Преузимање ПДФ-а

METRO ENERGY DOO VETERNIK, Лабораторија за испитивање

Ивe Лоле Рибара 44, Ветерник

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-413
ПИБ:105712110
Акр. број:01-350
Web:http://www.metroenergynovisad.com/
Тел:+381216623648
Факс:+381216623648

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:31. октобар 2011.
Датум последње акр.:23. јануар 2024.
Датум истицања/укидања акр.:22. јануар 2028.

Контакт особа

Име и презиме:Драган Шаренац
Функција:Тех. руководилац лабораторије
Телефон:+381216320230
Факс:+381216320232
Е-маил:office@me-ns.rs

Локације

T1 - Терен

Историја статуса

23. јануар 2024. - 22. јануар 2028.Акредитован
31. октобар 2019. - 23. јануар 2024.Акредитован
31. октобар 2015. - 30. октобар 2019.Акредитован
31. октобар 2011. - 30. октобар 2015.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-06 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Станице катодне заштите

Испитивање функционалности станица катодне заштите

0 V до 50 V

SRPS EN 12954:2019 t.12

T1 
Громобранске инсталације

Испитивање отпорности уземљивача

0,01 Ω до 20 kΩ

SRPS HD 60364-6:2017 t.6.4.3.7.2, Прилог B.2/B.3
SRPS HD 60364-4-41:2017
SRPS EN 62305-3:2017 t.Е.7.2.4.

T1 
Електричне инсталације ниског напона

Испитивање деловања заштитног уређаја диференцијалне струје

1 ms до 999 ms

Правилник^2) члан 195
SRPS HD 60364-6:2017 t.6.4.3.8

T1 

Испитивање импедансе петље квара

0,11 Ω до 9,99 Ω

SRPS HD 60364-6:2017 t.6.4.3.7.3, Прилог В2
SRPS HD 60364-4-41:2017 t.411.4.4 и t.411.6.4

T1 

Испитивање отпорности изолације електричне инсталације

0,01 MΩ до 1000 MΩ

Правилник^2) члан 195
SRPS HD 60364-6:2017 t.6.4.3.3

T1 

Испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника главног и додатног изједначења потенцијала

0,01 Ω до 1999 Ω

Правилник^1) члан 194
SRPS HD 60364-7-701:2012 t.701.415.2
SRPS HD 60364-4-41:2017 t.415.2

T1 
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Гасоводи и гасоводне инсталације

Испитивање расподеле заштитног потенцијала

300 mV до 2 V

SRPS EN 13509:2010 t.4.2, t.4.3, t.4.4
SRPS EN 12954:2019
Tabela 1

T1 
И-13 Физичка испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Гасне инсталације у котларници

Испитивање чврстоће и заптивености гасног цевовода са радним притиском преко 100 mbar

0 bar до 4 bar

Правилник^3)
члан 47

T1 

Испитивање заптивености гасног цевовода са радним притиском до 100 mbar

0 bar до 2 bar

Правилник^3)
члан 46

T1 

Испитивање чврстоће гасног цевовода са радним притиском до 100 mbar

0 bar до 2 bar

Правилник^3)
члан 46

T1 
Унутрашње гасне инсталације

Испитивање притиском за радне притиске преко 100 mbar до 1 bar

0 bar до 3 bar

Правилник^4)
члан 141

T1 

Главно испитивање за радне притиске до 100 mbar – испитивање непропусности гасом

0 mbar до 110 mbar

Правилник^4)
члан 138, 140 и 141

T1 

Претходно испитивање за радне притиске до 100 mbar – испитивање чврстоће гасом

0 bar до 2 bar

Правилник^4)
члан 138, 139 и 141

T1 
Системи за снабдевање гасом

Испитивање чврстоће

0 bar до 16 bar

SRPS EN 1776:2016 т.9.1
SRPS EN 12327:2013 т.4.4.2.2

T1 

Испитивање непропусности

0 bar до 16 bar

SRPS EN 12186:2015 т.10.2.3

T1 
Гасоводи притиска до 16 bar

Испитивање чврстоће

0 bar до 7 bar

SRPS EN 12327:2013, т.4.4.2.1 и ПДГ члан 62

T1 
Аутоматски вентилаторски горионици за гасовита горива

Мерење запреминског дела О2 у продуктима сагоревања

0% до 21%

SRPS EN 676:2020 t.5.5

T1 
Гасна рампа горионика

Испитивање неопропусности

0 bar до 7 bar

Правилник^3) члан 48

T1 
Аутоматски запорни вентили за гасне горионике и гасне апарате – електромагнетни вентили

Испитивање функције затварања

0 bar до 7 bar

SRPS EN 161:2022
t.7.101

T1 

Испитивање спољашње непропусности

0 bar до 7 bar

SRPS EN 161:2022 t.7.2
SRPS EN 13611:2019 t.7.2.2.2

T1 
Аутоматски запорни вентили за гасне горионике и гасне апарате – елтромагнетни вентили

Испитивање унутрашње непропусности

0 bar до 7 bar

SRPS EN 161:2022 t.7.2
SRPS EN 13611:2019 t.7.2.2.3

T1 
Сигурносни уређаји за гасно регулационе станице и инсталације – гасни сигурносни запорни уређаји за улазни притисак до 100 bar

Испитивање функционалности

0 bar до 40 bar

SRPS EN 14382:2020 t.7.10.2

T1 

Испитивање унутрашње непропусности

0 bar до 40 bar

SRPS EN 14382:2020 t.7.8

T1 
Регулатори притиска за гас

Испитивање унутрашње непропусности и подешене вредности притиска

0 bar до 40 bar

SRPS EN 334:2020 t.7.7.9.3

T1 

Испитивање спољашње непропусности

0 bar до 40 bar

SRPS EN 334:2020 t.7.7.7

T1 
Гасоводи притиска до 16 bar

Испитивање непропусности

0 bar до 7 bar

SRPS EN 12327:2013 т.4.4.2.2 и ПДГ5) члан 62

T1 
Аутоматски вентилаторски горионици за гасовита горива

Одређивање степена искоришћења

SRPS EN 676:2020 t.5.5

T1 

Одређивање коефицијента вишка ваздуха

SRPS EN 676:2020 t.5.5

T1 

Мерење температуре околине

0 °С до 50 °С

SRPS EN 676:2020 t.5.5

T1 

Мерење температуре продуката сагоревања

0 °С до 500 °С

SRPS EN 676:2020 t.5.5

T1 

Одређивање запреминског дела NOx у продуктима сагоревања

0 ppm до 3000 ppm

SRPS EN 676:2020 t.5.5

T1 

Одређивање запреминског дела CO2 у продуктима сагоревања

SRPS EN 676:2020 t.5.5

T1 

Мерење запреминског дела SO2 у продуктима сагоревања

0 ppm до 5000 ppm

SRPS EN 676:2020 t.5.5

T1 

Мерење запреминског дела NO у продуктима сагоревања

0 ppm до 3000 ppm

SRPS EN 676:2020 t.5.5

T1 

Мерење запремиснког дела CO у продуктима сагоревања

0 ppm до 8000 ppm

SRPS EN 676:2020 t.5.5

T1