Преузимање ПДФ-а

METRO ENERGY DOO Novi Sad, Лабораторија за испитивање, Нови Сад

Булевар Европе 11, Нови Сад

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-413
ПИБ:105712110
Акр. број:01-350
Web:http://www.metroenergynovisad.com/
Тел:+381216623648
Факс:+381216623648

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:31. октобар 2011.
Датум последње акр.:31. октобар 2015.
Датум истицања/укидања акр.:30. октобар 2019.

Контакт особа

Име и презиме:Драган Шаренац
Функција:Тех. руководилац лабораторије
Телефон:+381216320230
Факс:+381216320232
Е-маил:office@me-ns.rs

Локације

T1 - Терен

Историја статуса

31. октобар 2015. - 30. октобар 2019.Акредитован
31. октобар 2011. - 30. октобар 2015.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-06 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Станице катодне заштите

Испитивање функционалности станица катодне заштите

(0÷50) V

SRPS EN 12954:2010
t. 10

T1 
Громобранске инсталације

Испитивање отпорности уземљивача

(0,01÷20) Ω

SRPS HD 60364-6:
2012, т. 61.3.6.2, Прилог B.2/B.3
SRPS HD 60364-4-41:2012
SRPS EN 62305-3:2013, Т. Е.7.2.4.

T1 
Електричне инсталације ниског напона

Испитивање деловања заштитног уређаја диференцијалне струје

(1÷∞) ms

Правилник^2) члан 195
SRPS HD 60364-6:
2012, т. 61.3.7

T1 

Испитивање импедансе петље квара

(0,15÷0,45) Ω

SRPS HD 60364-6:
2012, т.61.3.6.3, Прилог В2
SRPS HD 60364-4-41:
2012, т.411.4.4
и т.411.6.4

T1 

Испитивање отпорности изолације електричне инсталације

(10÷1000) MΩ

Правилник^2) члан 195
SRPS HD 60364-6:2012 т.61.3.3

T1 

Испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника главног и додатног изједначења потенцијала

(4÷24) V
(0,2÷15) A

Правилник^1) члан 194
SRPS HD 60364-7-701:2012, т.415.2
SRPS HD 60364-4-41:
2012, т.415.2

T1 
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Гасоводи и гасоводне инсталације

Испитивање расподеле заштитног потенцијала

300 mV÷2 V

SRPS EN 13509:2010
t. 4.2, 4.3, 4.4
SRPS EN 12954:2010
Tabela 1

T1 
И-13 Физичка испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Гасне инсталације у котларници

Испитивање чврстоће и заптивености гасног цевовода са радним притиском преко 100 mbar

0 bar до 4 bar

Правилник^3)
члан 47

T1 

Испитивање заптивености гасног цевовода са радним притиском до 100 mbar

0 bar до 2 bar

Правилник^3)
члан 46

T1 

Испитивање чврстоће гасног цевовода са радним притиском до 100 mbar

0 bar до 2 bar

Правилник^3)
члан 46

T1 
Унутрашње гасне инсталације

Испитивање притиском за радне притиске преко 100 mbar до 1 bar

0 bar до 3 bar

Правилник^4)
члан 141

T1 

Главно испитивање за радне притиске до 100 mbar – испитивање непропусности гасом

0 mbar до 110 mbar

Правилник^4)
члан 138 и 140

T1 

Претходно испитивање за радне притиске до 100 mbar – испитивање чврстоће гасом

0 bar до 2 bar

Правилник^4)
члан 138 и139

T1 
Системи за снабдевање гасом

Испитивање непропусности

0 bar до 16 bar

SRPS EN 1776:2016 т.9.1
SRPS EN 12327:2013 т.4.4.2.2

T1 

Испитивање непропусности

0 bar до 16 bar

SRPS EN 12186:2015 т.10.2.3

T1 
Гасоводи притиска до 16 bar

Испитивање чврстоће

0 bar до 7 bar

SRPS EN 12327:2013, т.4.4.2.1 и ПДГ члан 6

T1 
Аутоматски вентилаторски горионици за гасовита горива

Испитивање сагоревања

О2: (0-21) %
CO: (0-10000) ppm v
NO: (0-3000) ppm v
NO2: (0-500) ppm v
SO2: (0-5000) ppm v
T: (0-500) oC

SRPS EN 676:2009
t. 5.5

T1 
Гасоводи и гасна постројења

Испитивање непропусности

0 bar до 7 bar

SRPS EN 12327:2013, т.4.4.2.2 и ПДГ члан 6

T1 
Гасна рампа горионика

Испитивање неопропусности

0 bar до 7 bar

Правилник^3) члан 48

T1 
Аутоматски запорни вентили за гасне горионике и гасне апарате – електромагнетни вентили

Испитивање функције затварања

(0÷7) bar

SRPS EN 161:2013
t. 7.101

T1 

Испитивање спољашње непропусности

(0÷7) bar

SRPS EN 161:2013
t. 7.3.2
SRPS EN 13611:2015
t. 7.2.2.2

T1 
Аутоматски запорни вентили за гасне горионике и гасне апарате – елтромагнетни вентили

Испитивање унутрашње непропусности

(0÷7) bar

SRPS EN 161:2013
t. 7.3.3
SRPS EN 13611:2015
t. 7.2.2.3

T1 
Сигурносни уређаји за гасно регулационе станице и инсталације – гасни сигурносни запорни уређаји за улазни притисак до 100 bar

Испитивање функционалности

(0÷40) bar

SRPS EN 14382:2015
t. 7.9.2

T1 

Испитивање унутрашње непропусности

(0÷40) bar

SRPS EN 14382:2015
t. 7.8

T1 
Регулатори притиска за гас

Испитивање унутрашње непропусности и подешене вредности притиска

(0÷40) bar

SRPS EN 334:2010
t. 7.7.7.3

T1 

Испитивање спољашње непропусности

(0÷40) bar

SRPS EN 334:2010
t. 7.7.6

T1