Преузимање ПДФ-а

ДОО ГОАЛ Зрењанин, ГОАЛ Лабораторија

Жарка Зрењанина 58, 23000 Зрењанин

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-397
ПИБ:101162501
Акр. број:01-351
Web:http://www.goalpipelinegas.com/
Тел:+38123521908
Факс:+38123543319

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:17. новембар 2011.
Датум последње акр.:17. новембар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:16. новембар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Милош Еић
Функција:Технички руководилац
Телефон:+38123521908
Факс:+38123543319
Е-маил:goaldoo@open.telekom.rs

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

17. новембар 2023. - 16. новембар 2027.Акредитован
17. новембар 2019. - 16. новембар 2023.Акредитован
17. новембар 2015. - 16. новембар 2019.Акредитован
17. новембар 2011. - 16. новембар 2015.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-12 Испитивања без разарања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Изолација цевовода

Испитивање електропробојности

За испитне напоне: U ≤ 35 kV

UP.10^1)

Т1 
И-13 Физичка испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Системи за снабдевање гасом, цевоводи и постројења

Испитивање чврстоће

до 100 bar

SRPS EN 1594:2015, т.9.5.3

Т1 

Испитивање непропусности

до 100 bar

SRPS EN 1594:2015, т.9.5.4

Т1 

Хидростатичко испитивање

до 100 bar

SRPS EN 12327:2013, т.4.3

Т1 

Пнеуматско испитивање

до 20 bar

SRPS EN 12327:2013, т.4.4

Т1 
Системи вишеслојних цеви у даљинском грејању

Испитивање чврстоће на притисак и испитивање заптивености

до 25 bar

SRPS EN 13941-2:2019, т. 11.5

Т1 
Индустријски цевоводи

Хидростатичко испитивање притиском

до 100 bar

SRPS EN 13480-5:2017, т. 9.3.2
SRPS EN 13480-5:2017 /А1:2019.

Т1 

Пнеуматско испитивање притиском

до 25 bar

SRPS EN 13480-5:2017, т. 9.3.3
SRPS EN 13480-5:2017/А1:2019

Т1