Преузимање ПДФ-а

ЦИС-ИНСТИТУТ ДОО БЕОГРАД

Војислава Илића 88, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-017
ПИБ:100164792
Акр. број:06-011
Web:http://www.cisinstitut.rs/
Тел:+ 381 11 2833777; +381 11 2833690
Факс:+ 381 11 2833686

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. август 2005.
Датум последње акр.:5. новембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:4. новембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:др Мирјана Рељић
Функција:директор
Телефон:+ 381 11 2833777; +381 11 2833690
Факс:+ 381 11 2833686
Е-маил:cisinst@mts.rs

Локације

Л1 - ЦИС-ИНСТИТУТ ДОО БЕОГРАД

Историја статуса

5. новембар 2018. - 4. новембар 2022.Акредитован
5. новембар 2014. - 24. јануар 2018.Акредитован
5. новембар 2014. - 4. новембар 2018.Акредитован
5. новембар 2014. - 4. новембар 2018.Акредитован
5. новембар 2010. - 3. новембар 2014.Акредитован
22. август 2005. - 22. август 2010.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-13 Текстил, кожа, одећа
Текстилни производи

Контролисање означавања и обележавања

Правилник о означавању и
обележавању текстилних производа („Службени гласник РС“ број 1/2014)

Л1 
Конци за шивење

Квалитативно контролисање

SRPS EN 12590:2008

Л1 
Ћебад

Узорковање

SRPS EN 14:2012

Л1 

Квалитативно контролисање

SRPS EN 14:2012

Л1 
Обућа

Контролисање означавања

Правилник о означавању обуће („Сл. гласник РС“ бр. 1/2014)
CIS UP-167 (Издање 02/01.03.2019.) -Упутство за испитивање и контролисање производа од природне и вештачке коже

Л1 
Одевни и други конфекционирани производи

Контролисање величине

SRPS EN 13402-1:2007
SRPS EN 13402-2:2007
SRPS EN 13402-3:2018

Л1 

Контролисање означавања

SRPS EN ISO 3758:2014

Л1 

Узорковање

Правилник о означавању и
обележавању текстилних производа („Службени гласник РС”, број 1/2014), Прилог 8

Л1 
К-15 Заштитна средства и опрема
Лична заштитна опрема (категорија II) - Заштитне рукавице које штите од механичких ризика

Преглед типа, члан 11. Правилника о личној заштитној опреми ( “Сл. гласник РС“ бр.100/2011)

SRPS EN 420:2010
SRPS EN 388:2019*
*Осим тачке 4.2.

Л1 
Лична заштитна опрема (категорија II) - Безбедносна обућа

Преглед типа, члан 11. Правилника о личној заштитној опреми ( “Сл. гласник РС“ бр.100/2011)

SRPS EN ISO 20345:2013

Л1 
Лична заштитна опрема (категорија II) - Радна обућа

Преглед типа, члан 11. Правилника о личној заштитној опреми ( “Сл. гласник РС“ бр.100/2011)

SRPS EN ISO 20347:2013

Л1 
Лична заштитна опрема (категорија II)

Преглед типа, члан 11. Правилника о личној заштитној опреми ( “Сл. гласник РС“ бр.100/2011)

Правилник о личној заштитној опреми („Сл.гласник РС“ бр.100/2011)

Л1