Преузимање ПДФ-а

CIS-INSTITUT DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Војислава Илића 88, 11000 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-017
ПИБ:100164792
Акр. број:06-011
Web:http://www.cisinstitut.rs/
Тел:+ 381 11 2833-777
Факс:+ 381 11 2833-686

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. август 2005.
Датум последње акр.:5. новембар 2022.
Датум истицања/укидања акр.:4. новембар 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Роберт Миладиновић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:+ 381 11 2833-777
Факс:+ 381 11 2833-686
Е-маил:robert.miladinovic@cisinstitut.rs

Локације

Л1 - ЦИС-ИНСТИТУТ ДОО

Историја статуса

5. новембар 2022. - 4. новембар 2026.Акредитован
5. новембар 2018. - 4. новембар 2022.Акредитован
5. новембар 2014. - 4. новембар 2018.Акредитован
5. новембар 2014. - 4. новембар 2018.Акредитован
5. новембар 2014. - 24. јануар 2018.Акредитован
5. новембар 2010. - 3. новембар 2014.Акредитован
22. август 2005. - 22. август 2010.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-13 Текстил, кожа, одећа
Одевни и други конфекционирани производи

Узорковање

Правилник о означавању и обележавању текстилних производа („Службени гласник РС”, број 1/2014, 86/2019)

ЦИС-ПР-15 Процедура за узимање узорака (узорковање), издање бр 08 од 01.02.2019.

Л1 

Контролисање означавања

SRPS EN ISO 3758:2014

Л1 

Контролисање величине

SRPS EN 13402-1:2007
SRPS EN 13402-2:2007
SRPS EN 13402-3:2018

Л1 
Обућа

Контролисање означавања

Правилник о означавању обуће („Сл. гласник РС“ бр. 1/2014)
CIS UP-167 (Издање 02/01.03.2019.) -Упутство за испитивање и контролисање производа од природне и вештачке коже

Л1 
Ћебад

Квалитативно контролисање

SRPS EN 14:2012

Л1 

Узорковање

SRPS EN 14:2012

Л1 
Конци за шивење

Квалитативно контролисање

SRPS EN 12590:2008

Л1 
Текстилни производи

Контролисање означавања и обележавања

Правилник о означавању и обележавању текстилних производа („Службени гласник РС”, број 1/2014, 86/2019)

Л1 
К-15 Заштитна средства и опрема
Лична заштитна опрема (категорија II) - Радна обућа

Преглед типа

Правилник о личној заштитној опреми („Сл. гласник РС”, број 23/2020)
SRPS EN ISO 20347:2013
SRPS EN ISO 20347:2013/ Испр. 1:2016

Л1 
Лична заштитна опрема (категорија II) - Безбедносна обућа

Преглед типа

Правилник о личној заштитној опреми („Сл. гласник РС”, број 23/2020)
SRPS EN ISO 20345:2013
SRPS EN ISO 20345:2013/ Испр. 1:2016

Л1 
Лична заштитна опрема (категорија II) - Заштитне рукавице које штите од механичких ризика

Преглед типа

Правилник о личној заштитној опреми („Сл. гласник РС”, број 23/2020)
SRPS EN ISO 21420:2020
SRPS EN 388:2019, oсим тачке 4.2

Л1