Преузимање ПДФ-а

SIQ DOO Beograd, Лабораторија за испитивање електричне безбедности, електромагнетике и машина

Цара Душана 266, 11080, Београд-Земун

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-485
ПИБ:104723069
Акр. број:01-439
Web:http://www.siq.rs/
Тел:+381113162162
Факс:+381112615233

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:31. мај 2016.
Датум последње акр.:31. мај 2020.
Датум истицања/укидања акр.:30. мај 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Милан Савић
Функција:Стручни сарадник за системе менаџмента
Телефон:069 152 3915
Факс:011 2615 533
Е-маил:milan.savic@siq.si

Локације

Л2 - терен
Л1 - SIQ doo

Историја статуса

31. мај 2020. - 30. мај 2024.Акредитован
31. мај 2016. - 30. мај 2020.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-06 Електромагнетна компатибилност (EMC)/П-06 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Уређаји информационе технологије Индустријски, научни и медицински (ISM) радиофреквенцијски уређаји Електрични апарати за домаћинство, електрични алати и слични уређаји Електричне светиљке и слични уређаји

Испитивање имуности магнетног поља мрежне фреквенције

до 10 А/m

SRPS EN 61000-4-8: 2012
(EN 61000-4-8: 2010)

Л1 

Испитивање имуности у стамбеним и комерцијалним окружењима и окружењима лаке индустрије

Базичне методе (1) - (6)

SRPS EN 61000-6-1: 2008

(EN 61000-6-1: 2007)

Л1 

Испитивање хармоника струје

3x220 V,
50/60 Hz

SRPS EN 61000-3-2: 2014
(EN 61000-3-2: 2014)

Л1 
Електрични апарати за домаћинство, електрични алати и слични уређаји

Испитивање EMC: Имуност

Базичне методе (1) - (6)

SRPS EN 55014-2:2015

(EN 55014-2:2015)

Л1 

Испитивање EMC: Емисија

9 kHz дo 3000 МHz

SRPS EN 55014-1:2010
SRPS EN 55014-1:2010/ А1:2010
SRPS EN 55014-1:2010/ А2:2012
(EN 55014-1:2006
EN 55014-1:2006/А1:2009
EN 55014-1:2006/ А2:2011)

Л1 
Уређаји информационе технологије Индустријски, научни и медицински (ISM) радиофреквенцијски уређаји Електрични апарати за домаћинство, електрични алати и слични уређаји Електричне светиљке и слични уређаји

Испитивање имуности на пропаде напона, кратке прекиде и варијације напона

230 V~, min 10 ms трајање пропада,
0-100% пропад напона

SRPS EN 61000-4-11: 2008
SRPS EN 61000-4-11: 2008/A1:2017
(EN 61000-4-11: 2004
EN 61000-4-11: 2004/ A1:2017)

Л1 

Испитивање имуности на кондукционе сметње индуковане радиофреквентним пољима

9 kHz до 240 MHz,
3 V до 10 V отворене везе,
80% АМ,
1 kHz модулација

SRPS EN 61000-4-6: 2014
(EN 61000-4-6: 2014)

Л1 

Испитивање имуности на напонске ударе

до 5500 V,
1,2/50 µs,
3-фазно

SRPS EN 61000-4-5:2014
SRPS EN 61000-4-5:2014/ A1:2017
(EN 61000-4-5: 2014EN 61000-4-5: 2014/A1:2017)

Л1 

Испитивање имуности на електрични брзи транзијент/рафал

до 5500 V,
5/50 ns

SRPS EN 61000-4-4: 2013
(EN 61000-4-4: 2012)

Л1 

Испитивање имуности на електростатичко пражњење

до 30 kV

SRPS EN 61000-4-2: 2009
(EN 61000-4-2: 2009)

Л1 

Испитивање емисије у индустријским окружењима

150 kHz до 3000 MHz

SRPS EN 61000-6-4: 2008
SRPS EN 61000-6-4:2008/ А1:2011
(EN 61000-6-4: 2007
EN 61000-6-4: 2007/ А1:2011)

Л1 

Испитивање емисије у стамбеним и комерцијалним окружењима и окружењима лаке индустрије

150 kHz до 3000 MHz

SRPS EN 61000-6-3:2008
SRS EN 61000-6-3: 2008/ А1:2011
SRPS EN 61000-6-3:2008/ А1:2011/АС:2012
(EN 61000-6-3: 2007
EN 61000-6-3: 2007/
А1:2011
EN 61000-6-3: 2007 А1:2011/АС:2012)

Л1 

Испитивање имуности у индустријским окружењима

Базичне методе (1) - (6)

SRPS EN 55024:2011
SRPS EN 55024:2011/ A1:2015
(EN 55024:2010
EN 55024:2010/A1:2015

Л1 

Испитивање флуктуације напона и фликера

3x220 V,
50/60 Hz

SRPS EN 61000-3-3: 2014
(EN 61000-3-3: 2013)

Л1 
Електрична и електронска опрема, уређаји и системи

Испитивање имуности на пулсно магнетско поље

до 1000 А/m, 6,4/16 µs

SRPS EN 61000-4-9: 2017

(SRPS EN 61000-4-9: 2016)

Л1 
Електромедицински уређаји

Испитивање ЕМС

Емисија:
9 kHz дo 3000 MHz

Имуност:
Базичне методе (1) - (6)

SRPS EN 60601-1-2: 2016

(EN 60601-1-2: 2015)

Л1 
Електричне светиљке и слични уређаји

Испитивање EMC: Имуност

Базичне методе (1) - (6)

SRPS EN 61547:2012

(EN 61547:2009)

Л1 
Уређаји информационе технологије

Испитивање EMC: Имуност

Базичне методе (1) - (6)

SRPS EN 55024:2011
SRPS EN 55024:2011/ A1:2015
(EN 55024:2010
EN 55024:2010/A1:2015

Л1 
Електричне светиљке и слични уређаји

Испитивање EMC: Емисија

9 kHz дo 300 МHz

SRPS EN 55015:2014
SRPS EN 55015:2014/A1:2015
(EN 55015:2013
EN 55015:2013/A1:2015)

Л1 
Индустријски, научни и медицински (ISM) радиофреквенцијски уређаји

Испитивање EMC: Емисија

9 kHz дo 3000 МHz

SRPS EN 55011:2017
SRPS EN 55011:2017/ А1:2017
(EN 55011:2016
EN 55011:2016/А1:2017)

Л1 
Радио опрема и службе – уређаји кратког домета (SRD) који раде на фреквенцијама између 9 kHz и 246 GHz

Испитивање EMC:
Емисија и имуност

Емисија:
9 kHz до 3000 МHz

Имуност:
Базичне методе
(1) - (6)

SRPS EN 301 489-3 V1.6.1:2013

(EN 301 489-3 V1.6.1:2013)

Л1 
Радио опрема и службе – 2,4 GHz широкопојасни системи за пренос, 5 GHz RLAN опрема високих перформанси и 5,8 GHz широкопојасни системи за пренос података

Испитивање EMC:
Емисија и имуност

Емисија:
150 kHz до 3000 МHz

Имуност:
Базичне методе
(1) - (6)

SRPS EN 301 489-17 V2.2.1:2013

(EN 301 489-17 V2.2.1:2012)

Л1 
Радио опрема и службе – општи захтеви

Испитивање EMC:
Емисија и имуност

Емисија:
150 kHz до 3000 МHz

Имуност:
Базичне методе
(1) - (6)

SRPS EN 301 489-1 V1.9.2:2012
(EN 301 489-1 V1.9.2:2011)

Л1 
Електрични апарати за домаћинство, електрични алати и слични уређаји

Испитивање EMC: Емисија

9 kHz дo 3000 МHz

SRPS EN 55014-1:2017
(EN 55014-1:2017)

Л1 
Мултимедијална опрема

Испитивање EMC: Eмисија

Емисија:
150 kHz дo
3000 MHz

SRPS EN 55032:2015
SRPS EN 55032:2015/ AC:2016

(EN 55032:2015
EN 55032:2015/ AC: 2016-07)

Л1 
Уређаји информационе технологије Индустријски, научни и медицински (ISM) радиофреквенцијски уређаји Електрични апарати за домаћинство, електрични алати и слични уређаји Електричне светиљке и слични уређаји

Испитивање имуности на зрачено, радиофреквенцијско електромагнетско поље

80 MHz дo 6 GHz

SRPS EN 61000-4-3:2008
SRPS EN 61000-4-3:2008/ A1:2009
SRPS EN 61000-4-3:2008/
A2:2012
(EN 61000-4-3:2006
EN 61000-4-3:2006/ A1:2008
EN 61000-4-3:2006/ A2:2010)

Л1 
И-17.1 Испитивање безбедности/П-06 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Степени заштите електричне опреме остварени помоћу заштитног кућишта (IP код)

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60529:2011
SRPS EN 60529:2011/ A1:2011
SRPS EN 60529:2011/
A2:2017
SRPS EN 60529:2011/AC:2017,
14.2.4 б)
Испитивање другог карактеристичног броја 4 са млазницом за прскање

(EN 60529:1991
EN 60529:1991/A1:2000
EN 60529:1991/A2:2013
EN 60529:1991/AC: 2016-12
EN 60529:1991/ AC:2019-02
cl. 14.2.4 b)

Л1 
Електична опрема машина

Мерење силе динамометром

0 N до 250 N

SRPS EN 60204-1: 2009
SRPS EN 60204-1: 2009/ A1:2011
SRPS EN 60204-1: 2009 /Corr.:2011.
т. 18.6
(EN 60204-1:2006
EN 60204-1:2006 /A1:2009
EN 60204-1:2006 / Corrigendum February 2010,, р 18.6)

Л1 
Електрична опрема машина

Испитивање функција машине:

Мерење напона

Мерење јачине струје

Провера реакције сигурносног система на приступ еталонираном испитном сондом


0 V~ до 1000V~
0 V DC до 1500 V DC

0 A до 80 A

SRPS EN 60204-1: 2009
SRPS EN 60204-1: 2009/ A1:2011
SRPS EN 60204-1: 2009 /Corr.:2011.
т. 18.6
(EN 60204-1:2006
EN 60204-1:2006 /A1:2009
EN 60204-1:2006 / Corrigendum February 2010,, р 18.6)

Л1 

Испитивање времена пражњења капацитивности на прикључку напајања

0 s дo 10 s

SRPS EN 60204-1: 2009
SRPS EN 60204-1: 2009/ A1:2011
SRPS EN 60204-1: 2009 /Corr.:2011.
т. 18.5

(EN 60204-1:2006
EN 60204-1:2006 /A1:2009
EN 60204-1:2006 / Corrigendum February 2010, р.18.5)

Л1, Л2 

Испитивање отпора изолације

0 Ω до 200 MΩ

SRPS EN 60204-1: 2009
SRPS EN 60204-1: 2009/ A1:2011
SRPS EN 60204-1: 2009 /Corr.:2011
т.18.3
(EN 60204-1:2006
EN 60204-1:2006 /A1:2009
EN 60204-1:2006 / Corrigendum February 2010, р.18.3)

Л1, Л2 

Испитивање диелектричне чврстоће

0 V до 7 kV

SRPS EN 60204-1: 2009
SRPS EN 60204-1: 2009/ A1:2011
SRPS EN 60204-1: 2009 /Corr.:2011
т. 18.4
(EN 60204-1:2006
EN 60204-1:2006 /A1:2009
EN 60204-1:2006 / Corrigendum February 2010, р.18.4)

Л1, Л2 

Испитивање отпора уземљења

0 Ω до 10 Ω

SRPS EN 60204-1: 2009
SRPS EN 60204-1: 2009/ A1:2011
SRPS EN 60204-1: 2009 /Corr.:2011
т. 18.2.
(EN 60204-1:2006
EN 60204-1:2006 /A1:2009
EN 60204-1:2006 / Corrigendum February 2010., р.18.2)

Л1, Л2 
Уређаји и опрема информационе технологије и електричне канцеларијске машине

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60950-1:2010
SRPS EN 60950-1:2010/ А1:2010
SRPS EN 60950-1:2010/ А11:2010
SRPS EN 60950-1:2010/
А12:2011
SRPS EN 60950-1:2010/
А2:2014
SRPS EN 60950-1:2010/
АС:2011
Изузев:
Испитивања термалним циклирањем (2.10.9)
Испитивања на аудио појачивачима (2.1.1.9, 5.3.6)
Издржљивост и преоптерећење безбедносних блокадних прекидача (2.8)
Испитивање „CTI“ индекса (2.10.4.2)
Испитивање на премазаним штампаним плочама (2.10.6.2)
Испитивање на премазаним штампаним плочама и компонентама (2.10.8)
Испитивање изолације проводника (3.1.4)
Испитивања на оклопљеним кабловима за покретне уређаје (3.2.5.1)
Испитивања катодним цевима (CRT) (4.2.8)
Ротирајући чврсти материјали (4.2.11)
Запаљиве течности (4.3.12)
Мерење зрачења ласера (4.3.13.5)
Испитивања „усијаном жицом“(Glow Wire) (4.7.3.1)
Испитивања отпорности на топлоту и горљивост (Aнекс A)
Испитивање преоптерећења мотора (Б.4, Б.6)
Јонизујуће зрачење (Aнекс Н)
Испитивање температурних контрола (Aнекс K)
Испитивања импулсним генератором (транзијенти)
(Aнекс Н)
Испитивања на изолованим проводницима без преплетене изолације (Aнекс У)
„UV“ испитивања (Aнекс Y)
Испитивања „трном“ (Aнекс АА)
Процена интегрисаних кола (IC)
Cтрујни ограничавачи (Aнекс ЦЦ)
Захтеви за начине монтаже опреме намењене уградњи у рекове (Aнекс ДД)
Уништавачи докумената за кућну и пословну примену (Aнекс ЕЕ)
Излагање прекомерном звучном притиску (1.3.З1)
(EN 60950-1:2006
EN 60950-1:2006/А1:2010
EN 60950-1:2006/ А11:2009
EN 60950-1:2006/ А12:2011
EN 60950-1:2006 / А2:2013
EN 60950-1:2006 / АС:2011, except: p. 2.10.9, p. 2.1.1.9 and 5.3.6, p. 2.8, p. 2.10.4.2, p.2.10.6.2, p. 2.10.8, p.3.1.4, p. 3.2.5.1, p. 4.2.8, p. 4.2.11, p. 4.3.12, p. 4.3.13.5, p. 4.7.3.1, Annex A, p. B4 and B6, Annex N, Annex K, Annex N, Annex, U, Annex Y, Annex AA, IC, Annex CC, Annex DD, Annex EE, p. 1.2.Z1)

Л1 
Посебни захтеви за усисиваче и апарате за чишћење са усисавањем воде

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-2: 2011
SRPS EN 60335-2-2: 2011/А1:2013
SRPS EN 60335-2-2: 2011 / А11:2013
Изузев:
Цеви са електро проводницима (21)

(EN 60335-2-2:2010
EN 60335-2-2:2010/ А1:2013
EN 60335-2-2:2010/ А11:2012, except p. 21)

Л1 
Посебни захтеви за електричне пегле

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-3: 2016

(EN 60335-2-3: 2016
EN 60335-2-3: 2016/А1:2020)

Л1 
Посебни захтеви за апарате за бријање, апарате за шишање и сличне апарате

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-8: 2017

(EN 60335-2-8: 2015
EN 60335-2-8: 2015/А1:2016)

Л1 
Посебни захтеви за кухињске машине

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-14: 2008
SRPS EN 60335-2-14: 2008/А1:2009
SRPS EN 60335-2-14: 2008/А11: 2012
SRPS EN 60335-2-14: 2008/А12:2016
SRPS EN 60335-2-14: 2008/А11:2012/АС:2016

(EN 60335-2-14: 2006
EN 60335-2-14:2006/ А1:2008
EN 60335-2-14:2006/ А11:2012
EN 60335-2-14:2006/
А12:2016
EN 60335-2-14:2006/ А11:2012/АС:2016)

Л1 
Посебни захтеви за апарате за загревање течности

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-15: 2016
SRPS EN 60335-2-15: 2016/А11:2019

(EN 60335-2-15:2016
EN 60335-2-15:2016/ А11:2018)

Л1 
Посебни захтеви за акумулационе загреваче воде

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-21:2008
SRPS EN 60335-2-21: 2008/А1:2008
SRPS EN 60335-2-21: 2008 / А2:2010
SRPS EN 60335-2-21: 2008 /АС:2011

(EN 60335-2-21:2003
EN 60335-2-21:2003/ А1:2005
EN 60335-2-21: 2003/ А2:2008
EN 60335-2-21:2003/
АС:2007
EN 60335-2-21:2003/ АС:2010)

Л1 
Посебни захтеви за пуњаче батерија

Испитивање параметара безбедности


SRPS EN 60335-2-29: 2008
SRPS EN 60335-2-29: 2008/А2:2011
SRPS EN 60335-2-29: 2008/А11:2019
Изузев:
Испитивања вибрацијама (чл. 21)

(EN 60335-2-29: 2004
EN 60335-2-29: 2004/ А2:2010
EN 60335-2-29: 2004 /A11:2018,
except: cl. 21)

Л1 
Посебни захтеви за грејалице за просторије

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-2-30: 2011
SRPS EN 60335-2-30: 2011/А11:2012
SRPS EN 60335-2-30: 2011/АС:2015

(EN 60335-2-30: 2009
EN 60335-2-30: 2009/ А11:2012
EN 60335-2-30: 2009/ АС:2014
EN 60335-2-30: 2009/ А1:2020
EN 60335-2-30: 2009/ А12:2020)

Л1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-1:2016
SRPS EN 60335-1:2016/ A13:2017
Изузев:
Пролазни пренапони (транзијенти) (14)
„ЕМC“ безбедност (19.11.4)
Аутоматски котур за кабл (22.16)
Програмабилна заштитна електронска кола (22.46, Анекс Р)
Испитивање савијања кабла (23.3, 25.14)
Испитивање компоненти (24.1.2, 24.1.3, 24.1.4, Анекс Ф, Анекс Г, Анекс Х)
Испитивање „усијаном жицом“ (30.2)
Испитивање „горућом иглом“(needle flame) (30.2.4, Анекс Е)
Испитивање слободног пада (21.Б.101)
Испитивање заштитних премаза (Анекс Ј)
Испитивање „PTI“ индекса (Анекс Х)
(EN 60335-1:2012
EN 60335-1:2012/ АС:2014
EN 60335-1:2012/ А11:2014
EN 60335-1:2012/ A13:2017, except: p. 14, p. 19.11.4, p. 22.16, p. 22.46 and
Annex R, p. 23.3 and 25.14, p. 24.1.2, 24.1.3, 24.1.4, Annex F, Annex G and Annex H, p. 30.2, p. 30.2.4 and Annex E, p. 21.B.101, Annex J, Annex H)

Л1 

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-1:2012
SRPS EN 60335-1:2012/АС:2014
SRPS EN 60335-1:2012/А11:2015
SRPS EN 60335-1:2012/A1:2020
SRPS EN 60335-1:2012/ A2:2020
SRPS EN 60335-1:2012/A14:2020
Изузев:
Пролазни пренапони (транзијенти) (14)
„ЕМC“ безбедност (19.11.4)
Аутоматски котур за кабл (22.16)
Програмабилна заштитна електронска кола (22.46, Анекс Р)
Испитивање савијања кабла (23.3, 25.14)
Испитивање компоненти (24.1.2, 24.1.3, 24.1.4, Анекс
Ф, Анекс Г, Анекс Х)
Испитивање „усијаном жицом“ (30.2)
Испитивање „горућом иглом“(needle flame) (30.2.4, Анекс Е)
Испитивање слободног пада (21.Б.101)
Испитивање заштитних премаза (Анекс Ј)
Испитивање „PTI“ индекса (Анекс Х)

(EN 60335-1:2012
EN 60335-1:2012/ АС:2014
EN 60335-1:2012/ А11:2014,
EN 60335-1:2012/А1:2019
EN 60335-1:2012/А2:2019
EN 60335-1:2012/ А14:2019
except: p. 14, p. 19.11.4, p. 22.16, p. 22.46 and Annex R, p. 23.3 and 25.14, p. 24.1.2, 24.1.3, 24.1.4, Annex F, Annex G and Annex H, p. 30.2, p. 30.2.4 and Annex E, p. 21.B.101, Annex J, Annex H)

Л1 
Уређаји и опрема за аудио/видео, информационе и комуникационе информациje

испитивање параметара безбедности

SRPS EN 62368-1:2015
SRPS EN 62368-1: 2015/ A11:2017
SRPS EN 62368-1: 2015/AC:2018
Изузев:
аудио сигнала, ........
(EN 62368-1:2014
EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 62368-1:2014/AC :2015
EN 62368-1:2014/AC :2017)
except: (Anex Е), (5.4.1.5), (B 50 од ISO 306),
(G.10.3.2), (G.10.3.3),(Anex D), (5.4.2.3.2.5),(5.4.3.3), (5.4.4.6.5),(5.4.5), (5.4.7), (5.5.8), (6.4.8.3.4), (8.5.4.2),(Anex Е.2), (Anex C), (Anex C),(Anex Е), (Anex G.1),(Anex G.2), (Anex G.3), (Anex G.5.2), (Anex G.7), (Anex G.8.2), (Anex G.9), (Anex G.10), (Anex G.12), (Anex G.13), (Anex G.14), (Anex G.15), (Anex Ј),(Anex К.7.2), (Anex К.7.3), (Anex М.7), (Anex P.4), (Anex S.3), (Anex S.1), (Anex U), (Anex V.1.5)

Л1 
Апарати за домаћинство и слични електрични апарати

Испитивање параметара безбедности

SRPS EN 60335-1:2012
SRPS EN 60335-1:2012/АС:2014
SRPS EN 60335-1:2012/А11:2015
SRPS EN 60335-1:2012/A1:2020
SRPS EN 60335-1:2012/ A2:2020
SRPS EN 60335-1:2012/A14:2020
Изузев:
Пролазни пренапони (транзијенти) (14)
„ЕМC“ безбедност (19.11.4)
Аутоматски котур за кабл (22.16)
Програмабилна заштитна електронска кола (22.46, Анекс Р)
Испитивање савијања кабла (23.3, 25.14)
Испитивање компоненти (24.1.2, 24.1.3, 24.1.4, Анекс
Ф, Анекс Г, Анекс Х)
Испитивање „усијаном жицом“ (30.2)
Испитивање „горућом иглом“(needle flame) (30.2.4, Анекс Е)
Испитивање слободног пада (21.Б.101)
Испитивање заштитних премаза (Анекс Ј)
Испитивање „PTI“ индекса (Анекс Х)
(EN 60335-1:2012
EN 60335-1:2012/ АС:2014
EN 60335-1:2012/ А11:2014,
EN 60335-1:2012/А1:2019
EN 60335-1:2012/А2:2019
EN 60335-1:2012/ А14:2019
except: p. 14, p. 19.11.4, p. 22.16, p. 22.46 and Annex R, p. 23.3 and 25.14, p. 24.1.2, 24.1.3, 24.1.4, Annex F, Annex G and Annex H, p. 30.2, p. 30.2.4 and Annex E, p. 21.B.101, Annex J, Annex H)

Л2 
Електрична опрема машина

Мерење силе динамометром

0 N до 250 N

SRPS EN 60204-1:2020, т.18.6

(EN 60204-1:2018, p.18.6)

Л1 

Испитивање функција машине:

Мерење напона

Мерење јачине струје

Провера реакције сигурносног система на приступ еталонираном испитном сондом

0 V~ до 1000V~

0 V DC до 1500 V DC

0 A до 80 A

SRPS EN 60204-1:2020, т.18.6

(EN 60204-1:2018, p.18.6)

Л1 

Испитивање времена пражњења капацитивности на прикључку напајања

0 s дo 10 s

SRPS EN 60204-1:2020, т.18.5
(EN 60204-1:2018, p.18.5)

Л1 

Испитивање диелектричне чврстоће

0 V до 7 kV

SRPS EN 60204-1:2020, т.18.4
(EN 60204-1:2018, p.18.4)

Л1 

Испитивање отпора уземљења

0 Ω до 10 Ω

SRPS EN 60204-1:2020, т.18.2

(EN 60204-1:2018, p.18.2)

Л1 

Електрична опрема машина

0 Ω до 200 MΩ

SRPS EN 60204-1:2020, т.18.3
(EN 60204-1:2018, p.18.3)

Л1