Преузимање ПДФ-а

Вага Либела ДОО Краљево, Лабораторија за еталонирање

Југ Богданова 50, 36000 Краљево

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-191
ПИБ:107160069
Акр. број:02-057
Web:http://www.vaga-libela.com/
Тел:+38136312865
Факс:+38136317444

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. септембар 2012.
Датум последње акр.:25. септембар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:24. септембар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Душан Грубач
Функција:Технички руководилац
Телефон:+38136312865
Факс:+38136317444
Е-маил:libela.libela@gmail.com

Локације

Л1 - Лабораторија
Т1 - Терен

Историја статуса

25. септембар 2020. - 24. септембар 2024.Акредитован
18. септембар 2016. - 25. септембар 2020.Акредитован
18. септембар 2012. - 17. септембар 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-14 Маса
Ваге са неаутоматским функционисањем*

1 mg до 100 mg
0,1 g до 1 g
1 g до 10 g
10 g до 100 g
100 g до 200 g
200 g до 500 g
500 g до 1 kg
1 kg до 2 kg
2 kg до 5 kg
5 kg до 10 kg
10 kg до 20 kg
20 kg до 60 kg
60 kg до 150 kg
150 kg до 300 kg
300 kg до 600 kg
600 kg до 1000 kg
1000 kg до 2000 kg

0,004 mg до 0,009 mg
0,009 mg до 0,018 mg
0,018 mg до 0,035 mg
0,035 mg до 0,088 mg
0,088 mg до 0,18 mg
0,18 mg до 0,44 mg
0,44 mg до 2,9 mg
2, 9 mg до 5,7 mg
5,7 mg до 14,0 mg
14,0 mg до 28,0 mg
0,28 g до 0,57 g
0,57 g до 1,7 g
1,7 g до 4,0 g
4,0 g до 8,5 g
8,5 g до 17,0 g
17,0 g до 28,0 g
28,0 g до 57,0 g

Euramet Calibration Guide No.18 Version 4.0 (11/2015)

Т1 
Механичке ваге (стално оптерећене ваге)*

1 mg до 100 mg
0,1 g до 1 g
1 g до 10 g
10 g до 100 g
100 g до 200 g
200 g до 500 g
500 g до 1 kg
1 kg до 2 kg
2 kg до 5 kg
5 kg до 10 kg
10 kg до 20 kg

0,004 mg до 0,009 mg
0,009 mg до 0,018 mg
0,018 mg до 0,035 mg
0,035 mg до 0,088 mg
0,088 mg до 0,18 mg
0,18 mg до 0,44 mg
0,44 mg до 2,9 mg
2,9 mg до 5,7 mg
5,7 mg до 14,0 mg
14,0 mg до 28,0 mg
0,28 g до 0,57 g

Euramet Calibration Guide No.18 Version 4.0 (11/2015)

OIML Bullten, Volume XLVIII January 2007

Т1 
Тегови класе тачности М1

m = 20 kg

300 mg

OIML R 111-1:2004

Л1