Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Сектор ТЕХНОКОНТРОЛА, Лабораторија за техничка испитивања и безбедност

Чика Љубина 8/V, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-371
ПИБ:100045292
Акр. број:01-331
Web:http://www.jugoinspekt.com/
Тел:+381112637213
Факс:+381112626349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:20. децембар 2010.
Датум последње акр.:20. децембар 2014.
Датум истицања/укидања акр.:19. децембар 2018.

Контакт особа

Име и презиме:Илија Смиљанић
Функција:Технички директор
Телефон:+381112637213
Факс:+38112626349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.com

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија за техничка испитивања и безбедност

Историја статуса

20. децембар 2014. - 19. децембар 2018.Акредитован
20. децембар 2010. - 19. децембар 2014.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-27 Остали производи
Радна средина

Радна околина: Одређивање изложености буци

20 – 130 dB

SRPS EN ISO 9612:2016

Т1 
Животна средина

Мерење буке у животној средини

20 – 130 dB

SRPS ISO 1996-1:2010
SRPS ISO 1996-2:2010

Т1 
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-06 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Изолационе цеви пуњене пеном и изолационе мотке од пуног материјала

Диелектрична испитивања изолационих цеви пуњених пеном и изолационих мотки од пуног материјала (по сегментима)

0 – 37,5 kV

SRPS IEC 855:1996

Т1 
Детектори напона

Диелектрична испитивања детектора напона (по сегментима)

0 – 37,5 kV

SRPS EN 61243-1: 2012
SRPS EN 61243-1: 2012/А1:2012

Л1, Т1 
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-10 Горива (гасна, течна и чврста) и мазива
Трансформаторско уље

Испитивање диелектричне чврстоће уља

0 – 300 kV/cm

SRPS N.A5.014:1971 повучен

Л1, Т1 

Испитивање диелектричне чврстоће уља

0 – 300 kV/cm

SRPS EN 60156:2008

Т1 
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-18 Лична заштитна опрема
Заштитна електроизолациона обућа

Испитивање диелектричне чврстоће заштитне електроизолационе обуће / Мерење струје одвода при назначеном испитном напону

0 – 20 mА

SRPS Z.B1.303:2001

Л1, Т1 
Рукавице од изолационог материјала

Диелектрична испитивања (наизменичним и једносмерним напоном) / Мерење струје одвода при назначеном испитном напону

0 – 20 mА

SRPS EN 60903:2011

Л1, Т1 
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-20 Пластични и гумени производи
Електроизолационе простирке

Испитивање диелектричне чврстоће електроизолационих простирки / Мерење струје одвода при назначеном испитном напону

0 – 20 mА

SRPS Z.B1.304:2002

Т1 
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-27 Остали производи
Радна средина

Одређивање осветљености

0 – 32000 Luх
0 – 19999 Luх

SRPS U.C9.100:1963

Т1 
И-13 Физичка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Радна средина

Одређивање температуре

-10 - 60 ^0 C
0 - 50 ^0 C

SRPS EN ISO 7726:2008

Т1 

Одређивање брзине струјања ваздуха

0,2 – 40 m/s
0 – 10 m/s

SRPS EN ISO 7726:2008

Т1 

Одређивање релативне влажности ваздуха

0 – 99,9 %
5 – 95 %

SRPS EN ISO 7726:2008

Т1