Преузимање ПДФ-а

ТUV RHEINLAND INTERCERT DOO BEOGRAD

Косовска 10, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-217
ПИБ:104207582
Акр. број:06-172
Web:http://www.tuvcert.rs/
Тел:011/3616 156
Факс:011 3616 160

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:27. јануар 2015.
Датум последње акр.:27. јануар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:26. април 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Бојана Русић
Функција:Представник руководства
Телефон:011/3616 156
Факс:011 3616 160
Е-маил:bojana.rusic@rs.tuv.com

Напомена

Продужава се акредитација тела за оцењивање усаглашености TUV RHEINLAND INTERCERT DOO BEOGRAD Косовска 10, Београд, акредитациони број 06-172, тип A, у додељеном обиму акредитације, сходно Правилима акредитације, тачка 6.2 АТС ПА01.

Локације

Л1 - Локација

Историја статуса

27. јануар 2019. - 26. април 2023.Акредитован
27. јануар 2015. - 26. јануар 2019.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-12 Грађевински производи и конструкције
Челичне и алуминијумске конструкције

Контролисање пројектно техничке документације
Контролисање нових производа
Верификација нових конструкција
Контролисање у току израде
Контролисање поправки и модификација

SRPS EN 1090-1:2012
SRPS EN 1090-2:2018
SRPS EN 1090-3:2019
UP.700.23 - Упутство за контролисање конструкција, издање 01, верзија 02, 12.12.2021
UP.700.24 - Упутство за визуелно контролисање и контролу мера издање 01, верзија 01, 05.03.2018
UP.700.25 - Упутство за контролисање пројектно техничке документације издање 01, верзија 01, 05.03.2018

Л1