Преузимање ПДФ-а

ЛИБЕЛА ЕЛСИ НС ДОО

Паје Радосављевића 36, 21000 Нови Сад

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-107
ПИБ:102921009
Акр. број:06-072
Web:
Тел:+38121419906
Факс:+38121419146

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:7. јул 2015.
Датум последње акр.:7. јул 2019.
Датум истицања/укидања акр.:7. јул 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Саша Савић
Функција:Технички руководилац
Телефон:+38121419906, 065/4419906
Факс:+38121419146
Е-маил:elsi-ns@neobee.net

Локације

ЛИБЕЛА ЕЛСИ НС ДОО

Историја статуса

7. јул 2019. - 7. јул 2023.Акредитован
7. јул 2015. - 7. јул 2015.Акредитован
7. јул 2015. - 6. јул 2019.Акредитован
7. јул 2015. - 6. јул 2019.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-04/Е-14 Мерни инструменти/Маса
Аутоматске ваге: - класе тачности A и B до 3 000 kg

Прво контролисање *
Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о метролошким условима за ваге са аутоматским функционисањем („Службени лист СФРЈ“, бр. 1/1984)
Метролошко упутство за преглед мерила масе - вагe са аутоматским функционисањем („Гласник СЗМДМ“, бр. 2/1994).
*У вези са чланом 26. Правилника о мерилима
(„ Службени гласник РС“, бр. 3/2018)

 
Неаутоматске ваге: - класe тачности (II) до 22 kg - класe тачности (III) до 72 t - класe тачности (IIII) до 72 t

Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о неаутоматским вагама („ Службени гласник РС“, бр. 29/2018) Прилог 5

SRPS EN 45501:2015

 
Аутоматске ваге за појединачно мерење Категорија X - класа тачности XII до 11 kg - класа тачности XIII и XIV 1 000 kg Категорија Y - класа тачности YII до 11 kg - класа тачности Y(а) и Y(б) до 1 000 kg

Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 3/2018)

OIML R51-1:2006

 
Аутоматске дозирне ваге - класе тачности X(0,2), X(0,5), X(1) и X(2) до 3000 kg

Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима
(„Сл. гласник РС“, бр. 3/2018)

OIML R61-1:2004