Privredno društvo za projektovanje, proizvodnju i usluge AZIMUTH doo Baćevac, laboratorija za ispitivanje

Павловачка 3, 11460 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-469
ПИБ:106525044
Акр. број:01-410
Web:http://www.azimuth-dps.rs/
Тел:011 7871155, 011 8340707
Факс:011 8340707

Статус предмета

Статус акр.:Укинута акредитација
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:13. август 2014.
Датум последње акр.:13. август 2014.
Датум истицања/укидања акр.:12. јануар 2016.

Контакт особа

Име и презиме:Јелица Поповић
Функција:представник руководства за квалитет
Телефон:063 584362
Факс:011 8340707
Е-маил:office@azimuth-dps.rs

Локације

Л1 - Лабораторија за испитивање

Историја статуса

12. јануар 2016. - Укинута акредитација
13. август 2014. - 12. јануар 2016.Акредитован