Преузимање ПДФ-а

КОНТРОЛА ВАГА - МСП ДОО КРУШЕВАЦ

Дуванска 2, Крушевац

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-162
ПИБ:107360757
Акр. број:06-112
Web:
Тел:037/462-042
Факс:037/461-329

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:6. мај 2015.
Датум последње акр.:10. јул 2020.
Датум истицања/укидања акр.:9. јул 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Светлана Палуровић
Функција:Директор
Телефон:037/462-042; 063 852 44 85
Факс:037/461-329
Е-маил:servis.vaga@mts.rs

Локације

Л1 - КОНТРОЛА ВАГА - МСП ДОО КРУШЕВАЦ

Историја статуса

10. јул 2020. - 9. јул 2024.Акредитован
20. јун 2018. - 9. јул 2020.Акредитован
11. јул 2016. - 20. јун 2018.Акредитован
6. мај 2015. - 9. јул 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-04/Е-14 Мерни инструменти/Маса
Неаутоматске ваге: - класе тачности I до max 400 g - класе тачности II до max 12,5 kg - класе тачности III и IIII до max 20 t

Периодично контролисање Ванредно контролисање

Правилник о неаутоматским вагама („Службени гласник РС”, бр. 29/2018),
SRPS EN 45501:2015

Л1 
Аутоматске дозирне ваге: - класе тачности А и B до max 2 t

Периодично контролисање*
Ванредно контролисање*

Правилник о метролошким условима за ваге са аутоматским функционисањем („Службени лист СФРЈ“, бр. 1/1984)
Метролошко упутство за преглед мерила масе - вага са аутоматским функционисањем („Гласник ЗМДМ“, бр. 2/1994),
*а у вези са чланом 26 Правилника о мерилима ( “Службени гласник РС, број 3/2018” )

Ваге за грађевинске сврхе класе тачности 1, 2, 3

Прво контролисање Периодично контролисање Ванредно контролисање

Правилник о метролошким условима за мерила масе - ваге за грађевинске сврхе („Службени лист СФРЈ“, број 19/1986)
Упутство за контролисање усаглашености вага за грађевинске сврхе са техничким и метролошким захтевима (интерни документ), КОНТРОЛА ВАГА-МСП, 2013.