Преузимање ПДФ-а

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту

Делиградска 29, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-344
ПИБ:106217293
Акр. број:01-273
Web:http://www.imrs.rs/
Тел:+381 11 3400900
Факс:+381 11 2643675

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:13. март 2009.
Датум последње акр.:12. јун 2021.
Датум истицања/укидања акр.:11. јун 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Ведрана Прокић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+381 11 3400913
Факс:+381 11 2643675
Е-маил:vedranagr@gmail.com

Локације

Одељење за дозиметрију (Лабораторија за личну дозиметрију и контролу извора зрачења)
Т1 - Терен
Одељење за радиоекологију (Лабораторија за испитивање радиоактивности)

Историја статуса

12. јун 2021. - 11. јун 2025.Акредитован
14. март 2017. - 12. јун 2021.Акредитован
14. март 2013. - 13. март 2017.Акредитован
13. март 2009. - 13. март 2013.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Биљне културе

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

ВДМ 02:1972

 

Мерење укупне алфа и бета активности (пропорционални бројач)

MARLAP:2004

 

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 
Прехрамбени производи за животиње

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

ВДМ 02:1972

 

Мерење укупне алфа и бета активности (пропорционални бројач)

MARLAP:2004

 

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције
Грађевински материјал

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

0,1 µSv/h до 10 mSv/h

ДMM

Т1 

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Индустријске сировине

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

0,1 µSv/h до 10 mSv/h

ДMM

Т1 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Индустријски и комунални отпад

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

0,1 µSv/h до 10 mSv/h

ДMM

Т1 
Животна и радна средина

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

0,1 µSv/h до 10 mSv/h

ДMM

Т1 
Ваздух

Мерење концентрације радона (гамаспектрометријска метода)

EPA 520/5-87-005:1987

 
Вода

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

ВДМ 02:1972

 

Мерење укупне алфа и укупне бета активности (пропорционални бројач)

SRPS EN ISO 9696:2017
SRPS EN ISO 9697:2019

 

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 
Комунални отпад (чврст и течан)

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 
Пепео, угаљ и шљака

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 
Земља и седимент

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

ВДМ 02:1972

 

Мерење укупне алфа и укупне бета активности (пропорционални бројач)

MARLAP:2004

 

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

SRPS EN ISO 18589-3:2018

 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-14 Медицински уређаји
Стоматолошки ренден-апарати за панорамска снимања са екстраоралним пријемником слике

Поновљивост радијационог излаза

0 Gy/h до 10 Gy/h

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 6.7

Т1 

Растојање фокус-кожа

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 6.6

Т1 

Ограничавање и поравнање снопа ренгенског зрачења

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 6.5

Т1 

Укупна филтрација

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 6.3

Т1 

Напон рендгенске цеви

30 kV до 150 kV

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 6.2

Т1 

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 6.1

Т1 
Стоматолошки рендген-апарати са интраоралним пријемником слике

Поновљивост радијационог излаза

0 Gy/h до 10 Gy/h

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 5.7

Т1 

Растојање фокус-кожа

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 5.6

Т1 

Ограничавање и поравнање снопа рендгенског зрачења

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 5.5

Т1 

Укупна филтрација

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 5.3

Т1 

Напон рендгенске цеви

30 kV до 150 kV

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 5.2

Т1 

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 5.1

Т1 
Рендген-апарати за компјутеризовану томографију

Мерење дозе

SRPS EN 61223-2-6:2009, т. 5.4

Т1 

Тачност позиционирања пацијената

SRPS EN 61223-2-6:2009, т. 5.2

Т1 

Позиционирање носача пацијената

SRPS EN 61223-2-6:2009, т. 5.1

Т1 
Рендген-апарати за мамографију

Аутоматска контрола експозиције

EUREF, поглавље 2а

Т1 

Линеарност и поновљивост радијационог излаза

EUREF, поглавље 2а

Т1 

Светлосни визир, ограничавање поља рендгенског зрачења и поравнање снопа

EUREF, поглавље 2а

Т1 

Укупна филтрација

EUREF, поглавље 2а, 2b

Т1 

Напон рендгенске цеви

18 kV до 49 kV

EUREF, поглавље 2а, 2b

Т1 

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

EUREF, поглавље 2а, 2b

Т1 

Геометријске карактеристике снопа зрачења

EUREF, поглавље 2а

Т1 

Резолуција високог контраста

EUREF, поглавље 2а

Т1 

Оптичка густина слике

EUREF, поглавље 2а

Т1 
Рендген-апарати за просветљавање

Улазна јачина керме у ваздуху за режим просветљавања са појачавачем рендгенске слике

0 Gy/h до 10 Gy/h

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.9

Т1 

Јачина керме у ваздуху на улазној равни појачавача рендгенске слике за режим просветљавања

0 Gy/h до 10 Gy/h

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.8

Т1 

Однос слабљења материјала који се налази између пацијента и пријемника слике

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.7

Т1 

Ограничавање простирања снопа рендгенског зрачења

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.6

Т1 

Функционисање аутоматске контроле јачине експозиције

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.5

Т1 

Укупна филтрација

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.3

Т1 

Напон рендгенске цеви

30 kV до 150 kV

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.2

Т1 

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.1

Т1 
Рендген-апарати за снимање

Аутоматска контрола експозиције

SRPS IEC 61223-3-1: 2002, т. 5.8

Т1 

Однос слабљења материјала који се налази између пацијента и пријемника слике

SRPS IEC 61223-3-1: 2002, т. 5.7

Т1 

Линеарност и поновљивост керме или радијационог излаза

0 Gy/h до 10 Gy/h

SRPS IEC 61223-3-1: 2002, т. 5.6

Т1 

Ограничавање и индикација простирања снопа рендгенског зрачења

SRPS IEC 61223-3-1: 2002, т. 5.5

Т1 

Укупна филтрација

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 5.3

Т1 

Напон рендгенске цеви

30 kV до 150 kV

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 5.2

Т1 

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 5.1

Т1 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Прехрамбени производи за људе

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

ВДМ 02:1972

 

Мерење укупне алфа и бета активности (пропорционални бројач)

MARLAP:2004

 

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-27 Остали производи
Термолуминесцентни дозиметри

Одређивање личних дозних еквивалената Hp(10) и Hp(0,07) и амбијенталног дозног еквивалента H*(10)

Hp(10)
10 µSv до 20 Sv

Hp(0,07)
50 µSv до 20 Sv

H*(10)
10 µSv до 20 Sv

SRPS EN 62387-1:2016

 
Предмети опште употребе

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

0,1 µSv/h до 10 mSv/h

ДMM

Т1 

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 
И-15 Узорковање/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње

Прехрамбени производи за животиње

Узимање узорака за радиолошка испитивања

TRS 295:1989

Т1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Вода

Узимање узорака за радиолошка испитивања

TRS 295:1989

Т1 

Земљиште

Узимање узорака за радиолошка испитивања

SRPS EN ISO 18589-2:2018

Т1 
И-15 Узорковање/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну

Прехрамбени производи за људе

Узимање узорака за радиолошка испитивања

TRS 295:1989

Т1