Преузимање ПДФ-а

LIMP MERILA DOO , Лабораторија за еталонирање

Видовданска 3, 24300 Бачка Топола

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-185
ПИБ:103155804
Акр. број:02-047
Web:
Тел:+38124 712227, +38124 715025
Факс:+38124 712227

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:19. септембар 2011.
Датум последње акр.:19. септембар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:18. септембар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Милан Лукић
Функција:Технички руководилац
Телефон:+38124 712277, +381 638765386
Факс:+38124 712277
Е-маил:mlukic@stcable.net

Локације

Лабораторија
Т - Терен
Л 2 - Лабораторија за еталонирање, Карађорђево, Бориса Кидрича 21
Л 1 - Лабораторија за еталонирање, Бачка Топола, Војводе Синђелића 7

Историја статуса

19. септембар 2023. - 18. септембар 2027.Акредитован
19. септембар 2019. - 18. септембар 2023.Акредитован
19. септембар 2015. - 18. септембар 2019.Акредитован
19. септембар 2011. - 18. септембар 2015.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-14 Маса
Тегови класе тачности М2

m = 500 kg

25 g

OIML R111:2004

Л 2 
Тегови класе тачности М1

m = 1 mg
m = 2 mg
m = 5 mg
m = 10 mg
m = 20 mg
m = 50 mg
m = 100 mg
m = 200 mg
m = 500 mg

0,06 mg
0,06 mg
0,06 mg
0,08 mg
0,1 mg
0,12 mg
0,16 mg
0,20 mg
0,25 mg

OIML R111:2004

Л 1 
Тегови класе тачности М1 и М2

m = 1 g
m = 2 g
m = 5 g
m = 10 g
m = 20 g
m = 50 g
m = 100 g
m = 200 g
m = 500 g
m = 1 kg
m = 2 kg
m = 5 kg
m = 10 kg
m = 20 kg

0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,8 mg
1 mg
1,6 mg
3 mg
8 mg
16 mg
30 mg
80 mg
0,16 g
0,30 mg

OIML R111:2004

Л 1 
Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем*

1 g до 500 g
500 g до 1 kg
1 kg до 10 kg
10 kg до 20 kg
20 kg до 40 kg
40 kg до 100 kg
100 kg до 500 kg
500 kg до 1000 kg
1000 kg до 5000 kg
5000 kg до 10000 kg
10000 kg до 15000 kg
15000 kg до 20000 kg

0,018 mg до 0,46 mg
0,46 mg до 0,9 mg
2,9 mg до 29 mg
29 mg до 57 mg
57 mg до 0,12 g
1,1 g до 2,8 g
2,8 g до 14 g
14 g до 28 g
92 g до 0,32 kg
0,46 kg до 0,92 kg
0,92 kg до 1,4 kg
1,4 kg до 1,9 kg

Euramet cg-18/v 4.0:2015

Напомена: доприноси мерне несигурности корисничког уређаја нису укључени

Т