Преузимање ПДФ-а

HAHN + KOLB DOO, Метролошка лабораторија

Панчевачки пут 36в, 11210 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-177
ПИБ:103490296
Акр. број:02-040
Web:http://www.hahn-kolb.rs/
Тел:+381 11 2078264
Факс:+381 11 2078225

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:20. мај 2011.
Датум последње акр.:20. мај 2019.
Датум истицања/укидања акр.:19. мај 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Владимир Ивковић
Функција:руководилац лабораторије
Телефон:+381 11 655 7784, +381 63 693 504
Факс:+381 11 655 7785
Е-маил:laboratorija@hahn-kolb.rs

Локације

Л1 - Лабораторија

Историја статуса

20. мај 2019. - 19. мај 2023.Акредитован
20. мај 2015. - 19. мај 2019.Акредитован
20. мај 2011. - 19. мај 2015.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-05 Димензије
Мерни сатови - са дигиталним показивачем

до 80 mm
0,001 mm

(0,58+4,2·10^-6·l) µm
l у mm

DIN 878:2018

Л1 

до 80 mm
0,01 mm

(5,8+4,2·10^-6·l) µm
l у mm

DIN 878:2018

Л1 
Мерни сатови - са механичким показивачем

до 80 mm
0,01 mm

(2,3+4,2•10^-6• l) µm
l у mm

DIN 878:2018

Л1 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у три тачке) - са класичном скалом

0 mm до 100 mm

(2,4+2,5·10^-6·l) µm
l у mm

DIN 863-4:1999-04

Л1 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у три тачке) - са дигиталним показивачем

0 mm до 100 mm

(1,3+3•10^-6• l) µm
l у mm

DIN 863-4:1999-04

Л1 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у две тачке) - са класичном скалом

0 mm до 500 mm

(2,4+2,5·10^-6· l) µm
l у mm

DIN 863-4:1999-04

Л1 
Микрометри за унутрашња мерења (додир у две тачке) - са дигиталним показивачем

0 mm до 500 mm

(1,3+3•10^-6• l) µm
l у mm

DIN 863-4:1999-04

Л1 
Микрометри за спољашња мерења - са дигиталним показивачем

0 mm до 1000 mm

(1,3+3·10^-6·l) µm
l у mm

DIN 863-1:2017-04
DIN 863-2:1999-04
DIN 863-3:1999-04

Л1 
Микрометри за спољашња мерења - са класичном скалом

0 mm до 1000 mm

(2,4+2,5•10^-6• l) µm
l у mm

DIN 863-1:2017-04
DIN 863-2:1999-04
DIN 863-3:1999-04

Л1 
Помична мерила, дубиномери, висиномери

0 mm до 1000 mm
0,01 mm

0 mm до 1000 mm
0,01/0,02 mm

0 mm до 1000 mm
0,05 mm

0 mm до 1000 mm
0,1 mm

(6,76+7,5•10^-6• l) µm
l у mm

(14,22+4,76•10^-6• l) µm
l у mm

(17,74+4•10^-6• l) µm
l у mm

(29,2+2,58•10^-6• l) µm
l у mm

DIN 862:2015-03

Л1 
Мерне траке

до 50 m

(0,6+0,02•10^-6• l) mm
l у mm

NIST SOP 11:2014

Л1 
Е-09 Сила и снага
Момент кључеви

1 Nm до 1000 Nm

1%

SRPS EN ISO 6798-1:2017
SRPS EN ISO 6789-2:2017

Л1