Преузимање ПДФ-а

ORGANIC CONTROL SYSTEM DOO

Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-039
ПИБ:102941018
Акр. број:04-016
Web:http://www.organica.rs/
Тел:+381-24-554-600
Факс:+381-24-553-116

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. септембар 2012.
Датум последње акр.:6. септембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:17. септембар 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Надежда Пешић Млинко
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:+381-24-521-130
Факс:+381-24-553-116
Е-маил:nadezda.pmlinko@organica.rs

Локације

Л1 - Organic Control System doo

Историја статуса

6. септембар 2019. - 17. септембар 2020.Акредитован
18. септембар 2016. - 18. септембар 2016.Акредитован
18. септембар 2016. - 6. септембар 2019.Акредитован
18. септембар 2012. - 17. септембар 2016.Акредитован