Преузимање ПДФ-а

TRC PRO DOO Петроварадин, Лабораторија

Прерадовићева 31, 21131 Петроварадин

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-188
ПИБ:100804074
Акр. број:02-053
Web:http://www.trcpro.rs/
Тел:+381 21 6433774
Факс:+381 21 6433824

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:29. мај 2012.
Датум последње акр.:29. мај 2020.
Датум истицања/укидања акр.:28. август 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Хотимир Личен
Функција:руководилац лабораторије
Телефон:+381 64 6404324
Факс:+381 21 6433824
Е-маил:Hotimir.Licen.ml@TRCPRO.RS

Напомена

Одлуком АТС-а од 28.05.2024. године продужава се акредитација ТОУ, акредитациони број 02-053, до доношења нове одлуке о акредитацији, а најдуже до 28.08.2024. године.

Локације

Лабораторија
Терен

Историја статуса

29. мај 2020. - 28. август 2024.Акредитован
29. мај 2016. - 28. мај 2020.Акредитован
29. мај 2012. - 28. мај 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-05 Димензије
Екстензометар који се користи код машина за једноосно испитивање материјала

0 mm до 50 mm

(0,002+2·10^-3·l) mm,
l [mm]

ISO 9513:2012

,  

0 mm до 2500 mm

(0,050+4·10^-3·l) mm,
l [mm]

ISO 9513:2012

,  
Е-06 Електротехника, DC и LF
Мерни AC/DC појачавачи

Мерна појачала на бази мерних мостова за мерење механичких величина

0 mV/V до 5 mV/V

0,0001 mV/V

VDI/VDE/DGQ/DKD
2622 – Blat 20:2013

,  
Е-09 Сила и снага
Уређаји за мерење силе

0,1 N до 5 kN
2 kN до 50 kN
50 kN до 100 kN
100 kN до 200 kN

0,03%
0,03%
0,03%
0,06%

ISO 376:2011

 
Cтатичке једноосне машине за испитивање на затезање и притисак и силу и хидраулични алати за оптерећивање притисном и затезном силом у грађевинарству

0,1 N до 1 kN
1 kN до 3 MN

0,12%
0,25%

ISO 7500-1:2018
___________________
DIN 51308:2019-08

,  
Уређаји за мерење момента силе: ручни алати за задавање момента силе

0,05 Nm до 10000 Nm

0,6%

ISO 6789-1:2017
ISO 6789-2:2017

,  
Уређаји за мерење момента силе: претварачи обртног момента и уређаји за еталонирање ручних алата за задавање момента силе

0,05 Nm до 50 Nm
50 Nm до 500 Nm
500 Nm до 10000 Nm

0,3%
0,3%
0,3%

Еuramet/cg/14 v.2.0:2011
______________________
ISO 6789-2:2017, Аnnex C

,  
Системи за мерење чврстоће при притиску бетонских узорака

200 kN до 3 МN

0,25%

SRPS EN 12390-4:2019

 
Е-14 Маса
Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем

2 mg до 100 mg
100 mg до 1 g
1 g до 10 g
10 g до 100 g
100 g до 200 g
200 g до 500 g
500 g до 1 kg
1 kg до 2 kg
2 kg до 5 kg
5 kg до 10 kg
10 kg до 20 kg
20 kg до 60 kg
60 kg до 150 kg
150 kg до 300 kg
300 kg до 600 kg
600 kg до 1000 kg
1000 kg до 1500 kg
1500 kg до 3000 kg
3000 kg до 5000 kg

0,011 mg до 0,029 mg
0,029 mg do 0,057 mg
0,057 mg до 0,11 mg
0,11 mg до 0,29 mg
0,29 mg до 0,57 mg
0,57 mg до 1,5 mg
1,5 mg до 2,9 mg
2,9 mg до 5,7 mg
5,7 mg до 15 mg
15 mg до 88 mg
0,088 g до 0,57 g
0,57 g до 1,7 g
1,7 g до 4,1 g
4,1 g до 8,5 g
8,5 g до 17 g
17 g до 28 g
28 g до 0,33 kg
0,33 kg до 1,2 kg
1,2 kg до 1,6 kg

Euramet/cg-18/v 4.0:2015