Преузимање ПДФ-а

НАФТАГАС – ТЕХНИЧКИ СЕРВИСИ ДОО ЗРЕЊАНИН, Служба за контролисање са Лабораторијама, Лабораторија за испитивање

Београдска 26, 23000 Зрењанин

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-203
ПИБ:107435919
Акр. број:01-200
Web:http://www.nis.rs/
Тел:+38123554491
Факс:+38123554491

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:18. септембар 2007.
Датум последње акр.:29. август 2019.
Датум истицања/укидања акр.:28. август 2023.

Контакт особа

Име и презиме:Милан Ненин
Функција:Руководилац Службе контролисања са лабораторијама
Телефон:+38123554491; +381648882669
Факс:+38123554490
Е-маил:milan.nenin@nis.eu

Локације

Т - терен
Л2 - Панчево, Спољностарчевачка 199
Л1 - Зрењанин, Београдска 26

Историја статуса

29. август 2019. - 28. август 2023.Акредитован
29. август 2015. - 28. август 2019.Акредитован
29. август 2011. - 28. август 2015.Акредитован
18. септембар 2007. - 29. август 2011.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-12 Испитивања без разарања/П-08 Индустријски материјали и производи, укључујући метале и композите
Заварени спојеви изведени топљењем

Испитивање течним пенетратима

SRPS EN ISO 3452-1:2017

Л2, Т 

Визуелно испитивање

SRPS EN ISO 17637:2017

Л2, Т 

Испитивање магнетским честицама

SRPS EN ISO 17638:2017

Л2, Т 

Испитивање ултразвуком

SRPS EN ISO 17640:2019

Л2, Т 
Метални материјали

Визуелно испитивање

SRPS EN 13018:2017

Л2, Т 

Испитивање магнетским честицама

SRPS EN ISO 9934-1:2017

Л2, Т 

Испитивање ултразвуком

SRPS EN ISO 16810:2016

Л2, Т 

Мерење дебљине ултразвуком

SRPS EN ISO 16809:2019

Л2, Т 
И-13 Физичка испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Сигурносни уређаји за заштиту од превисоког притиска - Сигурносни вентили

Одређивање притиска почетка отварања и притиска затварања

(0 - 250) bar

SRPS EN ISO 4126-1:2014 т. 7.2
SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019

Л1, Т 
Сигурносни уређаји за заштиту од превисоког притиска – Сигурносни вентили

Одређивање притиска почетка отварања и притиска затварања

(0 – 250) bar

SRPS EN ISO 4126-1:2014 т. 7.2
SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017
SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019

Л2 
Посуде под притиском које нису изложене пламену

Комбиновано хидростатичко/пнеуматско испитивање

(0 – 300) bar

SRPS EN 13445-5: 2015
т.10.2.3.5
SRPS EN 13445- 5:2015/
A1:2019

Л1, Т 

Пнеуматско испитивање

(0 – 300) bar

SRPS EN 13445-5: 2015
т. 10.2.3.4
SRPS EN 13445- 5:2015/
A1:2019

Л1 

Стандардно хидростатичко испитивање

(0 – 240) bar

SRPS EN 13445-5: 2015
т.10.2.3.3
SRPS EN 13445- 5:2015/
A1:2019

Л1 
Гумена и пластична црева и црева са прикључцима

Хидростатичко испитивање

(0 – 300) bar

SRPS EN ISO 1402:2011 т.8.1

Л1, Т