Преузимање ПДФ-а

TRCpro d.o.o.

Прерадовићева 31, 21131 Петроварадин

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-201
ПИБ:100804074
Акр. број:06-174
Web:http://www.trcpro.rs/
Тел:+ 381 21 64 33 774
Факс:+ 381 21 64 33 824

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:26. фебруар 2015.
Датум последње акр.:26. фебруар 2015.
Датум истицања/укидања акр.:25. фебруар 2019.

Контакт особа

Име и презиме:др Хотимир Личен
Функција:Директор
Телефон:+ 381 21 64 33 774
Факс:+ 381 21 64 33 824
Е-маил:hotimir.licen@trcpro.rs

Локације

Л1 - Локација Петроварадин

Историја статуса

26. фебруар 2015. - 25. фебруар 2019.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-04 Мерни инструменти (мерила)
Ваге са неаутоматским функционисањем: -класе тачности II до max 54 kg -класе тачности III и IIII до max 42 t

Редовно контролисањe
Ванредно контролисање

Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем („Службени Гласник РС“, 17/2013), Прилог 7.
SRPS EN 45501:2015

Л1 
Аутоматске ваге са сабирањем континираних резулата мерења (ваге на транспортној траци) - класа тачности 0.5, 1 и 2 до Маx 20000t/h

Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима (Службени гласник РС бр. 63/2013) ,Прилог 22.
OIML R50-1: 1997 Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers). Part 1: Metrological and technical requirements -Tests
Овај обим важи само уз Сертификат о акредитацији са акредитационим бројем 06-174 /

Л1 
Аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења - класа тачности 0,5, 1 и 2 до Маx 50kg

Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима (Службени гласник РС бр. 63/2013) Прилог 22.
OIML R107-1:1997 Discontinous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers). Part 1: Metrological and technical requirements – Tests

Л1 
Аутоматске дозирне ваге -класа тачности X(0.2) до Маx 500g -класа тачности X(0.5) до Маx 50kg -класа тачности X(1) и X(2) до Маx 50kg

Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима (Службени гласник РС бр. 63/2013), Прилог 22.
OIML R61-1:2004: Automaticgravimetric filling instruments. Part1: Metrological and technical requirements – Tests

Л1 
Аутоматске ваге за појединачно мерење Категорија X - класа тачности XI до Маx 500g - класа тачности XII до Маx 50kg - класа тачности XIII и XIIII до Маx 50kg Категорија Y - класа тачности YI до Маx 500g - класа тачности YII до Маx 50kg - класа тачности Y8а) и Y(б) до Маx 50kg

Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима (Службени гласник РС бр. 63/13) Прилог 22.
OIML R 51-1:2006 Automatic catchweighing instruments. Part 1: Metrological and technical requirements Tests

Л1