Преузимање ПДФ-а

SIQ DOO BEOGRAD

Цара Душана 266, 11080 Земун

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-223
ПИБ:104723069
Акр. број:06-190
Web:http://www.siq.rs/
Тел:+381-11-3162-162
Факс:+381-11-2615-233

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:7. јул 2017.
Датум последње акр.:29. септембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:28. септембар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Зоран Вуковић
Функција:директор
Телефон:+381-11-3162-162
Факс:+381-11-2615-233
Е-маил:zoran.vukovic@siq.si

Локације

Л1 - SIQ DOO BEOGRAD

Историја статуса

29. септембар 2021. - 28. септембар 2025.Акредитован
7. јул 2017. - 28. септембар 2021.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-14 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Уређаји и опрема за информационе технологије и електричне канцеларијске машине

Контролисање безбедности

SRPS EN 62368-1:2015 + A11:2017 + AC:2018

Л1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати

Контролисање безбедности

SRPS EN 60335-1:2012 + АС:2014 + А11:2015 + A1:2020 + A2:2020 + A14:2020
SRPS EN 60335-1:2016 + A13:2017

Л1 
Усисивачи и апарати за чишћење са усисавањем воде

Контролисање безбедности

SRPS EN 60335-1:2012 + АС:2014 + А11:2015 +A1:2020+A2:2020 + A14:2020
SRPS EN 60335-1:2016 + A13:2017
SRPS EN 60335-2-2:2011 + A1:2013 + A11:2013

Л1 
Електричне пегле

Контролисање безбедности

SRPS EN 60335-1:2012 + АС:2014 + А11:2015 + A1:2020 + A2:2020 + A14:2020
SRPS EN 60335-1:2016 + A13:2017
SRPS EN 60335-2-3:2016

Л1 
Апарати за бријање, апарате за шишање и слични апарати

Контролисање безбедности

SRPS EN 60335-1:2012 + АС:2014 + А11:2015 + A1:2020 + A2:2020 + A14:2020
SRPS EN 60335-1:2016 + A13:2017
SRPS EN 60335-2-8:2017

Л1 
Кухињске машине

Контролисање безбедности

SRPS EN 60335-1:2012 + АС:2014 + А11:2015 + A1:2020 + A2:2020 + A14:2020
SRPS EN 60335-1:2016 + A13:2017
SRPS EN 60335-2-14:2008 + A1:2009 +A11:2012 + A12:2016 + AC:2016

Л1 
Апарати за загревање течности

Контролисање безбедности

SRPS EN 60335-1:2012 + АС:2014 + А11:2015 + A1:2020 + A2:2020 + A14:2020
SRPS EN 60335-1:2016 + A13:2017
SRPS EN 60335-2-15:2016 + A11:2019

Л1 
Акумулациони загревачи воде

Контролисање безбедности

SRPS EN 60335-1:2012 + АС:2014 + А11:2015 + A1:2020 + A2:2020 + A14:2020
SRPS EN 60335-1:2016 + A13:2017
SRPS EN 60335-2-21:2008 + A1:2008 + A2:2010 + AC:2011

Л1 
Пуњачи батерија

Контролисање безбедности

SRPS EN 60335-1:2012 + АС:2014 + А11:2015 + A1:2020 + A2:2020 + A14:2020
SRPS EN 60335-1:2016 + A13:2017
SRPS EN 60335-2-29:2008 + A2:2011 + A11:2019

Л1 
Грејалице за просторије

Контролисање безбедности

SRPS EN 60335-1:2012 + АС:2014 + А11:2015 + A1:2020 + A2:2020 + A14:2020
SRPS EN 60335-1:2016 + A13:2017
SRPS EN 60335-2-30:2011 + A11:2012 + AC:2015

Л1