Преузимање ПДФ-а

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ Центар за радиолошку заштиту, Одељење за медицинска испитивања, Лабораторија за биодозиметрију и цитогенетику

Делиградска 29, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS EN ISO 15189:2014

Основни подаци

Број пр.:2-08-008
ПИБ:106217293
Акр. број:03-006
Web:http://www.imrs.rs/
Тел:+381 11 2685 485
Факс:+381 11 2643 675

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. мај 2012.
Датум последње акр.:18. мај 2020.
Датум истицања/укидања акр.:17. мај 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Бобан Ракић
Функција:технички руководилац лабораторије
Телефон:066/8222-927
Факс:011/3400-927
Е-маил:boban.rakic@institutkarajovic.rs

Локације

Л1 - Лабораторија

Историја статуса

18. мај 2020. - 17. мај 2024.Акредитован
18. мај 2016. - 17. мај 2020.Акредитован
19. јун 2015. - 17. мај 2016.Акредитован
18. мај 2012. - 17. мај 2016.Акредитован
18. мај 2012. - 30. септембар 2013.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања (узорак) Испитивање или карактеристика која се мери/Техника испитивања Метода испитивања/Документована метода Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
хумана крв

Одређивање присуства микронуклеуса у хуманим бинуклеарним лимфоцитима (CBMN- тест)

ЦРЗ-ЛБЦ-РУ-МН

Л1 

Биодозиметрија-екстраполација резултата стандардних in vitro дозно зависних калибрационих крива у циљу процене апсорбоване дозе јонизујућих зрачења приликом акутне екстерне експозиције кроз одређивање присуства микронуклеуса у хуманим бинуклеарним лимфоцитима (CBMN тест)

ЦРЗ-ЛБЦ-РУ-КК,
део II

Л1 

Биодозиметрија - екстраполација резултата стандардних in vitro дозно зависних калибрационих крива у циљу процене апсорбоване дозе јонизујућих зрачења приликом акутне екстерне експозиције кроз одређивање присуства нестабилних структурних хромозомских аберација (дицентрични и ринг хромозоми, ацентрични фрагменти) у лимфоцитима периферне крви

ЦРЗ-ЛБЦ-РУ-КК,
део I

Л1 

Анализа кариотипа
(светлосна микроскопија)

ЦРЗ-ЛБЦ-РУ-АК

Л1 

Утврђивање присуства нестабилних структурних хромозомских аберација (дицентрични и ринг хромозоми, ацентрични фрагменти) у лимфоцитима периферне крви (Dicentric- тест)

ЦРЗ-ЛБЦ-РУ-ХА

Л1