Преузимање ПДФ-а

ВЕКОМ ГЕО ДОО БЕОГРАД , Лабораторија за еталонирање мерила у геодезији, грађевини и сродним областима, као и мерила запремине

Тодора Дукина 61, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-162
ПИБ:100246838
Акр. број:02-025
Web:http://www.vekom.com/
Тел:+381 11 2850655
Факс:+381 11 2850655

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:17. септембар 2009.
Датум последње акр.:17. децембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:16. децембар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Анкица Милинковић
Функција:руководилац лабораторије/руководилац квалитета
Телефон:+381 11 2850 655
Факс:+381 11 2850 655
Е-маил:ankica.milinkovic@vekom.com

Локације

Л3 - ВЕКОМ ГЕО ДОО Београд – Дио страног друштва, Пословна јединица ВЕКОМ ГЕО
Л2 - Пословница Лабораторије за еталонирање, ПЈ ВЕКОМ ГЕО Бања Лука
Л1 - Лабораторија за еталонирање мерила у геодезији, грађевини и сродним областима, као и мерила запремин
Т1 - Терен

Историја статуса

17. децембар 2021. - 16. децембар 2025.Акредитован
18. септембар 2017. - 17. децембар 2021.Акредитован
18. септембар 2013. - 17. септембар 2017.Акредитован
17. септембар 2009. - 17. септембар 2013.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-05 Димензије
Мерила дужине: даљиномер

до 5000 m

(0,6 + 1·L) mm
L у km

V.G. U L-01

Л1, Л2, Л3 
Мерила дужине: ручни ласерски даљиномер

до 200 m

0,5 mm

ISO 16331-1:2017

Л1, Л2 
Мерила угла: теодолит

0^о до 360^о

0,5''

V.G. U L-05

Л1, Л2, Л3 
Мерила дужине и угла: 3D ласерски скенери

дужина:
0,5 m до 300 m
угао: 0^о до 360^о

1 mm

V.G. U L-07

Л1 
Мерила дужине и угла: Тотална станица

дужина: до 5000 m

угао: 0^о до 360^о

дужина:
(0,6 + 1·L) mm L у km

угао: 0,5''

V.G. U L-06

Л1, Л2, Л3 
Мерила дужине: нивелир

0 m до 5 m (на једној станици)

0,2 mm/km

SRPS ISO 17123-2:2014

Л1, Л2, Л3 
Мерила дужине: ротациони ласери

0 m до 5 m
(на једној станици)

2 mm

SRPS ISO 17123-6:2014

Л1 
Мерила дужине: систем за глобално позиционирање

до 25 000 km

1)
Хоризонтално: 15 mm
Висински: 20 mm
2)
0,6 m за кодне псеудодужине
3 mm за фазне псеудодужине

1)
SRPS ISO 17123-8:2014
2)
V.G. U L-04

Л1, Л2 

до 25 000 km

0,6 m за кодне псеудодужине
3 mm за фазне псеудодужине

V.G. U L-04

Л3 
Е-20 Запремина
Нестандардни резервоари (положени резервоари са заобљеним бочним странама које су у средњем делу паралелне; хоризонтални резервоари настали преграђивањем већих; цилиндрични хоризонтални резервоари пречника <2 m; цилиндрични усправни резервоари пречника <2 m) за складиштење нафте и течних нафтних производа*-Унутрашња електрооптичка метода мерења растојања

Запремина
од 6 m^3 до 100000 m^3

(0,3% до 0,5 %) од V, где је V [m3] измерена запремина

V.G. U L-14

Т1 
Вертикални цилиндрични резервоари за складиштење нафте и течних нафтних производа*-Унутрашња електрооптичка метода мерења растојања

Пречник резервоара
d ≥ 5 m
Запремина
10^2 m^3 до 10^5 m^3

(0,1% до 0,2 %) од V, где је V [m3] измерена запремина

SRPS ISO 7507-4:2012

Т1 
Вертикални цилиндрични резервоари за складиштење нафте и течних нафтних производа*-Спољашња електрооптичка метода мерења растојања

Пречник резервоара
d ≥ 5 m
Запремина
10^2 m^3 до 10^5 m^3

(0,1% до 0,2 %) од V, где је V [m3] измерена запремина

SRPS ISO 7507-5:2012

Т1 
Хоризонтални цилиндрични резервоари за складиштење нафте и течних нафтних производа*-Унутрашња електрооптичка метода мерења растојања

Пречник резервоара
d ≥ 2 m
Запремина
6 m^3 до 10000 m^3

(0,2% до 0,3 %) од V, где је V [m3] измерена запремина

SRPS ISO 12917-2:2012

Т1 
Хоризонтални цилиндрични резервоари за складиштење нафте и течних нафтних производа*-Спољашња електрооптичка метода мерења растојања

Пречник резервоара
d ≥ 2 m
Запремина
6 m^3 до 10000 m^3

(0,2% до 0,3 %) од V, где је V [m3] измерена запремина

V.G. U L-13

Т1 
Сферни резервоари за складиштење нафте и течних нафтних производа*-Унутрашња и/или спољашња електрооптичка метода мерења растојања

за унутрашњу методу:
Пречник резервоара
d ≥ 2 m
за спољашњу методу:
Запремина
6 m^3 до 10000 m^3

(0,3% до 0,5 %) од V, где је V [m3] измерена запремина

V.G. U L-10

Т1