Преузимање ПДФ-а

ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС ДОО Лабораторија, Термоенергетик Плус д.о.о. – Лабораторија

Заге Маливук 65б, 11210 Београд, Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-228
ПИБ:103759831
Акр. број:01-150
Web:http://www.termoenergetik.com/
Тел:+381113317177, +381112993992
Факс:+381113317177

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:22. децембар 2006.
Датум последње акр.:27. септембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:26. септембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Оливера Цвејић
Функција:Технички руководилац лабораторије
Телефон:+381113317177, +381112993992
Факс:+381113317177
Е-маил:termoenergetik@gmail.com

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

27. септембар 2018. - 26. септембар 2022.Акредитован
27. септембар 2014. - 26. септембар 2018.Акредитован
27. септембар 2010. - 27. септембар 2014.Акредитован
22. децембар 2006. - 27. септембар 2010.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13 Физичка испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Сигурносни уређаји за заштиту од превисоког притиска – вентили сигурности са опругом DN25 до DN600

Одређивање притиска почетка отварања на месту уградње

1 bar до 1000 bar

UP.23

Т1 
Сигурносни уређаји за гаснорегулационе станице и инсталације – Гасни запорни уређаји за улазне притиске до 100 bar

Испитивање спољне непропусности

0 bar до 150 bar

SRPS EN 14382:2015, т.7.7

Л1, Т1 

Испитивање унутрашње непропусности

0 bar до 150 bar

SRPS EN 14382:2015, т.7.8

Л1, Т1 

Испитивање функционалности на температури околине ради утврђивања класе тачности

0 bar до 150 bar

SRPS EN 14382:2015, т.7.9.2

Л1, Т1 

Испитивање чврстоће кућишта

0 bar до 150 bar

SRPS EN 14382:2015, т.7.5

Л1, Т1 
Регулатори притиска за постројења за снабдевање гасом за улазне притиске до 100 bar

Испитивање чврстоће кућишта

0 bar до 150 bar

SRPS EN 334:2010 т.7.7.4

Л1, Т1 

Испитивање спољне непропусности

0 bar до 150 bar

SRPS EN 334:2010 т.7.7.6

Л1, Т1 

Испитивање унутрашње непропусности и поједностављена метода испитивања функционалности ради утврђивања класе тачности

0 bar до 150 bar

SRPS EN 334:2010 т.7.7.7.3

Л1, Т1 
Индустријска арматура

Испитивање чврстоће кућишта

(0-150)bar
ваздух или гас

(0-500)bar
вода

SRPS EN 12266-1:2013, P10

Л1, Т1 

Испитивање заптивености кућишта

0 bar до 150 bar
ваздух или гас

0 bar до 500 bar
вода

SRPS EN 12266-1:2013, P11

Л1, Т1 

Испитивање заптивености седишта

0 bar до 150 bar
ваздух или гас

0 bar до 500 bar
вода

SRPS EN 12266-1:2013, P12

Л1, Т1 

Испитивање чврстоће запорног тела

0 bar до 150 bar
ваздух или гас

0 bar до 500 bar
вода

SRPS EN 12266-2:2012, P20

Л1, Т1 

Испитивање заптивања повратног седишта

0 bar до 150 bar
ваздух или гас

0 bar до 500 bar
вода

SRPS EN 12266-2:2012, P21

Л1, Т1 
Сигурносни вентили за растерећење притиска резервоара са течним нафтним гасом

Хидрауличко испитивање

0 bar до 50 bar

SRPS EN 14129:2015, т.7.4

Л1, Т1 

Испитивање радних карактеристика: притисак почетка отварања / затварања

0 bar до 25 bar

SRPS EN 14129:2015, т.7.6

Л1, Т1 
Дисајни вентили

Испитивање радних карактеристика: подешени вакуум / надпритисак отварања

-1 bar до 1 bar

SRPS EN ISO 28300:2011 Анекс С т.С.2.4

Л1, Т1 
Аутоматски запорни вентили за гасне горионике и гасне апарате

Испитивање спољне непропусности

0 bar до 6 bar
0 V до 275 V

SRPS EN 161:2013 т.7.3.2

Л1, Т1 

Испитивање унутрашње непропусности

0 bar до 6 bar
0 V до 275 V

SRPS EN 161:2013 т.7.3.3

Л1, Т1 

Испитивање функције затварања

0 bar до 6 bar
0 V до 275 V

SRPS EN 161:2013 т.7.101.2

Л1, Т1 
Боце за гас - Челичне бешавне боце за гас

Хидрауличко испитивање

0 bar до 400 bar

SRPS ISO 6406:2014, т.11.2 Прилог D

Л1, Т1 
Котлови са водогрејним цевима и помоћном опремом

Испитивање воденим притиском

0 bar до 300 bar

SRPS EN 12952-6:2012, т.10.2

Т1 
Коморни котлови

Испитивање воденим притиском

0 bar до 500 bar

SRPS EN 12953-5:2010 т.5.7.2.3

Т1 
Посуде под притиском које нису изложене пламену

Испитивање гасом под притиском

0 bar до 150 bar

SRPS EN 13445-5:2015 т.10.2.3.4
SRPS EN 13445-5:2015/А1:2019

Т1 

Комбиновано испитивање водом и гасом под притиском

0 bar до 150 bar

SRPS EN 13445-5:2015 т.10.2.3.5
SRPS EN 13445-5:2015/А1:2019

Т1 

Испитивање водом под притиском

0 bar до 500 bar

SRPS EN 13445-5:2015 т.10.2.3.3
SRPS EN 13445-5:2015/А1:2019

Т1 
Гасне инсталације у гасним котларницама

Гасне инсталације за радни притисак до 100mbar – испитивање чврстоће и непропусности гасом

0 bar до 1,1 bar

Правилник^1)
члан 46

Т1 

Гасне инсталације за радни притисак преко 100mbar – испитивање чврстоће и непропусности гасом

0 bar до 6 bar

Правилник^1)
члан 47

Т1 

Гасне рампе – испитивање непропусности гасом

0 bar до 5 bar

Правилник^1)
члан 48

Т1 
Индустријски метални цевоводи

Испитивање хидростатичким притиском

0 bar до 500 bar

SRPS EN 13480-5:2017
т.9.3.2

Т1 

Испитивање пнеуматским притиском

0 bar до 150 bar

SRPS EN 13480-5:2017
т.9.3.3

Т1 
Унутрашње гасне инсталације

Предходно испитивање за радни притисак до 100mbar – испитивање чврстоће гасом

0 bar до 1 bar

Правилник^2)
члан 138, 139

Т1 

Главно испитивање за радни притисак до 100mbar – испитивање непропусности гасом

0 bar до 110 bar

Правилник^2)
члан 138, 140

Т1 

Испитивање притиском за радне притиске преко 100mbar до 1bar – испитивање чврстоће и непропусности гасом

0 bar до 3 bar

Правилник^2)
члан 141

Т1 
Сигурносни уређаји за заштиту од превисоког притиска - Сигурносни вентили

Испитивање радних карактеристика почетка отварања / затварања

0 bar до 150 bar
ваздух или азот
0 bar до 250 bar
вода
250 bar до 750 bar
вода до 1̏ (DN25)

SRPS EN ISO 4126-1:2014 т.7.2
SRPS EN ISO 4126-1:2014/А1:2017

Л1, Т1 

Испитивање чврстоће (хидрауличко испитивање)

0 bar до 250 bar

SRPS EN ISO 4126-1:2014 т.6.3
SRPS EN ISO 4126-1:2014/А1:2017

Л1, Т1 

Испитивање непропусности (пнеуматско испитивање)

0 bar до 150 bar

SRPS EN ISO 4126-1:2014 т.6.4
SRPS EN ISO 4126-1:2014/А1:2017

Л1, Т1