Преузимање ПДФ-а

БИРОТЕХНА ДОО Смедерево, Лабораторија за еталонирање

Ђуре Салаја 28, 11300 Смедерево

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-172
ПИБ:101604961
Акр. број:02-050
Web:http://www.birotehna.com/
Тел:+381 26 640333
Факс:+381 26 226050

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:2. новембар 2011.
Датум последње акр.:2. новембар 2019.
Датум истицања/укидања акр.:1. новембар 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Горан Манић
Функција:директор
Телефон:+381 11 3047777
Факс:+381 11 2831515
Е-маил:goran.manic@birotehna.com

Локације

T - Терен
Л1 - Лабораторија за еталонирање

Историја статуса

2. новембар 2019. - 1. новембар 2023.Акредитован
2. новембар 2015. - 1. новембар 2019.Акредитован
2. новембар 2011. - 2. новембар 2015.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-14 Маса
Тегови класе тачности F1

1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg

0,006 mg
0,006 mg
0,006 mg
0,008 mg
0,010 mg
0,012 mg
0,016 mg
0,020 mg
0,025 mg
0,03 mg
0,04 mg
0,05 mg
0,06 mg
0,08 mg
0,10 mg
0,16 mg
0,3 mg
0,8 mg
1,6 mg
3,0 mg
8,0 mg

OIML R 111:2004

Л1 
Тегови класе тачности F2 и M1

1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg

0,020 mg
0,020 mg
0,020 mg
0,025 mg
0,03 mg
0,04 mg
0,05 mg
0,06 mg
0,08 mg
0,10 mg
0,12 mg
0,16 mg
0,20 mg
0,25 mg
0,3 mg
0,5 mg
1,0 mg
2,5 mg
5,0 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg

OIML R 111:2004

Л1 
Тегови класе тачности М2

1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
500 kg
1000 kg

0,20 mg
0,20 mg
0,20 mg
0,25 mg
0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,8 mg
1,0 mg
1,2 mg
1,6 mg
2,0 mg
2,5 mg
3,0 mg
5,0 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1000 mg
25000 mg
50000 mg

OIML R 111:2004

Л1 
Електромеханичке ваге са неаутоматским функционисањем*

1 mg до 1 g
1 g до 10 g
10 g до 100 g
100 g до 200 g
200 g до 500 g
500 g до 1 kg
1 kg до 2 kg
2 kg до 5 kg
5 kg до 10 kg
10 kg до 20 kg
20 kg до 60 kg
60 kg до 150 kg
150 kg до 300 kg
300 kg до 600 kg
600 kg до 1500 kg
1500 kg до 3000 kg
3000 kg до 6000 kg
6000 kg до 15000 kg
15000 kg до 20500 kg

0,004 mg до 0,018 mg
0,018 mg до 0,035 mg
0,035 mg до 0,09 mg
0,09 mg до 0,18 mg
0,18 mg до 1,4 mg
1,4 mg до 2,9 mg
2,9 mg до 5,7 mg
5,7 mg до 14 mg
14 mg до 29 mg
29 mg до 57 mg
57 mg до 170 mg
0,17 g до 4,2 g
4,2 g до 8,5 g
8,5 g до 17 g
17 g до 42 g
0,042 kg до 0,28 kg
0,28 kg до 0,55 kg
0,55 kg до 1,4 kg
1,4 kg до 1,9 kg

EURAMET Calibration Guide No. 18, version 4.0:2015

Механичке ваге са неаутоматским функционисањем (ваге са помичним тегом, ваге са кружном скалом, ваге са непотпуном кружном скалом, децималне ваге)*

1 mg до 1 g
1 g до 10 g
10 g до 100 g
100 g до 200 g
200 g до 500 g
500 g до 1 kg
1 kg до 2 kg
2 kg до 5 kg
5 kg до 10 kg
10 kg до 20 kg
20 kg до 60 kg
60 kg до 150 kg
150 kg до 300 kg
300 kg до 600 kg
600 kg до 1500 kg
1500 kg до 3000 kg
3000 kg до 6000 kg
6000 kg до 15000 kg
15000 kg до 20500 kg

0,004 mg до 0,018 mg
0,018 mg до 0,035 mg
0,035 mg до 0,09 mg
0,09 mg до 0,18 mg
0,18 mg до 1,4 mg
1,4 mg до 2,9 mg
2,9 mg до 5,7 mg
5,7 mg до 14 mg
14 mg до 29 mg
29 mg до 57 mg
57 mg до 170 mg
0,17 g до 4,2 g
4,2 g до 8,5 g
8,5 g до 17 g
17 g до 42 g
0,042 kg до 0,28 kg
0,28 kg до 0,55 kg
0,55 kg до 1,4 kg
1,4 kg до 1,9 kg

EURAMET Calibration Guide No. 18, version 4.0:2015

Механичке – стално оптерећене ваге*

1 mg до 1 g
1 g до 10 g
10 g до 100 g
100 g до 200 g
200 g до 500 g
500 g до 1 kg
1 kg до 2 kg
2 kg до 5 kg
5 kg до 10 kg
10 kg до 20 kg

0,004 mg до 0,018 mg
0,018 mg до 0,035 mg
0,035 mg до 0,09 mg
0,09 mg до 0,18 mg
0,18 mg до1,4 mg
1,4 mg до 2,9 mg
2,9 mg до 5,7 mg
5,7 mg до 14 mg
14 mg до 29 mg
29 mg до 57 mg

EURAMET Calibration Guide No. 18, version 4.0:2015
OIML
Bulletin, Volume XLVIII Number 1, January 2007

Слободне називне масе

1 mg до 1000 kg

5,0•10˄-5•mc + 1,6 mg

UP 07

Л1