Преузимање ПДФ-а

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту

Делиградска 29, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-344
ПИБ:106217293
Акр. број:01-273
Web:http://www.imr-karajovic.org/
Тел:+381 11 361 8703
Факс:+381 11 2643 675

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:13. март 2009.
Датум последње акр.:14. март 2017.
Датум истицања/укидања акр.:13. март 2021.

Контакт особа

Име и презиме:Ведрана Прокић
Функција:руководилац квалитета Центра за радиолошку заштиту
Телефон:+381 11 361 8703
Факс:+381 11 2643 675
Е-маил:vedranagr@gmail.com

Локације

Одељење за радиоекологију (Лабораторија за испитивање радиоактивности)
Т1 - Терен
Одељење за дозиметрију (Лабораторија за личну дозиметрију и контролу извора зрачења)

Историја статуса

14. март 2017. - 13. март 2021.Акредитован
14. март 2013. - 13. март 2017.Акредитован
13. март 2009. - 13. март 2013.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Биљне културе

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

(60-2000) keV

TRS 295:1989^1)

 

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

/

ВДМ 02:1972^3)

 

Мерење укупне алфа и бета активности (пропорционални бројач)

/

MARLAP:2004^2)

 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Индустријске сировине

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

од 0,1 µSv/h до 10 mSv/h

DMM^5)

Т1 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције
Грађевински материјали

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

(60-2000) keV

TRS 295:1989^1)

 

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

од 0,1 µSv/h до 10 mSv/h

DMM^5)

Т1 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Комунални отпад (чврст и течан)

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

(60-2000) keV

TRS 295:1989^1)

 
Ваздух

Мерење концентрације радона (гамаспектрометријска метода)

/

EPA 520/5-87-005: 1987^4)

 
Вода

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

/

TRS 295:1989^1)

 
Земља, седимент

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

(60-2000) keV

ISO 18589-3:2011

 
Вода

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

/

ВДМ 02:1972^3)

 
Индустријски и комунални отпад

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

од 0,1 µSv/h до 10 mSv/h

DMM^5)

Т1 
Пепео, угаљ и шљака

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

(60-2000) keV

TRS 295:1989^1)

 
Животна и радна средина

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

од 0,1 µSv/h до 10 mSv/h

DMM^5)

Т1 
Земља, седимент

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

/

ВДМ 02:1972^3)

 

Мерење укупне алфа и бета активности (пропорционални бројач)

/

MARLAP:2004^2)

 
Вода

Мерење укупне алфа и бета активности (пропорционални бројач)

/

ISO 9696:1992
ISO 9697:1992

 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-14 Медицински уређаји
Рендген- апарати за компјутеризовану томографију

Мерење дозе

SRPS IEC 61223-2-6:2009, т.5.4

Т1 

Тачност позиционирања пацијената

SRPS IEC 61223-2-6:2009, т.5.2

Т1 

Позиционирање носача пацијената

SRPS IEC 61223-2-6:2009, т.5.1

Т1 
Стоматолошки рендген-апарати за панорамска снимања са екстраоралним пријемником слике

Поновљивост радијационог излаза

(0-10) Gy/h

SRPS EN 61223-3-4:2015, т.6.7

Т1 

Растојање фокус – кожа

SRPS EN 61223-3-4:2015, т.6.6

Т1 

Ограничавање и поравнање снопа ренгенског зрачења

SRPS EN 61223-3-4:2015, т.6.5

Т1 

Укупна филтрација

SRPS EN 61223-3-4:2015, т.6.3

Т1 

Напон рендгенске цеви

(30-150) kV

SRPS EN 61223-3-4:2015, т.6.2

Т1 
Стоматолошки ренден- апарати за панорамска снимања са екстраоралним пријемником слике

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

SRPS EN 61223-3-4:2015, т.6.1

Т1 
Стоматолошки рендген-апарати са интраоралним пријемником слике

Поновљивост радијационог излаза

(0-10) Gy/h

SRPS EN 61223-3-4:2015, т.5.7

Т1 

Растојање фокус – кожа

SRPS EN 61223-3-4:2015, т.5.6

Т1 

Ограничавање и поравнање снопа ренгенског зрачења

SRPS EN 61223-3-4:2015, т.5.5

Т1 

Укупна филтрација

SRPS EN 61223-3-4:2015, т.5.3

Т1 
Стоматолошки рендген- апарати са интраоралним пријемником слике

Напон рендгенске цеви

(30-150) kV

SRPS EN 61223-3-4:2015, т.5.2

Т1 

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

SRPS EN 61223-3-4:2015, т.5.1

Т1 
Рендген - апарати за мамографију

Аутоматска контрола експозиције

EUREF^6), поглавље 2а

Т1 

Линеарност и поновљивост радијационог излаза

EUREF^6), поглавље 2а

Т1 

Светлосни визир, ограничавање поља рендгенског зрачења и поравнање снопа

EUREF^6), поглавље 2а

Т1 

Укупна филтрација

EUREF^6), поглавље 2а, 2b

Т1 

Напон рендгенске цеви

(18-49) kV

EUREF^6), поглавље 2а, 2b

Т1 

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

EUREF^6), поглавље 2а, 2b

Т1 

Геометријске карактеристике снопа зрачења

EUREF^6), поглавље 2а

Т1 

Резолуција високог контраста

EUREF^6), поглавље 2а

Т1 

Оптичка густина слике

EUREF^6), поглавље 2а

Т1 
Рендген - апарати за просветљавање

Улазна јачина керме у ваздуху за режим просветљавања са појачавачем рендгенске слике

(0-10) Gy/h

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.6.9

Т1 

Јачина керме у ваздуху на улазној равни појачавача рендгенске слике за режим просветљавања

(0-10) Gy/h

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.6.8

Т1 

Однос слабљења материјала који се налази између пацијента и пријемника слике

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.6.7

Т1 

Ограничавање простирања снопа рендгенског зрачења

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.6.6

Т1 

Функционисање аутоматске контроле јачине експозиције

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.6.5

Т1 

Укупна филтрација

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.6.3

Т1 

Напон рендгенске цеви

(30-150) kV

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.6.2

Т1 

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.6.1

Т1 
Рендген – апарати за снимање

Аутоматска контрола експозиције

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.5.8

Т1 

Однос слабљења материјала који се налази између пацијента и пријемника слике

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.5.7

Т1 

Линеарност и поновљивост керме или радијационог излаза

(0-10) Gy/h

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.5.6

Т1 

Ограничавање и индикација простирања снопа рендгенског зрачења

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.5.5

Т1 

Укупна филтрација

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.5.3

Т1 

Напон рендгенске цеви

(30–150) kV

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.5.2

Т1 

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т.5.1

Т1 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-21.1 Храна и храна за животиње
Прехрамбени производи (за људе и животиње)

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

(60-2000) keV

TRS 295:1989^1)

 

Мерење укупне алфа и бета активности (пропорционални бројач)

/

MARLAP:2004^2)

 

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

/

ВДМ 02:1972^3)

 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-27 Остали производи
Предмети опште употребе

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

(60-2000) keV

TRS 295:1989^1)

 

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

од 0,1 µSv/h до 10 mSv/h

DMM^5)

Т1 
Термолуминесцентни дозиметри

Одређивање личних дозних еквивалената Hp(10) и Hp(0,07) и амбијенталног дозног еквивалента H*(10)

Hp(10) 10 µSv - 20 Sv
Hp(0,07) 50 µSv - 20 Sv
H*(10) 10 µSv - 20 Sv

SRPS EN 62387-1:2012