Преузимање ПДФ-а

СРБОЛАБ ДОО ФЕКЕТИЋ, ОГРАНАК КОНТРОЛНО ТЕЛО ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБА

Туријски пут 17, 21 480 Србобран

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-115
ПИБ:105888507
Акр. број:06-079
Web:http://www.srbolab.com/
Тел:+381 21 730-585
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:12. јануар 2016.
Датум последње акр.:18. мај 2020.
Датум истицања/укидања акр.:17. мај 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Стеван Стојановић
Функција:директор
Телефон:+381 21 730-585
Факс:+381 21 730-585
Е-маил:officekt@srbolab.com

Локације

Л1 - СРБОЛАБ ДОО ФЕКЕТИЋ, ОГРАНАК КОНТРОЛНО ТЕЛО ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБА

Историја статуса

18. мај 2020. - 17. мај 2024.Акредитован
12. јануар 2016. - 10. април 2020.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-05 Возила
Моторна возила на погон алтернативним погонским горивом: Компримовани природни гас (КПГ)

Контролисање исправности уградње уређаја и опреме за погон возила на компримовани природни гас (КПГ)

Правилник о испитивању возила („Сл.гласник РС“ бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16, 108/16 и 129/2021 – др. правилник), Прилог 3

Л1 
Моторна возила на погон алтернативним погонским горивом: Течни нафтни гас (ТНГ)

Контролисање исправности уградње уређаја и опреме за погон возила на течни нафни гас (ТНГ)

Правилник о испитивању возила („Сл.гласник РС“ бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16, 108/16 и 129/2021 – др. правилник), Прилог 2

Л1 
Стакла на возилима

Контролисање коефицијента пропустљивости и коефицијента рефлексије

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Сл. гласник РС“ бр.40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17-испр. ,63/17, 45/18, 70/18, 95/18, 104/18, 93/2019, 2/2020 - испр., 64/2021 и 129/2021 – др. правилник)

Л1 
Преправљена друмска моторна возила из категорије N1 у категорију M1

Контролисање безбедносно техничких карактеристика

Правилник о подели
моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 40/12,102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17-испр., 63/17,45/18,70/18,95/18, 104/18, 93/2019, 2/2020 - испр., 64/2021 и 129/2021 – др. правилник)
Правилник о испитивању возила („Сл. гласник РС“ бр. 8/12, 13/13,31/13,114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16, 108/16 и 129/2021 - др. правилник)

Л1 
Моторна возила која се увозе као употребљавана у Републику Србију

Контролисање безбедносно техничких карактеристика

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Сл. Гласник РС“ бр.40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17-испр., 63/17, 45/18, 70/18, 95/18, 104/18, 93/2019, 2/2020 - испр., 64/2021 и 129/2021 – др. правилник)

Правилник о испитивању возила („Сл. гласник РС“ бр. 8/12, 13/13,31/13,114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16, 108/16 и 129/2021 – др. правилник)

Л1 
К-11 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Јестиво уље Семенска роба Шећер Брашно Конзерве (риба, месни нарезак, паштете и сл.) Млеко и млечни производи Јаја Тестенине Сточно брашно Вештачко ђубриво, палете Флаширана вода Воће и поврће

Контролисање квантитета бројањем (Tally service)

QP-SL-11, Процедура Контролисање квантитета бројањем (Tally service) (интерни документ-издање 2/1 oд 13.06.2022.)

Л1 
Семе уљарица за индустријску прераду (семе сунцокрета, семе соје, семе уљане репице)

Контролисање квантитета:
Контролисање количине мерењем на колским вагама
Контролисање прилагођености транспортних средстава
Контролисање квантитета кубицирањем
Контролисање подобности складишта и начина ускладиштења робе

QP-SL-10, Процедура - Контролисање квантитета мерењем на колским вагама (интерни документ - издање 2/1 од 13.06.2022.)

QP-SL-13, Процедура - Контролисање подобности транспортног средства (интерни документ - издање 2/2 од 13.08.2022.)

QU-SL-03, Упутство - Утврђивање количине робе у складишном простору кубицирањем (интерни документ - издање 2/2 од 13.08.2022.)

QP-SL-12, Процедура - Контролисање подобности складишта (интерни документ - издање 2/3 од 13.08.2022.)

Л1 

Узорковање

SRPS EN ISO 21294:2017
SRPS EN ISO 664:2011
QP-SL-15, Процедура - Узорковање и руковање узорцима (интерни документ - издање 2/1 од 13.06.2022.)

Л1 

Контролисање квалитета

SRPS E.B4.410:1990
SRPS EN ISO 665:2020
SRPS EN ISO 658:2008
SRPS E.B4.417:1990
SRPS E.B4.419:1990

QU-SL-04, Упутство - Утврђивање ГМО код соје (ELISA Quick strip test) (интерни документ - издање 2/1 од 13.06.2022.)

Л1 
Житарице (Пшеница, Кукуруз, Јечам пивски)

Контролисање квалитета


Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина („Сл. гласник РС“ бр. 68/2016 и 56/2018) чланови 1 – 18

Правилник о методама физичких и хемијских анализа за контролу жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Сл. лист СФРЈ“ бр. 74/88), део I, члан 30, тачке I.1. – I.9. и тачке I.19.- I.20.)

SRPS E.B1.200:1978 – повучен
SRPS E.B1.200/1:1992– повучен
SRPS E.B1.201:1987 – повучен
SRPS E.B1.230:1997
SRPS E.B3.516:1982 – повучен
SRPS E.B3.516/1:1991 – повучен
QU-SL-01, Упутство - Утврђивање пондерисаних вредности квалитета производа (интерни документ, издање 2/1 од 13.06.2022.)

Л1 

Узорковање

Правилник о методама физичких и хемијских анализа за контролу жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Сл. лист СФРЈ“ бр. 74/88) део I, чланови 6-27
SRPS EN ISO 24333:2012
тачке 5-9 и анкес Б

QP-SL-15, Процедура - Узорковање и руковање узорцима (интерни документ - издање 2/1 од 13.06.2022.)

Л1 
Шећерна репа

Узорковање

SRPS E.B1.080:2002, тачка 4 (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3)
QP-SL-18- Надзор над узорковањем и контролисањем квалитета шећерне репе (интерни документ - издање 1/0 од 11.10.2021.)

Л1 

Контролисање квалитета уз надзор

SRPS E.B1.080:2002
SRPS E.B1.080/1:2002

Л1 

Контролисање количине мерењем на колским вагама

QP-SL-10, Процедура - Контролисање квантитета мерењем на колским вагама (интерни документ- издање 2/1 од 13.06.2022.)

Л1 
Житарице (Пшеница, Кукуруз, Јечам пивски)

Контролисање квантитета кубицирањем

Контролисање количине мерењем на колским вагама

Контролисање прилагођености транспортних средстава

Контролисање подобности складишта и начина ускладиштења робе

QU-SL-03, Упутство - Утврђивање количине робе у складишном простору кубицирањем (интерни документ, издање 2/2 од 13.08.2022.)

QP-SL-10, Процедура - Контролисање квантитета мерењем на колским вагама (интерни документ- издање 2/1 од 13.06.2022.)

QP-SL-13, Процедура - Контролисање подобности транспортног средства (интерни документ- издање 2/2 од 13.08.2022.)

QP-SL-12, Процедура - Контролисање подобности складишта (интерни документ- издање 2/3 од 13.08.2022.)

Л1