Преузимање ПДФ-а

TRC PRO DOO Петроварадин, Лабораторија

Прерадовићева 31, 21131 Петроварадин

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-188
ПИБ:100804074
Акр. број:02-053
Web:http://www.trcpro.rs/
Тел:+381 21 6433774
Факс:+381 21 6433824

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:29. мај 2012.
Датум последње акр.:29. мај 2020.
Датум истицања/укидања акр.:28. мај 2024.

Контакт особа

Име и презиме:др Хотимир Личен
Функција:руководилац лабораторије
Телефон:+381 64 6404318
Факс:+381 216433824
Е-маил:Hotimir.Licen.ml@TRCPRO.RS

Локације

Терен
Лабораторија

Историја статуса

29. мај 2020. - 28. мај 2024.Акредитован
29. мај 2016. - 28. мај 2020.Акредитован
29. мај 2012. - 28. мај 2016.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-05 Димензије
Екстензометар који се користе код машина за једноосно испитивање материјала

0 mm до 25 mm

0 mm до 500 mm

(2•10^-3•l) mm, али не ≤ 2 µm, l (mm)

(4•10^-3•l) mm, али не ≤ 50 µm, l (mm)

ISO 9513:2012

,  
Е-06 Електротехника, DC и LF
Мерни AC/DC појачавачи - Мерна појачала на бази мерних мостова за мерење механичких величина

0 mV/V до 5 mV/V

0,0001 mV/V

VDI/VDE/DGQ/DKD 2622- Blat 20:2013

 
Е-09 Сила и снага
Уређаји за мерење силе

0,1 N до 5 kN

0,03 %

ISO 376:2011

 

2 kN до 50 kN

0,03 %

ISO 376:2011

 

50 kN до 100 kN

0,03 %

ISO 376:2011

 

100 kN до 200 kN

0,06 %

ISO 376:2011

 
Уређаји за мерење момента силе: претварачи обртног момента и уређаји за еталонирање ручних алата за задавање момента силе

0,05 Nm до 50 Nm

0,3 %

Еuramet/cg/14 v.2.0:2011
________________________
ISO 6789-2:2017 Аnnex C

 

50 Nm до 500 Nm

0,3 %

Еuramet/cg/14 v.2.0:2011
________________________
ISO 6789-2:2017 Аnnex C

 
Уређаји за мерење момента силе: Ручни алати за задавање момента силе

0,05 Nm до 500 Nm

0,6 %

ISO 6789-1: 2017
ISO 6789-2: 2017

 
Системи за мерење чврстоће при притиску бетонских узорака

200 kN до 3 МN

0,25 %

SRPS EN 12390-4:2008

 
Cтатичке једноосне машине за испитивање на затезање и притисак и силу и хидраулични алати за оптерећивање притисном и затезном силом у грађевинарству

1 kN до 3 MN

0,25%

ISO 7500-1: 2018
____________________
DIN 51308: 2005-10

,  

0,1 N до 1 kN

0,12%

ISO 7500-1: 2018
____________________
DIN 51308: 2005-10

,  
Е-14 Маса
Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем*

1 g до 10 g

0,057 mg до 0,11 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

10 g до 100 g

0,11 mg до 0,29 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

100 g до 200 g

0,29 mg до 0,57 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

200 g до 500 g

0,57 mg до 1,4 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

500 g до 1 kg

1,4 mg до 2,9 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

1 kg до 2 kg

2,9 mg до 5,7 mg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

2 kg до 5 kg

5,7 mg до 0,014 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

5 kg до 10 kg

0,014 g до 0,16 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

10 kg до 20 kg

0,16 g до 0,57 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

20 kg до 60 kg

0,57 g до 1,7 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

60 kg до 150 kg

1,7 g до 4,1 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

150 kg до 300 kg

4,1 g до 8,5 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

300 kg до 600 kg

8,5 g до 17 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

600 kg до 1000 kg

17 g до 28 g

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

1000 kg до 1500 kg

28 g до 0,33 kg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

1500 kg до 3000 kg

0,33 kg до 1,2 kg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015

 

3000 kg до 5000 kg

1,2 kg до 1,6 kg

Euramet /cg-18/v 4.0:2015