Преузимање ПДФ-а

Министарство привреде, Дирекција за мере и драгоцене метале

Мике Аласа 14, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-184
ПИБ:104986815
Акр. број:02-039
Web:http://www.dmdm.rs/
Тел:+381112024450
Факс:+381112181668

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:28. април 2011.
Датум последње акр.:28. април 2019.
Датум истицања/укидања акр.:27. април 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Тамара Ђекић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+381112024450
Факс:+381112181668
Е-маил:tamaradjekic@dmdm.rs

Локације

Л3 - Група за масу, силу и притисак
Л2 - Терен
Л1 - Одсек за димензионе, оптичке величине и акустику

Историја статуса

28. април 2019. - 27. април 2023.Акредитован
28. април 2015. - 27. април 2019.Акредитован
28. април 2011. - 27. април 2015.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-05 Димензије
Граничне планпаралелне мере дужине

0,5 mm до 100 mm

(23+0,18L) nm L у mm

Мерење централне дужине граничне мере помоћу интерферометра
ISO 3650:1998

Л1 
Е-08 Проток (укључујући и брзину течности)
Ротаметер за мерење протока воде*

0,003 m^3/h до150 m^3/h

4 %

SRPS EN ISO 8316:2012

Л2 
Е-16 Притисак и вакуум
Уређаји са клипом и теговима (Pressure balances)

уље
0,2 bar до 40 bar
40 bar до 1000 bar

1 x 10^-4 x pe
1 x 10^-4 x pe

EURAMET cg 3 Version 1.0 (03/2011)

Л3 
Манометри, вакуумметри, мановакуумметри (механички и електромеханички) и претварачи притиска са електричним излазним сигналом

уље
0,2 bar до 40 bar
40 bar до 1000 bar

1 x 10^-4 x pe
1 x 10^-4 x pe

DKD-R 6-1:2014
________________________
EURAMET cg-17 Version 4.0 (04/2019)

Л3 

гас (ваздух, азот)
-0,95 bar до 0 bar
0 bar до 1 bar
1 bar до 35 bar

1 x 10^-4 x pe + 1 x 10^-5 bar
1,5 x 10^-4 x pe + 3 x 10^-5 bar
1 x 10^-4 x pe + 30 x 10^-5 bar

DKD-R 6-1:2014
________________________
EURAMET cg-17 Version 4.0 (04/2019)

Л3 
Уређаји са клипом и теговима (Pressure balances)

гас (ваздух, азот)
-0,95 bar до 0 bar
0 bar до 1 bar
1 bar до 35 bar

1 x 10^-4 x pe + 1 x 10^-5 bar
1,5 x 10^-4 x pe + 3 x 10^-5 bar
1 x 10^-4 x pe + 30 x 10^-5 bar

EURAMET cg 3 Version 1.0 (03/2011)

Л3