Преузимање ПДФ-а

НАФТАГАС – ТЕХНИЧКИ СЕРВИСИ ДОО ЗРЕЊАНИН, Служба за контролисање са Лабораторијама, Лабораторија за испитивање

Београдска 26, 23000 Зрењанин

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-203
ПИБ:107435919
Акр. број:01-200
Web:http://www.nis.rs/
Тел:+38123554491
Факс:+38123554491

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. септембар 2007.
Датум последње акр.:29. август 2023.
Датум истицања/укидања акр.:28. август 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Милан Ненин
Функција:Руководилац лабораторије за метрологију
Телефон:+38123554491; +381648882669
Факс:+38123554490
Е-маил:milan.nenin@nis.eu

Локације

Т - терен
Л2 - Панчево, Спољностарчевачка 199
Л1 - Зрењанин, Београдска 26

Историја статуса

29. август 2023. - 28. август 2027.Акредитован
29. август 2015. - 28. август 2019.Акредитован
29. август 2011. - 28. август 2015.Акредитован
18. септембар 2007. - 29. август 2011.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-12 Испитивања без разарања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Одливци, отковци, метални лимови, метални производи и конструкције

ПМИ-Позитивна идентификација материјала

Упутство Произвођача PMI-MASTER PRO, OXFORD

Л2, Т 
Заварени спојеви изведени топљењем

Испитивање магнетским честицама

SRPS EN ISO 17638:2017

Л2, Т 

Визуелно испитивање

SRPS EN ISO 17637:2017

Л2, Т 

Испитивање течним пенетратима

SRPS EN ISO 3452-1:2021

Л2, Т 

Испитивање ултразвуком

SRPS EN ISO 17640:2019

Л2, Т 
Метални материјали

Визуелно испитивање

SRPS EN 13018:2017

Л2, Т 

Испитивање магнетским честицама

SRPS EN ISO 9934-1:2017

Л2, Т 

Испитивање ултразвуком

SRPS EN ISO 16810:2016

Л2, Т 

Мерење дебљине ултразвуком

SRPS EN ISO 16809:2019

Л2, Т 
Заварени спојеви

Ултразвучно испитивање заварених спојева-Примена технике временске дифракције (TOFD) и Phased arrey (PA)

SRPS EN ISO 10863:2020
SRPS EN ISO 13588:2019

Л2, Т 
И-13 Физичка испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Топлотна изолација на енергетским цевоводима

Термографска испитивања

-40°до 1200°C

SRPS EN 16714-1:2016

Л2, Т 
Електро опрема/постројења

Термографска испитивања (квантитативна и квалитативна/пасивна и активна)

-40°до 1200°C

SRPS EN 16714-1:2016

Л2, Т 
Машинска опрема

Термографско испитивање

-40°до 1200°C

SRPS EN 16714-1:2016

Л2, Т 
Гумена и пластична црева и црева са прикључцима

Хидростатичко испитивање

(0 – 300) bar

SRPS EN ISO 1402:2021 т.8.1

Л1, Т 
Посуде под притиском које нису изложене пламену

Стандардно хидростатичко испитивање

(0 – 240) bar

SRPS EN 13445-5:2021 т. 10.2.3.3

Л1, Т 

Пнеуматско испитивање

(0 – 300) bar

SRPS EN 13445-5:2021 т. 10.2.3.4

Л1, Т 

Комбиновано хидростатичко/пнеуматско испитивање

(0 – 300) bar

SRPS EN 13445-5:2021 т.10.2.3.5

Л1, Т 
Сигурносни уређаји за заштиту од превисоког притиска – Сигурносни вентили

Одређивање притиска почетка отварања и притиска затварања

(0 – 250) bar

SRPS EN ISO 4126-1:2014 т. 7.2
SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019

Л2 
Сигурносни уређаји за заштиту од превисоког притиска - Сигурносни вентили

Одређивање притиска почетка отварања и притиска затварања

(0 - 250) bar

SRPS EN ISO 4126-1:2014 т. 7.2
SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019

Л1, Т 
Индустријски метални цевоводи

Хидрауличко испитивање притиском

0 до 400 bar

SRPS EN 13480-5:2017 т.9.3.2
SRPS EN 13480-5:2017/А1:2019
SRPS EN 13480-5:2017/A2:2022

Л1, Т 
Индустријски метални цевоводи

Пнеуматско испитивање притиском

0 до 300 bar

SRPS EN 13480-5:2017 т.9.3.3
SRPS EN 13480-5:2017/А1:2019
SRPS EN 13480-5:2017/A2:2022

Л1, Т 
Сигурносни уређаји за заштиту од превисоког притиска – Сигурносни вентили

Одређивање притиска почетка отварања (притисак подешавања)

0 до 250 bar

Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС број 114/2021) Прилог VI
SRPS EN ISO 4126-1:2014 т. 7.2
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A2:2019

Л1, Т 
Сигурносни уређаји за заштиту од превисоког притиска - Вентили сигурности

Испитивање непропусности у оквиру кога се испитује и притисак затварања

0 до 250 bar

Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС број 114/2021) Прилог VI
SRPS EN ISO 4126-1:2014 т. 6.6
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A2:2019

Л1, Т 

Хидрауличко испитивање притиском кућишта вентила сигурности

0 до 400 bar

Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС број 114/2021) Прилог VI
SRPS EN ISO 4126-1:2014 т. 6.3
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A2:2019

Л1, Т 
Сигурносни уређаји за заштиту од прекомерног притиска - Вентили сигурности

Одређивање притиска почетка отварања (притисак подешавања)

0 до 250 bar

Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС број 114/2021) Прилог VI
SRPS EN ISO 4126-1:2014 т. 7.2
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A2:2019

Л2 
Сигурносни уређаји за заштиту од превисоког притиска - Вентили сигурности

Испитивање непропусности,у оквиру кога се испитује и притисак затварања

0 до 250 bar

Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС број 114/2021) Прилог VI
SRPS EN ISO 4126-1:2014 т. 6.6
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A2:2019

Л2 

Хидрауличко испитивање притиском кућишта вентила сигурности

0 до 300 bar

Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС број 114/2021) Прилог VI
SRPS EN ISO 4126-1:2014 т. 6.3
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014 /A2:2019

Л2