Преузимање ПДФ-а

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Сектор за лабораторијска испитивања

ул. Војводе Степе 444а, Београд, Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-421
ПИБ:101736673
Акр. број:01-363
Web:http://www.imgge.bg.ac.rs/
Тел:381 11 3975 808
Факс:381 11 3975 808

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:15. март 2012.
Датум последње акр.:15. март 2016.
Датум истицања/укидања акр.:14. март 2020.

Контакт особа

Име и презиме:др Бранко Томић
Функција:руководилац Сектора за лабораторијска испитивања
Телефон:064 80 44 095
Факс:381 11 3976 414
Е-маил:usluge@imgge.bg.ac.rs

Локације

Л1 - Лабораторија

Историја статуса

15. март 2016. - 14. март 2020.Акредитован
9. јун 2014. - 14. март 2016.Акредитован
15. март 2012. - 9. јун 2014.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Биљни материјал (семе и храна за животиње)

Идентификација специфичних генетичких модификација кукуруза МОN810-резистенција на инсекте

(0,1-5,0) %

SRPS EN ISO 21570: 2009
SRPS EN ISO 21571: 2009
DM-08-002

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација код соје-Round Up Ready

(0,1-5,0) %

SRPS EN ISO 21570: 2009
SRPS EN ISO 21571: 2009
DM-08-002

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација уљане репице-Rf3, Rt73, Ms8-толеранција на хербицид

SRPS EN ISО 21569: 2008
SRPS EN ISO 21571: 2009
DM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација пиринча LLRICE62-толеранција на хербицид

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21571: 2009
DM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација кромпира EH92-527-1-промењен садржај скроба

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21571: 2009
DM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација кукуруза МОN810-резистенција на инсекте

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21571: 2009
DM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација кукуруза Bt176 и Bt11 -резистенција на инсектициде

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21571: 2009
DM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација кукуруза NK 603-толеранција на хербицид

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21571: 2009
DM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација код соје-Round Up Ready

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21571: 2009
DM-08-001

Л1 

Утврђивање присуства NOS терминатора

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21571: 2009
DM-08-001

Л1 

Утврђивање присуства CaMV 35S промотора

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21571: 2009
DM-08-001

Л1 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Крв, костна срж

Молекуларна детекција ALL и праћење минималне резидуалне болести

ДМ-01-006

Л1 
Крв

Детекција мутација у гену за PAH

ДМ-01-010

Л1 
Крв, амнионска течност

Детекција нумеричких аберација и микроделеција применом флуоресцентне in situ хибридизације

ДМ-04-017

Л1 
Крв, букални брис

Анализа полиморфизама значајних у погледу индивидуалног одговора на антикоагулантну терапију

ДМ-03-016

Л1 

Молекуларна анализа нетолеранције лактозе

ДМ-03-015

Л1 

Детекција S и Z алела гена за алфа-1-антитрипсин

ДМ-03-014

Л1 

Анализа мутација у генима за V и II фактор коагулације, MTHFR и PAI-1

ДМ-03-013

Л1 
Крв, букални брис, хорионске ресице, амнионска течност

Анализа мутација у CFTR гену

ДМ-03-012

Л1 
Крв

Детекција мутације V617F у JAK2 гену

ДМ-01-008

Л1 

Детекција мутација у гену за TPMT

ДМ-01-005

Л1 
Крв, костна срж

Молекуларна детекција AML и CML и праћење минималне резидуалне болести

ДМ-01-004

Л1 
Крв, хорионске ресице

Детекција мутација у α- и β- глобинским генима

ДМ-01-003

Л1 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Биљни материјал (животне намирнице)

Идентификација специфичних генетичких модификација кукуруза МОN810-резистенција на инсекте

(0,1-5,0) %

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21569: 2005/A1:2013
SRPS EN ISO 21571: 2009
SRPS EN ISO 21571: 2005/A1:2013
DM-08-002

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација код соје-Round Up Ready

(0,1-5,0) %

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21569: 2005/A1:2013
SRPS EN ISO 21571: 2009
SRPS EN ISO 21571: 2005/A1:2013
DM-08-002

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација уљане репице-Rf3, Rt73, Ms8-толеранција на хербицид

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21569: 2005/A1:2013
SRPS EN ISO 21571: 2009
SRPS EN ISO 21571: 2005/A1:2013
DM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација пиринча LLRICE62-толеранција на хербицид

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21569: 2005/A1:2013
SRPS EN ISO 21571: 2009
SRPS EN ISO 21571: 2005/A1:2013
DM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација кукуруза МОN810-резистенција на инсекте

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21569: 2005/A1:2013
SRPS EN ISO 21571: 2009
SRPS EN ISO 21571: 2005/A1:2013
DM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација кукуруза Bt176 и Bt11 -резистенција на инсектициде

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21569: 2005/A1:2013
SRPS EN ISO 21571: 2009
SRPS EN ISO 21571: 2005/A1:2013
DM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација кукуруза NK 603-толеранција на хербицид

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21569: 2005/A1:2013
SRPS EN ISO 21571: 2009
SRPS EN ISO 21571: 2005/A1:2013
DM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација код соје-Round Up Ready

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21569: 2005/A1:2013
SRPS EN ISO 21571: 2009
SRPS EN ISO 21571: 2005/A1:2013
DM-08-001

Л1 

Утврђивање присуства NOS терминатора

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21569: 2005/A1:2013
SRPS EN ISO 21571: 2009
SRPS EN ISO 21571: 2005/A1:2013
DM-08-001

Л1 

Утврђивање присуства CaMV 35S промотора

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21569: 2005/A1:2013
SRPS EN ISO 21571: 2009
SRPS EN ISO 21571: 2005/A1:2013
DM-08-001

Л1 

Идентификација специфичних генетичких модификација кромпира EH92-527-1-промењен садржај скроба

SRPS EN ISO 21569: 2008
SRPS EN ISO 21569: 2005/A1:2013
SRPS EN ISO 21571: 2009
SRPS EN ISO 21571: 2005/A1:2013
DM-08-001

Л1