Преузимање ПДФ-а

Енолошка станица Вршац Д.О.О

Хероја Пинкија 49, 26300 Вршац

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-015
ПИБ:100914389
Акр. број:01-017
Web:http://www.enoloskastanica.com/
Тел:+38113821600
Факс:+38113832792

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. септембар 2001.
Датум последње акр.:12. јун 2015.
Датум истицања/укидања акр.:11. јун 2019.

Контакт особа

Име и презиме:Биљана Поповић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+38113821600
Факс:+38113832792
Е-маил:biljana.popovic@enoloskastanica.com

Локације

Л1 - Лабораторија

Историја статуса

12. јун 2015. - 11. јун 2019.Акредитован
12. јун 2011. - 11. јун 2015.Акредитован
11. јун 2007. - 11. јун 2011.Акредитован
11. септембар 2001. - 11. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна и дијететске намирнице, храна за одојчад и малу децу

Испитивање присуства
глутена у храни
(ELISA)

UPI.169.33

Л1 
Храна - Вино, сир, риба

Одређивање садржаја
Хистамина
(ELISA)

10-1000 µg/kg

UPI.1.146.26

Л1 
Храна - Кикирики и друге уљарице, бадеми, пистаћи и језгра коштица кајсија, бразилски орах или лешници, језграсто воће, сушено воће које је предмет сортирања или се користи за исхрану људи, све житарице и сви производи добијени од жита-рица, укључујући и обрађене производе од житарица, кукуруз и пиринач, чајeви, зачини,екстракти зачина и мешавине зачина и хранa за животиње

Одређивање садржаја
Афлатоксина Б1
(ELISA)

1-40 µg/kg

UPI.1.149.27

Л1 
Храна Непрерађене житарице, кукуруз, кукуруз намењен за исхрану људи, житарице, брашно, мекиње, клице житарица, кукурузно уље, хлеб, пециво, кекс, снек производи, жита за доручак, прерађена храна на бази житарица, фракције самлевеног кукуруза и хранa за животиње

Одређивање садржаја Деоксиниваленола
(ELISA)

40-500 µg/kg

UPI.1.144.24

Л1 

Одређивање садржаја Фумонизина (ELISA )

200-6000 µg/kg

UPI .1.145.25

Л1 

Одређивање садржаја
Зеараленона (ELISA)

10-1000 µg/kg

UPI .1.139.23

Л1 
Жита и млински производи укључујући хељду и пиринач, готове смеше за пекарске производе, жита за доручак, десетри на бази жита,чипс, флипс, експандирани производи, тестени-не, пекарски про-изводи, посласти-чарски производи, брзо смрзнута теста, скроб, кикирики, језграсто воће, разне семенке, чај, зачини, екстракти зачина и мешавине зачина, cушено воће и њихови производи, какао производи, чоколада, производи слични чоколади, драже бомбоне са језгром лешника, кафе, цереалија, крем производи, кекс и производи сродни кексу, кафа, производи од кафе и сурогати (производи типа капућино), слад, јестива уља и масти биљног порекла, храна за животиње

Одређивање укупних
афлатоксина и
охратоксина
(флуорометрија)

0-50 µg/kg

UPI.1.124.20

Л1 
Храна Жита и млински производи укључујући хељду и пиринач, готове смеше за пекарске производе, жита за доручак, десетри на бази жита,чипс, флипс, експандирани производи, тестени-не, пекарски про-изводи, посласти-чарски производи, брзо смрзнута теста, скроб, кикирики, језграсто воће, cушено воће и њихови производи разне семенке, чајeви, зачини,екстракти зачина и мешавине зачина, ензими, вино, сок од грејпа, пиво, храна за животиње

Одређивање нивоа
охратоксина (ELISA)

1-20 µg/kg

UPI .1.008.04

Л1 

Одређивање укупних
афлатоксина (ELISA)

2-80 µg/kg

UPI.1.007.08

Л1 
Храна - Мед

Анализа меда-Детерминација релативне учесталости полена, ботаничко пореклo
(микроскопски преглед)

DIN 10760:2002-05

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавања лица и тела

Изоловање и
идентификација Proteus
врсте

Правилник^9)
Г методе, II тачка 5

Л1 

Изоловање и
идентификација
Escherichia coli

Правилник^9)
Г методе, II тачка 4

Л1 

Изоловање и
идентификација
Pseudomonas aeruginosa

Правилник^9)
Г методе, II тачка 3

Л1 

Изоловање и
идентификација
коагулаза позитивне
стафилококе

Правилник^9)
Г методе, II тачка 2

Л1 

Одређивање укупног
броја квасца и спора
плесни

Правилник^9)
Г методе, II тачка 1

Л1 

Одређивање укупног
броја аеробних
мезофилних бактерија

Правилник^9)
Г методе, II тачка 1

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Вода - Природна минерална вода Вода за пиће (основни преглед А)

Откривање и одређивање
броја Escherichia coli

SRPS EN ISO 9308-1:2010
повучен

Л1 

Откривање и одређивање
броја koliformnih bakte-rija

SRPS EN ISO 9308-1:2010
повучен

Л1 

Откривање и одређивање
Броја цревних ентеро-кока

SRPS EN ISO 7899-2:2010

Л1 

Откривање и одређивање
Броја Pseudomonas
aeruginosa

SRPS EN ISO 16266:2010

Л1 

Одређивање броја
микроорганизама на22 °C

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1 

Одређивање броја
микроорганизама на 37°C

SRPS EN ISO 6222:2010

Л1 

Изоловање и
идентификација
колиформних бактерија
(укупне колиформне
бактерије MPN metod)

Правилник^5)
прилог III

Л1 

Изоловање и
идентификација
сулфиторедукујућих
клостридија

Правилник^5)
прилог III

Л1 

Изоловање и
идентификација
Pseudomonas aeruginosa

Правилник^5)
прилог III

Л1 

Колиформне бактерије
фекалног порекла

Правилник^5)
прилог III

Л1 

Изоловање и
идентификација
Escherichia coli

Правилник^5)
прилог III

Л1 

Одређивање броја
микроорганизама у г или мл

Правилник^5)
прилог III

Л1 

Изоловање и
идентификација
Streptococcus faеcalis

Правилник^5)
прилог III

Л1 
Вода (вода за пиће)

Откривање и одређивање
броја Legionella-Део 2:
Директна метода
мембранске филтрације
воде са малим бројем
бактерија

SRPS EN ISO 11731-2:2009

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-19 Фармацеутски производи
Фармацеутски производи

Изоловање и
идентификација
Staphylococcus aureus

Ph Jug V
књига 1,
тачка 2.6.13

Л1 

Изоловање и
идентификација
Pseudomonas aeruginosa

Ph Jug V
књига 1,
тачка 2.6.13

Л1 

Одређивање укупног
броја
ентеробактерија

Ph Jug V
књига 1,
тачка 2.6.13

Л1 

Изоловање и
идентификација
Escherichia
coli

Ph Jug V
књига 1,
тачка 2.6.13

Л1 

Изоловање и
идентификација
Escherichia
coli

Ph Jug V
књига 1,
тачка 2.6.13

Л1 

Одређивање укупног
броја живих аеробних
микроорганизама и
гљивица
(квантитативна метода)

Ph Jug V
књига 1,
тачка 2.6.12

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна -Вино

Детекција «дивљих»
квасаца

OIV-MA-AS4-01,
Type IV Method (Resolution OIV-Oeno 206/2010), тачка 6.

Л1 

Детекција,
диференцијација
и бројање
млечнокиселинских
бактерија на плочи

OIV-MA-AS4-01,
Type IV Method (Resolution OIV-Oeno 206/2010), тачка 6.

Л1 

Детекција,
диференцијација
и бројање сирћетних
бактерија на плочи

OIV-MA-AS4-01,
Type IV Method (Resolution OIV-Oeno 206/2010), тачка 6.

Л1 

Детекција, диференцијација и бројање квасаца на плочи

OIV-MA-AS4-01,
Type IV Method (Resolution OIV-Oeno 206/2010), тачка 6.

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Храна - Храна за животиње

Хоринзонтална метода за детекцију коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте)
(квалитативна метода)

SRPS EN ISO 6888-3:2009

Л1 
Храна, дијететски произдоди и дијететски суплеменати и Храна за животиње

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја колиформних бактерија — техника највероватнијег броја

SRPS ISO 4831:2015

Л1 
Храна-Млеко и производи који садрже млеко

Одређивање присуства
антибиотика и
сулфонамида
(Делво тест)

UPI.1.117.19

Л1 
Храна- Дечја храна , млеко у праху, храна за одојчад у праху, дијететске намирнице

Откривање Enterobacter
sakazakii

SRPS ISO/TS 22964:2009

Л1 
Храна, дијететски произдоди и дијететски суплеменати и Храна за животиње (Месо и производи од меса; млеко и производи од млека; зачини, беланчевинасти производи и адитиви; полуготова јела и готова јела, јаја, смрзнута теста, све врсте тестенина, жита и млински проиѕводи, пекарски производи, пуне чоколаде у таблама, пуњене чоколаде, чоколада у праху, бомбоне, дражеји, гуме за жвакање, кекс, вафли, обланде, млечни индустријски кремови, колачи, крем производи, кестен пире и жито са орасима, све врсте скробова, шећер, концентрати за супе, мајонез, маргарин, непастеризовано и пастеризовано пиво, смрзнуто воће и сушено воће и поврће, ушећерено воће, пржени кикирики са љуском, ораси, мак, разне семенке и леблебијe, пржени кикирики без љуске, слани бадеми и слични производи те врсте паковани у лименке, пастеризовани производи од воћа, поврћа и печурака, пржена кафа, какао прах, млевена кафа, пудинг у праху, воћни сокови и освежавајућа газирана безалкохолна пића, чајеви), eнзими

Хоризонтална метода за
oдређивање броја квасаца
и плесни

SRPS ISO 21527-2:2011

Л1 

Хоризонтална метода за
oдређивање броја квасаца
и плесни

SRPS ISO 21527-1:2011

Л1 

Одређивање присуства
антибиотика и
сулфонамида метода пет
плоча-star protocol

UPI. 1.116.18

Л1 

Хоризонтална метода за
бројање
сулфиторедукујућих
бактерија које расту у
анаеробним условима,
техникабројања колонија

SRPS ISO 15213:2011

Л1 

Хоризонтална метода за
бројање мезофилних млечнокиселинских бактерија

ISO 15214:1998

Л1 

Хоризонтална метода за
Oдређивање броја микроорганизама

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 
Ензими

Одређивање присуства
Антибиотика

UPI.1.094.12

Л1 
Храна, дијететски произдоди и дијететски суплеменати и Храна за животиње (Месо и производи од меса; млеко и производи од млека; зачини, беланчевинасти производи и адитиви; полуготова јела и готова јела, јаја, смрзнута теста, све врсте тестенина, жита и млински проиѕводи, пекарски производи, пуне чоколаде у таблама, пуњене чоколаде, чоколада у праху, бомбоне, дражеји, гуме за жвакање, кекс, вафли, обланде, млечни индустријски кремови, колачи, крем производи, кестен пире и жито са орасима, све врсте скробова, шећер, концентрати за супе, мајонез, маргарин, непастеризовано и пастеризовано пиво, смрзнуто воће и сушено воће и поврће, ушећерено воће, пржени кикирики са љуском, ораси, мак, разне семенке и леблебијe, пржени кикирики без љуске, слани бадеми и слични производи те врсте паковани у лименке, пастеризовани производи од воћа, поврћа и печурака, пржена кафа, какао прах, млевена кафа, пудинг у праху, воћни сокови и освежавајућа газирана безалкохолна пића, чајеви), eнзими

Хоризонтална метода за
откривање, одређивање броја и серотипизацију
Salmonella
Део 1: Откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузимајући Анекс Д

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и oдређивање
броја Listeria
monocytogenes и Listeria spp.
Део 1: метода откривања

SRPS EN ISO 11290-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја
суспектног Bacillus
cereus

SRPS EN ISO 7932:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и oдређивање
броја Еnterobacteriaceae
Део 2: Техника бројања колонија

SRPS ISO 21528-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и oдређивање
броја Еnterobacteriaceae
Део 1: Откривање Еnterobacteriaceae

SRPS ISO 21528-1:2017

Л1 

Хоризонтална метода за
oдређивање броја β-
glukoronidaza –
позитивних Е.coli

SRPS ISO 16649-2:2008

Л1 

Хоризонтална метода за
oдређивање броја
коагулаза позитивних
стафилокока

SRPS EN ISO 6888 -1:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и oдређивање
броја Listeria
monocytogenes и Listeria spp.
Део 2: метода одређивања броја

SRPS EN ISO 11290-2:2017

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја
Clostridium perfringens

SRPS EN ISO 7937:2010

Л1 
Ензими

Изоловање и
идентификација
колиформних бактерија

SRPS ISO 4832:2014

Л1 
И-11 Микробиолошка испитивања/П-27 Остали производи
Узорци (узорци са радних површина, опреме, алата и површина трупова закланих животиња)

Хоринзонтална метода за детекцију коагулаза позитивних стафилокока (Staphylococcus aureus и друге врсте)

SRPS EN ISO 6888-3:2009

Л1 
Узорци из животне средине у зони производње хране и руковања храном-узорци са површина

Хоринзонтална метода за детекцију Е.coli

ISO 7251:2005

Л1 
Узорци из животне средине у зони производње хране и руковања храном

Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја колиформних бактерија — техника највероватнијег броја

SRPS ISO 4831:2015

Л1 
Узорци из животне средине у зони производње хране и руковања храном

Хоризонтална метода за детекцију ентеробактерија (метода детекције)

SRPS ISO
21528-1:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и oдређивање
броја Enterobacteriaceae –
Део 2, техника бројања
Колонија

SRPS ISO 21528-2:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање и одређивање
броја Listeria
monocytogenes

SRPS EN ISO 11290 - 1:2010

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја
микроорганизама

SRPS EN ISO 4833-1:2014

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја
суспектног Bacillus
cereus, техника : бројања
колонија на 30 °C

SRPS EN ISO 7932:2009

Л1 

Хоризонтална метода за
одређивање броја
Clostridium perfringens,
техника
бројања колонија

SRPS EN ISO 7937:2010

Л1 

Хоризонтална метода за
откривање Salmonella spp.

SRPS EN ISO 6579:2008

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
храна за животиње

Одређивање садржаја
живе (AAС термална
декомпозиција,
амалгамирање)

0,005-0,2 mg/kg

UPI.0.003

Л1 

Одређивање садржаја
бакарa, гвожђa, манганa и цинкa
(AAС пламена техника )

Cu: 0,2-20 mg/kg
Fe: 4,5-400 mg/kg
Mn:4,0-160 mg/kg
Zn: 0,7-120 mg/kg

UPI.1.041

Л1 

Одређивање садржаја јода
(волуметрија)

5 – 50 %

SRPS E.Z8.002:2001

Л1 

Одређивање садржаја
натријум хлорида
(волуметрија)

мин. 97 %

SRPS H.G8.077:1983

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

макс. 16 %

Правилник^34)
метод 18

Л1 

Одређивање садржаја
воде – губитак сушењем
(гравиметрија)

макс. 15 %

Правилник^34)
метод 6

Л1 

Одређивање садржаја
протеина (волуметрија)

мин. 8 %

UPI.6.002

Л1 

Одређивање садржаја скроба у храни за животиње

(5-850) g/kg

SRPS ISO 6493:2004

Л1 
храна за животиње Жита и легуминозе

Одређивање садржаја сирове целулозе

(мин. 1) %

SRPS EN ISO 6865:2008

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Предмети опште употребе; Средства за одржавање чистоће у домаћинству

Одређивање слободних
алкалија (титриметрија)

0,01 – 8 %

UPI.9.007

Л1 

Одређивање pH
вредности
(потенциометрија)

0-14 pH

UPI.9.007

Л1 
Предмети опште употребе; Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање pH
Вредности

(потенциометрија)

0-14 pH

UPI.9.008

Л1 

Одређивање отпуштеног
садржај олово, кадмијум,
никла и хрома
(ААС пламена техника)

(Средства која долазе у контакт са кожом и слузокожом)

Pb: 0,6-50 mg/kg
Cd: 0,15-5 mg/kg
Cr: 1,0-50 mg/kg
Ni: 0,5-30 mg/kg

UPI.9.003

Л1 
Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела (Средства која долазе у контакт са кожом и слузокожом);

Одређивање садржаја
живе (AAС термална
декомпозиција,
амалгамирање)

0,004-1,00mg/kg

UPI.0.003

Л1 
Предмети опште употребе - Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела

Одређивање садржаја тешких метала у средствима за одржавање личне хигијене, негу лица и тела

Pb (0,05 – 50,0) mg/kg
Cd (0,05 – 50,0) mg/kg
As (0,05 – 50,0) mg/kg
Cr (0,50 – 250,0) mg/kg
Ni (0,05 –125,0) mg/kg

UPI.9.003

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Земљиште

Одређивање садржаја амонијачног азота (спектрофотометрија)

0,25 – 40 mg/100g

UPI.11.02

Л1 

Одређивање остатака органохлорних пестицида (гасна хроматографија)
alfa BHC isomer
beta BHC isomer
lindan
aldrin
heptahlor
p,p DDD
p,p DDT
p,p DDE

50 – 1000 µg/kg

UPI.11.01

Л1 

Одређивање pH
вредности
(потенциометрија)

1 – 11

SRPS ISO 10390:2007

Л1 
Вода - природна минерална негазирана вода

Одређивање садржаја
бикарбоната и карбоната
(волуметрија)

бикарбонати :
мин 35 mg/l
карбонати:
мин 55 mg/l

SRPS EN ISO
9963-1:2007
9963-2:2007

Л1 
Вода природна минерална вода; вода за пиће; подземна вода;

Одређивање садржаја
остатка после испарава-ња филтрираног узорка на 180°C
(гравиметрија)

мин 1 mg/l

UPI.3.012

Л1 

Одређивање садржаја
живе (AAС термална
декомпозиција,
амалгамирање)

0,0003-0,1 mg/l

UPI.0.003

Л1 

Одређивање садржаја
арсена, хрома, никла,
кадмијума и олова,
(AAС– графитна кивета)

As: 3,0-30,0 µg/l
Cr: 0,5-2,0 µg/l
Ni: 1,0-10 µg/l
Cd: 0,3-3,0 µg/l
Pb: 2,0-10 µg/l

UPI.3.005

Л1 

Одређивање садржаја
бакара, мангана, гвожђа,
калцијума и магнезијума
(AAС– пламена техника)

Cu: 0,05-5,0 mg/l
Mn: 0,01-2,0 mg/l
Fe: 0,05-5,0 mg/l
Ca: 0,13-15 mg/l
Mg: 0,10-3,5 mg/l

UPI.3.006

Л1 

Одређивање садржаја:
1. Флуорида
2. Хлорида
3. Нитрита
4. Бромида
5. Нитрата
6. Фосфата
7. Сулфата
(јонска хроматографија)

1. (0,15-2,5) mg/l;
2. (1,0-10,0) mg/l;
3. (0,03-2,5) mg/l;
4. (0,10-2,5) mg/l;
5. (0,50-10,0) mg/l;
6. (0,15-2,5) mg/l;
7. (0,50-10,0) mg/l

UPI.3.008

Л1 

Одређивање садржаја
флуорида
(флуоридна јон-
селективна електрода)

0,05 – 10 mg/l

UPI.3.009

Л1 

Одређивање електричне
проводљивости
(кондуктометрија)

0,3 – 2500 µS/cm

UPI.3.010

Л1 

Одређивање потрошња
калијум-перманганата
(волуметрија)

0,2 - 28 mg KMnOv4/l

UPI.3.003

Л1 

Одређивање укупног
остатака после
испаривања на 105°C
(гравиметрија)

мин. 20 mg/l

Приручник^1) метода Р-IV-7

Л1 
Вода природна минерална вода вода за пиће подземна вода

Одређивање садржаја метала-олово, кадмијум, арсен, цинк, бакар, гвожђе, манган, никал, хром, калцијум, магнезијум, калијум и натријум

Pb: мин 0,007 mg/l
Cd: мин 0,001 mg/l
As: мин 0,005 mg/l
Zn: мин 0,002 mg/l
Cu: мин 0,001 mg/l Fe: мин 0,003 mg/l
Мn: мин 0,002 mg/l
Ni: мин 0,003 mg/l
Cr: мин 0,001 mg/l
Ca: мин 0,03 mg/l
Mg: мин 0,02 mg/l
K: мин 0,1 mg/l
Na: мин 0,03 mg/l

UPI.3.016

Л1 

Одређивање остатака органохлорних пестицида

мин. 0,02 µg/l
осим :
- gama HCH мин. 0,03 µg/l
- heptachlor epoksid мин. 0,03 µg/l
- delta HCH мин. 0,04 µg/l
-metoksihlor мин. 0,04 µg/l

UPI.3.017

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-17 Папир и амбалажа
Предмет опште употребе - Амбалажа,посуђе и прибор од стакла

Одређивање специфичне миграције оловa,кадмијума у модел раствору

(AAС пламена техника)

Pb: 0,02-1,0 mg/l
Cd: 0,01-0,2 mg/l

UPI.9.024

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа и посуђе од папира и картона

Одређивање специфичне миграције оловa у модел раствору

(AAС пламена техника )

Одређивање специфичне миграције арсена у модел раствору

(AAС графитна техника )

Pb: 2,5-125 mg/kg
As: 0,125-2,5mg/kg

UPI.9.026

Л1 
Предмети опште употребе - Посуђе и прибор од керамике и порцелана

Одређивање специфичне миграције оловa,кадмијума и хрома у модел раствору

(AAС пламена техника )

Pb: 0,02-1,0 mg/l
Cd: 0,01-0,2 mg/l
Cr: 0,02-1,0 mg/l

UPI.9.028

Л1 
Предмети опште употребе (посуђе и прибор од емајла)

Одређивање специфичне миграције оловa,кадмијума и хрома у модел раствору

(AAС пламена техника)

Pb: 0,02-1,0 mg/l
Cd: 0,01-0,2 mg/l
Cr: 0,02-1,0 mg/l

UPI.9.027

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа,посуђе и прибор од полимерних материјалa и еластомера

Одређивање специфичне миграције оловa, кадмијумa хрома,цинкa у модел раствору

(AAС пламена техника )

Одређивање специфичне миграције арсена у модел раствору

(AAС графитна техника )

Одређивање специфичне миграције живе у модел раствору

(AAС термална
декомпозиција,
амалгамирање)

Pb: 0,02-1,0 mg/l
Cd: 0,01-0,2 mg/l
Cr: 0,02-1,0 mg/l
Zn: 0,02-0,5 mg/l
As: 001-0,1mg/l
Hg:0,01-0,1 mg/l

UPI.9.002

Л1 
Предмети опште употребе - Амбалажа, посуђе, прибор, дечије играчке од полимерних материјала и еластомера

Одређивање садржаја фталата (гасна хроматографија):
Di-(2-etilheksil) ftalat, Di-n-butil ftalat, Butil benzil ftalat, Di-n-oktil ftalat, Di-izononil ftalat, Di-izodecil ftalat,)

мин 0,05%

UPI.9.029

Л1 
Предмети опште употребе Амбалажа посуђе и прибор од полимерних материјала и еластомера

Одређивање тешких метала у модел раствору из предмета опште употребе израђеним од полимерних материјала и еластомера

Pb (0,04 – 1,00 ) mg/l
Cd ( 0,03 – 1,0 ) mg/l
As ( 0,03 – 1,0 ) mg/l
Se ( 0,05 – 1,0 ) mg/l
Zn (0,03 – 100 ) mg/l
Cr ( 0,03 – 1,0 ) mg/l
Sn ( 0,5 – 25,0 ) mg/l
Mo ( 0,03 – 1,0 ) mg/l
Co ( 0,03 – 5,0 ) mg/l
Ba ( 0,03 – 1,0 ) mg/l

UPI.9.002

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-19 Фармацеутски производи
Предмет опште употребе - Амбалажа,посуђе и прибор од: -полимерних материјала; -еластомера; -метала са полимерним превлакама;

Одређивање садржаја
укупних
нискомолекуларних
органских и неорганских
супстанци
(гравиметрија)

мин. 0,3mg/dm2

UPI.9.023

Л1 
Предмет опште употребе - Посуђе и прибор од нерђајућег челика

Одређивање специфичне миграције никла, мангана и хрома у модел раствору

(AAС пламена техника)

Ni: 0,02-0,5 mg/l
Mn: 0,02-0,2 mg/l
Cr: 0,02-1,0 mg/l

UPI.9.025

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
ХранаХрана биљног порекла: воће и поврће и њихови производи, сушено воће и поврће, јестиве печурке, воћни скокови, концентровани воћни сокови, нектари, освежавајућабезалкохолна пића, бомбонски производи, кафа и производи од кафе, какао зрно, какао, производи, чоколада и производи слични чоколади, чај, зачини.

Oдређивање остатака пестицида (GC/MS1)

мин. 0,01 mg/kg
(осим за Azoxystrobin
мин. 0,04 mg/kg;
Cyflutrin
мин. 0,2 mg/kg;
Imazalil 0,1 mg/kg; Fenhexamide
мин. 0,02 mg/kg;
Cyproconazole
мин. 0,02 mg/kg; Epoxyconazole
мин. 0,02 mg/kg;
Propargite
мин. 0,03 mg/kg)

UPI.1.160

Л1 
Адитиви Конзерванси, Киселине, Заслађивачи, Појачивачи ароме, Средства за подиза-ње теста, Регулатори киселости; Cеквестранти, Eмулгатори; Cтабилизатори; Учвршћивачи, Згушњивачи, Cредства за желирање; Cтабилизатори; Боје Ароме - кофеин - таурин - ванилин - етил-ванилин - кинин хидрохлорид

Одређивање садржаја
живе (AAС термална
декомпозиција,
амалгамирање)

0,005-0,2 mg/kg

UPI.0.003

Л1 

Одређивање садржаја тешких метала – олово и
кадмијум
(AAС пламена техника)

Pb:
1,5-100,0 mg/kg
Cd:
0,25-10,0mg/kg

UPI.7.027

Л1 
Боје - бетакаротинЕ160А - карминска киселина Е120 - куркумин Е 100 - карамел Е 150 - антоцијани Е 163

Одређивањ односа
A(280)/A(560)
(спектрофотометрија)

UPI.7.024

Л1 

Одређивање интензитета
боје
(А 0,1% воденог
раствора на 610 nm)
(спектрофотометрија)

UPI.7.024

Л1 

Одређивање садржаја
бојених материја,
-изражен на бета каротин
-изражен на карминску
киселину
-изражен на куркумин
-изражен на антоцијанин
(спектрофотометрија)

мин. 0,1 %

UPI.7.024

Л1 
Адитиви - Згушњивачи, средства за желирање, стабилизатори - агар Е 406 - карагенан Е 407 - пектин Е 440

Одређивање садржаја
пепела нерастворљивог у хлороводоничној
киселини
(гравиметрија)

мин. 0,01 %

UPI.7.033

Л1 

Одређивање садржаја
пепела
(гравиметрија)

мин. 0,01 %

UPI.7.032

Л1 
Учвршћивач - калцијум хлорид Е 509

Одређивање садржаја
калцијум хлорида
(волуметрија)

мин. 90 %

UPI.7.030

Л1 
Средства за подизање теста

Одређивање садржаја
натријум
хидрогенкарбоната
(волуметрија)

мин. 98 %

UPI.7.029

Л1 
Киселине Појачивачи ароме Средства за подиза-ње теста Регулатори киселости, секвестранти, емулгатори, стабилизатори

Одређивање активне
киселости (pH вредност)
(потенциометрија)

2,00 – 10,00

UPI.1.152

Л1 
Киселине

Одређивање садржаја
Лимунске киселине
Јабучне киселине
Винске киселине
(волуметрија)

мин. 98 %

UPI.7.031

Л1 
Конзерванс - калијум мета бисулфитE-224

Одређивање садржаја
калијум метабисулфита
(волуметрија)

мин. 90 %

UPI.7.028

Л1 
Адитиви Конзерванси -натријум-бензот Е-211 - калијум-сорбат Е-202 - калијум метабисулфит E-224 Киселине - лимунска киселина Е-330 - аскорбинска киселина Е-300 -јабучна киселина Е-296 -винска киселина Е-334 Заслађивачи - сахарин и његове соли Е-954 - аспартам Е-951 - аcesulfam K E-950 Регулатори киселости, секвестранти, емулгатори, стабилизатори - мононатријум цитрат Е 331 (i) - тринатријум цитрат Е 331 (ii i) Згушњивачи, средства за желирање, стабилизатори - агар Е 406 - карагенан Е 407 - пектин Е 440 Ароме Кофеин и таурин

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

мин. 0,1 %

UPI .1.168

Л1 
Храна за животиње - биљног порекла

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

мин. 0,005 mg/kg

UPI. 1.013

Л1 

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

мин. 0,005 mg/kg

UPI. 1.012

Л1 
Храна Жита, млински и пекарски производи, тестенине, брзо смрзнута теста, фини пекарски производи, беланчевинасти производи, скроб и производи од скроба, храна за животиње (биљног порекла)

Oдређивање остатака пестицида (GC/MS^4)

мин. 0,01 mg/kg

UPI. 1.174

Л1 
Храна - Вино

Oдређивање остатака пестицида (GC/MS^3)

мин. 0,01 mg/kg

UPI. 4.026

Л1 

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

мин. 0,005 mg/kg

UPI. 4.006

Л1 
Масна храна - биљног порекла

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

мин. 0,025 mg/kg

UPI. 1.014

Л1 
Немасна храна - биљног порекла

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

мин. 0,005 mg/kg

UPI. 1.012

Л1 
Храна и храна за животиње - Храна биљног порекла

Oдређивање остатака органохлорних пестицида (GC/ECD^2)

мин. 0,005 mg/kg

UPI. 1.013

Л1 

Oдређивање остатака пестицида (GC/MS^1)

мин. 0,01 mg/kg

UPI.1.160

Л1 
Храна - Сирће и сирћетна киселина за прехрамбене сврхе Пиво

Одређивање садржаја
олова, арсена, бакра,
гвожђа, цинка,кадмијума
и калаја
(AAС пламена техника)

Сирће и сирћетна
киселина за
прехрамбене
сврхе
Pb: 0,1-5,0 mg/l
Cd: 0,05-1,0 mg/l
Zn: 0,05-1,0 mg/l
Fe: 0,05-5,0 mg/l
Cu: 0,02-5,0 mg/l
Sn: 5,0-200,0 mg/l

Пиво
Pb: 0,1-5,0 mg/l
Cd: 0,02-1,0 mg/l

UPI.5.013

Л1 
ХРАНА 1.Кухињска со 2. Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи 3.Воће, поврће и њихови производи 4.Мајонез и сродни производи 5.Пиво 6.Тестенине 7.Беланчевинасти производи 8.Додаци јелима са поврћем 9.Свеже воће и поврће 10.Сенф 11.Жита и млински производи 12.Јестиве печурке 13.Пекарски производи 14.Брзо смрзнута теста 15.Скроб и производи од скроба 16.Хмељ

Одређивање садржаја живе
(AAС термална декомпозиција, амалгамирање)

1.(0,025-10) mg/kg
2-4. (0,005-0,2)
mg/kg
5. (0,0003-0,1)
mg/l
6-16.(0,005-0,2
mg/kg

UPI.0.003

Л1 
ХРАНА 1.Кафа, 2.Чај, 3.Какао зрно, какао производи, чоколада, производи слични чоколади, бомбонски производи, крем про-изводи, кекс, прои-зводи сродни кексу и сувопечени плодови 4.Бомбонски прои-зводи 5.Мед 6.Шећер и производи на бази шећера 7.Зачини и мешавине зачина 8.Освежавајућа безалкохолна пића 9. Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи 10.Воће, поврће и њихови производи 11.Јестива уља и масти биљног порекла маргарин и други масни намази и сродни производи 12.Мајонез и сродни производи 13.Пивски слад 14.Тестенине 15.Беланчевинасти производи 16.Додаци јелима са поврћем 17.Фруктозни сируп 18.Свеже воће и поврће 19.Сенф 20.Жита и млински производи 21.Пекарски квасац 22.Јестиве печурке 23.Пекарски производи 24.Брзо смрзнута теста 25.Скроб и производи од скроба 26.Фруктоза и глукоза 27.Хмељ, 28.Ензими

Одређивање садржаја oлова, кадмијума, цинка, гвожђа, калаја, никла и бакра
(AAС пламена техника)

Кафа: Pb: 0,4- 10mg/kg, Чај: Pb: 0,5-10 mg/kg

Какао зрно

Pb: 0,4-10 mg/kg, Cd: 0,03-2,0 mg/kg; Cu: 0,2-16 mg/kg; Бомбонски произв. Pb: 0,4-8,0 mg/kg; Мед:Pb:0,4- 8,0 mg/kg; Cu:0,2-20mg/kg; Шећер и производи на бази шећера

Pb: 0,4-8,0 mg/kg Cu: 0,2-20 mg/kg; Зачини и мешавине зачина Pb: 0,5-10,0 mg/kg;

Освежавајућа безалкохолна пића; Pb: 0,1-5,0 mg/l, Cd: 0,02-1,0 mg/l; Воћни сокови: Pb: 0,2-3,0 mg/l; Cd: 0,02-0,5 mg/l; Cu: 0,02-5, mg/l; Zn:0,05-1,0 mg/l; Fe: 0,05-5,0 mg/l; Sn: 5,0-200,0 mg/l;

Воће, поврће и њихови производи Pb: 0,4-8,0 mg/kg; Cd: 0,03-2,0 mg/kg; Cu: 0,2-20,0 mg/kg; Zn: 0,1-4,0 mg/kg Fe: 0,2-20,0 mg/kg; Sn: 25-1000 mg/kg; Јестива уља . Pb: 0,1-20,0 mg/kg; Fe: 0,2-20,0 mg/kg; Cu: 0,1-20,0 mg/kg; Ni: 0,4-12,0 mg/kg; Мајонез и сродни производи. Pb: 0,1-20,0 mg/kg; Пивски слад: Pb: 0,4-8,0 mg/kg; Cd: 0,1-1,8 mg/kg;
Тестенине: Pb:0,4-8,0 mg/kg; Cd: 0,05-1,8 mg/kg;

Беланчевинасти производи: Pb: 0,4-8,0 mg/kg; Cd: 0,05-1,8 mg/kg;

Додаци јелима са поврћем

Pb: 0,4-8,0 mg/kg; Cd: 0,03-2,0 mg/kg; Cu: 0,2-20,0 mg/kg; Zn: 0,1-4,0 mg/kg; Fe: 0,2-2,0 mg/kg; Sn: 25,0-1000,0 mg/kg; Фруктозни сируп ; Pb: 0,4-8,0 mg/kg; Cu: 0,2-20,0 mg/kg; Свеже воће и поврће Pb:0,4-8,0 mg/kg; Cd:0,02-2,0 mg/kg; Сенф: Pb: 0,5-10,0 mg/kg;
Жита и млински производи; Pb: 0,4-8,0 mg/kg; Cd: 0,1-1,8 mg/kg;

Пекарски квасац: Pb: 0,4-8,0 mg/kg; Јестиве печурке

Pb: 0,4-8,0 mg/kg; Cd: 0,03-2,0 mg/kg; Cu: 0,2-20,0 mg/kg; Zn:0,1-4,0 mg/kg; Fe: 0,2-20,0 mg/kg Sn: 25,0-1000,0 mg/kg; Пекарски производи: Pb: 0,4-8,0 mg/kg; теста Pb:0,4-8,0 mg/kg; Cd(0,05-1,8) mg/kg;

Скроб и произ. Од скроба: Pb: 0,4-8,0 mg/kg; Cd: 0,05-1,8 mg/kg; Фруктоза и глукоза: Pb: 0,4-8,0 mg/kg; Cu:0,2-20,0 mg/kg; Хмељ: Pb: 0,5-10,0 mg/kg; Ензими
Pb: 0,4-8,0 mg/kg

UPI.1.041

Л1 
Храна - Какао производи, чоколада производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс, производи сродни кексу и сувопечени плодови

Одређивање садржаја
воде у желе производима
и ратлуку
(рефрактометрија)

мин. 72 %

Правилник^1)
метода 4

Л1 

Одређивање садржаја
воде сушењем под
нормалним притиском
(гравиметрија)

10 – 30 %

Правилник^1)
метод 1

Л1 
Храна - Кафа, производи од кафе и сурогати, какао производи, чоколада производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс, производи сродни кексу и сувопечени плодови

Одређивање садржаја
укупних угљених хидрата
(спектрофотометрија)

мин. 2,6 %

UPI.1.080

Л1 
Храна - 1.Какао производи, чоколада производи слични чоколади, крем производи, фини пекарски производи, жита за доручак, снек производи, 2.Жита млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста 3.Беланчевинасти производи 4. Производи од кафе

Одређивање садржаја
масти (гравиметрија)

10 – 35 %

UPI.1.044

Л1 
Храна - Кафа, производи од кафе и сурогати

Одређивање
екстрактивних материјау
кафи (гравиметрија)

мин. 0,01%

АОАC метода
973.21

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

0,45 – 10%

UPI.1.029

Л1 

Одређивање садржаја
страних примеса и
недостатака
(гравиметрија)

SRPS ISO 4149:2014

Л1 

Одређивање губитка масе на 105°C
(гравиметрија)

1 – 10 %

SRPS ISO 6673:2016

Л1 
Храна - Кафа, производи од кафе и сурогати, чај

Одређивање садржаја
кофеина
(течна хроматографија)

макс. 5 %

UPI.1.101

Л1 
Храна - Чај

Одређивање садржаја
пепела нерастворљивог у
киселини
(гравиметрија)

мин. 0,01 %

SRPS ISO 1577:1995

Л1 

Губитак масе на 103ºC (гравиметрија)

1 – 10 %

SRPS ISO 1573:1995

Л1 

Одређивање садржаја
укупног пепела
(гравиметрија)

мин. 0,01 %

SRPS ISO 1575:1995

Л1 

Одређивање садржаја
воденог екстракта
(гравиметрија)

мин. 1 %

SRPS ISO 9768:1995

Л1 
Храна - Додаци јелима са поврћем

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

1 – 10 %

SRPS E.Z8.011:1993

Л1 
Храна - Зачини и мешавине зачина

Одређивање садржаја
страних материја
(гравиметрија)

SRPS EN ISO 927:2012

Л1 

Одређивање садржаја
пиперина
(спектрофотометрија)

0,6-60 %

AOAC
метода 987.07

Л1 

Одређивање садржаја
воде (губитак сушењем)
(гравиметрија)

мин. 0,1 %

UPI.1.201

Л1 

Одређивање садржаја пепела нерастворљивог у киселини (гравиметрија)

мин. 0,01 %

SRPS ISO 930:2000

Л1 

Одређивање садржаја
укупног пепела
(гравиметрија)

мин. 0,01 %

SRPS ISO 928:2001

Л1 
Храна - Сенф

Одређивање садржаја
пепела нерастворивог у
хлороводоничној
киселини (гравиметрија)

мин. 0,01 %

UPI.1.075

Л1 

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметрија)

мин. 0,01 %

UPI.1.076

Л1 
Храна - Свеже воће и поврће, jестиве печурке

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

1 – 30 %

Правилник^4)
метода 2a

Л1 
Храна - Свеже воће и поврће

Физичко сензорске
Карактеристике :
-просечна маса плода
-просечна дужина плода
-средњи пречник плодова
-садржај презрелих плодов.
-плодови са зараслим напрслинама
-плодови без петељки
-плодови са механичким оштећењима
-плодови оштећени биљним болестима и штеточинама
(гравиметријско визуелна)

UPI.1.015

Л1 

Одређиванје садржаја
сока (гравиметрија)

UPI.1.119

Л1 
Храна - Воће, поврће и њихови производи, jестиве печурке

Одређивање садржаја
пепела нерастворивог у
хлороводоничној
киселини (гравиметрија)

мин. 0,01 %

Правилник^4)
метода 5

Л1 
Храна - 1.Производи од воћа и поврћа 2.Сенф 3.Тестенине 4. Додаци јелима са поврћем

Одређивање садржаја
натријум хлорида
(волуметрија)

1.1,0 – 15,0 %
2.1,0 – 15,0 %
3.1,0 – 15,0 %
4.55,0 – 65,0 %

UPI.1.045

Л1 
Храна - Воће, поврће и њихови производи

Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметрија)

0,5 – 10 %

UPI.1.141

Л1 
Храна - 1.Воће, поврће и њихови производи, 2.Сенф

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

1. 10 - 30 %
2. мин. 30 %

UPI.1.127

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, Зачини и мешавине зачина

Одређивање капсаицина
(спектрофотометрија)

мин 0,02 %

UPI.1.159

Л1 
Храна - Производи од воћа и поврћа, сенф, маргарин и сродни производи

Одређивање садржаја K-
сорбата и Na-бензоата
(течна хроматографија)

мин 50 mg/kg

UPI.1.102

Л1 
Храна - Воће, поврће и њихови производи

Одређивање садржаја
укупних природно
обојених материја у
млевеној паприци (спектрофотометрија)

мин. 1 g/kg

SRPS ISO 7541:1997

Л1 

Одређивање садржаја
укупног сумпордиоксида
(волуметрија)

макс. 2000 mg/kg

SRPS ISO 5523:2003

Л1 

Одређивање садржаја
укупног сумпордиоксида
(волуметрија)

5 – 3000 mg/kg

SRPS ISO 5522:2003

Л1 
Храна - Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи, воће, поврће и њихови производи

Одређивање садржаја
калијума и натријума
(ААS)

К: макс. 10 g/kg
Na: мин 0,5 mg/l

UPI.1.175

Л1 
Храна - Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи

Одређивање садржаја калцијума и магнезијума (ААС)

Ca : мин. 0,2 mg/l
Mg: мин. 0,1 mg/l

SRPS EN 1134:2005

Л1 

Одређивање садржајa
сорбитола
(течна хроматографија)

0,1-50 g/l

UPI.1.170

Л1 

Одређивање садржаја:
1.Bинске киселине
2.Лимунске киселине
3.Јабучне киселине
4.Млечне киселине
(течна хроматографија)

1. 0,03-12,5 g/l
2. 0,06-25,0 g/l
3. 0,06-25,0 g/l
4. 0,06-25,0 g/l

UPI.1.123

Л1 

Одређивање садржаја:
фруктозе, глукозе,
сахарозе (течна
хроматографија)

1,0-100,0 g/l

UPI.1.122

Л1 

Одређивање садржаја
нитрита и нитрата
(јонска хроматографија)

1.(12,75-62,5) mg/kg;
2.(28,25-1000) mg/kg;

UPI 1.121

Л1 

Одређивање формолног
броја (потенциометријска
титрација)

мин. 1,0 ml 0,1
molNaOH/100ml

SRPS EN 1133:2005

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

мин. 0,01 g/l

SRPS EN 1135:2005

Л1 

Одређивање садржаја
испарљивих киселина,
изражен као сирћетна
киселина
(волуметрија)

макс. 1,5 g/kg

SRPS ISO 6632:2003

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, компоненте за производњу О.Б.П., воћни сокови, воћни нектари и вино

Одређивање садржаја
витамина B1, B2, B3, B6 и
C (течна хроматографија)

B1: мин 7 mg/l
B2: мин 3 mg/l
B3: мин 7 mg/l
B6: мин 15 mg/l
C: мин 6 mg/l

UPI. 1.154

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи, воће, поврће и њихови производи, jестиве печурке

Одређивање титрационе
киселости (волуметрија)

макс. 20 g/l

SRPS ISO 750:2003

Л1 
Храна 1.Освежавајућа безалкохолна пића, 2.Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи, 3.Воће, поврће и њихови производи 4.Фруктозни сируп

Одређивање садржаја
растворљиве суве
материје
(рефрактометрија)

1. 0,25 – 85 %
2. 0,25 – 85 %
3. 0,25 – 85 %
4. 50 – 85 %

UPI.1.108

Л1 
Храна 1.Освежавајућа безалкохолна пића, 2.Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи

Одређивање садржаја
етанола
(гасна хроматографија)

1. 0.01 – 1 %v/v
2. 0,1 – 8,0 g/ kg

UPI.1.021

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни соко-ви у праху и сродни производи, воће и поврће и њихови производи, скроб и производи од скроба, фруктозни сируп, вино, вода

Одређивање pH вредност
(потенциометрија)

2,00 – 10,00

UPI.1.152

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића, фруктозни сируп

Одређивање индексa
рефракције
(рефрактометрија)

1,3 – 1,7

UPI.1.147

Л1 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића

Одређивање сукралозе
(течна хроматографија)

50 – 500 mg/l

UPI. 1.135

Л1 

Одређивање садржаја
кинин-хидрохлорида
(спектрофотометрија)

макс. 90 mg/l

UPI.1.081

Л1 

Одређивање садржаја
ортофосфорне кис.
(спектрофотометрија)

50 – 1000 mg/l

UPI.1.067

Л1 

Одређивање садржаја
угљендиоксида
(афрометрија)

0 – 4 bar

UPI.1.199

Л1 
Храна - Освежавајућа безалкохолна пића Конзерванси -натријум-бензот Е-211 - калијум-сорбат Е-202 Заслађивачи - сахарин и његове соли Е-954 - аспартам Е-951 - аcesulfam K E-950

Одређивање садржаја:
- Na-бензоата
- K-сорбата
- Кофеина
- Cахарина и његове соли
- K-ацесулфама
- Aспартама
(течна хроматографија)

oсвежавајућа
безалкохолна пића
мин 10 mg/l

конзерванси
1-100 %

Заслађивачи
1-100%

UPI.1.103

Л1 
Храна - Сирће и сирћетна киселина за прехрамбене сврхе

Одређивање садржаја
етанола и виших алкохола
(гасна хроматографија)

етанол:
0.01 – 1 %v/v
виши алкохоли:
7-750 mg/l

UPI.1.022

Л1 

Одређивање садржаја
екстракта без инвертног
шећера (рачунски)

мин.. 5 g/l

Правилник^6)
метода 3б

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

мин.. 0,5 g/l

Правилник^6)
метода 8

Л1 

Одређивање садржаја
везаног сумпор диоксида
(волуметрија)

20-320 mg/l

Правилник^6)
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја
сирћетне киселине
(волуметрија)

макс. 90 %

UPI.1.023

Л1 
Храна - Пиво

Oдређивање боје пива
(спектрофотометрија)

за светло пиво
макс. 30 EBC јед.
за тамна пива
мин. 30 EBC јед.

Приручник^33)
поглавље 10.5

Л1 

Одређивање садржаја
сумпор диоксида
(спектрофотометрија)

макс. 30 mg/l

SRPS E.L8. 020:1993

Л1 

Одређивање садржаја
угљен диоксида
(афрометрија)

0 – 4 bar

Приручник^33)
поглавље 10.9.1

Л1 

Одређивање pH вредности
(потенциометрија)

3,00 – 7,00

Приручник^33)
поглавље 10.6.

Л1 

Одређивање садржаја алкохола, стварног или привидног екстракта и екстракта у основној сладовини
(дензиметрија)

3,0 – 8,0 % vol

Приручник^33)
поглавље 10.2.1

Л1 
Храна - Јака алкохолана пића и етил -алкохол ферментисана рафинада

Одређивање садржаја
метанола и виших
алкохола у етилалкохолу
и ферментисаној
рафинади
(гасна хроматографија)

Метанол:
0,01 – 2,5 %v/v
Виши алкохоли:
0,0005–2,0 %v/v

UPI.5.003

Л1 

Одређивање садржаја
метанола и виших
алкохола у водки и џину
(гасна хроматографија)

Метанол:
0.01 – 0.1 g/l a.a.
Виши алкохоли:
4 – 100 mg/l a.a.

UPI.5.003

Л1 

Одређивање садржаја
метанола и виших
алкохола
(гасна хроматографија)

Метанол:
0.1 – 22 g/l a.a.
Виши алкохоли:
4–15000mg/la.a.

UPI.5.003

Л1 

Одређивање боје по
методи Barbea
(хронометрија)

SRPS E.M 8.030:85
(5)
повучен

Л1 

Одређивање садржаја
цијановодоничне
киселине
(спектрофотометрија)

0,3 -75 mg/la.a.

UPI.5.010

Л1 

Одређивање садржаја
бензалдехида
(спектрофотометрија)

2-150 mg/la.a.

UPI.5.009

Л1 

Одређивање садржаја
фурфурола
(спектрофотометрија)

1 – 100 mg/la.a.

Правилник^7)
метода 8

Л1 

Одређивање садржаја
укупних алдехида
(волуметрија)

5 – 1000 mg/la.a.

Правилник^7)
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја
естара
(спектрофотометрија)

10 – 3000 mg/la.a.

UPI.5.004

Л1 

Одређивање садржаја
укупних киселина
(волуметрија)

10 – 2200 mg/l

Правилник^7)
метода 3

Л1 

Одређивање садржаја
укупног екстракта
(дензиметрија)

мин. 0,1 g/l

Правилник^7)
метода 2

Л1 

Одређивање садржаја
етанола (дензиметрија)

Алкохолна пића
37 – 45 %vol
Ликери
15 – 30 % vol

Правилник^7)
метода 1a

Л1 
Храна - Вино и алкохолна пића

Одређивање садржаја
олова,кадмијума,цинка гвожђа, бакра и калаја
(AAС пламена техника)

Pb: 0,1-5,0 mg/l
Cd: 0,05-1,0 mg/l
Zn: 0,05-1,0 mg/l
Fe: 0,05-5,0 mg/l
Cu: 0,015-5,0 mg/l
Sn: 5,0-200,0 mg/l

UPI. 5.013

Л1 

Одређивање садржаја :
фруктозе, глукозе,
сахарозе (течна
хроматографија)

1,0-100,0 g/l

UPI.4.023

Л1 
Храна Вино

Одређивање садржаја
метанола
(гасна хроматографија)

3 – 600 mg/l

UPI.4.008

Л1 

Одређивање садржаја K-сорбата и садржаја Na-бензоата
(течна хроматографија)

мин 10 mg/l

UPI.1.102

Л1 

Одређивање садржаја:
1.Винске киселине
2.Лимунске киселине
3.Јабучне киселине
4.Млечне киселине
5.Сирћетне киселине
(течна хроматографија)

1. 0,03- 5,0 g/l
2. 0,06 – 10,0 g/l
3. 0,06 – 10,0 g/l
4. 0,06 – 10,0 g/l
5. 0,07 - 10,0 g/l

UPI. 4.022

Л1 

Реакција на
kалијум феро цијанид (доказна)

UPI. 4.021

Л1 

Одређивање садржаја
натријума и калијума
(ААС)

зa K+ Mин. 1 mg/l
зa Na+ Mин. 1 mg/l

UPI. 4.011

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

1,0 – 3,7 g/l

OIV-MA-АS2-04

Л1 

Одређивање садржаја полифенолних материја (спектрофотометрија)

0,1 – 2,5 g/l

UPI.4.002

Л1 

Одређивање садржаја
укупног сумпор диоксида
(волуметрија)

20 – 230 mg/l

UPI. 4.009

Л1 

Одређивање садржаја
испарљивих киселина
(волуметрија)

0,2 – 1,3 g/l

OIV-MA-АS313-02

Л1 

Одређивање садржаја
укупне киселости
(волуметрија)

3 – 9 g/l

OIV-MA-АS313-01

Л1 

Одређивање екстракта без
шећера (рачунски)

15 - 60 g/l

OIV-MA-АS2-03А

Л1 

Одређивање садржаја
редукујућих шећера
(волуметрија)

макс. 12 g/l

AOAC метода 959.11.

Л1 

Одређивање садржаја укупног екстракта
(дензиметрија)

15 - 60 g/l

OIV-MA-АS2-03А

Л1 

Одређивање садржаја алкохола (дензиметрија)

10 – 15 % vol

OIV-MA-АS312-01А

Л1 

Одређивање релативне густине 20/20°C (дензиметрија)

мин. 0,9880-1,2505

OIV-MA-АS2-01А

Л1 
Храна - Кухињска со

Одређивање садржаја
тешких метала – олово,
кадмијум и бакар
(ААС пламена техника)

Pb: 3,0-200 mg/kg
Cd: 0,5-20 mg/kg
Cu: 0,5-120 mg/kg

UPI.7.027

Л1 

Одређивање садржаја
укупног јода
(волуметрија)

5 – 50 %

SRPS E.Z8.002:2001

Л1 

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

1 – 30 %

UPI. 1.131

Л1 

Одређивање садржаја
натријум хлорида
(волуметрија)

мин. 1,5%

SRPS H.G8.077:1983

Л1 
Храна - Шећер и производи на бази шећера

Одређивање садржаја
сумпордиоксида
(спектрофотометрија)

5 – 30 mg/kg

SRPS E.L8.020:1993

Л1 

Одређивање садржаја
редукујућих шећера
(волуметрија)

макс. 0,004 %

SRPS E. L8.019:1992

Л1 

Одређивање садржаја
сахарозе- поларизација
(полариметрија)

97-102 %

UPI.1.057

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (кондуктометрија)

0,0006-1,00% m/m

SRPS E.L8.017:1992

Л1 

Одређивање губитка масе у току сушења
(гравиметрија)

0,0030-1,00 % m/m

SRPS E.L8.016:1992

Л1 

Одређивање боје шећера
у раствору
(спектрофотометрија)

5 - 50 ICUMSA

SRPS E.L8.014:1992

Л1 
Храна - Мед и производи од меда

Одреживање садржаја
шећера у меду (фруктоза,глукоза, сахароза,малтоза)
(течна хроматографија)

Фруктоза:
0,55 – 38 %
Глукоза :
0,2 – 30 %
Сахароза :
0,25 – 6 %
Малтоза:
0,4 – 10 %

АОАC
метода 977.20

Л1 

Одређивање садржаја
хидроксилметилфурфуро
ла (спектрофотометрија)

мин. 1 mg/kg

Правилник^3)
метода 9

Л1 

Одређивање активности
дијастазе
(спектрофотометрија)

7 – 20 mg/kg

Правилник^3)
метода 8

Л1 

Одређивање киселости
(волуметрија)

мин. 1 mmol

Правилник^3)
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

мин. 0,1 %

Правилник^3)
метода 6

Л1 

Одређивање садржаја воде у меду
(гравиметрија)

10 – 25 %

Правилник^3)
метода 4

Л1 

Одређивање садржаја
редукујућих шећера
(волуметрија)

мин. 50 %

AOAC
метода 959.11.

Л1 
Храна - Јестива уља и масти биљног порекла маргарин и други масни намази и сродни производи

Одређивање садржаја
натријум хлорида
(волуметрија)

0,005 – 3 %

UPI.1.097

Л1 

Одређивање садржаја
масти у мајонезу и
сродним производима
(гравиметрија)

30 – 85 %

SRPS E.K8.050:1997

Л1 

Одређивање садржаја
масти у маргарину
(гравиметрија)

35 – 90 %

SRPS E.K8.046:1993
повучен

Л1 

Одређивање пероксидног броја (волуметрија)

макс. 10 mmol/kg

SRPS EN ISO 3960:2017

Л1 

Одређивање
сапонификационог броја
(волуметрија)

165 – 270 mg
KOH/g уља

SRPS ЕN ISO 3657:2014

Л1 

Одређивање јодног броја
(волуметрија)

5 – 270 gJ v2/100g

SRPS EN ISO 3961:2014

Л1 

Одређивање киселинског
броја (волуметрија)

макс. 5 mgKOH/g

SRPS ЕN ISO 660:2015

Л1 

Одређивање садржаја
воде (Карл-Фишер)

0,01-60,0 %

SRPS ЕN ISO
8534:2017

Л1 

Одређивање индексa
рефракције
(рефрактометрија)

1,4 – 1,5

UPI.1.151

Л1 
Храна - Скроб и производи од скроба

Одређивање угљено
хидратног састава
деривата скроба
(фруктоза, глукоза,
малтоза)
(течна хроматографија)

фруктоза:1–50 %
глукоза : 2–50 %
малтоза : 2–50 %

UPI.1.137

Л1 

Одређивање садржаја сулфатног пепела (гравиметрија)

мин. 0,01 %

SRPS EN ISO
5809 : 2008

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

0,5 – 10 %

SRPS EN ISO
3593 : 2008

Л1 

Одређивање садржаја
воде – губитак сушењем
(гравиметрија)

10 – 30 %

SRPS EN ISO
1666 : 2008

Л1 
Храна - Пекарски квасац

Одређивање садржаја
воде у пекарском квасцу
(гравиметрија)

мин. 30 %

SRPS E.M8.022:1987

Л1 
Храна - Тестенине

Одређивање степена
киселости (волуметрија)

мин. 0,2 ml 1М NaOH/100 g

Правилник^8)
метода III/6

Л1 
Храна - Брзо смрзнута теста

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

10 – 30 %

Правилник^8)
метод IV/2

Л1 
Храна - Пекарски производи, тестенина

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

10 – 30 %

Правилник^8)
метод II/1

Л1 
Храна - пекарски производи

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

0,45 – 10 %

Правилник^8)
метод II/7

Л1 
Храна - Пекарски производи

Одређивање киселинског
степена (волуметрија)

мин. 0,2 ml 1М NaOH/100 g

Правилник^8)
метод II/2

Л1 
Храна - Жита, млински и пекарски производ

Одређивање скроба по Еварсу
(полариметрија)

10 – 90 %

Правилник^8)
метода 28

Л1 
Храна - Жита и млински производи Чоколада

Одређивање укупних
хранљивих влакана у
храни
(ензиматска гравиметрја)

AOAC method
985.29

Л1 
Храна - Жита и млински производи

Одређивање киселинског
степена у млинским
производима
(волуметрија)

мин. 0,2 ml 1М NaOH/100 g

Правилник^8)
метод 16/I

Л1 

Одређивање садржаја
пепела у житу и
млинским производима
(гравиметрија)

0,45 – 10 %

Правилник^8)
метод 10/I

Л1 

Одређивање садржаја
воде у пиринчу и
млинским производима
(гравиметрија)

10 – 30 %

Правилник^8)
метод 8/I

Л1 

Одређивање садржаја
примеса у пиринчу
(гравиметрија)

Правилник^8)
метод 5/I

Л1 
Храна - Беланчевинасти производи

Одређивање pH вредност
(потенциометрија)

2,00 – 10,00

Правилник^2)
метода 7

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

0,5 – 10 %

Правилник^2)
метода 3

Л1 

Одређивање садржаја
воде (гравиметрија)

1 – 10 %

Правилник^2)
метода 1

Л1 
Храна - Какао зрно

Одређивање
спецификације какао
зрна (гравиметрија)

SRPS ISO 2451:2015

Л1 

Одређивање садржаја
влаге (гравиметрија)

1 – 10 %

SRPS ISO 2291:1997

Л1 
Ароме -ванилин -етил-ванилин

Одређивање садржаја
ванилина и
етил-ванилина
(волуметрија)

мин. 90 %

UPI.8.002

Л1 
Храна - Какао крем производи, чоколада и производи слични чоколади

Одређивање садржаја
млечне масти
(волуметрија)

Правилник^1)
Метода 10

Л1 
Храна - 1.Какао производи, чоколада производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс, производи сродни кексу и сувопечени плодови, 2.Беланчевинасти производи 3. Жита и млински производи 4.Пекарски производи 5.Брзо смрзнута теста 6.Тестенина 7.Скроб и производи од скроба

Одређивање садржаја
протеина
(волуметрија)

1. 2 – 40 %
2. 40 – 90 %
3. 2 – 40 %
4. 2 – 40 %
5. 2 – 40 %
6. 2 – 40 %
7. 0,1 – 2,0 %

UPI.1.079

Л1 
Храна - 1. Какао производи, чоколада производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс, производи сродни кексу и сувопечени плодови 2.Воће, поврће и њихови производи 3.Сосеви 4. Фини пекарски пр.

Одређивање садржаја:
K-ацесулфама, Сахарина,
Aспартама
(течна хроматографија)

мин 50 mg/kg

UPI.1.099

Л1 
Храна - Какао производи, чоколада производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс, производи сродни кексу и сувопечени плодови

Одређивање скроба по Еварсу
(полариметрија)

0,5 – 80 %

Правилник^1)
метода 19

Л1 

Одређивање угљених
хидрата у чоколадним
производима
(течна хроматографија)

фруктоза: 5– 50%
глукоза: 5 – 50%
сахароза: 5 – 50%
малтоза: 5 – 50%
лактоза: 5 – 50%

UPI. 1.136

Л1 

Одређивање садржаја
безмасне суве материје
какао делова (рачунски)

мин 2,50 %

UPI. 1.157

Л1 

Одређивање садржаја
теобромина
(спектрофотометрија)

мин 0,063 %

UPI. 1.157

Л1 

Одређивање садржаја
пепела (гравиметрија)

0,5 – 10 %

Правилник^1)
метода 5

Л1 
Храна Воће и поврће и њихови производи, сушено воће и поврће, додаци јелима са поврћем, јестиве печурке

Одређивање садржаја метала-олово, кадмијум, арсен, цинк, бакар, гвожђе и калај

Pb (0,05-10,0) mg/kg
Cd (0,01-10,0) mg/kg
As (0,05-10,0) mg/kg
Zn (0,01-10,0) mg/kg
Cu (0,02-10,0) mg/kg
Fe (0,02-10,0) mg/kg
Sn (0,2-10,0) mg/kg

UPI.1.207

Л1 
Храна Воћни сокови, концентровани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху, oсвежавајућа безалкохолна пића

Одређивање садржаја метала-олово, кадмијум, арсен, цинк, бакар, гвожђе, калај, калцијум, магнезијум, калијум и натријум

Pb (0,05-20,0) mg/kg
Cd (0,01-20,0) mg/kg
As (0,05-20,0) mg/kg
Zn (0,3-20,0) mg/kg
Cu (0,03-20,0) mg/kg
Fe (0,03-20,0) mg/kg
Sn (0,1-20,0) mg/kg
Ca (1,5-1000) mg/kg
Mg (0,4-1000) mg/kg
K (0,3-2000) mg/kg
Na (0,1-500) mg/kg

UPI.1.207

Л1 
ХранаТестенине без јаја, беланчевинасти производи, пекарски производи, брзо смрзнута теста, кекс и сродни производи, скроб и производи од скроба, жита и млински производи, пекарски квасац, ензими, пиварски слад

Одређивање садржаја метала-олово, кадмијум I арсен

Pb (0,4-25,0) mg/kg
Cd (0,05-25,0) mg/kg
As (0,4-25,0) mg/kg

UPI.1.207

Л1 
ХранаКафа и производи од кафе, сурогати, какао зрно, какао производи, какао погаче, какао прах, какао маса, какао лом, чоколада и прозводи слични чоколади, чај и домаћи чај, зачини и мешавине зачина, хмељ, Храна за животиње

Одређивање садржаја метала-олово, кадмијум, арсен, бакар и гвожђе

Pb (0,5-25) mg/kg
Cd (0,07-25) mg/kg
As (0,4-25) mg/kg
Cu (0,2-25) mg/kg
Fe (0,2-10) mg/kg

UPI.1.207

Л1 
Храна Вина, јака алкохолна пића (осим ликера), сирће, пиво, сирови и рафинисани етанол

Одређивање садржаја метала-олово, кадмијум, арсен, цинк, бакар, гвожђе и калај

Pb (0,2-10,0) mg/kg
Cd (0,05-10,0) mg/kg
As (0,20-10,0) mg/kg
Zn (0,10-10,0) mg/kg
Cu (0,10-10,0) mg/kg
Fe (0,08-10,0) mg/kg
Sn (0,80-10,0) mg/kg

UPI.1.207

Л1 
Храна Воће и поврће и производи од воћа и поврћа

Одређивање остатака пестицида у воћу и поврћу (GC/MSD1)

мин. 0.02 mg/kg,
(osim za mirex i pyrimethanil - min. 0,01 mg/kg)

UPI.1.160

Л1 
Храна Масти и уља биљног порекла, какао производи, чоколада, производи слични чоколади, крем производи

Одређивање садржаја метил естара масних киселина

мин. 0,1%

UPI.1.209

Л1 
Храна -Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи

Одређивање садржаја 5-хидроксиметилфурфурола

мин 4 mg/l

SRPS ISO 7466:2011

Л1 
Киселине

Одређивање садржаја
аскорбинске киселине
(полариметрија)

мин. 98 %

UPI.7.031

Л1 
Храна Освежавајућа безалкохолна пића, Енергетска пића

Одређивање садржаја таурина

(200-5000) mg/l

UPI.1.124

Л1 
Храна Супе, чорбе, сосови и додаци јелима

Одређивање садржаја натријум-глутамината

мин.0,2 %

UPI.1.212

Л1 
Храна житарице

Одређивање запреминске масе жита

(65-88) kg/hl

UPI.1.213

Л1 
Храна - Какао производи, чоколада, производи слични чоколади, Кафа, производи од кафе и сурогати

Oдређивање
полихлорованих
бифенила у храни биљног порекла
(GC-MSD) 2,4’,5-
Trichlorobiphenyl
(PCB31)
2,2’,5,5’-
Tetrachlorobiphenyl
(PCB52)
2,2’,4,5,5’-
Pentachlorobiphenyl
(PCB101)
2,3’,4,4’,5’-
Pentachlorobiphenyl
(PCB118)
2,2’,3,4,4’,5’-
Hexachlorobiphenyl
(PCB138)
2,2’,4,4’,5,5’-
Hexachlorobiphenyl
(PCB153)
2,2’,3,4,4’,5,5’,-
Heptachlorobiphenyl
(PCB180)

2 – 1000 µg/kg

UPI.1.172

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-23 Дувански производи
Дуванске прерађевине

Одређивање садржаја
тешких метала – олова
(AAС пламена техника)

Pb: 0,5-10 mg/kg

UPI.1.041

Л1 
И-15 Узорковање/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње

Храна
Вода (природна, минерална, вода за пиће и подземна вида),
Храна за животиње

Узимање узорака за физичко хемијска,
биолошко-биохемијска испитивања и сензорска испитивања

Упутство о начину узимања узорака за вршење анализе и суперанализе животних намирица и предмета опште употребе „ (Sl.l.SFRJ br.60/78)

Л1 

Храна
Вода (природна, минерална, вода за пиће и подземна вида),
Храна за животиње

Узимање узорака за физичко хемијска,
биолошко-биохемијска испитивања и сензорска испитивања

SRPS ISO 7002 : 2004

Л1 
И-15 Узорковање/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје

Предмети опште употребе

Узимање узорака за физичко хемијска, микробиолошка и сензорска испитивања

Упутство о начину узимања узорака за вршење анализе и суперанализе животних намирица и предмета опште употребе „ (Sl.l.SFRJ br.60/78)

Л1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Храна
Вода (природна, минерална, вода за пиће и подземна вида),
Храна за животиње

Узимање узорака за физичко хемијска,
биолошко-биохемијска испитивања и сензорска испитивања

Упутство о начину узимања узорака за вршење анализе и суперанализе животних намирица и предмета опште употребе „ (Sl.l.SFRJ br.60/78)

Л1 

Храна
Вода (природна, минерална, вода за пиће и подземна вида),
Храна за животиње

Узимање узорака за физичко хемијска,
биолошко-биохемијска испитивања и сензорска испитивања

SRPS ISO 7002 : 2004

Л1 

Вода (природна, минерална, вода за пиће и подземна вида)

Квалитет воде – Узимање узорака за микробиолошке анализе

ISO/FIDS 19458:2006

Л1 
И-15 Узорковање/П-17 Папир и амбалажа

Предмети опште употребе

Узимање узорака за физичко хемијска, микробиолошка и сензорска испитивања

Упутство о начину узимања узорака за вршење анализе и суперанализе животних намирица и предмета опште употребе „ (Sl.l.SFRJ br.60/78)

Л1 
И-15 Узорковање/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну

Храна
Вода (природна, минерална, вода за пиће и подземна вида),
Храна за животиње

Узимање узорака за физичко хемијска,
биолошко-биохемијска испитивања и сензорска испитивања

Упутство о начину узимања узорака за вршење анализе и суперанализе животних намирица и предмета опште употребе „ (Sl.l.SFRJ br.60/78)

Л1 

Храна
Вода (природна, минерална, вода за пиће и подземна вида),
Храна за животиње

Узимање узорака за физичко хемијска,
биолошко-биохемијска испитивања и сензорска испитивања

SRPS ISO 7002 : 2004

Л1 

Воће и поврће и њихови производи, готова јела у ресторанима

Микробиологија хране и хране за животиње – Технике узорковања за микробиолошку анализу хране и хране за животиње

ISO/TS 17728:2013 (E)

Л1 

Узорци са површина у зони производње хране и руковања храном

Узимање узорака са површина у
индустрији хране за микробиолошка
испитивања

SRPS ISO 18593:2010

Л1 
И-15 Узорковање/П-23 Дувански производи

Предмети опште употребе

Узимање узорака за физичко хемијска, микробиолошка и сензорска испитивања

Упутство о начину узимања узорака за вршење анализе и суперанализе животних намирица и предмета опште употребе „ (Sl.l.SFRJ br.60/78)

Л1 
И-16 Сензорна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Храна Кухињска со, кафа, производи од кафе и сурогати, чај, какао зрно, какао производи, чоколада производи слични чоколади, бомбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу, мед и производи од меда, шећер и производи на бази шећера, зачини и мешавина зачина, освежавајућа безалкохолна пића, воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни нектари, воћни сокови у праху и сродни производи, воће, поврће и њихови производи, јестива уља и масти биљног порекла, маргарин и други масни намази и сродни производи, сирће и сирћетна киселина за прехрамбене сврхе, пивски слад, пиво, тестенине, беланчевинасти производи, додаци јелима са поврћем, фруктозни сируп, свеже воће и поврће, сенф, жита и мли-нски производи, пекарски квасац, јестиве печурке, пекарски производи, брзо смрзнута теста, скроб и производи од скроба, фруктоза и глукоза, хмељ, природна минерална вода, вино, јака алкохолна пића и етил алкохол, ферментисана рафинада, Храна за животиње, Адитиви (конзерванси, киселине, заслађивачи, појачивачи арома, средства за подизаље теста, регулатори киселости, секвестранти, емулгатори, стабилизатори, учвршћивачи, згушњи-вачи, средства за желирање, боје), АРОМЕ

Одређивање сензорских
карактеристика
- боја

UPI.1.165

Л1 

Одређивање сензорских
карактеристика
- текстура

UPI.1.164

Л1 
Храна - Вино - Алкохолна пића

Одређивање сензорских
карактеристика – мирис

Одређивање сензорских
карактеристика – укус


UPI.1.034

Л1