Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Сектор Техноконтрола, Лабораторија за техничка испитивања и безбедност

Чика Љубина 8/V, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-371
ПИБ:100045292
Акр. број:01-331
Web:https://jugoinspekt.rs/
Тел:+381 11 2637213
Факс:+381 11 2626349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:20. децембар 2010.
Датум последње акр.:20. децембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:19. децембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Зорица Весић
Функција:Координатор за системе менаџмента
Телефон:+381 11 2627463 +381 65 5424338
Факс:+381 11 2626349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.rs

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија за техничка испитивања и безбедност

Историја статуса

20. децембар 2018. - 19. децембар 2022.Акредитован
20. децембар 2014. - 19. децембар 2018.Акредитован
20. децембар 2010. - 19. децембар 2014.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-01 Акустична испитивања и испитивања буке - укључујући буку изазвану вибрацијама/П-27 Остали производи
Радна околина

Одређивање изложености буци

20 dB до 130 dB

SRPS EN ISO 9612:2016

Т1 
Животна средина

Мерење и оцењивање буке у животној средини

20 dB до 130 dB

SRPS ISO 1996-1:2019
SRPS ISO 1996-2:2019

Т1 
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-06 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника
Изолационе цеви пуњене пеном и изолационе мотке од пуног материјала

Диелектрична испитивања изолационих цеви пуњених пеном и изолационих мотки од пуног материјала
(по сегментима)

0 kV до 37,5 kV

SRPS IEC 855:1996, т. 11

Л1, Т1 
Детектори напона

Диелектрична испитивања детектора напона (по сегментима)

0 kV до 37,5 kV

SRPS EN 61243-1:2012
SRPS EN 61243-1:2012 /A1:2012, т. 4.3.1

Л1, Т1 
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-18 Лична заштитна опрема
Заштитна електроизолациона обућа

Испитивање диелектричне чврстоће заштитне електроизолационе обуће / Мерење струје одвода при назначеном испитном напону

0 mA до 20 mА

SRPS Z.B1.303:2001, т. 7.3 и т. 11.1.1

Л1, Т1 
Рукавице од изолационог материјала

Диелектрична испитивања (наизменичним и једносмерним напоном) / Мерење струје одвода при назначеном испитном напону

0 mА до 20 mА

SRPS EN 60903:2011, т. 8.4

Л1, Т1 
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-20 Пластични и гумени производи
Електроизолационе простирке

Испитивање диелектричне чврстоће електроизолационих простирки / Мерење струје одвода при назначеном испитном напону

0 mА до 20 mА

SRPS Z.B1.304:2002, т. 6.2.3

Л1, Т1 
И-05 Електрична и електронска испитивања/П-27 Остали производи
Радна средина

Одређивање осветљености

0 lx до 32000 lx
0 lx до 19999 lx

SRPS U.C9.100:1963

Т1 
И-13 Физичка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Радна средина

Одређивање температуре

0 oC до 50 oC
-20 oC до 60 oC

SRPS EN ISO 7726:2008

Т1 

Одређивање брзине струјања ваздуха

0 m/s до 30 m/s
0 m/s до 10 m/s

SRPS EN ISO 7726:2008

Т1 

Одређивање релативне влажности ваздуха

5 % до 95 %

SRPS EN ISO 7726:2008

Т1