Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д., ПЈ Дирекција СА

Чика Љубина 8, спрат V, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Основни подаци

Број пр.:2-04-017
ПИБ:100045292
Акр. број:04-002
Web:http://www.jugoinspekt.rs/
Тел:+381-11-3032-145
Факс:+381-11-2626-349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:8. јул 2003.
Датум последње акр.:5. јануар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:4. јануар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:координатор за системе менаџмента
Телефон:+381-11-26-27-463; +381-65-542-43-38
Факс:+381-11-2626-349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

Локације

Л1 - ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д., Дирекција СА

Историја статуса

5. јануар 2018. - 4. јануар 2022.Акредитован
9. октобар 2013. - 4. јануар 2018.Акредитован
9. јул 2009. - 9. октобар 2013.Акредитован
8. јул 2003. - 8. јул 2008.Акредитован