Преузимање ПДФ-а

Слађана Вучковић пр.Поликлиника за лабораторијску дијагностику из области медицинске биохемије, микробиологије и патохистологије “МЕДИЛАБ Н“ Ниш

Булевар Немањића бр. 63, локал бр. 3 и бр. 67 локал бр. 1 и 2, Медиана, 18000 Ниш

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS EN ISO 15189:2014

Основни подаци

Број пр.:2-08-010
ПИБ:103274649
Акр. број:03-009
Web:http://www.neolab.co.rs/
Тел:018 516033
Факс:018 231688

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:31. јануар 2013.
Датум последње акр.:31. јануар 2017.
Датум истицања/укидања акр.:30. јануар 2021.

Контакт особа

Име и презиме:Јелена Илић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:018 516 033
Факс:018 516 033
Е-маил:neolab@neolab.co.rs

Локације

Л2 - Лабораторија-микробиолошка испитивања/Булевар Немањића бр. 63, лок.3
Л1 - Лабораторија-биохемијска, хематолошка и имунохемијска испитивања/Булевар Немањића бр. 67, лок.1 и 2

Историја статуса

31. јануар 2017. - 30. јануар 2021.Акредитован
10. септембар 2015. - 30. јануар 2017.Акредитован
13. новембар 2014. - 10. септембар 2015.Акредитован
31. јануар 2013. - 13. новембар 2014.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања (узорак) Испитивање или карактеристика која се мери/Техника испитивања Метода испитивања/Документована метода Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Плазма

Одређивање концентрације фибриногена
(коагулометрија)

Упутство^12)
метода NLS-S-446

Л1 
Урин

Одређивање албумина (микроалбуминурија)

Упутство ^1)
метода NLR-C-5551

Л1 

Одређивање протеина
(Tурбидиметрија)

Упутство ^1)
метода NLR-C-5051

Л1 
Серум, урин

Одређивање натријума

Упутство ^1)
метода NLR-C-6751

Л1 

Одређивање калијума

Упутство ^1)
метода NLR-C-6751

Л1 

Одређивање хлорида

Упутство ^1)
метода NLR-C-6751

Л1 
Серум, плазма, урин

Одређивање креатинина (спектрофотометрија - Jaffe)

Упутство ^1)
метода NLR-C-4151

Л1 

Одређивање урее (спектрофотометрија, кинетика)

Упутство ^1)
метода NLR-C-5451

Л1 

Одређивање алфа амилазе (спектрофотометрија, кинетика)

Упутство ^1)
метода NLR-C-3451

Л1 

Одређивање глукозе (спектрофотометрија, хексокиназа)

Упутство ^1)
метода NLR-C-4351

Л1 

Одређивање мокраћне киселине (спектрофотометрија, уриказа)

Упутство ^1)
метода NLR-C-5251

Л1 

Одређивање магнезијума (спектрофотометрија, xylidyl blue)

Упутство ^1)
метода NLR-C-4751

Л1 

Одређивање неорганског фосфора (спектрофотометрија, фосфомолибдат)

Упутство ^1)
метода NLR-C-4851

Л1 
Серум, плазма

Одређивање реуматоидног фактора (RF)

Упутство ^1)
метода NLR-C-6351

Л1 

Одређивање укупних протеина (спектрофотометрија, биурет)

Упутство ^1)
метода NLR-C-4951

Л1 

Одређивање албумина (спектрофотометрија, bromcresolgeen)

Упутство ^1)
метода NLR-C-3151

Л1 

Одређивање гвожђа (спектрофотометрија, ферозин)

Упутство ^1)
метода NLR-C-4551

Л1 

Одређивање триглицерида (спектрофотометрија, глицерол-фосфат оксидаза)

Упутство ^1)
метода NLR-C-5151

Л1 

Одређивање HDL холестерола (спектрофотометрија, глицерол-фосфат оксидаза)

Упутство ^1)
метода NLR-C-4451

Л1 

Одређивање холестерола (спектрофотометрија, холестерол оксидаза)

Упутство ^1)
метода NLR-C-6651

Л1 

Одређивање директног билирубина (спектрофотометрија, диазонијум јон)

Упутство ^1)
метода NLR-C-3651

Л1 

Одређивање укупног билирубина (спектрофотометрија са диазонијум јон)

Упутство ^1)
метода NLR-C-3751

Л1 

Одређивање лактат дехидрогеназе (LDH) (спектрофотометрија, кинетика)

Упутство ^1)
метода NLR-C-4651

Л1 

Одређивање креатинин киназе MB (CK-MB) (имуноинхибиција и спектрофотометрија, кинетика)

Упутство ^1)
метода NLR-C-4051

Л1 

Одређивање креатинин киназе (CK), (спектрофотометрија, кинетика)

Упутство ^1)
метода NLR-C-3951

Л1 

Одређивање незасићеног капацитета везивања гвожђа (спектрофотометрија, ферозин)

Упутство ^1)
метода NLR-C-5351

Л1 

Одређивање комплемента C4

Упутство ^1)
метода NLR-C-5851

Л1 

Одређивање комплемента C3c

Упутство ^1)
метода NLR-C-5751

Л1 

Одређивање имуноглобулина M (IgM)

Упутство ^1)
метода NLR-C-6251

Л1 

Одређивање имуноглобулина G (IgG)

Упутство ^1)
метода NLR-C-6151

Л1 

Одређивање имуноглобулина А (IgA)

Упутство ^1)
метода NLR-C-6051

Л1 

Одређивање C - реактивног протеина (CRP)
(имунотурбидиметрија)

Упутство ^1)
метода NLR-C-5951

Л1 

Одређивање антистрептолизина O (ASOT)

Упутство ^1)
метода NLR-C-5651

Л1 

Одређивање аланин аминотрасферазе (ALT) (спектрофотометрија, кинетика)

Упутство ^1)
метода NLR-C-3351

Л1 

Одређивање гама-глутамил трасферазе (Gama-GT) (спектрофотометрија-кинетика)

Упутство ^1)
метода NLR-C-4251

Л1 

Одређивање алкалне фосфатазе (ALP) (спектрофотометрија, кинетика)

Упутство ^1)
метода NLR-C-3251

Л1 

Одређивање аспартат аминотрасферазе (AST) (спектрофотометрија, кинетика)

Упутство ^1)
метода NLR-C-3551

Л1 

Одређивање липазе
(спектрофотометрија-кинетика)

Упутство^1)
метаода NLR-C-6851

Л1 
Серум, плазма, урин

Одређивање калцијума (спектрофотометрија, CPC)

Упутство ^1)
метода NLR-C-3851

Л1 
Серум, плазма

Одређивање феритина
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-6551

Л1 

Одређивање тријодотиронина (T3)
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-0351

Л1 

Одређивање тироксина (T4)
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-0251

Л1 

Одређивање слободног тријодтиронина (fT3)
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-0651

Л1 

Одређивање слободног тироксина (fT4)
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-0751

Л1 

Одређивање тиреостимулирајућег хормона (TSH)
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-0151

Л1 

Одређивање антитела на тиреоглобулин (anti-Tg At)
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-2551

Л1 

Одређивање антитела на тиреоидну пероксидазу (Anti-TPO At)
(Електрохемилуминисцентно одређиванје – ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-2751

Л1 

Одређивање Тиреоглобулина (Tg)
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-0551

Л1 

Одређивање укупног простатичног специфичног антигена (PSA)
(Електрохемилуминисцентно одређиванје – ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-0951

Л1 

Одређивање слободног простатичног специфичног антигена (fPSA)
(Електрохемилуминисцентно одређиванје – ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-2951

Л1 

Одређивање хуманог хорионског гонадотропина (HCG-beta)
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-1051

Л1 

Одређивање алфа феталног протеина (AFP)
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-1551

Л1 

Одређивање карцинома антигена CA 125
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-2051

Л1 

Одређивање карцинома антигена CA 19.9
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-2251

Л1 

Одређивање карцинома антигена CA 15.3
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-1951

Л1 

Одређивање карциноембрионог антигена (CEA)
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-1851

Л1 

Одређивање паратироидног хормона (PTH)
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-1251

Л1 
Серум, плазма

Одређивање калцитонина
(Електрохемилуминисцентно одређиванје – ECLIA)

Упутство^10)
метода NLR-C-7551

Л1 
Серум, плазма

Одређивање кортизола
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-2351

Л1 

Одређивање имуноглобулина E (електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-2251

Л1 

Одређивање инсулина
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-2651

Л1 

Одређивање фоликулостимулирајућег хормона (FSH)
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-1451

Л1 

Одређивање лутеинизирајућег хормона (LH)
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-1351

Л1 

Одређивање пролактина
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-0851

Л1 

Одређивање концентрације естрадиола
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-1151

Л1 

Одређивање концентрације прогестерона
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-1651

Л1 

Одређивање концентрације тестостерона
(Електрохемилуминисцентна имунолошка метода - ECLIA)

Упутство ^2)
метода NLR-C-1751

Л1 

Одређивање витамина Б12
(Електрохемилуминисцентно одређиванје – ECLIA)

Упутство^2)
метода NLR-C-7251

Л1 

Одређивање Фолата/Фолне киселине
(Електрохемилуминисцентно одређиванје – ECLIA)

Упутство^2)
метода NLR-C-7351

Л1 

Одређивање Витамина 25 OH Д
(Електрохемилуминисцентно одређиванје – ECLIA)

Упутство^10)
метода NLR-C-7751

Л1 
Пуна крв

Одређивање комплетне крвне слике (еритроцити, леукоцити, тромбоцити, хематокрит, хемоглобин, MCV, MCH, MCHC и петопартна леукоцитарна формула )
(Аутамтско бројање)

Упутство^6)
метода NLS-H-0165

Л1 

Одређивање брзине седиметације еритроцита (Westergren)

Упутство^8)
метода NLN-H-829

Л1 
Плазма

Одређивање протромбинског времене (PT i INR)
(коагулометрија)

Упутство^12)
метода NLS-S-146

Л1 

Одређивање активног парцијалног тромбопластног времена
(коагулометрија)

Упутство^12)
метода NLS-S-346

Л1 
Урин

Целокупни преглед урина

Приручник^7)
NLN-U-629

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Серум, плазма

Одређивање присуства IgA антитела на Helicobacter pylori
(имунолошка метода на микроплочи – ензимска детекција, ELISA)

Упутство^5)
метода NLV-C-078

Л2 

Одређивање присуства IgG антитела на Helicobacter pylori
(имунолошка метода на микроплочи – ензимска детекција, ELISA)

Упутство^5)
метода NLV-C-078

Л2 

Одређивање присуства IgM антитела на Epstein-Barr virus VCA
(имунолошка метода на микроплочи – ензимска детекција, ELISA)

Упутство^5)
метода NLV-C-058

Л2 

Одређивање присуства IgG антитела на Epstein-Barr virus VCA
(имунолошка метода на микроплочи – ензимска детекција, ELISA)

Упутство ^5)
метода NLV-C-058

Л1 

Одређивање присуства IgM антитела на вирус Herpes simplex 2 (HSV2IgM)
(имунолошка метода на микроплочи – ензимска детекција, ELISA)

Упутство^5)
метода NLV-C-048

Л2 

Одређивање присуства IgG антитела на вирус Herpes simplex 2 (HSV2IgG)
(имунолошка метода на микроплочи – ензимска детекција, ELISA)

Упутство^5)
метода NLV-C-048

Л2 

Одређивање присуства IgM антитела на вирус Herpes simplex 1 (HSV1IgM)
(имунолошка метода на микроплочи – ензимска детекција, ELISA)

Упутство^5)
метода NLV-C-048

Л2 

Одређивање присуства IgG антитела на вирус Herpes simplex 1 (HSV1IgG)
(имунолошка метода на микроплочи – ензимска детекција, ELISA)

Упутство^5)
метода NLV-C-048

Л2 

Одређивање присуства IgM антитела на Rubella virus ,
(имунолошка метода на микроплочи – ензимска детекција, ELISA)

Упутство^5)
метода NLV-C-038

Л2 

Одређивање присуства IgG антитела на Rubella virus
(имунолошка метода на микроплочи – ензимска детекција, ELISA)

Упутство^5)
метода NLV-C-038

Л2 

Одређивање присуства IgM антитела на Toxoplasma gondi
(имунолошка метода на микроплочи – ензимска детекција, ELISA)

Упутство^5)
метода NLV-C-028

Л2 

Одређивање присуства IgG антитела на Toxoplasmа gondi
(имунолошка метода на микроплочи - ензимска детекција, ELISA)

Упутство^5)
метода NLV-C-028

Л2 

Одређивање присуства IgM антитела на Citomegalovirus (CMV IgM)
(имунолошка метода на микроплочи - ензимска детекција, ELISA)

Упутство^5)
метода NLV-C-018

Л2 

Одређивање присуства IgG антитела на Citomegalovirus (CMV IgG)
(имунолошка метода на микроплочи – ензимска детекција, ELISA)

Упутство^5)
метода NLV-C-018

Л2 
серум, плазма

Одређивање присуства HIV-1 антигена и антитела према HIV-1 и HIV-2 вирусу
(електрохемилуминисцентна метода, ECLIA)

Упутство^2)
метода NLR-C-6851

Л2 
Серум, плазма

Одређивање присуства побршинског HBs Ag
(ECLIA)

Упутство^10)
метода NLR-C-7651

Л2 
Серум, Плазма

Одређивање присуства антитела на хепатитис C (anti-HCV At)
(ECLIA)

Упутство^2)
метода NLR-C-7051

Л2