Преузимање ПДФ-а

Енолошка станица Вршац ДОО Вршац, Лабораторија

Хероја Пинкија 49, 26300 Вршац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-015
ПИБ:100914389
Акр. број:01-017
Web:http://www.enoloskastanica.com/
Тел:+38113821600
Факс:+38113832792

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. септембар 2001.
Датум последње акр.:12. јун 2023.
Датум истицања/укидања акр.:11. јун 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Биљана Поповић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+38113821600
Факс:+38113832792
Е-маил:biljana.popovic@enoloskastanica.com

Локације

Л1 - Енолошка станица Вршац ДОО Вршац

Историја статуса

12. јун 2023. - 11. јун 2027.Акредитован
12. јун 2019. - 11. јун 2023.Акредитован
12. јун 2015. - 11. јун 2019.Акредитован
12. јун 2011. - 11. јун 2015.Акредитован
11. јун 2007. - 11. јун 2011.Акредитован
11. септембар 2001. - 11. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна 1. Житарице и производи на бази житарица; 2. Храна за животиње; 3. Вино и шира; 4. Кафа, какао; 5.Зачини,мешавине зачина и екстракти зачина

Одређивање нивоа
охратоксина (ELISA)

1. и 2.(2-10) µg/kg
3.(0,4-5) µg/kg
4.(0,4-11) µg/kg
5.(1-30) µg/kg

UPI .1.008.04

Л1 
Храна 1. Житарице и производи на бази житарица; 2. Језграсто и сушено воће; 4. Храна за животиње

Одређивање садржаја
Афлатоксина Б1
(ELISA)

1.и 3.
(1-40) µg/kg

2. (2-40) µg/kg

UPI.1.149.27

Л1 
Храна 1. Житарице и производи на бази житарица; 2. Храна за животиње

Одређивање садржаја Деоксиниваленола
(ELISA)

1. и 2. (125-5000) µg/kg

UPI.1.144.24

Л1 

Одређивање садржаја Фумонизина (ELISA )

1. и 2. (222-6000) µg/kg

UPI .1.145.25

Л1 

Одређивање садржаја
Зеараленона (ELISA)

1.(25-1000) µg/kg
2.(50-1000) µg/kg

UPI .1.139.23

Л1 
Храна 1.Језграсто и сушено воће и њихови производи 2. Зачини, мешавине зачина и екстракти зачина, чајеви 3.Жита и производи на бази жита 4.Храна за животиње

Одређивање укупних
афлатоксина (ELISA)

1 и 2 (5-80) µg/kg 3 и 4 (2-80) µg/kg

UPI.1.007.08

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавања лица и тела

Изоловање и
идентификација Proteus
врсте

Правилник^9)
Г методе, II тачка 5

Л1 

Изоловање и
идентификација
Escherichia coli

Правилник^9)
Г методе, II тачка 4

Л1 

Изоловање и
идентификација
Pseudomonas aeruginosa

Правилник^9)
Г методе, II тачка 3

Л1 

Изоловање и
идентификација
коагулаза позитивне
стафилококе

Правилник^9)
Г методе, II тачка 2

Л1 

Одређивање укупног
броја квасца и спора
плесни

Правилник^9)
Г методе, II тачка 1

Л1 

Одређивање укупног
броја аеробних
мезофилних бактерија

Правилник^9)
Г методе, II тачка 1

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода за пиће (основни преглед А)

Изоловање и идентификација колиформних бактерија (укупне колиформне

SRPS EN ISO 9308-1:2010
повучен

Л1 

Изоловање и идентификација Escherichia coli

Правилник 5)
прилог III

Л1 

Доказивање Proteus врсте

Правилник 5)
прилог III

Л1 

Откривање и одређивање
броја Pseudomonas
aeruginosa - Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 16266:2010

Л1 

Одређивање броја Escherichia coli и колиформних бактерија - Део 1: Метода мембранске филтрације за воде са ниским бактеријским позадинским растом

SRPS EN ISO 9308-1:2017
SRPS EN ISO 9308-1:2017/А1:2017

Л1 

Изоловање и
идентификација
Pseudomonas aeruginosa

Правилник^5)
прилог III

Л1 

Изоловање и
идентификација
сулфиторедукујућих
клостридија

Правилник^5)
прилог III

Л1 

Одређивање броја
микроорганизама у једном мл

Правилник^5)
прилог III

Л1 

Откривање и одређивање броја цревних ентерокока — Део 2: Метода мембранске филтрације

SRPS EN ISO 7899-2:2010

Л1 

Колиформне бактерије
фекалног порекла

Правилник^5)
прилог III

Л1 

Одређивање броја културабилних микроорганизама -Бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-19 Фармацеутски производи
Фармацеутски производи

Детекција Salmonella врста

Ph Jug V књига 1
тачка 2.6.13

Л1 

Изоловање и
идентификација
Staphylococcus aureus
(квалитативна метода)

Ph Jug V
књига 1,
тачка 2.6.13

Л1 

Изоловање и
идентификација
Pseudomonas aeruginosa
(квалитативна метода)

Ph Jug V
књига 1,
тачка 2.6.13

Л1 

Одређивање укупног броја гљивица
(квантитативна метода)

Ph Jug књига 1
тачка 2.6.12

Л1 

Изоловање и
идентификација
Escherichia
coli

Ph Jug V
књига 1,
тачка 2.6.13

Л1 

Одређивање укупног
броја живих аеробних
микроорганизама
(квантитативна метода)

Ph Jug V књига 1,
тачка 2.6.12

Л1 

Одређивање укупног
броја
ентеробактерија

Ph Jug V
књига 1,
тачка 2.6.13

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна -Вино

Детекција «дивљих»
квасаца

OIV-MA-AS4-01, Type IV Method (Resolution OIV-Oeno 206/2010), тачка 6.
(изузимајући тачку 6.2 – МПН техника)

Л1 

Детекција,
диференцијација
и бројање
млечнокиселинских
бактерија на плочи

OIV-MA-AS4-01, Type IV Method (Resolution OIV-Oeno 206/2010), тачка 6.
(изузимајући тачку 6.2 – МПН техника)

Л1 

Детекција,
диференцијација
и бројање сирћетних
бактерија на плочи

OIV-MA-AS4-01, Type IV Method (Resolution OIV-Oeno 206/2010), тачка 6.
(изузимајући тачку 6.2 – МПН техника)

Л1 

Детекција, диференцијација и бројање квасаца на плочи

OIV-MA-AS4-01, Type IV Method (Resolution OIV-Oeno 206/2010), тачка 6.
(изузимајући тачку 6.2 – МПН техника)

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна и храна за животиње - сировине -полупроизводи - готови производи и компоненте које улазе у њихов састав - Дијететски производи и дијететски суплементи

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза-позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 3: Откривање и MPN техника за мале бројеве
(квалитативна метода)

SRPS EN ISO 6888-3:2009

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза-позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте) - Део 1: Метода употребе агара по Берд-Паркеру
(квантитативна метода)

SRPS EN ISO 6888-1:2021

Л1 

Хоризонтална метода за oдређивање броја β-
глукоронидаза и
Escherichia coli - Део 2: Техника бројања колонија на 44°C помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил ß-D- глукуронида
(квантитативна метода)

SRPS ISO 16649-2:2008

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја суспектних Escherichia coli - Техника највероватнијег броја
(квалитативна метода)

SRPS ISO 7251:2018
(изузимајући тачку 9.2 –метод бројања)

Л1 
Храна и храна за животиње - сировине -полупроизводи - готови производи и компоненте које улазе у њихов састав - Дијететски производи и дијететски суплементи

Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама - Део 1: Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче
(квантитативна метода)

SRPS EN ISO 4833-1:2014
SRPS EN ISO 4833-1:2014/А1:2022

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја Clostridium perfringens - Техника бројања колонија
(квантитативна метода)

SRPS EN ISO 7937:2010

Л1 
Храна и храна за животиње - сировине -полупроизводи - готови производи и компоненте које улазе у њихов састав - Дијететски производи и дијететски суплементи

Хоризонтална метода за
бројање мезофилних млечнокиселинских бактерија

ISO 15214:1998

Л1 
Храна-Млеко и производи који садрже млеко

Одређивање присуства
антибиотика и
сулфонамида
(Делво тест)

UPI.1.117.19

Л1 
Храна и храна за животиње - сировине -полупроизводи - готови производи и компоненте које улазе у њихов састав - Дијететски производи и дијететски суплементи

Хоризонтална метода за oдређивање броја квасаца и плесни -
Техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95

SRPS ISO 21527-1:2011

Л1 
Храна и храна за животиње - сировине -полупроизводи - готови производи и компоненте које улазе у њихов састав - Дијететски производи и дијететски суплементи

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја колиформних бактерија - Техника највероватнијег броја
(метода откривања)

SRPS ISO 4831:2015

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Еnterobacteriaceae – Део 1: Откривање Enterobacteriaceae (квалитативна метода)

SRPS ISO 21528-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Enterobacteriaceae - Део 2: Метода бројања колонија (квантитативна метода)

SRPS ISO 21528-2:2017

Л1 
Храна и храна за животиње - сировине -полупроизводи - готови производи и компоненте које улазе у њихов састав - Дијететски производи и дијететски суплементи

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја колиформних бактерија - Техника бројања колонија

SRPS ISO 4832:2014

Л1 
Храна и храна за животиње - сировине -полупроизводи - готови производи и компоненте које улазе у њихов састав - Дијететски производи и дијететски суплементи

Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту под анаеробним условима
(квантитативна метода)

SRPS ISO 15213:2011

Л1 

Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног Bacillus cereus - Техника бројања колонија на 30°C (квантитативна метода)

SRPS EN ISO
7932:2009

Л1 
Храна и храна за животиње - сировине -полупроизводи - готови производи и компоненте које улазе у њихов састав - Дијететски производи и дијететски суплементи

Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни - Део 2: Техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом од 0,95 или једнаком 0,95
(квантитативна метода)

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и oдређивање
броја Listeria
monocytogenes и Listeria spp.
Део 2: метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и oдређивање
броја Listeria
monocytogenes и Listeria spp.
Део 1: метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella - Део 1: Откривање Salmonella spp.
(квалитативна метода)

SRPS EN ISO 6579-1:2017
осим Анекса Д
SRPS EN ISO
6579-1:2017/A1:2020

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци из животне средине у зони производње хране и руковања храном

Хоризонтална метода за
одређивање броја
микроорганизама

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја суспектних Escherichia coli – Техника највероватнијег броја

SRPS ISO 7251:2018
(изузимајући тачку 9.2 –метод бројања)

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и oдређивање броја Listeria monocytogenes и Listeria spp. - Део 1: Метода откривања
(квалитативна метода)

SRPS EN ISO 11290 - 1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање и oдређивање броја Enterobacteriaceae- Део 1: Откривање Enterobacteriaceae
(метода детекције)

SRPS ISO 21528-1:2017

Л1 
Узорци из животне средине у зони производње хране и руковања храном

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја колиформних бактерија - Техника највероватнијег броја

SRPS ISO 4831:2015

Л1 
Узорци из животне средине у зони производње хране и руковања храном

Хоризонтална метода за
откривање и oдређивање
броја Enterobacteriaceae –
Део 2, техника бројања
Колонија

SRPS ISO 21528-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију Salmonella - Део 1: Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017
осим Анекса Д
SRPS EN ISO
6579-1:2017/A1:2020

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
храна за животиње Жита и легуминозе

Одређивање садржаја сирове целулозе

(1-50) %

UPI.6.003

Л1 
Храна за животиње биљног порекла

Одређивање садржаја
протеина

(8-45) %

UPI.6.002

Л1 

Одређивање садржаја
воде – губитак сушењем
(гравиметрија)

(1-15) %

Правилник^10)
метод 6

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

(1-16) %

Правилник^10)
метод 18

Л1 

Одређивање садржаја јода
(волуметрија)

(5-50) %

SRPS E.Z8.002:2001

Л1 

Одређивање садржаја скроба у храни за животиње

(5-850) g/kg

SRPS ISO 6493:2004

Л1 

Одређивање садржаја
живе (AAС термална
декомпозиција,
амалгамирање)

(0,005-0,2) mg/kg

UPI.0.003

Л1 

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

(0,005-0,05) mg/kg

UPI.1.012

Л1 

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

(0,005-0,05) mg/kg

UPI.1.013

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Козметички производи: - Kреме, емулзије, гелови и уља за кожу; - Тоалетни сапуни, дезодорантни сапуни; - Парфеми, тоалетне воде, колоњске воде; - Производи за купање и туширање; - Депилатори; -Дезодоранси и антиперспиранси; -Производи за бојење косе; Производи за бријање; Производи за шминкање и уклањање шминке; -Производи за примену на уснама; -Производи за негу зуба и усне дупље; Производи за заштиту од сунчевог зрачења

Одређивање pH
Вредности

(потенциометрија)

0-14 pH

UPI.9.008

Л1 

Одређивање садржаја тешких метала олова, кадмијума, арсена, хрома и никла у средствима за одржавање личне хигијене, негу лица и тела (ICP – OES)

Pb (0,05 – 50,0) mg/kg
Cd (0,05 – 50,0) mg/kg
As (0,05 – 50,0) mg/kg
Cr (0,50 – 250,0) mg/kg
Ni (0,05 –125,0) mg/kg

UPI.9.003

Л1 

Одређивање садржаја
живе (AAС термална
декомпозиција,
амалгамирање)

0,004-1,00mg/kg

UPI.0.003

Л1 
Предмети опште употребе; Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање слободних
алкалија (титриметрија)

0,01 – 8 %

UPI.9.007

Л1 

Одређивање pH
вредности
(потенциометрија)

0-14 pH

UPI.9.007

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода природна минерална вода; вода за пиће; подземна вода;

Одређивање садржаја:
1. Флуорида
2. Хлорида
3. Нитрита
4. Нитрата
5. Сулфата
HPLC-IC

1. (0,15-2,5) mg/l;
2. (1,0-10,0) mg/l;
3. (0,03-2,5) mg/l;
4. (0,50-10,0) mg/l;
5. (0,50-10,0) mg/l

UPI.3.008

Л1 

Одређивање садржаја
остатка после испаравања филтрираног узорка на 180°C
(гравиметрија)

(20 – 12500) mg/l

UPI.3.012

Л1 

Одређивање садржаја
живе (AAС термална
декомпозиција,
амалгамирање)

(0,0003-0,1) mg/l

UPI.0.003

Л1 

Одређивање електричне
проводљивости
(кондуктометрија)

(0,3-2500) µS/cm

UPI.3.010

Л1 

Одређивање потрошња
калијум-перманганата
(волуметрија)

(0,2-28,0) mg KMnO4/l

UPI.3.003

Л1 

Одређивање укупног
остатака после
испаривања на 105°C
(гравиметрија)

(20-5000) mg/l

Приручник^11) метода Р-IV-7

Л1 
Вода природна минерална вода вода за пиће подземна вода

Одређивање садржаја метала-олово, кадмијум, арсен, цинк, бакар, гвожђе, манган, никал, хром, калцијум, магнезијум, калијум и натријум

Pb: (0,007-250) mg/l Cd: (0,001-250) mg/l As: (0,005-250) mg/l Zn: (0,002-250) mg/l Cu: (0,001-250) mg/l Fe: (0,003-250) mg/l Мn: (0,002-250) mg/l Ni: (0,003-250) mg/l Cr: (0,001-250) mg/l Ca: (0,03-2400) mg/l Mg: (0,02-2800) mg/l K: (0,1-4000) mg/l Na: (0,03-4000)mg/l

UPI.3.016

Л1 
Вода - Природна минерална вода Вода за пиће

Одређивање садржаја
бикарбоната и карбоната
(волуметрија)

бикарбонати :
лимит квантификације (LoQ) 35 mg/l
карбонати:
лимит квантификације (LoQ) 55 mg/l

UPI.3.013

Л1 

Одређивање pH вредност
(потенциометрија)

2,00-10,00

UPI.1.152

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмети опште употребе - Амбалажа,посуђе и прибор од полимерних материјалa и еластомера

Одређивање специфичне миграције живе у модел раствору (AAС термална
декомпозиција, амалгамирање)

Hg:(0,01-0,1) mg/l

UPI.9.002

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа, посуђе, прибор, дечије играчке од полимерних материјала и еластомера

Одређивање садржаја фталата (GC/MS):
Di-(2-etilheksil) ftalat, Di-n-butil ftalat, Butil benzil ftalat, Di-n-oktil ftalat, Di-izononil ftalat, Di-izodecil ftalat)

(0,05-6) %

UPI.9.029

Л1 
Предмети опште употребе Амбалажа посуђе и прибор од полимерних материјала и еластомера

Одређивање тешких метала олова, кадмијума, арсена, селена, цинка, хрома, калаја, молибдена, кобалта и баријума у модел раствору из предмета опште употребе израђеним од полимерних материјала и еластомера (ICP – OES)

Pb (0,04 – 1,00 ) mg/l
Cd ( 0,03 – 1,0 ) mg/l
As ( 0,03 – 1,0 ) mg/l
Se ( 0,05 – 1,0 ) mg/l
Zn (0,03 – 100 ) mg/l
Cr ( 0,03 – 1,0 ) mg/l
Sn ( 0,5 – 25,0 ) mg/l
Mo ( 0,03 – 1,0) mg/l
Co ( 0,03 – 5,0 ) mg/l
Ba ( 0,03 – 1,0 ) mg/l

UPI.9.002

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа и посуђе од папира и картона

Одређивање специфичне миграције оловa и арсена у модел раствору
(ICP – OES)

Pb:(0,5-25) mg/kg
As: (0,5-25) mg/kg

UPI.9.026

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе и прибор од керамике и порцелана

Одређивање специфичне миграције оловa, кадмијума и хрома у модел раствору
(ICP – OES)

Pb: (0,01-5,00 ) mg/l
Cd: (0,01-5,00 ) mg/l
Cr: (0,01-5,00 ) mg/l

UPI.9.028

Л1 
Предмети опште употребе (посуђе и прибор од емајла)

Одређивање специфичне миграције оловa, кадмијума и хрома у модел раствору
(ICP – OES)

Pb: (0,01-5,00) mg/l
Cd: (0,01-5,00) mg/l
Cr: (0,01-5,00) mg/l

UPI.9.027

Л1 
Предмет опште употребе - Амбалажа,посуђе и прибор од стакла

Одређивање специфичне миграције оловa, кадмијума у модел раствору
(ICP – OES)

Pb: (0,01-5,00) mg/l
Cd: (0,01-5,00) mg/l

UPI.9.024

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-19 Фармацеутски производи
Предмет опште употребе - Амбалажа,посуђе и прибор од: -полимерних материјала; -еластомера; -метала са полимерним превлакама;

Одређивање садржаја
укупних
нискомолекуларних
органских и неорганских
супстанци
(гравиметрија)

(0,3-12) mg/dm2

UPI.9.023

Л1 
Предмет опште употребе - Посуђе и прибор од нерђајућег челика

Одређивање специфичне миграције никла, мангана и хрома у модел раствору

(AAС пламена техника)

Ni: (0,05-1,0) mg/l
Mn: (0,05-1,0) mg/l
Cr: (0,05-1,0) mg/l

UPI.9.025

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Боје - куркумин Е 100 - карамел Е 150

Одређивање садржаја
бојених материја
-изражен на куркумин
(спектрофотометрија)

(0,1-100) %

UPI.7.024

Л1 
Средства за подизање теста натријум хидрогенкарбонат Е500

Одређивање садржаја
натријум
хидрогенкарбоната
(волуметрија)

(95-100) %

UPI.7.029

Л1 
Адитиви - Конзерванси -натријум-бензот Е-211 - калијум-сорбат Е-202 Киселине - лимунска киселина Е-330 - аскорбинска киселина Е-300 Заслађивачи - сахарин и његове соли Е-954 - аспартам Е-951 - аcesulfam K E-950 Регулатори киселости, секвестранти, емулгатори, стабилизатори - мононатријум цитрат Е 331 (i) - тринатријум цитрат Е 331 (ii i) Згушњивачи, средства за желирање, стабилизатори - агар Е 406 - карагенан Е 407 - пектин Е 440

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

(0,1-31,0) % m/m

UPI.7.034

Л1 
Храна - Воће и поврће и њихови производи -сушено воће и поврће -јестиве печурке -воћни сокови -концентровани воћни сокови -нектари Жита, млински и пекарски производи -тестенине - брзо смрзнута теста -фини пекарски производи Сирова кафа Кондиторски производи Скроб Вино Храна за животиње

Одређивање остатака пестицида
(GC-MS/MS)

(0,01-2,50) mg/kg

UPI.1.225

Л1 
Храна - Мед и производи од меда

Одреживање садржаја
шећера у меду (фруктоза,глукоза, сахароза,малтоза)
HPLC-RI

Фруктоза:
(1,5-50) %
Глукоза :
(1,5-50) %
Сахароза :
(1,5-50) %
Малтоза:
(1,5-50) %

UPI.1.150

Л1 
Храна Масти и уља биљног порекла, какао производи, чоколада, производи слични чоколади, крем производи, готови производи од жита, снек производи, фини пекарски производи, беланчевинасти производи, млински и пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, производи од кафе

Одређивање садржаја метил естара масних киселина
GC-FID

лимит квантификације (LoQ) 0,05 %

UPI.1.209

Л1 
Храна - маргарин, мајонез и сродни производи

Одређивање садржаја
натријум хлорида
(волуметрија)

0,005 – 3 %

UPI.1.097

Л1 

Одређивање садржаја
масти у мајонезу и
сродним производима
(гравиметрија)

30 – 85 %

SRPS E.K8.050:1997

Л1 

Одређивање садржаја
масти у маргарину, мајонезу и сродним производима
(гравиметрија)

(30 – 90) %

UPI.1.202

Л1 
Храна - Скроб и производи од скроба

Одређивање угљено
хидратног састава
деривата скроба
(фруктоза, глукоза,
малтоза)
HPLC-RI

фруктоза: (2,5–100) %
глукоза : (2,5–100) %
малтоза : (2,5–100) %

UPI.1.137

Л1 
Храна - Какао производи, чоколада производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс, производи сродни кексу и сувопечени плодови

Одређивање угљених
хидрата (фруктоза, глукоза, сахароза,малтоза и лактоза)
у чоколадним
производима
(HPLC-RI)

фруктоза: (1,5-20) %
глукоза: (1,5-20) %
сахароза: (1,5-20) %
малтоза: (1,5-6) %
лактоза: (1,5-6) %

UPI. 1.136

Л1 
Сирова кафа, производи од кафе,замена за кафу ,као и сродни производи

Одређивање
екстрактивних материјау
кафи (гравиметрија)

(0,01-85) %

АОАC метода
973.21

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

0,45 – 10%

UPI.1.029

Л1 

Одређивање садржаја
страних примеса и
недостатака (гравиметрија)

UPI.1.066

Л1 

Одређивање губитка масе на 105оC (гравиметрија)

(1-10) %

UPI.1.127

Л1 
Храна - Кафа, производи од кафе и сурогати, чај

Одређивање садржаја
кофеина
HPLC-UV

(0,1-5) %

UPI.1.101

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, сенф, маргарин и сродни производи

Одређивање садржаја K-
сорбата и Na-бензоата
HPLC-UV

(50-2000) mg/kg

UPI.1.102

Л1 
Храна - Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи

Одређивање садржаја:
1.Bинске киселине
2.Лимунске киселине
3.Јабучне киселине
4.Млечне киселине

1. (0,5-25,0) g/l
2. (0,5-25,0) g/l
3. (0,5-25,0) g/l
4. (0,5-25,0) g/l

UPI.1.123

Л1 

Одређивање садржаја:
фруктозе, глукозе,
сахарозе
HPLC-RI

0,5-100,0 g/l

UPI.1.122

Л1 
Храна 1.Освежавајућа безалкохолна пића, 2.Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи, 3.Воће, поврће и њихови производи 4.Шећерни сирупи (глукозни, фруктозни,...)

Одређивање садржаја
растворљиве суве
материје
(рефрактометрија)

1. 0,25 – 85 %
2. 0,25 – 85 %
3. 0,25 – 85 %
4. 50 – 85 %

UPI.1.108

Л1 
Храна 1.Освежавајућа безалкохолна пића, 2.Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи

Одређивање садржаја
етанола
GC-FID

1. 0.01 – 1 %v/v
2. 0,1 – 8,0 g/ kg

UPI.1.021

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи, воће и поврће и њихови производи, скроб и производи од скроба, шећерни сирупи (глукозни, фруктозни,...), вино

Одређивање pH вредност
(потенциометрија)

(2,00 – 10,00)

UPI.1.152

Л1 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића, Енергетска пића

Одређивање садржаја таурина
HPLC-UV

(200-5000) mg/l

UPI.1.214

Л1 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање сукралозе
HPLC-RI

50 – 500 mg/l

UPI. 1.135

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића Конзерванси -натријум-бензот Е-211 - калијум-сорбат Е-202 Заслађивачи - сахарин и његове соли Е-954 - аспартам Е-951 - аcesulfam K E-950

Одређивање садржаја:
- Na-бензоата
- K-сорбата
- Кофеина
- Cахарина и његове соли
- K-ацесулфама
- Aспартама
HPLC-UV

oсвежавајућа
безалкохолна пића
мин 10 mg/l

конзерванси
1-100 %

Заслађивачи
1-100%

UPI.1.103

Л1 
Храна - Сирће и сирћетна киселина за прехрамбене сврхе

Одређивање садржаја
етанола и виших алкохола
GC-FID

етанол:
0.01 – 1 %v/v
виши алкохоли:
7-750 mg/l

UPI.1.022

Л1 
Храна - Јака алкохолана пића и етил -алкохол ферментисана рафинада

Одређивање садржаја
метанола и виших
алкохола
GC-FID

Метанол:
0.1 – 22 g/l a.a.
Виши алкохоли:
4–15000mg/la.a.

UPI.5.003

Л1 

Одређивање садржаја
метанола и виших
алкохола у водки и џину
GC-FID

Метанол:
0.01 – 0.1 g/l a.a.
Виши алкохоли:
4 – 100 mg/l a.a.

UPI.5.003

Л1 

Одређивање садржаја
метанола и виших
алкохола у етилалкохолу
и ферментисаној
рафинади
GC-FID

Метанол:
0,01 – 2,5 %v/v
Виши алкохоли:
0,0005–2,0 %v/v

UPI.5.003

Л1 
Храна Алкохолна пића, вино, пиво, етанол

Одређивање садржаја укупног екстракта и екстракта без шећера
(дензитометрија)

Алкохолна пића и етанол:
(0,3-550) g/l
Вино:
(10,0-160,0) g/l
Пиво:
(1,026-11,075) % m/m

UPI. 1.221

Л1 
Храна - Вино и алкохолна пића

Одређивање садржаја :
фруктозе, глукозе,
сахарозе
HPLC-RI

(0,5-200)g/l

UPI.4.023

Л1 
Храна Вино

Одређивање садржаја
метанола
GC-FID

3 – 600 mg/l

UPI.4.008

Л1 

Одређивање садржаја K-сорбата и садржаја Na-бензоата
HPLC-UV

(10-400) mg/l

UPI.1.102

Л1 

Одређивање садржаја:
1.Винске киселине
2.Лимунске киселине
3.Јабучне киселине
4.Млечне киселине
HPLC-UV

1. (0,5– 10,0) g/l
2. (0,5– 10,0) g/l
3. (0,5 –10,0) g/l
4. (0,5 –10,0) g/l


UPI. 4.022

Л1 
Производи од кромпира -помфрит -чипс -остали производи од кромпира Фини пекарски производи Жита за доручак Пржена кафа и производи од кафе

Одређивање садржаја акриламида
(HPLC-MS/MS)

(50-2000) µg/kg

UPI.1.224

Л1 
Воће и поврће и њихови производи -сушено воће и поврће -јестиве печурке -воћни сокови -концентровани воћни сокови -нектари Жита, млински и пекарски производи -тестенине - брзо смрзнута теста -фини пекарски производи Сирова кафа Кондиторски производи Скроб Вино

Одређивање остатака пестицида 1A
(HPLC-MS/MS)

(0,01-2,50) mg/kg

UPI.1.223

Л1 
Ароме -ванилин -етил-ванилин

Одређивање садржаја
ванилина и
етил-ванилина
(волуметрија)

(85-100) %

UPI.8.002

Л1 
Адитиви Конзерванси, Киселине, Заслађивачи, Појачивачи ароме, Средства за подиза-ње теста, Регулатори киселости; Cеквестранти, Eмулгатори; Cтабилизатори; Учвршћивачи, Згушњивачи, Cредства за желирање; Cтабилизатори; Боје Ароме - кофеин - таурин - ванилин - етил-ванилин - кинин хидрохлорид

Одређивање садржаја
живе (AAС термална
декомпозиција,
амалгамирање)

0,005-0,2 mg/kg

UPI.0.003

Л1 

Одређивање садржаја тешких метала – олово и
кадмијум
(AAС пламена техника)

Pb:
1,5-100,0 mg/kg
Cd:
0,25-10,0mg/kg

UPI.7.027

Л1 
Боје - бетакаротинЕ160А - карминска киселина Е120 - куркумин Е 100 - карамел Е 150 - антоцијани Е 163

Одређивањ односа
A(280)/A(560)
(спектрофотометрија)

UPI.7.024

Л1 

Одређивање интензитета
боје
(А 0,1% воденог
раствора на 610 nm)
(спектрофотометрија)

UPI.7.024

Л1 
Адитиви - Згушњивачи, средства за желирање, стабилизатори - агар Е 406 - карагенан Е 407 - пектин Е 440

Одређивање садржаја
пепела нерастворљивог у хлороводоничној
киселини
(гравиметрија)

(0,01-3,5) %

UPI.7.033

Л1 

Одређивање садржаја
пепела
(гравиметрија)

(0,01-55) %

UPI.7.032

Л1 
Киселине Појачивачи ароме Средства за подиза-ње теста Регулатори киселости, секвестранти, емулгатори, стабилизатори

Одређивање активне
киселости (pH вредност)
(потенциометрија)

2,00 – 10,00

UPI.1.152

Л1 
Киселине

Одређивање садржаја
Лимунске киселине
(волуметрија)

мин. 98 %

UPI.7.031

Л1 
Храна - Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи

Одређивање формолног
броја (потенциометријска
титрација)

(1,0-100) ml
0,1mol
NaOH/100ml

SRPS EN 1133:2005

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

(0,01-10) g/l

SRPS EN 1135:2005

Л1 

Одређивање садржаја
испарљивих киселина,
изражен као сирћетна
киселина
(волуметрија)

(0,01-1) g/kg

SRPS ISO 6632:2003

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи, воће, поврће и њихови производи, jестиве печурке

Одређивање титрационе
киселости (волуметрија)

(0,1-200) g/l

SRPS ISO 750:2003

Л1 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја
кининa
(спектрофотометрија)

(3-90) mg/l

UPI.1.081

Л1 

Одређивање садржаја
ортофосфорне кис.
(спектрофотометрија)

(10 – 1000) mg/l

UPI.1.067

Л1 

Одређивање садржаја
угљендиоксида
(афрометрија)

0 – 4 bar

UPI.1.199

Л1 
Храна - Сирће и сирћетна киселина за прехрамбене сврхе

Одређивање садржаја
екстракта без инвертног
шећера (рачунски)

(5-110) g/l

Правилник^6)
метода 3б

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

(0,5–5) g/l

Правилник^6)
метода 8

Л1 

Одређивање садржаја
везаног сумпор диоксида
(волуметрија)

20-320 mg/l

Правилник^6)
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја
сирћетне киселине
(волуметрија)

(2-90) %

UPI.1.023

Л1 
Храна - Пиво

Oдређивање боје пива
(спектрофотометрија)

за светло пиво
макс. 30 EBC јед.
за тамна пива
мин. 30 EBC јед.

Приручник^12)
поглавље 10.5

Л1 

Одређивање садржаја
угљен диоксида
(афрометрија)

0 – 4 bar

Приручник^12)
поглавље 10.9.1

Л1 

Одређивање pH вредности
(потенциометрија)

3,00 – 7,00

Приручник^12)
поглавље 10.6.

Л1 
Храна - Жита и млински производи

Одређивање садржаја
примеса у пиринчу
(гравиметрија)

Правилник^8)
метод 5/I

Л1 
Храна - Беланчевинасти производи

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

0,5 – 10 %

Правилник^2)
метода 3

Л1 

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

1 – 10 %

Правилник^2)
метода 1

Л1 
Храна - Какао зрно

Одређивање садржаја
влаге (гравиметрија)

1 – 10 %

SRPS ISO 2451:2019

Л1 
Храна - Жита и млински производи

Одређивање садржаја
воде у пиринчу и
млинским производима
(гравиметрија)

10 – 30 %

Правилник^8)
метод 8/I

Л1 
Адитиви Заслађивачи, Појачивачи ароме, Средства за подизање теста, Регулатори киселости; Cеквестранти, Eмулгатори; Cтабилизатори; Учвршћивачи, Згушњивачи, Cредства за желирање; Cтабилизатори; Боје Ароме - кофеин - таурин - ванилин - етил-ванилин - кинин хидрохлорид

Упутство за одређивање садржаја метала олова, кадмијума арсена, бакра, гвожђа, цинка, никла и хрома у адитивима и аромама (ICP-OES)

Pb:(0,5-250) mg/kg Cd:(0,2-250) mg/kg Аs:(1,0-250) mg/kg Cu:(0,2-250) mg/kg Fe:(1,0-250) mg/kg Zn:(0,2-250) mg/kg Ni:(0,4-250) mg/kg Cr:(0,2-250) mg/kg

UPI.7.035

Л1 
Храна - Какао производи, чоколада производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс, производи сродни кексу и сувопечени плодови

Одређивање садржаја
безмасне суве материје
какао делова (рачунски)

(2,50-20) %

UPI. 1.157

Л1 

Одређивање садржаја
теобромина
(спектрофотометрија)

лимит квантификације (LoQ)
0,062 %

UPI. 1.157

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

0,5 – 10 %

Правилник^1)
метода 5

Л1 
Храна за животиње - биљног порекла

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

(0,005-0,05) mg/kg

UPI. 1.012

Л1 
Храна - Вино

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

(0,005-0,05) mg/l

UPI. 4.006

Л1 
Масна храна - биљног порекла

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

(0,010-0,25) mg/kg

UPI. 1.014

Л1 
Немасна храна - биљног порекла

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

(0,005-0,05) mg/kg

UPI. 1.012

Л1 
Храна и храна за животиње - Храна биљног порекла

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

(0,005-0,05) mg/kg

UPI. 1.013

Л1 
ХРАНА 1.Кухињска со 2. Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи 3.Воће, поврће и њихови производи 4.Мајонез и сродни производи 5.Пиво 6.Тестенине 7.Беланчевинасти производи 8.Додаци јелима са поврћем 9.Свеже воће и поврће 10.Сенф 11.Жита и млински производи 12.Јестиве печурке 13.Пекарски производи 14.Брзо смрзнута теста 15.Скроб и производи од скроба 16.Хмељ

Одређивање садржаја живе
(AAС термална декомпозиција, амалгамирање)

1.(0,025-10) mg/kg
2-4. (0,005-0,2)
mg/kg
5. (0,0003-0,1)
mg/l
6-16.(0,005-0,2
mg/kg

UPI.0.003

Л1 
Храна - Какао производи, чоколада производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс, производи сродни кексу и сувопечени плодови

Одређивање садржаја
воде сушењем под
нормалним притиском
(гравиметрија)

10 – 30 %

Правилник^1)
метод 1

Л1 
Храна - Кафа, производи од кафе и сурогати

Одређивање садржаја
страних примеса и
недостатака
(гравиметрија)

SRPS ISO 4149:2014

Л1 

Одређивање губитка масе на 105°C
(гравиметрија)

1 – 10 %

SRPS ISO 6673:2016

Л1 
Храна - Чај

Губитак масе на 103ºC (гравиметрија)

1 – 10 %

SRPS ISO 1573:1995

Л1 

Одређивање садржаја
укупног пепела
(гравиметрија)

( 0,01-20) %

SRPS ISO 1575:1995

Л1 

Одређивање садржаја
воденог екстракта
(гравиметрија)

(1-40) %

SRPS ISO 9768:1995

Л1 
Храна - Јака алкохолана пића и етил -алкохол ферментисана рафинада

Одређивање садржаја
укупних киселина
(волуметрија)

10 – 2200 mg/l

Правилник^7)
метода 3

Л1 
Храна Вино

Одређивање садржаја
натријума и калијума
(ААС)

зa K+ Mин. 1 mg/l
зa Na+ Mин. 1 mg/l

UPI. 4.011

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

1,0 – 3,7 g/l

OIV-MA-АS2-04

Л1 
Храна - Додаци јелима са поврћем

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

1 – 10 %

SRPS E.Z8.011:1993

Л1 
Храна - Зачини и мешавине зачина

Одређивање садржаја
пиперина
(спектрофотометрија)

0,6-60 %

AOAC
метода 987.07

Л1 

Одређивање садржаја
воде (губитак сушењем)
(гравиметрија)

( 0,1-20) %

UPI.1.201

Л1 

Одређивање садржаја пепела нерастворљивог у киселини (гравиметрија)

(0,01-5)%

SRPS ISO 930:2000

Л1 

Одређивање садржаја
укупног пепела
(гравиметрија)

(0,01-20) %

SRPS ISO 928:2001

Л1 
Храна - Сенф

Одређивање садржаја
пепела нерастворивог у
хлороводоничној
киселини (гравиметрија)

(0,01-0,5) %

UPI.1.075

Л1 

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметрија)

(0,01-10) %

UPI.1.076

Л1 
Храна - Свеже воће и поврће, jестиве печурке

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

1 – 30 %

Правилник^4)
метода 2a

Л1 
Храна - Свеже воће и поврће

Физичко сензорске
Карактеристике :
-просечна маса плода
-просечна дужина плода
-средњи пречник плодова
-садржај презрелих плодов.
-плодови са зараслим напрслинама
-плодови без петељки
-плодови са механичким оштећењима
-плодови оштећени биљним болестима и штеточинама
(гравиметријско визуелна)

UPI.1.015

Л1 
Храна - Воће, поврће и њихови производи, jестиве печурке

Одређивање садржаја
пепела нерастворивог у
хлороводоничној
киселини (гравиметрија)

(0,01-0,5) %

Правилник^4)
метода 5

Л1 
Храна - 1.Производи од воћа и поврћа 2.Сенф 3.Тестенине 4. Додаци јелима са поврћем

Одређивање садржаја
натријум хлорида
(волуметрија)

1.1,0 – 15,0 %
2.1,0 – 15,0 %
3.1,0 – 15,0 %
4.55,0 – 65,0 %

UPI.1.045

Л1 
Храна - Воће, поврће и њихови производи

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметрија)

0,5 – 10 %

UPI.1.141

Л1 
Храна - 1.Воће, поврће и њихови производи, 2.Сенф

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

1. (10-30) %
2. (30-80) %

UPI.1.127

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, Зачини и мешавине зачина

Одређивање капсаицина
(спектрофотометрија)

(0,02-10) %

UPI.1.159

Л1 
Храна - Воће, поврће и њихови производи

Одређивање садржаја
укупног сумпордиоксида

(5-3000) mg/kg

SRPS ISO 5522:2003

Л1 
Храна Воће и поврће и њихови производи, сушено воће и поврће, додаци јелима са поврћем, јестиве печурке

Одређивање садржаја метала-олово, кадмијум, арсен, цинк, бакар, гвожђе и калај

Pb (0,05-10,0) mg/kg
Cd (0,02-10,0) mg/kg
As (0,05-10,0) mg/kg
Zn (0,01-10,0) mg/kg
Cu (0,02-10,0) mg/kg
Fe (0,02-10,0) mg/kg
Sn (0,2-10,0) mg/kg

UPI.1.207

Л1 
Храна Воћни сокови, концентровани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху, oсвежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја метала-олово, кадмијум, арсен, цинк, бакар, гвожђе, калај, калцијум, магнезијум, калијум и натријум

Pb (0,05-20,0) mg/kg
Cd (0,01-20,0) mg/kg
As (0,05-20,0) mg/kg
Zn (0,3-20,0) mg/kg
Cu (0,03-20,0) mg/kg
Fe (0,03-20,0) mg/kg
Sn (0,1-20,0) mg/kg
Ca (1,5-1000) mg/kg
Mg (0,4-1000) mg/kg
K (0,3-2000) mg/kg
Na (0,1-500) mg/kg

UPI.1.207

Л1 
ХранаТестенине без јаја, беланчевинасти производи, пекарски производи, брзо смрзнута теста, кекс и сродни производи, скроб и производи од скроба, жита и млински производи, пекарски квасац, ензими, пиварски слад

Одређивање садржаја метала-олово, кадмијум I арсен

Pb (0,4-25,0) mg/kg
Cd (0,05-25,0) mg/kg
As (0,4-25,0) mg/kg

UPI.1.207

Л1 
ХранаКафа и производи од кафе, сурогати, какао зрно, какао производи, какао погаче, какао прах, какао маса, какао лом, чоколада и прозводи слични чоколади, чај и домаћи чај, зачини и мешавине зачина, хмељ, Храна за животиње

Одређивање садржаја метала-олово, кадмијум, арсен, бакар и гвожђе

Pb (0,5-25) mg/kg
Cd (0,07-25) mg/kg
As (0,4-25) mg/kg
Cu (0,2-25) mg/kg
Fe (0,2-10) mg/kg

UPI.1.207

Л1 
Храна Вина, јака алкохолна пића (осим ликера), сирће, пиво, сирови и рафинисани етанол

Одређивање садржаја метала-олово, кадмијум, арсен, цинк, бакар, гвожђе и калај

Pb (0,2-10,0) mg/kg
Cd (0,03-10,0) mg/kg
As (0,20-10,0) mg/kg
Zn (0,10-10,0) mg/kg
Cu (0,10-10,0) mg/kg
Fe (0,08-10,0) mg/kg
Sn (0,80-10,0) mg/kg

UPI.1.207

Л1 
Храна -Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи

Одређивање садржаја 5-хидроксиметилфурфурола

(4-600) mg/l

SRPS ISO 7466:2011

Л1 
Киселине

Одређивање садржаја
аскорбинске киселине
(полариметрија)

(95-100) %

UPI.7.031

Л1 
Храна Супе, чорбе, сосови и додаци јелима

Одређивање садржаја натријум-глутамината

(0,2-50) %

UPI.1.212

Л1 
Храна житарице

Одређивање запреминске масе жита

(65-88) kg/hl

UPI.1.213

Л1 
Храна Алкохолна пића, вино, пиво, етанол

Одређивање садржаја алкохола

Алкохолна пића: 1,07 - 86 % vol;
Вино:
6,0 – 20,0 % vol;
Пиво:
0,6 – 8,55 % vol;
Етанол:
маx. 99 % vol;

UPI. 1.220

Л1 
Храна Пиво

Oдређивање боје пива

за светло пиво:
макс. 15 EBC јед.
за тамна пива:
мин. 15 - 40 EBC јед.
за црна пива:
мин. 40 ЕВС јед.

Приручник 12)
поглавље 10.5

Л1 
Храна 1.Производи од воћа и поврћа 2.Сенф 3.Тестенине 4.Пекарски производи 5.Фини пекарски производи 6. Готови производи од жита 7.Додаци јелима са поврћем

Одређивање садржаја
натријум хлорида

1. 1,0 – 15,0 %
2. 1,0 – 15,0 %
3. 1,0 – 15,0 %
4. 1,0 – 15,0 %
5. 1,0 – 15,0 %
6. 1,0 – 15,0 %
7. 55,0 – 65,0 %

UPI.1.045

Л1 
Храна -Узорци који садрже скроб 1.(Храна са нижим садржајем укупних угљених хидрата) 2. (Храна са вишим садржајем укупних угљених хидрата) - Кондиторски производи, кекс, производи сродни кексу, Фини пекарски производи, готови произв. од жита, снек производи и сувопечени плодови Млински, пекарски производи тестенине, брзо смрзнута теста и компоненте (смеше) за пекарство, беланчевинасти производи, Прашак за пудинг и слични произв. Супе и додаци јелима са поврћем, - Узорци који не садрже скроб 3.(Храна са нижим садржајем укупних угљених хидрата) 4 Храна са вишим садржајем укупних угљених хидрата) 3.кафа производи од кафе и сурогати, Какао производ. Чоколадни производи, производи слични чоколади, крем производи, Освежавајућа безалкохолна пића 3.и 4.бомбонски производи

Одређивање садржаја
укупних угљених хидрата
(спектрофотометрија)

1.(2,6-40) %
2.(40-100) %
3.(2,6-80) %
4.(80-100) %

UPI.1.080

Л1 
Храна - 1.Какао производи, чоколада производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс, производи сродни кексу и сувопечени плодови, 2.Беланчевинасти производи 3.Жита и млински производи 4.Пекарски производи 5.Брзо смрзнута теста 6.Тестенина 7.Скроб и производи од скроба 8.Производи од воћа и поврћа 9.Супе и додаци јелима са поврћем 10.Сенф 11.Храна са ниским садржајем протеина

Одређивање садржаја
протеина
(волуметрија)

1. (2,0-40) %
2. (40-90) %
3. (2,0-40) %
4. (2,0-40) %
5. (2,0-40) %
6. (2,0-40) %
7. (0,1-2,0) %
8. (0,5-30) %
9. (0,4-20) %
10. (2,0-10) %
11. (0,1-2) %

UPI.1.079

Л1 
Храна - Масти и уља биљног и животињског

Одређивање јодног броја
(волуметрија)

(6-200) gI2/100g

SRPS EN ISO 3961:2019

Л1 
Храна - Масти и уља животињског и биљног порекла

Одређивање индексa
рефракције
(рефрактометрија)

1,4 – 1,5

UPI.1.151

Л1 
Храна - Масти и уља биљног и животињског порекла

Одређивање садржаја
воде (Карл-Фишер)

0,01-60,0 %

SRPS ЕN ISO
8534:2017

Л1 

Одређивање киселинског
броја (волуметрија)

(0,1- 5) mgKOH/g

SRPS ЕN ISO 660:2021

Л1 

Одређивање
сапонификационог броја
(волуметрија)

(165-265) mg
KOH/g уља

SRPS ЕN ISO 3657:2020

Л1 

Одређивање пероксидног броја (волуметрија)

(0,5-10) mmol/kg

SRPS EN ISO 3960:2017

Л1 
Храна - Кухињска со и со за индустријску намену

Одређивање садржаја
натријум хлорида
(волуметрија)

(96-100) %

SRPS H.G8.077:1983

Л1 

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

(0,1-5) %

UPI. 1.131

Л1 

Одређивање садржаја
укупног јода
(волуметрија)

(5-50) mg/kg

SRPS E.Z8.002:2001

Л1 
Храна Какао производи, чоколадни производи, производи слични чоколади,крем производи, Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

Одређивање енергетске вредности

UPI.1.222

Л1 
Храна и храна за животиње Храна биљног порекла: воће и поврће и њихови производи, сушено воће и поврће, јестиве печурке, воћни скокови, концентровани воћни сокови, нектари, освежавајућа безалкохолна пића, бомбонски производи, кафа и производи од кафе, какао зрно, какао производи, чоколада и производи слични чоколади, чај, зачини, жита, млински и пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, фини пекарски производи, беланчевинасти производи, скроб и производи од скроба, храна за животиње биљног порекла

Oдређивање остатака пестицида (GC/MS1)

(0,01-2) mg/kg
осим за: Azoxystrobin
(0,04-2) mg/kg;
Cyflutrin
(0,2-2) mg/kg;
Imazalil
(0,1-2) mg/kg;
Fenhexamide
(0,02-2) mg/kg;
Cyproconazole
(0,02-2) mg/kg; Epoxyconazole (0,02-2) mg/kg;
Propargite (0,03-2) mg/kg)

UPI.1.160

Л1 

Одређивање остатака пестицида (GC/MSD1)

(0,01-2) mg/kg
осим за: Azoxystrobin
(0,04-2) mg/kg;
Cyflutrin
(0,2-2) mg/kg;
Imazalil
(0,1-2) mg/kg;
Fenhexamide
(0,02-2) mg/kg;
Cyproconazole
(0,02-2) mg/kg; Epoxyconazole (0,02-2) mg/kg;
Propargite (0,03-2) mg/kg)

UPI.1.160

Л1 
Храна - Храна биљног порeкла

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

(0,005-0,05) mg/kg

UPI. 1.013

Л1 
Храна и храна за животиње Храна биљног порекла: воће и поврће и њихови производи, сушено воће и поврће, јестиве печурке, воћни скокови, концентровани воћни сокови, нектари, освежавајућа безалкохолна пића, бомбонски производи, кафа и производи од кафе, какао зрно, какао производи, чоколада и производи слични чоколади, чај, зачини, жита, млински и пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, фини пекарски производи, беланчевинасти производи, скроб и производи од скроба, храна за животиње биљног порекла

Oдређивање остатака пестицида (GC/MS^1)

(0,01-2) mg/kg

UPI.1.160

Л1 
Храна Течни производи од воћа и поврћа

Одређивање садржаја укупног сумпордиоксида

(5- 2000) mg/kg

SRPS ISO 5523:2003

Л1 
Храна - Јака алкохолана пића и етил -алкохол ферментисана рафинада

Одређивање садржаја
цијановодоничне
киселине
(спектрофотометрија)

0,3 -75 mg/la.a.

UPI.5.010

Л1 

Одређивање садржаја
бензалдехида
(спектрофотометрија)

2-150 mg/la.a.

UPI.5.009

Л1 

Одређивање садржаја
фурфурола
(спектрофотометрија)

1 – 100 mg/la.a.

Правилник^7)
метода 8

Л1 

Одређивање садржаја
укупних алдехида
(волуметрија)

5 – 1000 mg/la.a.

Правилник^7)
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја
естара
(спектрофотометрија)

10 – 3000 mg/la.a.

UPI.5.004

Л1 
Храна Вино

Одређивање садржаја
укупног сумпор диоксида
(волуметрија)

20 – 230 mg/l

UPI. 4.009

Л1 

Одређивање садржаја
испарљивих киселина
(волуметрија)

0,2 – 1,3 g/l

OIV-MA-АS313-02

Л1 

Одређивање садржаја
укупне киселости
(волуметрија)

3 – 9 g/l

OIV-MA-АS313-01

Л1 
Храна - Шећер и производи на бази шећера

Одређивање садржаја
сумпордиоксида
(спектрофотометрија)

5 – 30 mg/kg

SRPS E.L8.020:1993

Л1 

Одређивање садржаја
редукујућих шећера
(волуметрија)

(0,001-0,04) % m/m

SRPS E. L8.019:1992

Л1 

Одређивање садржаја
сахарозе- поларизација
(полариметрија)

(97-100) %

UPI.1.057

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (кондуктометрија)

0,0006-1,00% m/m

SRPS E.L8.017:1992

Л1 

Одређивање губитка масе у току сушења
(гравиметрија)

0,0030-1,00 % m/m

SRPS E.L8.016:1992

Л1 

Одређивање боје шећера
у раствору
(спектрофотометрија)

5 - 50 ICUMSA

SRPS E.L8.014:1992

Л1 
Храна - Мед и производи од меда

Одређивање садржаја
хидроксилметилфурфуро
ла (спектрофотометрија)

(4-70) mg/l

Правилник^3)
метода 9

Л1 

Одређивање активности
дијастазе
(спектрофотометрија)

(3-30) DN

Правилник^3)
метода 8

Л1 

Одређивање слободне киселине
(волуметрија)

(1-50) mmol

UPI.1.048

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

(0,1-1,5) %

Правилник^3)
метода 6

Л1 

Одређивање садржаја воде у меду
(гравиметрија)

10 – 25 %

Правилник^3)
метода 4

Л1 
Храна - Скроб и производи од скроба

Одређивање садржаја сулфатног пепела (гравиметрија)

(0,01-55) %

SRPS EN ISO
5809 : 2008

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

0,5 – 10 %

SRPS EN ISO
3593 : 2008

Л1 

Одређивање садржаја
воде – губитак сушењем
(гравиметрија)

10 – 30 %

SRPS EN ISO
1666 : 2008

Л1 
Храна - Пекарски квасац

Одређивање садржаја
воде у пекарском квасцу
(гравиметрија)

(30-80) %

SRPS E.M8.022:1987

Л1 
Храна - Тестенине

Одређивање степена
киселости (волуметрија)

(0,2-90) ml 1М NaOH/100 g

Правилник^8)
метода III/6

Л1 
Храна - Брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

10 – 30 %

Правилник^8)
метод IV/2

Л1 
Храна - Пекарски производи, тестенина

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

10 – 30 %

Правилник^8)
метод II/1

Л1 
Храна - пекарски производи

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

0,45 – 10 %

Правилник^8)
метод II/7

Л1 
Храна - Пекарски производи

Одређивање киселинског
степена (волуметрија)

(0,2-90) ml 1М NaOH/100 g

Правилник^8)
метод II/2

Л1 
Храна - Жита и млински производи Чоколада

Одређивање укупних
хранљивих влакана у
храни
(ензиматска гравиметрја)

(0,01-100) %

AOAC method
985.29

Л1 
Храна - Жита и млински производи

Одређивање киселинског
степена у млинским
производима
(волуметрија)

(0,2-90) ml 1М NaOH/100 g

Правилник^8)
метод 16/I

Л1 

Одређивање садржаја
пепела у житу и
млинским производима
(гравиметрија)

0,45 – 10 %

Правилник^8)
метод 10/I

Л1 

Одређивање садржаја
масти (гравиметрија)

1.(0,1-5) %
2.(5-15) %
3.(15-35) %

UPI.1.044

Л1 
Храна - Какао производи, чоколада, производи слични чоколади, Кафа, производи од кафе и сурогати

Oдређивање
полихлорованих
бифенила у храни биљног порекла
(GC-MSD) 2,4’,5-
Trichlorobiphenyl
(PCB31)
2,2’,5,5’-
Tetrachlorobiphenyl
(PCB52)
2,2’,4,5,5’-
Pentachlorobiphenyl
(PCB101)
2,3’,4,4’,5’-
Pentachlorobiphenyl
(PCB118)
2,2’,3,4,4’,5’-
Hexachlorobiphenyl
(PCB138)
2,2’,4,4’,5,5’-
Hexachlorobiphenyl
(PCB153)
2,2’,3,4,4’,5,5’,-
Heptachlorobiphenyl
(PCB180)

2 – 1000 µg/kg

UPI.1.172

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Храна
Вода (природна, минерална, вода за пиће и подземна вида),
Храна за животиње

Узимање узорака за физичко хемијска испитивања

Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће „Сл.Лист СФРЈ 33/1987“
(изузимајући члан 4 )

Л1 

Вода (природна, минерална, вода за пиће и подземна вида)

Узимање узорака за микробиолошке анализе

SRPS EN ISO 19458:2009

Л1 
И-15 Узорковање/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну

Вино и шира

Узимање узорака за физичко хемијска испитивања

Упутство о начину узимања узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе „Сл. Лист СФРЈ 60/1978“

Л1 

Алкохолна пића

Узимање узорака за физичко хемијска испитивања

Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа алкохолних пића „Сл.Лист СФРЈ 70/87“

Л1 

Воће и поврће и њихови производи, готова јела у ресторанима

Микробиологија хране и хране за животиње – Технике узорковања за микробиолошку анализу хране и хране за животиње

SRPS CEN ISO/TS
17728:2016

Л1 

Узорци са површина у зони производње хране и руковања храном

Узимање узорака са површина у
индустрији хране за микробиолошка
испитивања

SRPS ISO 18593:2018
(изузимајући тачку 7.5.2 –метод контактне плоче)

Л1 
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Кухињска со, кафа, производи од кафе и сурогати, чај, какао зрно, какао производи, чоколада производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу, мед и производи од меда, шећер и производи на бази шећера, зачини и мешавина зачина, освежавајућа безалкохолна пића, воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи, воће, поврће и њихови производи, јестива уља и масти биљног порекла, маргарин и други масни намази и сродни производи, сирће и сирћетна киселина за прехрамбене сврхе, пивски слад, пиво, тестенине, беланчевинасти производи, додаци јелима са поврћем, фруктозни сируп, свеже воће и поврће, сенф, жита и мли-нски производи, пекарски квасац, јестиве печурке, пекарски производи, брзо смрзнута теста, скроб и производи од скроба, фруктоза и глукоза, хмељ, природна минерална вода, Храна за животиње Адитиви (конзерванси, киселине, заслађивачи, појачивачи арома, средства за подизаље теста, регулатори киселости, секвестранти, емулгатори, стабилизатори, учвршћивачи, згушњи-вачи, средства за желирање, боје), Ароме

Одређивање сензорских
карактеристика
- боја

UPI.1.165

Л1 

Одређивање сензорских
карактеристика
- текстура

UPI.1.164

Л1 
Храна - Вино - Алкохолна пића

Одређивање сензорских
карактеристика

UPI.1.034

Л1