Преузимање ПДФ-а

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту

Делиградска 29, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-344
ПИБ:106217293
Акр. број:01-273
Web:http://www.imrs.rs/
Тел:+381 11 3400900
Факс:+381 11 2643675

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:13. март 2009.
Датум последње акр.:12. јун 2021.
Датум истицања/укидања акр.:11. јун 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Ведрана Прокић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+381 11 3400913
Факс:+381 11 2643675
Е-маил:vedranagr@gmail.com

Локације

Одељење за дозиметрију (Лабораторија за личну дозиметрију и контролу извора зрачења)
Т1 - Терен
Одељење за радиоекологију (Лабораторија за испитивање радиоактивности)

Историја статуса

12. јун 2021. - 11. јун 2025.Акредитован
14. март 2017. - 12. јун 2021.Акредитован
14. март 2013. - 13. март 2017.Акредитован
13. март 2009. - 13. март 2013.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње
Прехрамбени производи за животиње

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 

Мерење укупне алфа и бета активности (пропорционални бројач)

MARLAP:2004

 

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

ВДМ 02:1972

 
Биљне културе

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 

Мерење укупне алфа и бета активности (пропорционални бројач)

MARLAP:2004

 

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

ВДМ 02:1972

 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-05 Грађевински производи, материјали и конструкције
Грађевински материјал

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

0,1 µSv/h до 10 mSv/h

ДMM

Т1 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Индустријске сировине

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

0,1 µSv/h до 10 mSv/h

ДMM

Т1 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Земља и седимент

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

SRPS EN ISO 18589-3:2018

 

Мерење укупне алфа и укупне бета активности (пропорционални бројач)

MARLAP:2004

 

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

ВДМ 02:1972

 
Пепео, угаљ и шљака

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 
Комунални отпад (чврст и течан)

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 
Вода

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 

Мерење укупне алфа и укупне бета активности (пропорционални бројач)

SRPS EN ISO 9696:2017
SRPS EN ISO 9697:2019

 

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

ВДМ 02:1972

 
Ваздух

Мерење концентрације радона (гамаспектрометријска метода)

EPA 520/5-87-005:1987

 
Животна и радна средина

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

0,1 µSv/h до 10 mSv/h

ДMM

Т1 
Индустријски и комунални отпад

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

0,1 µSv/h до 10 mSv/h

ДMM

Т1 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-14 Медицински уређаји
Рендген-апарати за снимање

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 5.1

Т1 

Напон рендгенске цеви

30 kV до 150 kV

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 5.2

Т1 

Укупна филтрација

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 5.3

Т1 

Ограничавање и индикација простирања снопа рендгенског зрачења

SRPS IEC 61223-3-1: 2002, т. 5.5

Т1 

Линеарност и поновљивост керме или радијационог излаза

0 Gy/h до 10 Gy/h

SRPS IEC 61223-3-1: 2002, т. 5.6

Т1 

Однос слабљења материјала који се налази између пацијента и пријемника слике

SRPS IEC 61223-3-1: 2002, т. 5.7

Т1 

Аутоматска контрола експозиције

SRPS IEC 61223-3-1: 2002, т. 5.8

Т1 
Рендген-апарати за просветљавање

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.1

Т1 

Напон рендгенске цеви

30 kV до 150 kV

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.2

Т1 

Укупна филтрација

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.3

Т1 

Функционисање аутоматске контроле јачине експозиције

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.5

Т1 

Ограничавање простирања снопа рендгенског зрачења

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.6

Т1 

Однос слабљења материјала који се налази између пацијента и пријемника слике

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.7

Т1 

Јачина керме у ваздуху на улазној равни појачавача рендгенске слике за режим просветљавања

0 Gy/h до 10 Gy/h

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.8

Т1 

Улазна јачина керме у ваздуху за режим просветљавања са појачавачем рендгенске слике

0 Gy/h до 10 Gy/h

SRPS IEC 61223-3-1:2002, т. 6.9

Т1 
Рендген-апарати за мамографију

Оптичка густина слике

EUREF, поглавље 2а

Т1 

Резолуција високог контраста

EUREF, поглавље 2а

Т1 

Геометријске карактеристике снопа зрачења

EUREF, поглавље 2а

Т1 

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

EUREF, поглавље 2а, 2b

Т1 

Напон рендгенске цеви

18 kV до 49 kV

EUREF, поглавље 2а, 2b

Т1 

Укупна филтрација

EUREF, поглавље 2а, 2b

Т1 

Светлосни визир, ограничавање поља рендгенског зрачења и поравнање снопа

EUREF, поглавље 2а

Т1 

Линеарност и поновљивост радијационог излаза

EUREF, поглавље 2а

Т1 

Аутоматска контрола експозиције

EUREF, поглавље 2а

Т1 
Рендген-апарати за компјутеризовану томографију

Позиционирање носача пацијената

SRPS EN 61223-2-6:2009, т. 5.1

Т1 

Тачност позиционирања пацијената

SRPS EN 61223-2-6:2009, т. 5.2

Т1 

Мерење дозе

SRPS EN 61223-2-6:2009, т. 5.4

Т1 
Стоматолошки рендген-апарати са интраоралним пријемником слике

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 5.1

Т1 

Напон рендгенске цеви

30 kV до 150 kV

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 5.2

Т1 

Укупна филтрација

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 5.3

Т1 

Ограничавање и поравнање снопа рендгенског зрачења

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 5.5

Т1 

Растојање фокус-кожа

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 5.6

Т1 

Поновљивост радијационог излаза

0 Gy/h до 10 Gy/h

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 5.7

Т1 
Стоматолошки ренден-апарати за панорамска снимања са екстраоралним пријемником слике

Визуелна испитивања и испитивања функционисања

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 6.1

Т1 

Напон рендгенске цеви

30 kV до 150 kV

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 6.2

Т1 

Укупна филтрација

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 6.3

Т1 

Ограничавање и поравнање снопа ренгенског зрачења

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 6.5

Т1 

Растојање фокус-кожа

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 6.6

Т1 

Поновљивост радијационог излаза

0 Gy/h до 10 Gy/h

SRPS EN 61223-3-4:2015, т. 6.7

Т1 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну
Прехрамбени производи за људе

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 

Мерење укупне алфа и бета активности (пропорционални бројач)

MARLAP:2004

 

Одређивање активности Sr-90, мерењем β зрачења

ВДМ 02:1972

 
И-14 Радиолошка испитивања - укључујући нуклеарна испитивања/П-27 Остали производи
Предмети опште употребе

Анализа садржаја радионуклида (гамаспектрометријско испитивање)

60 keV до 2000 keV

TRS 295:1989

 

Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента

0,1 µSv/h до 10 mSv/h

ДMM

Т1 
Термолуминесцентни дозиметри

Одређивање личних дозних еквивалената Hp(10) и Hp(0,07) и амбијенталног дозног еквивалента H*(10)

Hp(10)
10 µSv до 20 Sv

Hp(0,07)
50 µSv до 20 Sv

H*(10)
10 µSv до 20 Sv

SRPS EN 62387-1:2016

 
И-15 Узорковање/П-01 Пољопривредни производи, укључујући храну за животиње

Прехрамбени производи за животиње

Узимање узорака за радиолошка испитивања

TRS 295:1989

Т1 
И-15 Узорковање/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)

Земљиште

Узимање узорака за радиолошка испитивања

SRPS EN ISO 18589-2:2018

Т1 

Вода

Узимање узорака за радиолошка испитивања

TRS 295:1989

Т1 
И-15 Узорковање/П-21 Производи за људску употребу, укључујући храну

Прехрамбени производи за људе

Узимање узорака за радиолошка испитивања

TRS 295:1989

Т1