Преузимање ПДФ-а

ANALYSIS ДОО Београд, Лабораторија за еталонирање и валидацију

Гандијева 76А локал 49, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-477
ПИБ:100429024
Акр. број:01-421
Web:http://www.analysis.rs/
Тел:+381113186446
Факс:+381113186448

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. децембар 2014.
Датум последње акр.:18. децембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:17. децембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Вељко Зарубица
Функција:директор лабораторије
Телефон:+381113186446
Факс:+381113186448
Е-маил:veljko.zarubica@analysis.rs

Локације

Т - Терен

Историја статуса

18. децембар 2018. - 17. децембар 2022.Акредитован
18. децембар 2014. - 17. децембар 2018.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13 Физичка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Чисте собе, ламинари и хазард уређаји са филтрирањем ваздуха

Мерење протока ваздуха

(0 до 4000) m3/h

SRPS EN 12469:2013, Annex G

Т 

Мерење брзине струјања ваздуха

(0 до 50) m/s

SRPS EN 12469:2013, Annex G

Т 

Испитивање интегритета НЕРА филтера

0 % до 100 %

SRPS EN 12469:2013,
Annex D

Т 

Одређивање класе ваздуха мерењем концентрације механичких честица (ISO класе 2 до ISO класе 9)

Величина честица:
(0,3-5,0) μm;
Концентрација честица:
(0 – 4•107) kom/m3

SRPS EN ISO 14644-3: 2010, т. В.1

Т 

Испитивање интегритета НЕРА филтера

0 % до 100 %

SRPS EN ISO 14644-3: 2010, Annex B, B.6

Т 

Испитивање струјања ваздуха визуелизацијом

SRPS EN ISO 14644-3: 2010, Annex B, B.7

Т 

Мерење брзине струјања ваздуха

(0 до 50) m/s

SRPS EN ISO 14644-3: 2010, Annex B, B.4.2

Т 

Мерење протока ваздуха

(0 до 4000) m3/h

SRPS EN ISO 14644-3: 2010, Annex B, B.4.3

Т 

Мерење разлике притисака

(0 до 4000) Pa

SRPS EN ISO 14644-3: 2010, Annex B, B.5

Т 

Испитивање температуре ваздуха

(-40 до 150) oC

SRPS EN ISO 14644-3: 2010, Annex B, B.8

Т 

Мерење влажности ваздуха

(0 до 100) %

SRPS EN ISO 14644-3: 2010, Annex B, B.9

Т 

Испитивање брзине опоравка

Величина честица:
(0,3-5,0) μm;
Концентрација
честица:
(0 – 4•107) kom/m3

SRPS EN ISO 14644-3: 2010, Annex B, B.12

Т 
Дигестори

Испитивање брзине струјања ваздуха дигестора

(0 до 50) m/s

SRPS EN 14175-4: 2010, т. 5.4
SRPS EN 14175-3: 2010, т. 5.2

Т 

Испитивање протока ваздуха дигестора

SRPS EN 14175-4: 2010, т. 5.5
SRPS EN 14175-3: 2010, т. 5.2

Т 

Испитивање пада притиска дигестора

(0 до 4000) Pa

SRPS EN 14175-4: 2010, т. 5.6
SRPS EN 14175-3: 2010, т. 5.6

Т 

Испитивање струјања ваздуха дигестора, методом визуелизације

SRPS EN 14175-4: 2010, т. 5.7

Т 

Тестирање алармног система

SRPS EN 14175-4: 2010, т. 5.9
SRPS EN 14175-3: 2010, т. 6.3

Т