.E3.554:1969

Л5 
Двополни утикач 2,5А 250V за направе класе II

Испитивање параметара безбедности

SRPS N.E3.553:1969

Л5 
Двополни утикач 10/16А 250 V, са контактом за уземљење

Испитивање параметара безбедности

SRPS N.E3.552:1969

Л5 
Двополне прикључнице 10/16А 250V, причвршћене помоћу вијака

Испитивање параметара безбедности

SRPS N.E3.533:1968

Л5 
Двополне прикључнице 10/16А 250V, причвршћене помоћу шапа

Испитивање параметара безбедности

SRPS N.E3.532:1968

Л5 
Двополне прикључнице 10/16А 250V, са контактом за уземљење

Испитивање параметара безбедности

SRPS N.E3.501:1969

Л5 
Инсталационе цеви и прибор. Монтажне кутије од пластичне масе

Испитивање параметара безбедности

SRPS N.E1.122:1967

Л5 
Утикачи и прикључнице за домаћинство и сличне сврхе

Испитивање параметара безбедности

SRPS IEC 60884-1:2012
SRPS IEC 60884-1:2012/ A2:2019

Л5 
Склопке за направе

Испитивање параметара безбедности

SRPS IEC 61058-1: 2010
SRPS IEC 61058-1: 2010/A2:2010

Л5 
Инсталационе склопке

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60669-1: 2010
SRPS EN 60669-1: 2010/ A1:2010
SRPS EN 60669-1: 2010/ A2:2010
SRPS EN 60669-1: 2018

Л5 
Светиљке - Светиљке за осветљење у хитним случајевима

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-2-22: 2015
SRPS EN 60598-2-22: 2015/ AC:2015
SRPS EN 60598-2-22: 2015/ AC:2016

Л5 
Светиљке - Свeтлeћи низови

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-2-20:2015
SRPS EN 60598-2-20: 2015/АС:2017

Л5 
Светиљке - Свeтиљкe за уградњу у подлогу

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-2-13:2010
SRPS EN 60598-2-13: 2010/ A1:2012
SRPS EN 60598-2-13: 2010/ A2:2017

Л5 
Светиљке - Ноћнe свeтиљкe за постављањe у мрeжну прикључницу

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-2-12: 2014

Л5 
Светиљке - Свeтиљкe за акваријумe

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-2-11: 2013

Л5 
Светиљке - Прeносивe свeтиљкe за дeцу

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-2-10: 2010

Л5 
Светиљке - Ручне светиљке

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-2-8: 2013

Л5 
Светиљке - Прeносивe свeтиљкe за употрeбу у баштама

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-2-7: 2010
SRPS EN 60598-2-7: 2010/A13:2010
SRPS EN 60598-2-7: 2010/A2:2010

Л5 
Светиљке - Рeфлeктори

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-2-5:2016

Л5 
Светиљке - Прeносивe свeтиљкe за општу употрeбу

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-2-4:2010
SRPS EN 60598-2-4:2018

Л5 
Светиљке - Свeтиљкe за освeтљeњe путeва и улица

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-2-3:2010
SRPS EN 60598-2-3:2010/ A1:2011
SRPS EN 60598-2-3:2010/ Corr:2017

Л5 
Светиљке - Уграднe свeтиљкe

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-2-2:2012

Л5 
Светиљке - Нeпрeносивe свeтиљкe за општу намeну

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-2-1:2010

Л5 
Светиљке - Општи захтеви

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60598-1:2015
SRPS EN 60598-1:2015/ АС:2015
SRPS EN 60598-1:2015/ АС:2016
SRPS EN 60598-1:2015/ АС:2017
SRPS EN 60598-1:2015/ A1:2018

Л5 
Преносиви алати са електромотором - Преносни, ручно управљани тримери и рубни тримери за травњаке на електрични погон

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 786:2012 -повучен

Л4 
Преносиви алати са електромотором - Тестере за резање негвоздених материјала под углом са постољем

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61029-2-11: 2013
SRPS EN 61029-2-11: 2013/A11:2014

Л4 
Преносиви алати са електромотором - Угаоне тестере

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61029-2-9:2013 -повучен
SRPS EN 61029-2-9:2013/ A11:2014-повучен

Л4 
Преносиви алати са електромотором - Стоне брусилице

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61029-2-4: 2011

Л4 
Преносиви алати са електромотором - Радијалне тестере са ручицом

Испитивање параметара безбедности

IEC 61029-2-2:1993

Л4 
Преносиви алати са електромотором - Столови за кружне тестере

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-3-1:2014
SRPS EN 62841-3-1:2014/ АС:2016
SRPS EN 62841-3-1:2014/ A11:2018

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Рутери и тримери

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60745-2-17: 2011 -повучен

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Тримери за живу ограду

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60745-2-15: 2010
SRPS EN 60745-2-15: 2010 /А1:2010

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Рендисаљке

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-2-14: 2016

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Тестере са ланцем

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60745-2-13: 2011
SRPS EN 60745-2-13: 2011/A1:2011

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Повратне тестере (убодне и „лисичји реп“)

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60745-2-11: 2010

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Урезнице

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-2-9:2015
SRPS EN 62841-2-9:2015/ АС:2017

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Чекићи

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60745-2-6: 2010

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Кружне тестере

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-2-5:2014

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Брусилице и глачалице, осим оних са плочом

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-2-4:2014
SRPS EN 62841-2-4:2014/ AC:2016

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Тракасте брусилице, глачалице и тракасте брусилице са плочом

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60745-2-3:2011
SRPS EN 60745-2-3:2011/ A2:2013
SRPS EN 60745-2-3:2011/ A11:2014
SRPS EN 60745-2-3:2011/ A12:2015
SRPS EN 60745-2-3:2011/ A13:2016

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Одвијачи и ударни одвијачи

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-2-2:2014
SRPS EN 62841-2-2:2014/ AC:2016

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Бушилице и ударне бушилице

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60745-2-1: 2010
-повучен

Л4 
Ручни електрични алати са електромоторима - Општи захтеви

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-1:2016

Л4 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Грејне простирке и грејачи просторија који се уграђују испод прекривача подова

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-106: 2008

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Вишефункционалне кабине за туширање

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-105:2008
SRPS EN 60335-2-105:2008/ A1:2009
SRPS EN 60335-2-105:2008/ A11:2011
SRPS EN 60335-2-105:2008/ A2:2020

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Пећи на гас, уље и чврсто гориво које имају електрични прикључак

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-102: 2008
SRPS EN 60335-2-102: 2008/A1:2011

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Испаривачи

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-101: 2008
SRPS EN 60335-2-101: 2008 /A1:2009
SRPS EN 60335-2-101: 2008 /A2:2015

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Овлаживачи

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-98: 2008
SRPS EN 60335-2-98: 2008/A1:2008
SRPS EN 60335-2-98: 2008/A2:2009

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Савитљиви плочасти грејни елементи за грејање просторија

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-96: 2008
SRPS EN 60335-2-96: 2008/A2:2011

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Апарате за забаву и апарати за пружање личних услуга

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-82:2008
SRPS EN 60335-2-82:2008/ A1:2009
SRPS EN 60335-2-82:2008/ A2:2020

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Грејачи стопала и грејни подметачи

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-81: 2009
SRPS EN 60335-2-81:
2009/A2:2012

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Вентилатори

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-80: 2010
SRPS EN 60335-2-80: 2010/A2:2011

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Роштиљи који се користе на отвореном простору

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-78:2008
SRPS EN 60335-2-78:2008/ A1:2009
SRPS EN 60335-2-78:2008/ A11:2020

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Преносни уроњиви грејачи

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-74:2008
SRPS EN 60335-2-74:2008/ A2:2011
SRPS EN 60335-2-74:2008/ A11:2019

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Трајно уроњени грејачи

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-73: 2008
SRPS EN 60335-2-73: 2008/A2:2011

Л2 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Апарати за пречишћавање ваздуха

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-65: 2010
SRPS EN 60335-2-65: 2010/A1:2010
SRPS EN 60335-2-65: 2010/A11:2013

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Термоакумулационе пећи

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-61:2008
SRPS EN 60335-2-61:2008/ A2:2009
SRPS EN 60335-2-61:2008/ A11:2020

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Хидромасажне каде и спа купатила

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-60: 2008
SRPS EN 60335-2-60: 2008/A1:2008
SRPS EN 60335-2-60: 2008/A2:2009
SRPS EN 60335-2-60:2008/A11:2011
SRPS EN 60335-2-60:2008/A12:2011

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Апарати за уништавање инсеката

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-59:2010
SRPS EN 60335-2-59:2010/ A1:2011
SRPS EN 60335-2-59:2010/ A2:2011
SRPS EN 60335-2-59:2010/ A11:2019

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Апарати за чишћење површина у домаћинству помоћу течности или паре

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-54: 2010
SRPS EN 60335-2-54: 2010/A11:2013
SRPS EN 60335-2-54: 2010/A1:2016

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Грејни апарати за сауне

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-53: 2012

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Циркулационе непреносиве пумпе за инсталације грејања и дистрибуцију воде

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-51: 2008
SRPS EN 60335-2-51: 2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-51: 2008/A2:2012

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Преносни грејни алати и слични апарати

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-45: 2008
SRPS EN 60335-2-45: 2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-45: 2008/A2:2012

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Машине за пеглање

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-44: 2008
SRPS EN 60335-2-44: 2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-44: 2008/A2:2012

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Електрични сушачи рубља и грејне шипке

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-43: 2008
SRPS EN 60335-2-43: 2008/A1:2008
SRPS EN 60335-2-43: 2008/A2:2009

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Комерцијални електрични контактни роштиљи и грилови са решетком

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-38: 2008
SRPS EN 60335-2-38: 2008/A1:2009

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Комерцијални електрични штедњаци, пећнице, радне плоче за кување и грејне плоче

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-36: 2008
SRPS EN 60335-2-36: 2008/A2:2009
SRPS EN 60335-2-36: 2008/A11:2012
SRPS EN 60335-2-36:
2008/AC:2013

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Проточни загревачи воде

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-35:2016
SRPS EN 60335-2-35:2016/ A1:2020

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Апарати за масажу

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-32: 2008
SRPS EN 60335-2-32: 2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-32: 2008/A2:2015

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Кухињске напе

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-31: 2015

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Грејалице за просторије

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-30: 2011
SRPS EN 60335-2-30: 2011/A11:2015
SRPS EN 60335-2-30: 2011/AC:2015

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Пуњачи батерија

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-29:2008
SRPS EN 60335-2-29:2008/ A2:2011
SRPS EN 60335-2-29:2008/ A11:2019

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Фрижидери, апарати за сладолед и ледомати

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-24:2012
SRPS EN 60335-2-24:2012/ A1:2019
SRPS EN 60335-2-24:2012/ A2:2019

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Апарати за негу коже или косе

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-23: 2009
SRPS EN 60335-2-23: 2009/A11: 2011
SRPS EN 60335-2-23: 2009/AC:2013
SRPS EN 60335-2-23: 2009/A2:2015

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Акумулациони загревачи воде

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-21: 2008
SRPS EN 60335-2-21: 2008/A1:2008
SRPS EN 60335-2-21: 2008/A2:2010
SRPS EN 60335-2-21: 2008/A2:2010/Corr.:
2011

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Ћебад, простирке и слични апарати за загревање

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-17:2013
SRPS EN 60335-2-17:2013/ A11:2020

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Апарати за загревање течности

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-15: 2010
SRPS EN 60335-2-15: 2010/A11:2012
SRPS EN 60335-2-15: 2010/A11:2012/AC:2014

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Кухињске машине

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-14: 2008
SRPS EN 60335-2-14: 2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-14: 2008/A11:2012
SRPS EN 60335-2-14: 2008/A11:2012 /AC:2016
SRPS EN 60335-2-14: 2008/A12:2016

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Фритезе, тигањи и слични апарати

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-13:2011
SRPS EN 60335-2-13:2011/ A11:2013
SRPS EN 60335-2-13:2011/ A1:2020

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Апарати за подгревање и слични апарати

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-12:2008
SRPS EN 60335-2-12:2008/ A1:2009
SRPS EN 60335-2-12:2008/ A2:2020
SRPS EN 60335-2-12:2008/ A11:2020

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Машине за сушење рубља са бубњем

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-11:2011
SRPS EN 60335-2-11:2011/ A11:2013
SRPS EN 60335-2-11:2011/ A1:2015
SRPS EN 60335-2-11:2011/ A2:2019

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Роштиљи, тостери и слични преносни кухињски апарати

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-9: 2008
SRPS EN 60335-2-9: 2008/A13: 2011
SRPS EN 60335-2-9: 2008/A13: 2011 /AC:2011
SRPS EN 60335-2-9: 2008/A13: 2011 /AC:2013

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Апарати за бријање, апарати за шишање и слични апарати

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-8:2016

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Машине за прање рубља

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-7: 2011
SRPS EN 60335-2-7: 2011/A1:2013
SRPS EN 60335-2-7: 2011/A11:2014

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Стационарни електрични штедњаци, радне плоче за кување, пећнице и слични апарати

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-6: 2015

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Машине за прање посуђа

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-5: 2008
SRPS EN 60335-2-5: 2008/A2:2009
SRPS EN 60335-2-5: 2008/A11:2010
SRPS EN 60335-2-5 : 2008/A12:2013
SRPS EN 60335-2-5: 2015

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Центрифуге за рубље

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-4:2011
SRPS EN 60335-2-4:2011/ А1:2015
SRPS EN 60335-2-4:2011/ А11:2019
SRPS EN 60335-2-4:2011/ A2:2020

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Електричне пегле

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-3: 2016

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Усисивачи и апарати за чишћење са усисавањем воде

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-2: 2011
SRPS EN 60335-2-2: 2011/A1:2013
SRPS EN 60335-2-2:2011/A11:2013

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Општи захтеви

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-1:2012
SRPS EN 60335-1:2012/ AC:2014
SRPS EN 60335-1:2012/ A11:2015
SRPS EN 60335-1:2012/ A1:2020
SRPS EN 60335-1:2012/ A2:2020
SRPS EN 60335-1:2012/ A14:2020

Л2, Т1 
Преносиви електрични алати са мотором Општи захтеви

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-1:2016

Л4 
Преносиви алати са електромотором - Брусилице које режу

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-3-10:2016
SRPS EN 62841-3-10: 2016/АС:2016
SRPS EN 62841-3-10: 2016/A11:2018

Л4 
Светиљке - Модули са светлећим диодама за опште осветење

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62031: 2010
SRPS EN 62031: 2010/ А1:2013
SRPS EN 62031: 2010/ А2:2015

Л5 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Пећи на гас, уље и чврсто гориво које имају електрични прикључак

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-102: 2016

Л2 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Општи захтеви

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-1: 2016
SRPS EN 60335-1: 2016/ A13:2017

Л3, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Апарати за бријање, апарати за шишање и слични апарати

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-8: 2017

Л2, Т1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати - Апарати за загревање течности

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 60335-2-15:2016
SRPS EN 60335-2-15:2016/ А11:2019

Л2, Т1 
Лабораторијски уређаји и опрема за загревање материјала

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61010-2-010:2015

Л7, Т1 
Лабораторијске центрифуге

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61010-2-020:2017

Л7, Т1 
Стерилизатори и уређаји за прање и дезинфекцију који се користе за обраду медицинских материјала

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61010-2-040:2015

Л7, Т1 
Лабораторијски уређаји и опрема за мућење и мешање

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61010-2-051:2015

Л7, Т1 
Аутоматски и полуаутоматски лабораторијски уређаји за анализе и друге намене

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61010-2-081: 2015

Л7, Т1 
Утикачи и прикључнице за домаћинство и сличне сврхе –продужни савитљиви каблови

Испитивање параметара безбедности

SRPS IEC 60884-2-7: 2013

Л5 
И-17.1 Испитивање безбедности/П-07 Електронска опрема, укључујући софтвер
Раставни трансформатори опште намене

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61558-2-4:2009

Л3 
Трансформатори, пригушнице, јединице за напајање и слични производи за напоне напајања до 1100V - Аутотрансформатори и јединице за напајање са уграђеним аутотрансформаторима

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61558-2-13:2009

Л3 
Енергетски трансформатори, извори напајања, пригушнице и слични производи - Трансформатори за звона

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61558-2-8:2011

Л3 
Енергетски трансформатори, извори напајања, пригушнице и слични производи - Безбедносни раставни трансформатори опште намене

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61558-2-6:2010

Л3 
Енергетски трансформатори, извори напајања, пригушнице и слични производи - Управљачки трансформатори и извори напајања који имају уграђене управљачке трансформаторе

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61558-2-2:2009

Л3 
Енергетски трансформатори, извори напајања, пригушнице и слични производи - Трансформатори за одвајање и извори напајања који имају уграђене трансформаторе за одвајање за општу примену

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61558-2-1: 2009

Л3 
Енергетски трансформатори, извори напајања, пригушнице и слични производи - Општи захтеви и испитивања

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 61558-1:2010

Л3 
Уређаји и опрема информационе технологије и електричне канцеларијске машине

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60950-1:
2010
SRPS EN 60950-1:
2010/A1:2010
SRPS EN 60950-1:
2010 /A11:2010
SRPS EN 60950-1:
2010 /A12:2011
SRPS EN 60950-1:
2010 /AC:2011
SRPS EN 60950-1:
2010 /A2:2014

Л3 
Аудио, видео и слични електронски апарати

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60065:2015
SRPS EN 60065:2015/ А11:2017
SRPS EN 60065:2015/ АС:2018
SRPS EN 60065:2015/ AC:2019

Л3, Т1 
Уређаји и опрема за аудио/видео, информационе и комуникационе технологије

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62368-1:2015
SRPS EN 62368-1:2015/ А11:2017
SRPS EN 62368-1:2015/ АС:2018

Л3, Т1 
И-17.1 Испитивање безбедности/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Гасни апарати за кување у домаћинству Апарати који имају пећнице и/или роштиље са принудном конвекцијом; Апарати са стаклено-керамичком грејном плочом; Апарати који имају један или више горионика са системом за аутоматско управљање горионицима

Испитивање енергетске ефикасности уређаја

p: 0 mbar до
150 mbar
q: 1 l/h до 60 l/h
T: 0 ºC до 100 ºC
m: 3,7 kg до 9,4 kg

SRPS EN 30-2-1:2016

Л6 

Испитивање температура пећница и роштиља

Т: 0 оC до 300 оC

SRPS EN 30-1-1:2014, т.7.1.5
SRPS EN 30-1-2:2012, т.7.1.5
SRPS EN 30-1-4:2012, т.7.1.6

Л6 

Испитивање чврстоће

F: 0 N до 500 N
L: 0 µm до 200 µm
m: 2,5 kg до 10,5 kg
E: 0,2 J до 1 J

SRPS EN 30-1-1:2014, т.7.2.1
SRPS EN 30-1-2:2012, т.7.2.1
SRPS EN 30-1-3:2012, т.7.6
SRPS EN 30-1-4:2012, т.7.2.1 и т.7.2.2

Л6 

Испитивање стабилности и чврстоће

m: 3 kg, 10 kg, 15 kg, 22,5 kg

SRPS EN 30-1-1:2014, т.7.2.2
SRPS EN 30-1-2:2012, т.7.2.2
SRPS EN 30-1-4:2012, т.7.2.3

Л6 

Испитивање задржавања несагорелог гаса у апарату

CxHy: ± 0,00% vol.

SRPS EN 30-1-1:2014, т.7.2.3
SRPS EN 30-1-2:2012, т.7.2.3

Л6 

Испитивање општих карактеристика

p: 0 mbar до
150 mbar
q: 1 l/h до 60 l/h
t : до 60 s
T: 0 0C до 200 0C
T: 0 0C до 350 0C

SRPS EN 30-1-1:2014, т.7.3.1
SRPS EN 30-1-2:2012, т.7.3.1
SRPS EN 30-1-4:2012 т.7.3.1 и т.7.5

Л6 

Посебна испитивања за плоче за кување

q: 1 l/h до 60 l/h
t : 0 sa до 60 s
O2: 0 % vol до
25 % vol
CO2: 0 %vol до
20 % vol
CO: 0 vol до 100 × 10-4 vol

SRPS EN 30-1-1:2014, т.7.3.2
SRPS EN 30-1-2:2012, т.7.3.2
SRPS EN 30-1-3:2012, т.7.6.3
SRPS EN 30-1-4:2012, т.7.3.2

Л6 
Гасни апарати за кување у домаћинству Апарати који имају пећнице и/или роштиље са принудном конвекцијом; Апарати са стаклено-керамичком грејном плочом; Апарати који имају један или више горионика са системом за аутоматско управљање горионицима

Посебна испитивања за пећнице и роштиље

q ≤1 до 10 m3/h
p: 0 mbar до
150 mbar
O2: 0 %vol до
25 %vol
CO2: 0 %vol до
20 % vol
CO: 0 vol до
10000 × 10-4 vol

SRPS EN 30-1-1:2014, т.7.3.3
SRPS EN 30-1-3:2012, т.7.3.3
SRPS EN 30-1-4:2012, т.7.3.3

Л6 
Уређаји за грејање простора на чврста горива

Испитивање перформанси, топлотне снаге и степенa искоришћења

до 50 kW

SRPS EN 13240:2011- повучен, т. А.4.1 до т.А.4.8, т. А.6

Л9 

Емисија – састав димних гасова

до 50 kW

SRPS EN 13240:2011- повучен, т. А.4.4.2, т. А.4.7, т. А.4.8, т.А.6.2.6

Л9 

Безбедност

до 50 kW

SRPS EN 13240:2011
- повучен, т. А.4.9.2

Л9 
Котлови за грејање на чврста горива, опслуживани ручно и аутоматски

Испитивање перформанси, топлотне снаге и степенa искоришћења

до 50 kW

SRPS EN 303-5:2016, т. 5.7, т. 5.8, т. 5.10

Л9 

Емисија – састав димних гасова

до 50 kW

SRPS EN 303-5:2016, т.5.9, т.5.10.4, прилог А

Л9 

Безбедност

до 50 kW

SRPS EN 303-5:2016, т. А.5.11, т. А5.12, т.А.5.13, т. А5.14, т. А.15, т. А.16

Л9 
Уређаји за грејање простора на дрвене пелете у домаћинству

Испитивање перформанси, топлотне снаге и степенa искоришћења

до 50 kW

SRPS EN 14785:2011, т. А.4.1 до т. А.4.8, т. А.6

Л9 

Емисија – састав димних гасова

до 50 kW

SRPS EN 14785:2011, т. А.4.4.2, т. А.4.7, т. А.4.8, т. А.6.2.6

Л9 

Безбедност

до 50 kW

SRPS EN 14785:2011,
т. А.4.9.1

Л9 
Штедњаци на чврста горива за домаћинства

Испитивање перформанси, топлотне снаге и степенa искоришћења

до 50 kW

SRPS EN 12815:2012 - повучен,т. А.4.1 до т. А.4.7, т. А.4.9 до т. А.4.12,т. А.6

Л9 

Емисија – састав димних гасова

до 50 kW

SRPS EN 12815:2012 - повучен,т. А.4.4.2, т. А.4.9, т. А.4.12, т. А.6.2.6

Л9 

Безбедност

до 50 kW

SRPS EN 12815:2012 - повучен,т. А.4.13, т.А.4.14, т. А.4.16

Л9 
Уређаји на чврста горива за стамбене објекте

Испитивање перформанси, топлотне снаге и степенa искоришћења

до 50 kW

SRPS EN 16510-1:2018,
т. А.4.1 - т. А.4.9, т.А.6

Л9 

Емисија – састав димних гасова

до 50 kW

SRPS EN 16510-1: 2018, т. А.4.7, т. А.4.8, т. А4.9, т. А.6.2.6

Л9 

Безбедност

до 50 kW

SRPS EN 16510-1: 2018, т. А.4.10.1 до т.А.4.10.3

Л9 
Камини за уградњу и отворени камини на чврста горива

Испитивање перформанси, топлотне снаге и степен искоришћења

до 50 kW

SRPS EN 13229:2011 -повучен, т. А.4.1 до т. А.4.8, т. А.6

Л9 

Емисија – састав димних гасова

до 50 kW

SRPS EN 13229:2011 –повучен, т. А.4.4.2, т. А.4.7, т. А.4.8, т.А.6.2.6

Л9 

Безбедност

до 50 kW

SRPS EN 12809:2011 -повучен, т. А.4.9.1 до т. А.4.9.3

Л9 
Котлови на чврста горива за домаћинства

Испитивање перформанси, топлотне снаге и степен искоришћења

до 50 kW

SRPS EN 12809:2011- повучент. А.4.1 до т. А.4.8, т.А.6

Л9 

Емисија – састав димних гасова

до 50 kW

SRPS EN 12809:2011-повучен. т. А.4.4.2, т.А.4.7, т. А.4.8, т.А.6.2.6

Л9 

Безбедност

до 50 kW

SRPS EN 12809:2011-повучен, т. А.4.9.1 до т. А.4.9.3

Л9 
Уређаји за сагоревање чврстих горива за домаћинства

Испитивања емисије - мерење укупних угљоводоника (THC) (метода пламено-јонизујуће детекције, FID)

0 ppm до 1000 ppm

SRPS CEN/TS 15883: 2015, т.4

Л9 

Испитивања емисије - мерење азотних оксида
(недиспезивна инфрацрвена спектрометрија, NDIR)

0 ppm до 1000 ppm

SRPS CEN/TS 15883: 2015, т.5

Л9 

Испитивања емисије - чврстих честица
(гравиметријска метода)

SRPS CEN/TS 15883: 2015, т.A.1

Л9 
Ручни електрични алати са мотором, преносни алати и машине за травњаке и баште Општи захтеви

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-1:2016

Л4, Т1 
Ручне бушилице и ударне бушилице

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-2-1: 2018

Л4, Т1 
Ручни одвијачи и ударни одвијачи

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62841-2-2:2014
SRPS EN 62841-2-2:2014/ АС:2016

Л4, Т1 
Ручнe брусилицe и глачалицe осим оних са плочом

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 62841-2-4:2014
SRPS EN 62841-2-4:2014/ АС:2016

Л4, Т1 
Ручне кружне тестере

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 62841-2-5: 2014

Л4, Т1 
Ручне маказе и глодалице

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 62841-2-8: 2017

Л4, Т1 
Урезнице и машине за израду завртања

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 62841-2-9:2015
SRPS EN 62841-2-9:2015/ АС:2017

Л4, Т1 
Ручне мешалице

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 62841-2-10:2017

Л4, Т1 
Ручне повратне тестере

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 62841-2-11:2016

Л4, Т1 
Ручне преносне рендисаљке

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 62841-2-14:2016

Л4, Т1 
Ручне глодалице

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 62841-2-17:2018

Л4, Т1 
Преносне стоне тестере

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 62841-3-1: 2014
SRPS EN 62841-3-1:2014/ АС:2016
SRPS EN 62841-3-1:2014/ A11:2018

Л4, Т1 
Преносне стоне брусилице

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 62841-3-4: 2016
SRPS EN 62841-3-4:2016/ AC:2017
SRPS EN 62841-3-4:2016/ A11:2018

Л4, Т1 
Преносне угаоне тестере

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 62841-3-9: 2016
SRPS EN 62841-3-9:2016/ АС:2017
SRPS EN 62841-3-9: 016/ A11:2018

Л4, Т1 
Преносне машине за одсецање

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 62841-3-10:2016
SRPS EN 62841-3-10: 2016/АС:2016
SRPS EN 62841-3-10: 2016/A11:2018

Л4, Т1 
Преносне бушилице

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 62841-3-13:2017

Л4, Т1 
Апарати за домаћинство и слични eлeктрични апарати Ручно управљани тримери и рубни тримери за травњаке

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 50636-2-91: 2014

Л4, Т1 
Апарати за домаћинство и слични eлeктрични апарати Велике маказе за траву

Испитивање параметара
безбедности

SRPS EN 50636-2-94: 2014

Л4, Т1 
Апарати за домаћинство и слични eлeктрични апарати Ручни електрични усисивачи и дуваљке/усисивачи за башту

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 50636-2-100:2014

Л4, Т1 
И-17.1 Испитивање безбедности/П-14 Медицински уређаји
Електрични уређаји и опрема у медицини - Општи захтеви и битне перформансе

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60601-1:2012
SRPS EN 60601-1: 2012/ А1:2014
SRPS EN 60601-1: 2012/ А12:2016
SRPS EN 60601-1: 2012/ А1:2014 /АС:2017

Л8, Т1 
Високо - фреквенцијски хируршки нож

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60601-2-2: 2011
SRPS EN 60601-2-2: 2011/A11:2012

Л8, Т1 
Амбулантни електро- кардиографски системи

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60601-2-47: 2016

Л8, Т1 
Једноканални и вишеканални електрокардиографи са записивањеам и анализирањем

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60601-2-51: 2009 - повучен

Л8, Т1 
И-18 Електромагнетско зрачење

Мерење магнетске индукције
(10 Hz до 400 kHz)

Опсег мерења:
0,05 µТ до 2 mT

SRPS EN 50413:2010
SRPS EN 50413:2010/
A1: 2014

SRPS EN 62233:2009

Л1, Т1 

Фреквенцијски селективно испитивање јачине електричног поља у опсегу од 9 kHz до 6 GHz

Опсег мерења:
1 mV/m до 200 V/m

SRPS EN 50383:2012
SRPS EN 50383:2012/
АС:2013

SRPS EN 50413:2010
SRPS EN 50413:2010/ A1:2014

SRPS EN 50492:2010
SRPS EN 50492:2010/
А1:2014

SRPS EN 50400:2008
SRPS EN 50400:2008/
АС:2012
SRPS EN 50400:2008/
А1:2013

SRPS EN 50420:2008

SRPS EN 61566:2009

SRPS EN 62232:2017

Л1, Т1