SIQ DOO BEOGRAD

Цара Душана 266, 11080 Земун

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-223
ПИБ:104723069
Акр. број:06-190
Web:http://www.siq.rs/
Тел:+381-11-3162-162
Факс:+381-11-2615-233

Статус предмета

Статус акр.:Укинута акредитација
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:7. јул 2017.
Датум последње акр.:29. септембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:23. новембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Зоран Вуковић
Функција:директор
Телефон:+381-11-3162-162
Факс:+381-11-2615-233
Е-маил:zoran.vukovic@siq.si

Локације

Л1 - SIQ DOO BEOGRAD

Историја статуса

23. новембар 2023. - Укинута акредитација
29. септембар 2021. - 23. новембар 2023.Акредитован
7. јул 2017. - 28. септембар 2021.Акредитован