Преузимање ПДФ-а

ТРЦ ПРО ДОО Петроварадин, Лабораторија, Лабораторија за испитивање

Прерадовићева 31, 21000 Нови Сад - Петроварадин

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-410
ПИБ:100804074
Акр. број:01-366
Web:http://www.trcpro.rs/
Тел:+381216433774
Факс:+381216433824

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:25. април 2012.
Датум последње акр.:17. август 2016.
Датум истицања/укидања акр.:16. август 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Хотимир Личен МЛ
Функција:руководилац лабораторије
Телефон:+381216433774
Факс:+381216433824
Е-маил:hotimir.licen.ml@trcpro.rs

Локације

Т1 - Терен
Л1,Т1 - Лабораторија, Терен

Историја статуса

17. август 2016. - 16. август 2020.Акредитован
25. април 2012. - 24. јул 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13 Физичка испитивања/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције
Грађевинске конструкције и структуре

Мерење деформацијских стања мерним тракама

0 до 10000 μm/m

VDI 2635-2:2004

Л1,Т1 
И-13 Физичка испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Машинске конструкције

Мерење деформацијских стања мерним тракама

0 до 10000 μm/m

VDI 2635-2:2004

Л1,Т1 
Индустријске ротационе машине

Испитивање вибрација на неротирајућим деловима

0-100 mm/s у опсегу 0-40 kHz

SRPS ISO 10816-1:2013

Т1 

Испитивање вибрација на неротирајућим деловима

0-100 mm/s у опсегу 0-40 kHz

ISO 10816-3:2009/Amd1:2017

Т1 

Испитивање вибрација на неротирајућим деловима

0-100 mm/s у опсегу 0-40 kHz

ISO 10816-4:2009/ Amd1:2017

Т1 
Индустријски вентилатори снаге до 300kW

Мерење вибрација на неротирајућим деловима

0-100 mm/s у опсегу 0-40 kHz

ISO 14694:2003

Т1 
Крути ротори

Одређивање заостале неуравнотежености (дебаланса)

0-100 mm/s
у опсегу 0-40 kHz

ISO 1940-1:2003

Т1