Преузимање ПДФ-а

НАФТАГАС-ТЕХНИЧКИ СЕРВИСИ ДОО Зрењанин, Служба за контролисање са лабораторијама, Лабораторија за метрологију

Београдска 26, Зрењанин

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-042
ПИБ:104052135
Акр. број:02-017
Web:http://www.nis.rs/
Тел:+381 23 554 491
Факс:+381 23 554 490

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. децембар 2008.
Датум последње акр.:15. септембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:14. септембар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Милан Ненин
Функција:Представник руководства за квалитет
Телефон:+381 64 888 26 69
Факс:
Е-маил:Milan.Nenin@nis.eu

Локације

Л2 - Лабораторија, Панчево, Спољностарчевачка бр. 199
Л1 - Лабораторија, Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 4

Историја статуса

15. септембар 2021. - 14. септембар 2025.Акредитован
8. јул 2017. - 15. септембар 2021.Акредитован
8. јул 2013. - 7. јул 2017.Акредитован
25. децембар 2008. - 17. март 2013.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-08 Проток (укључујући и брзину течности)
Мерила протекле масе са импулсним излазом - радни флуид вода

2 kg/min до 6000 kg/min

0,15 % од протекле масе

Динамички старт, стоп метод заснован на стандарду ISO 10790:2015+анекс A

Л2 
Е-16 Притисак и вакуум
Вакуумметри, мановакуумметри, манометри, трансмитери притиска са струјним излазним сигналом

гас -0,93 bar до 1 bar

1 bar до 7 bar

7 bar до 20 bar

уље 0 bar до 60 bar

60 bar до 100 bar

100 bar до 160 bar

160 bar до 250 bar

250 bar до 400 bar

400 bar до 600 bar

0,25 mbar

0,98 mbar

2,6 mbar

0,05% pe, не мање од 3 mbar

0,20 bar

0,32 bar

0,45 bar

0,60 bar

0,95 bar

DKD-R 6-1:20014

Л1 

гас -0,93 bar до 1 bar

1 bar до 20 bar

20 bar до 25 bar

уље 0 bar до 1 bar

1 bar до 20 bar

20 bar до 100 bar

100 bar до 700 bar

0,05% Pe, не мање од 0,2 mbar

0,05% Pe, не мање од 4 mbar

0,05% Pe, не мање од 20 mbar

0,05% Pe, не мање од 0,2 mbar

0,05% Pe, не мање од 4 mbar

0,05% Pe, не мање од 20 mbar

0,05% Pe

DKD-R 6-1:20014

Л2 
Е-18 Температура
Термопарови са и без дигиталне направе

0 0C до 680 0C

680 0C до 1000 0C

0,65 0C

1,5 0C

Euramet/cg-08/ v 3.1: 2020
DKD-R 5-1:2018

Л2 
Манометарски термометри

-40 0Cдо 100 0C

100 0C до 300 0C

0,3 0C

0,45 0C

NIST 250-23:1988

Л2 
Биметални термометри

-40 0C до 100 0C

100 0C до 300 0C

0,25 0C

0,25 0C

NIST 250-23:1988

Л2 
Стаклени термометри пуњени течношћу

-40 0C до 100 0C

100 0C до 300 0C

0,15 0C

0,45 0C

NIST 250-23:1988

Л2 
Отпорни термометри, термометри са директним показивањем, отпорни термометри са повезаним трансмитером

-40 0C до 100 0C

100 0C до 300 0C

300 0C до 420 0C

0,10 0C

0,10 0C

0,10 0C

DKD-R5-1:2018

Л2