Преузимање ПДФ-а

Министарство одбране, Генералштаб Војске Србије Управа за развој и опремање (Ј-5), Технички опитни центар, Сектор за метрологију

Војводе Степе 445, 11000 Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-104
ПИБ:102116082
Акр. број:02-009
Web:http://www.toc.vs.rs/
Тел:+381 11 3401 005
Факс:+381 11 3977 422

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. фебруар 2008.
Датум последње акр.:1. мај 2020.
Датум истицања/укидања акр.:29. јул 2024.

Контакт особа

Име и презиме:потпуковник мр Драган Лазић, дипл. инж.
Функција:начелник Сектора за метрологију
Телефон:+381 11 3401 011
Факс:+381 11 3977 422
Е-маил:metrologija@toc.vs.rs

Напомена

Одлуком АТС-а број 270/2024 од 29.04.2024. године продужава се акредитација ТОУ, акредитациони број 02-009, у додељеном обиму акредитације, почев од 30.04.2024. године до доношења нове одлуке о акредитацији, а најдуже до 29.07.2024. године.

Локације

Т - терен
Т - терен
Л - лабораторија (Сектор за метрологију)

Историја статуса

1. мај 2020. - 29. јул 2024.Акредитован
1. мај 2016. - 30. април 2020.Акредитован
1. мај 2012. - 30. април 2016.Акредитован
1. фебруар 2008. - 1. фебруар 2012.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-01 Убрзање, брзина и померај
Акцелерометри

Осетљивост

10 ms-2 до 350 ms-2
за мерне услове:
20 Hz до 800 Hz

0,43% до 1,5%

ISO 16063-11:1999

Л 

Осетљивост наелектрисање

0,004 pC/ms-2 до 400 pC/ms-2
за мерне услове:
1 ms-2 до 350 ms-2
5 Hz до 10 kHz
побуда:
синусна или рандом

0,8% до 1,2%

ISO 16063-21:2003
ISO 16063-21:2003/Adm 1:2016

Л 

Осетљивост напонска

0,004 mV/ms-2 до 400 mV/ms-2
за мерне услове:
1 ms-2 до 350 ms-2
5 Hz до 10 kHz
побуда:
синусна или рандом

0,8% до 1,2%

ISO 16063-21:2003
ISO 16063-21:2003/Adm 1:2016

Л 
Акцелерометарски калибратори

Убрзање

1 ms-2 до 20 ms-2

0,8% до 1,2%

ISO 16063-44:2018

Л 

Фреквенција
Изобличење

5 Hz до 10 kHz

0,05% до 0,2%
10% од THD у %

ISO 16063-44:2018

Л 
Системи за мерење и анализу вибрација

- убрзање
- брзина
- померај

1 ms-2 до 350 ms-2
1 mm/s до 350 mm/s
0,2 µm до 2 mm
за мерне услове:
20 Hz до 1 kHz

0,5% до 1,2%

ISO 16063-11:1999

Л 
Системи за генерисање, мерење и анализу вибрација

- убрзање
- брзина
- померај

1 ms-2 до 350 ms-2
1 mm/s до 350 mm/s
0,2 µm до 2 mm
за мерне услове:
5 Hz до 10 kHz

0,5% до 1,2%

ISO 16063-21:2003
ISO 16063-21:2003/Adm 1:2016
SRPS EN ISO 8041-1:2017

Л, Т 
Сигнал кондиционери

Напонски појачавач

0,3 Hz до 100 kHz
0,1 mV до 30 V

0,2%

Директна метода поређења са референтним еталонима за наизменични електрични напон и време и фреквенцију

Л 

Појачавач наелектрисања

Појачање
0,1 mV/pC до 50 mV/pC
за мерне услове:
0,17 Hz до 50 kHz
0,1 pC до 10000 pC

0,25%

Директна метода поређења са референтним еталонима за наизменични електрични напон и време и фреквенцију

Л 
Е-02 Акустика и ултразвук
Кондензаторски микрофони (1/2 и 1)“

Осетљивост

-38 dB до - 20 dB
(референтно 1V/Pa)
250 Hz

0,18 dB

SRPS EN 61094-5:2017, т. 5.2

Л 
Кондензаторски микрофони (1/4 и 1/8)“

Осетљивост

-60 dB до -48 dB
(референтно 1 V/Pa)
250 Hz

0,18 dB

SRPS EN 61094-5:2017, т. 5.2

Л 
Микрофонски претпојачавачи

Сопствено слабљење

≤ 0,3 dB
20 Hz до 20 kHz


0,3 dB

ТОЦ Ц.43.036, издање II, 30.11.2020, т. 10.1

Л 

Фреквенцијска карактеристикa

≤ 0,3 dB
20 Hz до 20 kHz

0,3 dB

ТОЦ Ц.43.036, издање II, 30.11.2020, т. 10.2

Л 
Мерила нивоа звука (фонометри)

Ниво звучног притиска на референтној фреквенцији

124 dB, 250 Hz
94 dB, 1000 Hz
104 dB, 1000 Hz
114 dB, 1000 Hz

0,2 dB

SRPS EN 61672-3:2015, т. 10

Л 

Одзив на акустички сигнал

Референтни ниво:
94 dB
(31,5; 63; 125; 250; 500) Hz
1 kHz
(2; 4) kHz
8 kHz
(12,5; 16) kHz

0,4 dB
0,3 dB
0,4 dB
0,5 dB
0,8 dB

SRPS EN 61672-3:2015, т. 12

Л 

Одзив на акустички сигнал

Референтни ниво:
104 dB, 114 dB
(31,5; 63; 125; 250; 500) Hz
1 kHz
(2; 4) kHz
8 kHz
(12,5; 16) kHz

0,5 dB
0,4 dB
0,5 dB
0,6 dB
1 dB

SRPS EN 61672-3:2015, т. 12

Л 

Ниво сопственог шума

0,5 dB

SRPS EN 61672-3:2015, т. 11.2

Л 

Фреквенцијска карактеристика за пондеризације ''Z'' (''Lin'', ''Flat''), ''A'' и ''C''

Референтни ниво:
95 dB, 1 kHz
(63 до 16000) Hz
октавни

0,2 dB

SRPS EN 61672-3:2015, т. 13

Л 

Линеарност нивоа звучног притиска

20 dB до 140 dB
Референтни ниво:
94 dB, 8 kHz

0,2 dB до 0,4 dB

SRPS EN 61672-3:2015, т. 16

Т 

Ниво звучног притиска за фреквенцијску ''Z'' (''Lin'', ''Flat''), ''A'' и ''C'' и временску пондеризацију Fast, Slow, Leq

Референтни ниво:
94 dB, 1 kHz

0,2 dB

SRPS EN 61672-3:2015, т. 14

Л 

Одзив на пакет синусоида, временска пондеризација 0,25 ms до 200 ms

Референтни ниво:
127 dB, 4 kHz

0,2 dB

SRPS EN 61672-3:2015, т. 18

Л 
Калибратори звука

Ниво звучног притиска

94 dB до 114 dB

0,14 dB

SRPS EN IEC 60942:2018, т. В.4.6

Л 

Фреквенција

250 Hz, 1000 Hz

0,1 Hz

SRPS EN IEC 60942:2018, т. В.4.7

Л 
Калибратори звука

Укупно изобличење

0% до 3%
250 Hz, 1000 Hz

1,0%

SRPS EN IEC 60942:2018, т. В.4.8

Л 
Пистонфони

Ниво звучног притиска

124 dB

0,09 dB

SRPS EN IEC 60942:2018, т. В.4.6

Л 

Фреквенција

250 Hz

0,1 Hz

SRPS EN IEC 60942:2018, т. В.4.7

Л 

Укупно изобличење

0 % до 3 %
250 Hz

0,20%

SRPS EN IEC 60942:2018, т. В.4.8

Л 
Октавни и терцни филтери за анализу звука

Фреквенцијска карактеристика

Референтни ниво 94 dB
1/1 оct: (31,5 до 20000) Hz
1/3 oct: (16 до 20000) Hz

0,3 dB

SRPS EN 61260-3:2017, т. 10.2

Л 
Е-06 Електротехника, DC и LF
Дигитални и аналогни волтметри, диференцијални волтметри, нулдетектори, писачи, осцилоскопи

100 µV до 10 mV
10 mV до 1000 mV
1 V до 100 V
100 V до 1100 V

0,6% до 0,006%
0,006% до 0,0007%
0,0007% до 0,0006%
0,0006% до 0,0008%

Директна метода поређења са референтним еталоном за једносмерни електрични напон

EURAMET/cg-5/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 
Калибратори DC напона, универзални калибратори, извори DC напона

100 µV до 1 mV
1 mV до 10 mV
10 mV до 100 mV
100 mV до 1 V
1 V до 100 V
100 V до 1100 V

0,5% до 0,04%
0,04% до 0,004%
0,004% до 0,0009%
0,0008% до 0,0005%
0,0005% до 0,0007%
0,0008% до 0,0007%

Директна метода поређења са референтним еталоном за једносмерни електрични напон

Л 
Дигитални и аналогни волтметри, диференцијални волтметри, писачи

2,2 mV
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 MHz

2,2 mV до 22 mV
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 MHz

22 mV до 220 mV
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 MHz

0,22 V до 2,2 V
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 МHz

2,2 V до 22 V
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 МHz

22 V до 220 V
за мерне услове:
10 Hz до 40 Hz
40 Hz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 500 kHz
500 kHz до 1 МHz

220 V до 750 V
за мерне услове:
15 Hz до 50 Hz
50 Hz до 1 kHz
1 kHz до 20 kHz
20 kHz до 30 kHz
30 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz

750 V до 1100 V
за мерне услове:
15 Hz до 50 Hz
50 Hz до 1 kHz
1 kHz до 20 kHz
20 kHz до 30 kHz

0,25 V до 16 V
за мерне услове:
1 МHz до 10 МHz
10 МHz до 30 МHz

0,24%
0,22%
0,23%
0,32%
0,65%
1,2%
1,4%

0,24% до 0,05%
0,22% до 0,03%
0,23% до 0,04%
0,32% до 0,08%
0,65% до 0,17%
1,2% до 0,27%
1,4% до 0,42%

0,09% до 0,03%
0,04% до 0,01%
0,05% до 0,02%
0,13% до 0,05%
0,18% до 0,09%
0,29% до 0,18%
0,55% до 0,34%

0,049% до 0,030%
0,009% до 0,005%
0,013% до 0,008%
0,026% до 0,011%
0,081% до 0,043%
0,22% до 0,13%
0,35% до 0,21%

0,049% до 0,030%
0,007% до 0,005%
0,013% до 0,008%
0,020% до 0,011%
0,061% до 0,032%
0,22% до 0,13%
0,34% до 0,19%

0,049% до 0,030%
0,009% до 0,006%
0,014% до 0,010%
0,030% до 0,019%
0,19% до 0,11%
0,72% до 0,53%
1,3% до 0,97%

0,043% до 0,037%
0,010% до 0,009%
0,022% до 0,020%
0,075% до 0,071%
0,075% до 0,071%
0,29% до 0,27%

0,037% до 0,036%
0,009% до 0,008%
0,020%
0,070%

0,34% до 0,57%
1,2% до 1,7%

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменични електрични напон

EURAMET/cg-5/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 
Калибратори и извори АC напона, универзални калибратори

1 mV до 10 mV
за мерне услове:
1 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz

10 mV до 10 V
за мерне услове:
1 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 1 MHz
1 MHz до 2 MHz

10 V до 100 V
за мерне услове:
1 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz
100 kHz до 300 kHz
300 kHz до 1 MHz

100 V до 1000 V
за мерне услове:
1 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 20 kHz
20 kHz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz

0,25 V до 16 V
за мерне услове:
1 МHz до 10 МHz
10 МHz до 30 МHz

0,38% до 0,07%
0,15% до 0,04%
0,16% до 0,05%
0,24% до 0,13%
0,70% до 0,59%
4,9% до 4,6%

0,05% до 0,01%
0,03% до 0,01%
0,04% до 0,02%
0,06% до 0,04%
0,12% до 0,10%
0,46% до 0,36%
1,3% до 1,2%
1,9% до 1,7%

0,07% до 0,03%
0,05% до 0,03%
0,05% до 0,03%
0,06% до 0,04%
0,16% до 0,14%
0,58% до 0,47%
1,9% до 1,7%

0,09% до 0,05%
0,07% до 0,05%
0,09% до 0,07%
0,16% до 0,14%
0,37% до 0,35%

0,34% до 0,50%
1,2% до 1,7%

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменични електрични напон

Л 
Дигитални и аналогни амперметри, мултиметри

1 µA до 100 µA
100 µA до 100 mA
100 mA до 1 A
1 A до 10 A

0,7% до 0,012%
0,012% до 0,006%
0,006% до 0,011%
0,011% до 0,047%

Директна метода поређења са референтним еталоном за једносмерну електричну струју

EURAMET/cg-5/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 

10 A до 50 A
50 A до 200 A

0,005% до 0,040%
0,040% до 0,012%

Индиректна метода поређења са референтним еталонима за једносмерни електрични напон и електричну отпорност

EURAMET/cg-5/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 
Калибратори и извори DC струје, универзални калибратори

10 µA до 100 µA
100 µA до 100 mA
100 mA до 1 A
1 A до 10 A
10 A до 50 A
50 A до 200 A

0,001% до 0,002%
0,002% до 0,003%
0,003% до 0,002%
0,002% до 0,005%
0,005% до 0,040%
0,040% до 0,020%

Индиректна метода поређења са референтним еталонима за једносмерни електрични напон и електричну отпорност

Л 
Дигитални и аналогни амперметри, мултиметри

22 µA до 220 µA
за мерне услове:
10 Hz до 20 Hz
20 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

220 µA до 2,2 mA
за мерне услове:
10 Hz до 20 Hz
20 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

2,2 mA до 22 mA
за мерне услове:
10 Hz до 20 Hz
20 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

22 mA до 220 mA
за мерне услове:
10 Hz до 20 Hz
20 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

220 mA до 2,2 A
за мерне услове:
20 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

2,2 A до 11 A
за мерне услове:
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

0,11% до 0,04%
0,07% до 0,02%
0,05% до 0,02%
0,10% до 0,04%
0,47% до 0,16%

0,05% до 0,03%
0,04% до 0,02%
0,03% до 0,01%
0,08% до 0,03%
0,47% до 0,16%

0,05% до 0,03%
0,04% до 0,02%
0,03% до 0,01%
0,05% до 0,03%
0,39% до 0,15%

0,05% до 0,03%
0,04% до 0,02%
0,03% до 0,01%
0,04% до 0,03%
0,18% до 0,13%

0,05% до 0,03%
0,09% до 0,06%
0,89% до 0,82%

0,06% до 0,05%
0,13% до 0,11%
0,46% до 0,42%

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменичну електричну струју

EURAMET/cg-15/v. 3.0
(за дигитална мерила)

Л 

22 µA до 220 µA
за мерне услове:
10 Hz до 20 Hz
20 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

220 µA до 2,2 mA
за мерне услове:
10 Hz до 20 Hz
20 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

2,2 mA до 22 mA
за мерне услове:
10 Hz до 20 Hz
20 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

22 mA до 220 mA
за мерне услове:
10 Hz до 20 Hz
20 Hz до 40 Hz
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

220 mA до 2,2 A
за мерне услове:
20 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

2,2 A до 11 A
за мерне услове:
40 Hz до 1 kHz
1 kHz до 5 kHz
5 kHz до 10 kHz

0,11% до 0,04%
0,07% до 0,02%
0,05% до 0,02%
0,10% до 0,04%
0,47% до 0,16%

0,05% до 0,03%
0,04% до 0,02%
0,03% до 0,01%
0,08% до 0,03%
0,47% до 0,16%

0,05% до 0,03%
0,04% до 0,02%
0,03% до 0,01%
0,05% до 0,03%
0,39% до 0,15%

0,05% до 0,03%
0,04% до 0,02%
0,03% до 0,01%
0,04% до 0,03%
0,18% до 0,13%

0,05% до 0,03%
0,09% до 0,06%
0,89% до 0,82%

0,06% до 0,05%
0,13% до 0,11%
0,46% до 0,42%

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменичну електричну струју

EURAMET/cg-15/v. 3.0
(за дигитална мерила)

Т 
Калибратори и извори АC струје, универзални калибратори

1 mA до 500 mA
за мерне услове:
до 1,5 kHz

0,013%

Индиректна метода поређења са референтним еталонима за наизменични електрични напон и електричну отпорност

Л 
Дигитални и аналогни омметри, мултиметри, мостови

1 mΩ
10 mΩ
100 mΩ
1 Ω
10 Ω
100 Ω
1 kΩ
10 kΩ
100 kΩ
1 MΩ
10 MΩ
1·10^8 Ω
1·10^9 Ω
1·10^10 Ω
1·10^11 Ω
1·10^12 Ω
1·10^13 Ω

0,005%
0,002%
0,0002%
0,00002%
0,0001%
0,00012%
0,00012%
0,00014%
0,00016%
0,0010%
0,0018%
0,002%
0,002%
0,003%
0,004%
0,005%
0,005%

Директна метода поређења са референтним еталоном за електричну отпорност

EURAMET/cg-15/v.3.0:2015
(за дигитална мерила)

Л 
Калибратори отпорности, универзални калибратори, мерни отпорници, декаде отпорности, шентови

1 mΩ до 10 МΩ
1·10^8 Ω до 1·10^13 Ω

0,00002% до 0,01%
0,012% до 1,5%

Директна метода поређења са референтним еталоном за електричну отпорност

Л 
Дигитални и аналогни RLC метри, мултиметри, мостови

0,01 pF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
1 kHz до 10 kHz
10 kHz до 100 kHz

0,1 pF
за мерне услове:
10 Hz до 10 kHz
10 kHz до 100 kHz

1 pF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
1 kHz до 10 kHz
10 kHz до 100 kHz

10 pF и 100 pF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
1 kHz
1 kHz до 10 kHz
10 kHz до 100 kHz

0,001 µF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
1 kHz до 10 kHz
10 kHz до 100 kHz

0,002 µF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
1 kHz до 10 kHz
10 kHz до 100 kHz

0,005 µF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
1 kHz до 10 kHz
10 kHz до 100 kHz

0,01 µF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
1 kHz до 10 kHz
10 kHz до 100 kHz

0,02 µF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
1 kHz до 10 kHz
10 kHz до 100 kHz

0,05 µF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
1 kHz до 10 kHz
10 kHz до 100 kHz

0,1 µF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
1 kHz до 10 kHz
10 kHz до 100 kHz

0,2 µF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
1 kHz до 10 kHz
10 kHz до 100 kHz

0,5 µF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
1 kHz до 10 kHz

1 µF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
1 kHz до 10 kHz

0,16%
0,16% до 0,21%
0,21% до 1,8%

0,056% до 0,06%
0,06% до 0,7%

0,019%
0,019% до 0,022%
0,022% до 0,6%

0,008%
0,0002%
0,008% до 0,013%
0,013% до 0,59%

0,013%
0,013% до 0,017%
0,017% до 0,61%

0,010%
0,010% до 0,015%
0,015% до 0,63%

0,010%
0,010% до 0,016%
0,016% до 0,7%

0,008%
0,008% до 0,015%
0,015% до 0,81%

0,010%
0,010% до 0,018%
0,018% до 1,05%

0,008%
0,008% до 0,024%
0,024% до 1,74%

0,008%
0,008% до 0,036%
0,036% до 2,9%

0,013%
0,013% до 0,059%
0,059% до 5,2%

0,009%
0,009% до 0,13%

0,024%
0,02% до 0,2%

Директна метода поређења са референтним еталоном за електричну капацитивност

Л 
Мерни кондензатори, декаде капацитивности

1 pF до 1000 pF
за мерне услове:
1 kHz

1 aF до 10 aF
за мерне услове:
10 Hz

10 aF до 100 aF
за мерне услове:
10 Hz
100 Hz

100 aF до 1 fF
за мерне услове:
10 Hz
100 Hz
1 kHz

1 fF до 10 fF
за мерне услове:
10 Hz
100 Hz
1 kHz
10 kHz

10 fF до 100 fF
за мерне услове:
10 Hz
100 Hz
1 kHz
10 kHz
100 kHz

100 fF до 1 pF
за мерне услове:
10 Hz до 100 Hz
1 kHz
10 kHz
100 kHz

1 pF до 10 pF
за мерне услове:
10 Hz до 100 Hz
1 kHz
10 kHz
100 kHz

10 pF до 1 nF
за мерне услове:
10 Hz до 100 Hz
1 kHz
10 kHz
100 kHz

1 nF до 10 nF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
10 kHz
100 kHz

10 nF до 100 nF
за мерне услове:
10 Hz до 1 kHz
10 kHz
100 kHz

100 nF до 1 µF
за мерне услове:
10 Hz до 100 Hz
1 kHz
10 kHz

0,0003%

1,16% до 0,12%

0,12% до 0,017%
1,16% до 0,12%

0,017% до 0,007%
0,12% до 0,017%
1,16% до 0,12%

0,007% до 0,006%
0,017% до 0,007%
0,12% до 0,017%
1,17% до 0,13%

0,006%
0,007% до 0,006%
0,017% до 0,007%
0,13% до 0,023%
1,74% до 0,70%

0,006%
0,007% до 0,006%
0,023% до 0,013%
0,70% до 0,60%

0,006%
0,001%
0,013% до 0,012%
0,60% до 0,59%

0,006%
0,00%
0,012%
0,59%

0,006%
0,012% до 0,014%
0,61% до 0,81%

0,006%
0,014% до 0,035%
0,81% до 2,9%

0,006%
0,006% до 0,008%
0,035% до 0,24%

Директна метода поређења са референтним еталоном за електричну капацитивност

Т 
Дигитални и аналогни RLC метри, мултиметри, мостови

100 µH
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
1 kHz

1 mH
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
1 kHz

10 mH
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
1 kHz

100 mH
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
1 kHz

1 H
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
1 kHz

10 H
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
1 kHz

1,2%
0,011%

0,38%
0,009%

0,15%
0,009%

0,27 %
0,011%

0,23 %
0,011%

0,23%
0,012%

Директна метода поређења са референтним еталоном за електричну индуктивност

Л 
Индуктивни калемови, декаде индуктивности

100 µH
за мерне услове:
1 kHz

1 mH
за мерне услове:
1 kHz

10 mH
за мерне услове:
1 kHz

100 mH, 1 H и 10 H
за мерне услове:
1 kHz

100 nH
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
(1, 2 и 4) kHz
(10, 20, 40 и 100) kHz

1 µH
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
(1, 2 и 4) kHz
10 kHz
(20, 40 и 100) kHz

10 µH
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
(1, 2 и 4) kHz
(10, 20 и 40) kHz
100 kHz

100 µH
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
(2 и 4) kHz
(10, 20 и 40) kHz
100 kHz

1 mH
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
(2 и 4) kHz
(10, 20 и 40) kHz
100 kHz

10 mH
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
(2 и 4) kHz
(10, 20, 40 и 100) kHz

100 mH
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
(2 и 4) kHz,
(10, 20, 40 и 100) kHz

1 H
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
(2, 4, 10, 20 и 40) kHz
100 kHz

10 H
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
(2 и 4) kHz
(10, 20 и 40) kHz

100 H
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
(1, 2 и 4) kHz

1000 H
за мерне услове:
(100, 200 и 400) Hz
(1, 2 и 4) kHz

0,011%

0,010%

0,009%

0,015%

1,3%
1,3%
1,3%

1,2%
1,2%
0,59%
1,2%

1,2%
0,58%
0,35%
0,12%

1%
0,35%
0,12%
0,23%

0,35%
0,12%
0,23%
0,13%

0,12%
0,23%
0,13%

0,23%
0,13%
0,13%

0,13%
0,13%
3,5%

0,13%
0,13%
3,5%

0,13%
3,5%

3,5%
5,8%

Директна метода поређења са референтним еталоном за електричну индуктивност

Л 
DC делитељи

10^7:1 до 1:1

0,00001% до 0,0035%

Директна метода поређења са референтним еталоном за однос једносмерног напона

Л 
AC/DC термопретварачи

0,25 V до 100 V
за мерне услове:
40 Hz до 50 kHz
50 kHz до 100 kHz

100 V до 1000 V
за мерне услове:
50 Hz до 400 Hz

0,25 V до 64 V
за мерне услове:
100 kHz до 1 МHz

0,25 V до 20 V
за мерне услове:
1 МHz до 10 МHz
10 МHz до 30 МHz

0,01% до 0,05%
0,05% до 0,10%

0,10% до 0,15%

0,10% до 2,0%

0,5% до 2,0%
2,0%

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменични електрични напон

Л 
Високонапонски DC делитељи, сонде

30 kV

0,01%

Директна метода поређења са референтним еталоном за једносмерни електрични напон

Л 
Високонапонски извори

100 kV

0,01%

Директна метода поређења са референтним еталоном за једносмерни електрични напон

Л 
Високонапонски волтметри

30 kV

0,01%

Директна метода поређења са референтним еталоном за једносмерни електрични напон

Л 

30 kV

0,01%

Директна метода поређења са референтним еталоном за једносмерни електрични напон

Л 
Мерила изобличења

0,01% до 100%
за мерне услове:
10 Hz до 600 kHz

од 3% до 6%

Директна метода поређења са референтним еталонима за наизменични електрични напон и време и фреквенцију

Л 
Генератори сигнала

0,001% до 100%
за мерне услове:
10 Hz до 600 kHz

од 7% до 9%

Директна метода поређења са референтним еталонима за наизменични електрични напон и време и фреквенцију

Л 
Е-07 Електротехника, HF
Аналогни и селективни волтметри

Тачност мерења HF напона
Ефективна вредност

100 µV до 3V
за мерне услове:
10 kHz до 2 GHz

2,7% до 5,2%

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Генератори сигнала, мерни пријемници, мерила нивоа и мерила ЕМ поља (без антена)

Тачност генерисања HF напона
Ефективна вредност

1 mV до 20 V
за мерне услове:
9 kHz до 100 МHz

2,7% до 5,2%

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и наизменични електрични напон

Л 
Осцилоскопи

Тачност мерења HF напона
Ефективна вредност

1 mV до 300 V
за мерне услове:
DC до 100 kHz

1 mV до 100 V
за мерне услове:
DC до 1 GHz

1 mV до 1V
за мерне услове:
9 kHz до 26,5 GHz

0,2% до 5,5%

6,1%

2,7% до 10,5%

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и наизменични електрични напон

EURAMET/cg-7/v.1.0:2011

Л 

Величина пропусног опсега (3 dB)

DC до 26,5 GHz

5% до 7%

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и наизменични електрични напон

EURAMET/cg-7/v.1.0:2011

Л 
Термисторске главе

0% до 150%
за мерне услове:
-15 dBm до +5 dBm
10 МHz до 26,5 GHz

1% до 3%

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Термопретварачке и диодне главе

0% до 150%
за мерне услове:
-20 dBm до +12 dBm
DC до 10 МHz

0,6% до 1,3%

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменични напон

Л 

0 % до 150 %
за мерне услове:
-10 dBm до +5 dBm
10 MHz до 26,5 GHz

0,7% до 3,5%

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Микроталасни ватметри

3 µW, 10 µW, 30 µW, 100 µW, 300 µW, 1 mW, 3 mW, 10 mW, 30 mW, 100 mW
за мерне услове:
DC до 26,5 GHz

0,3%

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Мерни појачавачи

0 dB до 60 dB
за мерне услове:
DC до 26,5 GHz

0,2 dB до 0,6 dB

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Сигнал генератори, анализатори мреже, анализатори спектра, сензори снаге и мерила микроталасне снаге

-20 dBm до 55 dBm
за мерне услове:
DC до 6 GHz

0,1 dB до 0,9 dB

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и време и фреквенцију

Л 

-40 dBm до +12 dBm
за мерне услове:
DC до 10 МHz

0,25% до 1,4%

Директна метода поређења са референтним еталоном за наизменични напон

Л 

-40 dBm до +5 dBm
за мерне услове:
10 МHz до 26,5 GHz

-10 dBm до +10 dBm
за мерне услове:
10 МHz до 20 GHz

-10 dBm до +5 dBm
за мерне услове:
20 GHz до 26,5 GHz

-120 dBm до 30 dBm
за мерне услове:
100 kHz до 26,5 GHz

-45 dBm do 30 dBm
за мерне услове:
9 kHz do 26,5 GHz

0,55% до 3,6%

0,55% до 4,3%

0,55% до 4,3%

0,1 dB до 1,4 dB

0,1 dB до 0,3 dB

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасну снагу и време и фреквенцију

Л 
Фреквенцметри и претварачи фреквенције

Осетљивост улаза

-45 dBm до 20 dBm
за мерне услове:
DC до 100 kHz

-45 dBm до 20 dBm
за мерне услове:
100 kHz до 26,5 GHz

0,009 dB до 0,14 dB

0,1 dB до 0,3 dB

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Микроталасни ослабљивачи (променљиви и непроменљиви)

0 dB до100 dB
за мерне услове:
30 MHz

0,02 dB до 0,08 dB

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасно слабљење (метода супституције)

Л 

0 dB до 120 dB
за мерне услове:
DC до 26,5 GHz

0,1 dB до 0,8 dB

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасно слабљење и микроталасну снагу

Л 
Мерила за микроталасно слабљење

0 dB до 120 dB
за мерне услове:
100 kHz до 26,5 GHz

0,1 dB до 0,8 dB

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасно слабљење и микроталасну снагу

Л 
Разделници микроталасне снаге

0 dB до 10 dB
за мерне услове:
DC до 26,5 GHz

0,05 dB

Директна метода поређења са референтним еталонима за микроталасно слабљење и микроталасну снагу

Л 
Прорезани мерни водови

Рефлексија 0 до 0,82
за мерне услове:
1,8 GHz до 26,5 GHz

0,002 до 0,4

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну импедансу

Л 
Микроталасни завршеци, главе (сензори микроталасне снаге), микроталасни ослабљивачи, мерни појачавачи, усмерени спрежњаци, разделници снаге

Рефлексија 0 до 0,95
за мерне услове:
10 МHz до 26,5 GHz

0,02 до 0,4

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну импедансу

Л 
Усмерени спрежњаци и рефлектометарски мостови

0 dB до 60 dB
за мерне услове:
10 МHz до 26,5 GHz

0,25 dB до 0,4 dB

Директна метода поређења са референтним еталоном за микроталасну снагу

Л 
Мерила модулације, FM

Девијација
3 kHz до 400 kHz
за мерне услове:
11 МHz до 432 МHz
fm 0 Hz до 100 kHz
fm 100 kHz до 200 kHz

0,1%
0,25%

Директна метода поређења са референтним еталоном за АМ/FM модулације

Л 
Мерила модулације, AM

Индекс модулације
0% до 99%
за мерне услове:
11 МHz до 13,5 МHz
за fm од 0,02 kHz до 0,25 kHz
за fm од 0,25 kHz до 100 kHz

0,25%
0,1%

Директна метода поређења са референтним еталоном за АМ/FM модулације

Л 
Генератори FM

Девијација 0 Hz до 50 kHz за мерне услове:
200 kHz до 10 MHz
fm од 10 Hz до 10 kHz

Девијација 0 Hz до 50 kHz за мерне услове:
10 МHz до 26,5 GHz
fm од 100 kHz до 200 kHz

Девијација 0 Hz до 500 kHz
за мерне услове:
10 MHz до 26,5 GHz
fm од 10 Hz до 100 kHz

1,2%

1,2%

3,5%

Директна метода поређења са референтним еталоном за АМ/FM модулације

Л 
Генератори AM

Индекс модулације 5% до 99%
за мерне услове:
100 kHz до 10 МHz
fm од 10 Hz до 10 kHz
10 МHz до 26,5 GHz
fm од 10 kHz до 50 kHz

Индекс модулације 5% до 99%
за мерне услове:
10 МHz до 26,5 GHz
fm од 50 kHz до 100 kHz
10 МHz до 26,5 GHz
fm од 90 Hz до 150 Hz

Индекс модулације 5% до 99%
за мерне услове:
1,2%
1,7%

Индекс модулације 5% до 99%
за мерне услове:
1,2%
0,5%

Директна метода поређења са референтним еталоном за АМ/FM модулације

Л 
Е-18 Температура
Teмпературни индикатор/ симулатор са отпорним термометром

-200 °C до +800 °C

0,07 °C

EURAMET/cg-11/v.2.0:2011

Л 
Teмпературни индикатор/ симулатор са термопаром

-200 °C до +1200 °C

0,07 °C

EURAMET/cg-11/v.2.0:2011

Л 
Е-19 Време и фреквенција
Секундомери eлектронски

Тачност мерења временског интервала

до 24 h
(стандардно 10 min, 30 min и 6 h)

165 ms

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

NIST Recommendation „Stopwatch and Timer Calibrations“, 2009

Л 
Секундомери механички

Тачност мерења временског интервала

до 24 h
(стандардно 1 min, 5 min, 15 min и 4 h)

171 ms

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

NIST Recommendation „Stopwatch and Timer Calibrations“, 2009

Л 
Електронски тајмери

Тачност генерисања временског интервала

до 24 h
(стандардно 1 min, 5 min, 30 min и 90 min)

165 ms

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

NIST Recommendation „Stopwatch and Timer Calibrations“, 2009

Л 
Фреквенцметри, осцилоскопи, остала мерила временских интервала

Тачност мерења временског интервала

за мерне услове:
oд 2 ns

0,5 ns приликом изражавања мерних могућности нису узете у обзир карактеристике предмета еталонирања

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Генератори сигнала

Тачност генерисања временског интервала

за мерне услове:
oд 2 ns

0,5 ns приликом изражавања мерних могућности нису узете у обзир карактеристике предмета еталонирања

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Генератори функција и генератори импулса, осцилоскопи, фреквенцметри

За сигнале импулсног и квадратног облика

DC до 100 МHz
за мерне услове:
≥ 1 ns

0,4 ns приликом изражавања мерних могућности нису узете у обзир карактеристике предмета

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Генератори функција, генератори импулса

DC до100 МHz за мерне услове: 20 ns до10 s

0,9º приликом изражавања мерних могућности нису узете у обзир карактеристике предмета еталонирања

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Сигнал генератори

до 500 МHz
за мерне услове:
20 ns до 10 s

1 МHz до 1 GHz
за мерне услове:
0º до 360º


0,9º

1,5º

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Мерила фазе

до 1GHz
за мерне услове:
0º до 360º

1,74º

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Еталони фреквенције, калибратори фреквенције, генератори сигнала, временске базе мерила

Стабилност фреквенције у временском домену (Аланова девијација)

За сигнале синусног облика носеће фреквенције 5 МHz и за времена усредњавања:
0,1 s
1 s
10 s
100 s
1000 s
10000 s
100000 s

За сигнале синусног облика носеће фреквенције 10 МHz и за времена усредњавања:
0,1 s
1 s
10 s
100 s
1000 s
10000 s
100000 s

2,6·10-12
4·10-13
2·10-13
3,2·10-13
8,2·10-13
2,2·10-13
8·10-14

3,6·10-12
4,6·10-13
2·10-13
3,2·10-13
8,3·10-13
1,9·10-13
5,9·10-14

Метода релативног поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 

Релативно одступање фреквенције

1 МHz, 5 МHz или 10 МHz, за сигнале синусног облика

за период 1 дан: 2,5·10-13

Метода релативног поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 

Стабилност фреквенције у фреквенцијском домену (фазни шум)

За сигнале синусног облика носеће фреквенције
од 1 MHz до 400 MHz,
поређењем са референтном фреквенцијом 5 MHz или 10 MHz
Офсет фреквенције:
1 mHz до 1 MHz
Праг шума:
-100 dBc/Hz до -175 dBc/Hz

1 dB

Метода релативног поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Генератори сигнала, фреквенцметри, претварачи фреквенције, множитељи фреквенције, мешачи фреквенције, анализатори фреквенцијског спектра, анализатори мреже и остала мерила фреквенције

Тачност мерења и генерисања фреквенције, време мерења до 1000 s

50 μHz до 1 mHz

1 mHz до 6 GHz

6 GHz до 20 GHz

20 GHz до 26,5 GHz

∆f/f 2,3·10-6

∆f/f 5·10-10 21 mHz
240 mHz +2,3·дигит

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Стробоскоп

до 5 kHz
до 300000 r/min

дo 0,2 Hz
дo 12 r/min
Приликом изражавања мерних могућности нису узете у обзир карактеристике предмета еталонирања

Директна метода поређења са референтним еталоном за време и фреквенцију

Л 
Контактна мерила броја обртаја

5 r/min до 3000 r/min

0,04 r/min до 1,64 r/min

Л 
Бесконтактна мерила броја обртаја

5 r/min до 100000 r/min

0,04 r/min до 6,1 r/min

Л