Преузимање ПДФ-а

ЕНЕРГО ЛАБ ДОО КРАГУЈЕВАЦ, Лабораторија за испитивање

Слободана Пенезића 6, 34000 Крагујевац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-446
ПИБ:100564043
Акр. број:01-388
Web:
Тел:+381 34 364073, +381 63 582631
Факс:+381 34 364073

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:31. јануар 2013.
Датум последње акр.:31. јануар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:30. јануар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Радојко Бараћ
Функција:Технички руководилац лабораторије
Телефон:+381 34 364073, +381 63 582631
Факс:+381 34 364073
Е-маил:baracradojko@gmail.com

Локације

Терен
Л1 - ЕНЕРГО ЛАБ ДОО КРАГУЈЕВАЦ, Лабораторија за испитивање

Историја статуса

31. јануар 2021. - 30. јануар 2025.Акредитован
31. јануар 2017. - 30. јануар 2021.Акредитован
31. јануар 2013. - 30. јануар 2017.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13.6 Физичка и механичка испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Регулатори притиска за постројења за снабдевање гасом за улазне притиске до 100 bar

Испитивање унутрашње непропусности и подешене вредности притиска

0 до 100 bar

SRPS EN 334:2020 т. 7.7.9.3

Л1,  
Гасни сигурносни запорни уређаји за улазне притиске до 100 bar

Испитивање функционалности

0 до 100 bar

SRPS EN 14382:2020 т. 7.10.2

Л1,  
Унутрашње гасне инсталације

Комбиновано испитивање чврстоће и непропусности за радни притисак преко 100 mbar до 1 bar

0 bar до 6 bar

ПТН-УГИ3) чл. 141

Л1,  
унутрашње гасне инсталације природног гаса

Главно испитивање непропустности инсталације радног притиска до 100 mbar

0 mbar до 110 mbar

ПТН-УГИ3) чл. 140

Л1,  
гасне инсталације у котларници природног гаса

Испитивање чврстоће и заптивености гасног цевовода са радним притиском од 100 mbar до 4 bar

0 bar до 6 bar

П-ГК2) чл. 47

Л1,  

Испитивање чврстоће и на заптивеност гасног цевовода са радним притиском до 100 mbar

0 bar до 1,1 bar

П-ГК2) чл. 46

Л1,  
Цевоводи инсталације за течни нафтни гас

Испитивање чврстоће и Испитивање непропусности за инсталације изнад 0,5 bar

4 bar до 25 bar

SRPS EN 16125:2020, т.10

Л1,  
Цевоводи инсталација за течни нафтни гас

Испитивање чврстоће и Испитивање непропусности за инсталације до 0,5 bar

1 bar до 4 bar

П-ТНГ1) чл 158 и 159

Л1,  
Гумена и пластична црева са прикључцима, савитљиве цеви за ТНГ

Испитивање притиском

0 bar до 300 bar

SRPS EN ISO 1402:2011, т.8.1
П-ТНГ1) чл. 70

Л1,  
Вентили за проветравање атмосферских резервоара и резервоара ниског притиска за складиштење

Испитивање непропусности седишта и подешеног подпритиска/надпритиска отварања

-1 bar дo +1 bar

SRPS EN ISO 28300:2011, т. 4.7.3 и Анекс Ц

Л1,  
Сигурносни вентили за растерећење притиска резервоара са течним нафтним гасом

Хидраулично испитивање притиском кућишта вентила сигурности

0 bar до 50 bar

Правилник4) Прилог VI
SRPS EN 14129:2015, т. 7.4

Л1,  

Испитивање на непропусност (у оквиру кога се испитује и притисак затварања)

0 bar до 50 bar

Правилник4) Прилог VI
SRPS EN 14129:2015 т. 7.8

Л1,  

Одређивање притиска почетка отварања (притисак подешавања)

0 bar до 50 bar

Правилник4) Прилог VI
SRPS EN 14129:2015, т. 7.6

Л1,  

Испитивање притиска отварања (растерећења)

0 bar до 50 bar

SRPS EN 14129:2015,
т. 7.6 и т. 7.8

Л1,  
Индустријске арматуре (цевни затварачи)

Испитивање заптивености кућишта – P11

0 до 500 bar за рад са течностима
0 до 350 bar за рад са ваздухом или другим гасовима

SRPS EN 12266-1: 2013 Прилог А, т. А.3

Л1,  

Испитивање заптивености седишта – P12

0 до 500 bar за рад са течностима
0 до 350 bar за рад са ваздухом или другим гасовима

SRPS EN 12266-1: 2013 Прилог А, т. А.4

Л1,  

Испитивање чврстоће кућишта – P10

0 до 500 bar за рад са течностима
0 до 350 bar за рад са ваздухом или другим гасовима

SRPS EN 12266-1: 2013 Прилог А, т. А.2

Л1,  
Сигурносни уређаји за заштиту од превисоког притиска – Сигурносни вентили

Пнеуматско испитивање притиском кућишта вентила сигурности

0 bar до 350 bar за рад са ваздухом или другим гасовима

Правилник4) Прилог VI
SRPS EN ISO 4126-1: 2014, т 6.4
SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A2:2019
4)Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе – Службени гласник РС број 114/2021

Л1,  

Хидраулично Испитивање притиском кућишта вентила сигурности

0,1 bar до 500 bar за рад са течностима

Правилник4) Прилог VI
SRPS EN ISO 4126-1: 2014, т 6.3
SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A2:2019
4)Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе – Службени гласник РС број 114/2021

Л1,  

Испитивање на непропусност (у оквиру кога се испитује и притисак затварања)

0,1 bar до 500 bar за рад са течностима
0 bar до 350 bar за рад са ваздухом или другим гасовима

Правилник4) Прилог VI
SRPS EN ISO 4126-1:2014, т. 6.6
SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A2:2019
4)Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе – Службени гласник РС број 114/2021

Л1,  

Одређивање притиска почетка отварања (притисак подешавања)

0,1 bar до 500 bar за рад са течностима
0 bar до 350 bar за рад са ваздухом или другим гасовима

Правилник4) Прилог VI
SRPS EN ISO 4126-1: 2014, т. 7.2
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A2:2019
4)Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе – Службени гласник РС број 114/2021

Л1,  

Испитивање притиска почетка отварања и притиска затварања

0,1 bar до 500 bar за рад са течностима
0 до 350 bar за рад са ваздухом или другим гасовима

SRPS EN ISO 4126-1: 2014, т. 7.2
SRPS EN ISO 4126-1: 2014/A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019

Л1,  
Цевоводи инсталација за течни нафтни гас

Испитивање чврстоће

0 bar до 25 bar

P-TNG
т.5.10.1 и 5.10.3

Л1,