Преузимање ПДФ-а

TRC PRO DOO Петроварадин, Лабораторија, Лабораторија за еталонирање

Прерадовићева 31, 21131 Петроварадин

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-02-188
ПИБ:100804074
Акр. број:02-053
Web:http://www.trcpro.rs/
Тел:+381 216433774
Факс:+381 216433824

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:29. мај 2012.
Датум последње акр.:29. мај 2016.
Датум истицања/укидања акр.:28. мај 2020.

Контакт особа

Име и презиме:др Хотимир Личен
Функција:руководилац лабораторије
Телефон:+381 64 6404318
Факс:+381 216433824
Е-маил:mladen.jankovic@trcpro.rs

Локације

Терен
Лабораторија

Историја статуса

29. мај 2016. - 28. мај 2020.Акредитован
29. мај 2012. - 28. мај 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-05 Димензије
Екстензометар који се користе код машина за једноосно испитивање материјала**

0 mm до 25 mm
0 mm до 500 mm

(2•10^-3•l) mm
l (mm) али не ≤ 2 µm
(4•10^-3•l) mm
l (mm) али не ≤ 50 µm

ISO 9513:2012

,  
Е-06 Електротехника, DC и LF
Мерни AC/DC појачавачи - Мерна појачала на бази мерних мостова за мерење механичких величина

0 mV/V до 10 mV/V

0,0001 mV/V

VDI/VDE/DGQ/DKD 2622: 2013

 
Е-09 Сила и снага
Уређаји за мерење момента силе - Системи за мерење чврстоће при притиску бетонских узорака*

200 kN до 3МN

0,4%

EN 12390-4:2008

 
Уређаји за мерење силе

0,1N до 5kN

0,01%

Euramet/cg-04/v.01: 2010
EN 10002-3:1993
ISO 376:2006

 

2kN до 50kN

0,027%

Euramet/cg-04/v.01: 2010
EN 10002-3:1993
ISO 376:2006

 

50 kN до 100kN

0,025%

Euramet/cg-04/v.01: 2010
EN 10002-3:1993
ISO 376:2006

 

100kN до 200kN

0,041%

Euramet/cg-04/v.01: 2010
EN 10002-3:1993
ISO 376:2006

 
Уређаји за мерење момента силе - Ручни алати за задавање момента силе

0,5 Nm до 500 Nm

(0,04 до 0,6) %

ISO 6789:2003

 
Уређаји за мерење момента силе - Претварачи обртног момента

10 Nm до 100Nm

0,8%

Euramet/cg-14/v.01:2007

 

100 Nm до 500Nm

0,03%

Euramet/cg-14/v.01:2007

 
Системи за мерење силе код уређаја и статичких уређаја за једноосно испитивање материјала**

5kN до 3MN

0,5%

ISO 7500: 2015

,  

0,1 N до 5 kN

0,02%

ISO 7500: 2015

,  
Е-14 Маса
Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем*

1 g до 10 g

0,057 mg до 0,113 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

10 g до 100 g

0,113 mg до 0,289 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

100 g до 200 g

0,289 mg до 0,567 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

200 g до 500 g

0,567 mg до 1,445 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

500 g до 1 kg

1,445 mg до 2,889 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

1 kg до 2 kg

2,889 mg до 5,67 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

2 kg до 5 kg

5,67 mg до 14,45 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

5 kg до 10 kg

14,45 mg до 159 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

10 kg до 20 kg

0,159 g до 0,567 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

20 kg до 60 kg

0,567 g до 1,70 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

60 kg до 150 kg

1,70 g до 4,13 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

150 kg до 300 kg

4,13 g до 8,5 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

300 kg до 600 kg

8,5 g до 17,0 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

600 kg до 1000 kg

17,0 g до 28,3 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

1000 kg до 1500 kg

28,3 g до 329 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

1500 kg до 3000 kg

329 g до 1158 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

3000 kg до 5000 kg

1158 g до 1639 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015