Преузимање ПДФ-а

ТUV RHEINLAND INTERCERT DOO BEOGRAD , Контролно тело

Косовска 10, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-217
ПИБ:104207582
Акр. број:06-172
Web:http://www.tuvcert.rs/
Тел:011/3616 156
Факс:011 3616 160

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:27. јануар 2015.
Датум последње акр.:20. април 2023.
Датум истицања/укидања акр.:19. април 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Драгана Ивеља
Функција:Представник руководства
Телефон:011/3616 156
Факс:011 3616 160
Е-маил:dragana.ivelja@rs.tuv.com

Локације

Л1 - Локација

Историја статуса

20. април 2023. - 19. април 2027.Акредитован
27. јануар 2019. - 20. април 2023.Акредитован
27. јануар 2015. - 26. јануар 2019.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-01 Опрема под притиском
Опрема под притиском

Одобравање радних поступака за нерастављиве спојеве

Правилник о опреми под притиском („Сл. гласник РС”, број 114/21), Прилог I, тачка 3.1.2

Л1