Преузимање ПДФ-а

Завод за лабораторијску дијагностику „BIOMEDICA“

Пожешка 67а, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS EN ISO 15189:2014

Основни подаци

Број пр.:2-08-003
ПИБ:104122125
Акр. број:03-003
Web:http://www.biomedicazavod.rs/
Тел:381 11 344 97 17
Факс:381 11 344 97 17

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:5. мај 2010.
Датум последње акр.:2. август 2022.
Датум истицања/укидања акр.:1. август 2026.

Контакт особа

Име и презиме:Светлана Обрадовић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:062/234-438
Факс:011/3449-717
Е-маил:dr.svetlana.obradovic@biomedicazavod.rs

Локације

Л2 - Лабораторија-Пожешка 67a
Л1 - Лабораторија-Булевар ослобођења 7-9
Л3 - Лабораторија-Булевар Маршала Толбухина 27

Историја статуса

2. август 2022. - 1. август 2026.Акредитован
6. мај 2018. - 2. август 2022.Акредитован
6. мај 2014. - 5. мај 2018.Акредитован
5. мај 2010. - 5. мај 2014.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања (узорак) Испитивање или карактеристика која се мери/Техника испитивања Метода испитивања/Документована метода Локације
И-11 Микробиолошка испитивања/П-03 Биолоши материјал за испитивање - укључујући човека у целини
Серум

Детекција IgG антитела на Candida albicans
(ELISA)

Упутство^26)
Метода IMH091

Л1 

Детекција IgM антитела на Candida albicans
(ELISA)

Упутство^26)
Метода IMH090

Л1 

Детекција HIV p24 антигена и антитела на HIV1 i HIV2 вирус
(Хемилуминисцентно имуно одређивање - CMIA)

Упутство^12,^17)
Метода IMH096

Л1 

Детекција антитела на Hepatitis C вирус
(Хемилуминисцентно имуно одређивање - CMIA)

Упутство^12,^17)
Метода IMH095

Л1 

Детекција површинског антигена Hepatitis B вируса (HBs Ag )
(хемилуминисцентно имуно одређивање са микрочестицама - CMIA)

Упутство^12,^17)
Метода IMH094

Л1 

Детекција IgG антитела na Herpes simplex 2 вирус
(хемилуминисцентно имуно одређивање -CLIA)

Упутство24)
Метода IMH093

Л1 

Детекција IgG антитела na Herpes simplex 1 вирус

Упутство^24)
Метода IMH092

Л1 
И-02 Биолошка, биохемијска испитивања/П-03 Биолошки материјал за испитивање
Серум, плазма

Одређивање липопротеина велике густине – HDL
(Спектрофотометрија)

Упутство^21)
Метода BHM045

Л1 
Серум, плазма, урин, дневни урин

Одређивање креатинина
(Спектрофотометрија)

Упутство^21)
Метода BHM049

Л1 
Серум

Одређивање кортизола
(хемилуминисцентно имуно одређивање -CLIA)

Упутство^3)
Метода IMH015

Л1 

Одређивање карциноембрионог антигена – CЕA
(хемилуминисцентно имуно одређивање -CLIA)

Упутство^3)
Метода IMH014

Л1 

Одређивање инсулина
(хемилуминисцентно имуно одређивање – CLIA)

Упутство^3)
Метода IMH010

Л1 
Серум, плазма

Одређивање хорионског гонадотропина – hCG
(хемилуминисцентно имуно одређивање на микрочестицама – CМIA)

Упутство21)
Метода IMH079

Л1 
Серум

Одређивање хорионског гонадотропина – hCG
(хемилуминисцентно имуно одређивање – CLIA)

Упутство^3)
Метода IMH009

Л1 

Одређивање дехидроепиандростерон сулфата – DHEA-S
(хемилуминисцентно имуно одређивање -CLIA)

Упутство^3)
Метода IMH004

Л1 
серум, плазма

Одређивање билирубина укупног
(Спектрофотометрија)

Упутство^21)
Метода BHM053

Л1 

Одређивање билирубина директног
Одређивање триглицерида (спектрофотометрија)

Упутство^21)
Метода BHM054

Л1 
Серум плазма

Одређивање алфа-амилазе
(спектрофотометрија)

Упутство^2),^11)
Метода BHM002

Л1 
серум, плазма

Одређивање албумина
(спектрофотометрија)

Упутство^21)
Метода BHM052

Л1 
Серум, плазма

Одређивање L-аланин аминотрансферазе-ALT
(Спектрофотометрија)

Упутство^21)
Метода BHM046

Л1 

Одређивање L-аспартат аминотрансферазе-AST
(Спектрофотометрија)

Упутство^21)
Метода BHM047

Л1 
Серум, плазма, урин, дневни урин

Одређивање мокраћне киселине
(Спектрофотометрија)

Упутство^21)
Метода BHM050

Л1 
Серум

Одређивање паратиреоидног хормона – PTH
(хемилуминисцентно имуно одређивање -CLIA)

Упутство^3)
Метода IMH066

Л1 

Одређивање прогестерона
(хемилуминисцентно имуно одређивање са микрочестицама - CMIA)

Упутство^21)
Метода IMH071

Л1 

Одређивање пролактина
(хемилуминисцентно имуно одређивање са микрочестицама - CMIA)

Упутство^21)
Метода IMH072

Л1 

Одређивање слободног простата специфичног антигена – free PSA
(Хемилуминисцентно имуно одређивање - CMIA)

Упутство^21)
Метода IMH081

Л1 

Одређивање простата специфичног антигена – PSA
(хемилуминисцентно имуно одређивање са микрочестицама - CMIA)

Упутство^21)
Метода IMH080

Л1 
Серум, плазма

Одређивање укупних протеина
(Спектрофотометрија)

Упутство^21)
Метода BHM051

Л1 
Серум

Одређивање укупног тестостерона
(хемилуминисцентно имуно одређивање са микрочестицама - CMIA)

Упутство^21)
Метода IMH073

Л1 

Одређивање тироид стимулирајућег хормона – TSH
(хемилуминисцентно имуно одређивање са микрочестицама - CMIA)

Упутство^12)
Метода IMH074

Л1 

Одређивање укупног тироксина – Т4
(хемилуминисцентно имуно одређивање са микрочестицама - CMIA)

Упутство^21)
Метода IMH075

Л1 

Одређивање слободног тироксина – FТ4
(хемилуминисцентно имуно одређивање са микрочестицама - CMIA)

Упутство^21)
Метода IMH077

Л1 

Одређивање укупног тријодтиронина – Т3
(хемилуминисцентно имуно одређивање са микрочестицама - CMIA)

Упутство^21)
Метода IMH076

Л1 

Одређивање слободног тријодтиронина – FT3
(Хемилуминисцентно имуно одређивање - CMIA)

Упутство^21)
Метода IMH078

Л1 
Серум, плазма, урин, дневни урин

Одређивање урее
(Спектрофотометрија)

Упутство^21)
Метода BHM048

Л1 
Серум

Детекција IgG антитела на Gliadin (GAF-3X)
(ELISA)

Упутство^26)
Метода IMH099

Л1 

Детекција IgA антитела на Gliadin (GAF-3X)
(ELISA)

Упутство^26)
Метода IMH098

Л1 
Урин

Доказивање присуства средстава злоупотребе у урину
(Имунохроматографија)

Упутство^25)
Метода BHM057

Л1 
Серум

Одређивање слободног тестостерона
(ELISA)

Упутство^23)
Метода IMH089

Л1 

Одређивање анти CCP антитела
(хемилуминисцентно имуно одређивање на микрочестицама – CМIA)

Упутство^21)
Метода IMH083

Л1 

Одређивање 25OH vitamina D
(хемилуминисцентно имуно одређивање на микрочестицама – CМIA)

Упутство^21)
Метода IMH082

Л1 

Одређивање паратиреоидног хормона – PTH
(хемилуминисцентно имуно одређивање са микрочестицама – CMIA)

Упутство^21)
Метода IMH085

Л1 

Одређивање кортизола

Упутство^21)
Метода IMH088

Л1 

Одређивање карциноембрионог антигена – CЕA

Упутство^21)
Метода IMH097

Л1 

Одређивање инсулина

Упутство^21)
Метода IMH084

Л1 

Одређивање дехидроепиандростерон сулфата – DHEA-S

Упутство^21)
Метода IMH086

Л1 

Одређивање C-пептида

Упутство^21)
Метода IMH087

Л1 
Крв

Одређивање комплетне крвне слике (еритроцити, леукоцити,
тромбоцити, хематокрит, хемоглобин, MCV, MCH, MCHC и петопартна леукоцитарна формула )

Упутство^22)
Метода HMT011

Л3, Л1, Л2 
Серум, плазма

Одређивање алкалне фосфатазе (спектрофотометријски, кинетика, p - nitrofenilphosphat)

Упутство^2,11)
Метода BHM004

Л1 

Одређивање билирубина директног

Упутство^2,11)
Метода BHM005

Л1 

Одређивање укупног билирубина

Упутство^2,11)
Метода BHM006

Л1 

Одређивање гама-глутамил трансферазе – GGT

Упутство^2,11)
Метода BHM010

Л1 

Одређивање креатин киназе – СК

Упутство^2,11)
Метода BHM024

Л1 

Одређивање L-аланин аминотрансферазе-ALT

Упутство^2,11)
Метода BHM026

Л1 

Одређивање лактат дехидрогеназе – LDH

Упутство^2,11)
Метода BHM025

Л1 

Одређивање L-аспартат аминотрансферазе-AST

Упутство^2,11)
Метода BHM027

Л1 

Одређивање магнезијума

Упутство^2,11)
Метода BHM029

Л1 

Одређивање неорганског фосфата

Упутство^2,11)
Метода BHM032

Л1 

Одређивање триглицерида

Упутство^2,11)
Метода BHM035

Л1 

Одређивање укупних протеина

Упутство^2,11)
Метода BHM033

Л1 

Одређивање укупног холестерола

Упутство^2,11)
Метода BHM014

Л1 
Серум

Одређивање гвожђа

Упутство^2,11)
Метода BHM013

Л1 
Серум, плазма, урин, дневни урин

Одређивање креатинина

Упутство^2,11)
Метода BHM023

Л1 
Серум, плазма, урин, ликвор

Одређивање глукозе

Упутство^2,11)
Метода BHM012

Л1 
Серум

Одређивање липазе

Упутство^2,11)
Метода BHM028

Л1 
Серум, плазма, урин, дневни урин

Одређивање мокраћне киселине

Упутство^2,11)
Метода BHM030

Л1 

Одређивање урее

Упутство^2,11 )
Метода BHM036

Л1 
Серум, плазма

Одређивање албумина (спектрофотометрија, bromcresolgeen)

Упутство^2,^11
Метода BHM039

Л1 
Серум

Одређивање LDL холестерола

Упутство^2),^11)
Метода BHM038

Л1 
Серум, плазма, урин

Одређивање алфа-амилазе

Упутство^21)
Метода BHM056

Л1 

Одређивање калцијума

Упутство^2,11)
Метода BHM020

Л1 
Серум, плазма

Одређивање липопротеина велике густине – HDL

Упутство^2,11)
Метода BHM037

Л1 
Крв

Одређивање гликозилираног хемоглобина- HbA1c

Упутство^2,11)
Метода BHM011

Л1 
24 h урин (dU), урин

Одређивање протеина у урину
( турбидиметријско мерење )

Упутство2),11)
Метода BHM041

Л1 
Урин

Целокупни преглед урина
(макроскопски, тест трака, светлосна микроскопија)

Упутство4)5)
Метода URN001

Л3, Л1, Л2 
Серум плазма

Одређивање триглицерида
(спектрофотометријa )

Упутство^21)
Метода BHM044

Л1 

Одређивање лутеинизирајућег хормона – LH
(хемилуминисцентно имуно одређивање на микрочестицама – CМIA)

Упутство21)
Метода IMH070

Л1 
Серум

Одређивање литијума
( директна ISE метода )

Упутство20)
Метода BHM040

Л1 

Одређивање калцитонина
(хемилуминисцентно имуно одређивање – CLIA)

Упутствo3)
Метода IMH067

Л1 
Серум плазма

Одређивање укупног холестерола
(спектрофотометрија)

Упутство21)
Метода BHM043

Л1 
Серум, плазма, урин, ликвор

Одређивање глукозе
(спектрофотометрија)

Упутство21)
Метода BHM042

Л1 
Серум плазма

Одређивање фоликулостимулирајућег хормона – FSH
(хемилуминисцентно имуно одређивање на микрочестицама – CМIA)

Упутство21)
Метода IMH069

Л1 

Одређивање естрадиола
(хемилуминисцентно имуно одређивање на микрочестицама – CМIA)

Упутство21)
Метода IMH068

Л1 
Крв

Одређивање комплетне крвне слике (еритроцити, леукоцити,
тромбоцити, хематокрит, хемоглобин, MCV, MCH, MCHC и петопартна леукоцитарна формула)
(аутоматско бројање ћелија)

Упутство19)
Метода HMT010

Л1 
Серум

Одређивање остеокалцина

Упутство^10)
Метода IMH051

Л1 

Одређивање β cross laps

Упутство^10)
Метода IMH050

Л1 

Одређивање анти CCP антитела

Упутство^12,17)
Метода IMH049

Л1 

Одређивање 25OH витамина D

Упутство^12)
Метода IMH041

Л1 

Одређивање слободног тријодтиронина – fT3

Упутство^12)
Метода IMH038

Л1 

Одређивање укупног тријодтиронина – Т3

Упутство^12)
Метода IMH036

Л1 

Одређивање слободног тироксина – fT4

Упутство^12)
Метода IMH037

Л1 

Одређивање укупног тироксина – Т4

Упутство^12)
Метода IMH035

Л1 

Одређивање тироид стимулирајућег хормона - TSH

Упутство^12)
Метода IMH034

Л1 
Серум, плазма

Одређивање карбохидратног антигена 15-3 (CA 15-3)
(хемилуминисцентно имуно одређивање са микрочестицама - CMIA)

Упутство^12,17
Метода IMH013

Л1 

Одређивање хорионског гонадотропина hCG
(Хемилуминисцентно имуно одређивање - CMIA)

Упутство^12,17) Метода IMH065

Л1 
Серум, урин, дневни урин

Одређивање хлорида

Упутство^2,11)
Метода BHM031

Л1 

Одређивање калијума

Упутство^2,11)
Метода BHM031

Л1 

Одређивање натријума

Упутство^2,11)
Метода BHM031

Л1 
Серум

Одређивање HE4

Упутство^12)
Метода IMH039

Л1 

Одређивање хормона раста – hGH

Упутство^3)
Метода IMH008

Л1 

Одређивање антитела на тиреоглобулин– anti TG

Упутство^3)
Метода IMH028

Л1 

Одређивање антитела на тиреопероксидазу –anti TPO

Упутство^3)
Метода IMH027

Л1 

Одређивање слободног тријодтиронина – fT3

Упутство^3)
Метода IMH026

Л1 

Одређивање укупног тријодтиронина – Т3

Упутство^3)
Метода IMH025

Л1 

Одређивање слободног тироксина – fT4

Упутство^3)
Метода IMH024

Л1 

Одређивање укупног тироксина – Т4

Упутство^3)
Метода IMH023

Л1 

Одређивање тироид стимулирајућег хормона - TSH

Упутство^3)
Метода IMH022

Л1 

Одређивање укупног тестостерона

Упутство^3)
Метода IMH021

Л1 

Одређивање простата специфичног антигена – PSA

Упутство^3)
Метода IMH020

Л1 

Одређивање слободног простата специфичног антигена – free PSA

Упутство^3)
Метода IMH019

Л1 

Одређивање пролактина

Упутство^3)
Метода IMH018

Л1 

Одређивање прогестерона

Упутство^3)
Метода IMH017

Л1 

Одређивање неурон-специфичне енолазе – NSE

Упутство^10)
Метода IMH031

Л1 

Одређивање лутеинизирајућег хормона – LH

Упутство^3)
Метода IMH016

Л1 

Одређивање карбохидратног антигена 19-9 – CA 19-9

Упутство^3)
Метода IMH012

Л1 

Одређивање карбохидратног антигена 125 – CA 125

Упутство^3)
Метода IMH011

Л1 

Одређивање фоликулостимулирајућег хормона – FSH

Упутство^3)
Метода IMH007

Л1 

Одређивање слободног естриола

Упутство^3)
Метода IMH006

Л1 

Одређивање укупног естрадиола

Упутство^3)
Метода IMH005

Л1 

Одређивање C-peptida

Упутство^3)
Метода IMH003

Л1 

Одређивање алфа-фетопротеина

Упутство^3)
Метода IMH001

Л1 

Одређивање антитела на TSH рецепторе ( TRAb, TRAk )

Упутство^10)
Метода IMH046

Л1 

Одређивање простата специфичног антигена – PSA

Упутство^12)
Метода IMH032

Л1 

Одређивање слободног простата специфичног антигена – free PSA

Упутство^12)
Метода IMH033

Л3 
Серум, плазма

Одређивање имуноглобулина M – IgM

Упутство^2,11)
Метода BHM019

Л1 

Одређивање имуноглобулина G – IgG

Упутство^2,11)
Метода BHM018

Л1 

Одређивање имуноглобулина E – IgE

Упутство^2,11)
Метода BHM017

Л1 

Одређивање имуноглобулина А – IgA

Упутство^2,11)
Метода BHM016

Л1 

Одређивање хаптоглобина

Упутство^2,11)
Метода BHM015

Л1 

Одређивање трансферина

Упутство^2,11)
Метода BHM034

Л1 

Одређивање комплемента C4

Упутство^2,11)
Метода BHM022

Л1 

Одређивање комплемента C3

Упутство^2,11)
Метода BHM021

Л1 

Одређивање CYFRA 21-1

Упутство^10)
Метода IMH029

Л1 

Одређивање карбохидратног антигена CA 72-4

Упутство^10)
Метода IMH030

Л1 

Одређивање феритина

Упутство^2,11)
Метода BHM009

Л1 

Одређивање C-reaktivnog proteina -CRP

Упутство^2,11)
Метода BHM008

Л1 

Одређивање церулоплазмина

Упутство^2,11)
Метода BHM007

Л1 

Одређивање алфа-1-антитрипсина

Упутство^2,11)
Метода BHM003

Л1 

Одређивање карбохидратног антигена 125 – CA 125
(хемилуминисцентно имуно одређивање са микрочестицама - CMIA)

Упутство^12)
Метода IMH040

Л1 
Серум, урин

Одређивање бета-2-микроглобулина
(хемилуминисцентно имуно одређивање -CLIA)

Упутство^3)
Метода IMH002

Л1 
Плазма

Одређивање активираног парцијалног тромбопластинског времена – aPTT

Упутство^9),18)
Метода HMT006

Л3, Л1, Л2 

Одређивање протромбинског времена - PT

Упутство^9),18)
Метода HMT005

Л3, Л1, Л2 

Одређивање фибриногена

Упутство^9)
Метода HMT007

Л1 
Крв

Одређивање брзине седиментације еритроцита ( модификација методе по Westergreen –у )

Уџбеник^8)
Метода HMT004

Л3, Л1, Л2