Преузимање ПДФ-а

МОС ДОО Нови Сад, Лабораторија за еталонирање

Цвећарска 28, 21000 Нови Сад

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-145
ПИБ:101632856
Акр. број:02-008
Web:http://www.mosdoo.rs/
Тел:+381 21545141
Факс:+381 21545141

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. фебруар 2008.
Датум последње акр.:2. фебруар 2016.
Датум истицања/укидања акр.:1. фебруар 2020.

Контакт особа

Име и презиме:Александар Сремац
Функција:директор
Телефон:+381 21545141
Факс:+381 21545141
Е-маил:

Локације

Т - Терен
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

2. фебруар 2016. - 1. фебруар 2020.Акредитован
2. фебруар 2012. - 1. фебруар 2016.Акредитован
1. фебруар 2008. - 1. фебруар 2012.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-14 Маса
Mеханичке - стално оптерећене ваге*

1 mg до 100 mg
0,1 g до 1 g
1 g до 10 g
10 g до 100 g
100 g до 200 g
200 g до 500 g
0,5 kg до 1 kg
1 kg до 2 kg
2 kg до 5 kg
5 kg до 10 kg
10 kg до 20 kg

0,004 mg до 0,009 mg
0,009 mg до 0,018 mg
0,018 mg до 0,035 mg
0,035 mg до 0,09 mg
0,09 mg до 0,18 mg
0,18 mg до 1,4 mg
1,4 mg до 2,6 mg
2,6 mg до 5,7 mg
5,7 mg до 14,2 mg
14,2 mg до 28,9 mg
0,03 g до 0,18 g

EURAMET Calibration Guide No. 18 Version 4.0: 2015

OIML Bullten, Volume XLVIII, January 2007

Т 
Ваге са неаутоматским функционисањем (електромеханичке, механичке са кружном главом и механичке са помичним тегом)*

1 mg до 100 mg
0,1 g до 1 g
1 g до 10 g
10 g до 100 g
100 g до 200 g
200 g до 500 g
0,5 kg до 1 kg
1 kg до 2 kg
2 kg до 5 kg
5 kg до 10 kg
10 kg до 20 kg
20 kg до 60 kg
60 kg до 150 kg
150 kg до 300 kg
300 kg до 600 kg
600 kg до 1500 kg
1500 kg до 3000 kg
3000 kg до 6000 kg

0,004 mg до 0,009 mg
0,009 mg до 0,018 mg
0,018 mg до 0,035 mg
0,035 mg до 0,09 mg
0,09 mg до 0,18 mg
0,18 mg до 1,4 mg
1,4 mg до 2,6 mg
2,6 mg до 5,7 mg
5,7 mg до 14,2 mg
14,2 mg до 28,9 mg
29 mg до 176 mg
0,18 g до 0,53 g
0,53 g до 2,1 g
2,1 g до 6,6 g
6,6 g до 15,1 g
15,1 g до 42,5 g
42,5 g до 462 g
462 g до 1633 g

EURAMET Calibration Guide No. 18 Version 4.0: 2015

Т