TRCpro d.o.o.

Прерадовићева 31, 21131 Петроварадин

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-201
ПИБ:100804074
Акр. број:06-174
Web:http://www.trcpro.rs/
Тел:+ 381 21 64 33 774
Факс:+ 381 21 64 33 824

Статус предмета

Статус акр.:Укинута акредитација
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:26. фебруар 2015.
Датум последње акр.:26. фебруар 2015.
Датум истицања/укидања акр.:3. децембар 2018.

Контакт особа

Име и презиме:др Хотимир Личен
Функција:Директор
Телефон:+ 381 21 64 33 774
Факс:+ 381 21 64 33 824
Е-маил:hotimir.licen@trcpro.rs

Локације

Л1 - Локација Петроварадин

Историја статуса

3. децембар 2018. - Укинута акредитација
26. фебруар 2015. - 3. децембар 2018.Акредитован