Преузимање ПДФ-а

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Сектор за лабораторијска испитивања

ул. Војводе Степе 444а, 11042 Београд, Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-421
ПИБ:101736673
Акр. број:01-363
Web:http://www.imgge.bg.ac.rs/
Тел:064/8044-082
Факс:381 11 3975 808

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. март 2012.
Датум последње акр.:15. март 2020.
Датум истицања/укидања акр.:14. март 2024.

Контакт особа

Име и презиме:др Бранко Томић
Функција:руководилац Сектора за лабораторијска испитивања
Телефон:064/8044 095
Факс:011/3976-658
Е-маил:usluge@imgge.bg.ac.rs

Локације

Л1 - Лабораторија

Историја статуса

15. март 2020. - 14. март 2024.Акредитован
15. март 2016. - 14. март 2020.Акредитован
15. март 2012. - 14. март 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолоши материјал за испитивање - укључујући човека у целини/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Крв, букални брис, хорионске ресице, амнионска течност

Анализа мутација у CFTR гену
(PCR метода и метода секвенцирања)

ДМ-03-012

Л1 
Крв, букални брис

Анализа мутација у генима за V и II фактор коагулације, MTHFR и PAI-1
(PCR-RFLP метода)

ДМ-03-013

Л1 

Детекција S и Z алела гена за алфа-1-антитрипсин
(метода секвенцирања)

ДМ-03-014

Л1 

Молекуларна анализа нетолеранције лактозе
(PCR-RFLP метода)

ДМ-03-015

Л1 

Детекција S и Z алела гена за алфа- 1-антитрипсин
(метода хибридизације)

ДМ-03-014

Л1 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Биљни материјал (семе, животне намирнице и храна за животиње)

Утврђивање присуства (скрининг) CaMV P-35S и P-FMV промотора, T-NOS терминатора и
EPSP, PAT, BAR гена
(PCR метода )

JRC-Compendium of reference methods for GMO analysis
ДM-08-001

Л1 

Идентификација (квалитативно одређивање) генетичких модификација соје: GTS 40-3-2, MON89788, MON87701, MON87705, FG72, DAS-68416-4, DAS-44406-6

JRC-Compendium of reference methods for GMO analysis
ДM-08-001

Л1 

Идентификација (квалитативно одређивање) генетичких модификација кукуруза: Bt11, TC1507, DAS-59122-7, T25, MON810, MON88017, MON89034, DAS-40278-9, NK603, MIR604, GA21
(PCR метода )

JRC-Compendium of reference methods for GMO analysis
ДM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација пиринча
LLRICE62-толеранција на хербицид
(PCR метода)

JRC-Compendium of reference methods for GMO analysis
ДM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација уљане репице-Rf3, Rt73, Ms8-толеранција на хербицид
(PCR метода )

JRC-Compendium of reference methods for GMO analysis
ДM-08-001

Л1 

Kвантитативно одређивање генетичких модификација соје: GTS 40-3-2, MON89788, DAS-44406-6
(Real-time PCR метода)

(0,1-5,0) %

JRC-Compendium of reference methods for GMO analysis
ДM-08-002

Л1 

Квантитативно одређивање генетичких модификација кукуруза: TC1507, MON810, NK603, MIR604, GA21
(Real-time PCR метода)

(0,1-5,0) %

JRC-Compendium of reference methods for GMO analysis
ДM-08-002

Л1 

Квантитативно одређивање CaMV P-35S промотора и T-NOS терминатора у биљном материјалу
(Real-time PCR метода)

(0,1-5,0) %

JRC-Compendium of reference methods for GMO analysis
ДM-08-002

Л1