Преузимање ПДФ-а

РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АД БЕОГРАД , Лабораторија

Панчевачки пут 83, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-124
ПИБ:104052233
Акр. број:01-102
Web:http://www.rnb.rs/
Тел:+381 11 2711 311
Факс:+381 11 2711 257

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:29. септембар 2004.
Датум последње акр.:24. октобар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:23. октобар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Кармила Бошковић
Функција:директор лабораторије
Телефон:+381 11 2711 311
Факс:+381 11 2711 257
Е-маил:karmila.boskovic@rnb.rs

Локације

Т1 - Терен
Л1 - Лабораторија

Историја статуса

24. октобар 2021. - 23. октобар 2025.Акредитован
24. октобар 2017. - 23. октобар 2021.Акредитован
24. октобар 2013. - 23. октобар 2017.Акредитован
23. октобар 2009. - 23. октобар 2013.Акредитован
29. септембар 2004. - 29. септембар 2009.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-04 Хемикалије, хемијски производи, козметика - укључујући ђубрива и боје
Антифризи

Одређивање тачке мржњења код водених средстава за хлађење мотора

0 до – 60 °C

SRPS H.Z.8.053:2018
ASTM D 1177:2016

Л1 

Одређивање склоности ка пенушању код водених средстава за хлађење мотора

SRPS H.Z.8.057:2015
ASTM D 1881:1997
(reap. 2009)

Л1 

Oдређивање тачке кључања са равнотежним рефлуксом код водених средстава за хлађење мотора

(100 – 200) °C

SRPS H.Z.8.058:2015
ASTM D 1120:2016

Л1 

Одређивање резервне алкалности код водених средстава за хлађење мотора

SRPS H.Z8.059:2018
ASTM D 1121:2011

Л1 

Одређивање pH раствора код водених средстава за хлађење мотора

0-14 pH јединица

SRPS H.Z8.052:2018
ASTM D 1287:1991 (2002)

Л1 

Одређивање пепела код водених средстава за хлађење мотора - гравиметрија

SRPS H.Z8.055:2015
ASTM D 1119:2005 (reap. 2009)

Л1 

Одређивање корозије у стаклу код водeних средстава за хлађење мотора

SRPS H.Z8.056:2018
ASTM D 1384:2005

Л1 

Одређивање воде по Karl Fisher-у у антифризу-аутоматска

(0,1 – 100) %

ASTM D 1123:1999
(reap. 2009)

Л1 

Одређивање густине средстава за хлађење

(1,000 – 1,1300) g/cm^3

ASTM D 1122:2016

Л1 
Кочне течности

Одређивање тачке кључања са равнотежним рефлуксом код кочионих течности

SRPS ISO 4925:2020 т.6.2

Л1 

Одређивање влажне тачке кључања са равнотежним рефлуксом код кочних течности

SRPS ISO 4925:2020 т.6.2.6

Л1 

Одређивање течљивости на ниским температурама кочних течности

SRPS ISO 4925:2020 т.6.6

Л1 

Одређивање стабилности на повишеној температури кочних течности

SRPS ISO 4925:2020 т.6.4.1

Л1 

Одређивање pH вредности кочних течности

0-14 pH јединица

SRPS ISO 4925:2020 т.6.3

Л1 

Одређивање корозије у присуству кочне течности

SRPS ISO 4925:2020 т.6.5

Л1 
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-10 Горива (гасна, течна и чврста) и мазива
Нафтни деривати – мазива, индустријска уља и сродне течности

Стандардна метода за одређивање тачке течења

(0 – 69) °C

SRPS ISO 3016:2019
ASTM D 97:2016

Л1 

Одређивање густине сирове нафте и нафтних производа ареометром

(700 – 1300) kg/m^3

SRPS EN ISO 3675:2007
ASTM D 1298:2012b

Л1 

Одређивање вискозности на ниским температурама мерена Brookefield-овим вискозиметром

(500 – 1 000 000) mPas у опсегу температура
+5°C до -40 °C

ASTM D 2983:2015

Л1 

Израчунавање индекса вискозности из кинематичке вискозности на 40 °С и 100 °С

SRPS ISO 2909:2007
ASTM D 2270:2016

Л1 

Одређивање кинематичке вискозности
Cannon-Fenske-овим вискозиметром

(0,2 – 300 000) mm^2 /s на свим температурама

SRPS 3104:2020
ASTM D 445:2015a

Л1 

Одређивање стабилности на смицање уља за подмазивање са полимерним адитивима са уређајем са европским дизел ињектором на 30 циклуса

ASTM D 6278:2012e1

Л1 
Масти

Капање мазивих масти

< 220°C

SRPS ISO 2176:2011
ASTM D 566:2002
(reap.2009)

Л1 

Одређивање корозивности бакра мазивих масти

Класа од 1 до 4

ASTM D 4048:2002 (reap.2008)

Л1 

Одређивање пенетрације масти помоћу конуса

85 до 475 јед.

SRPS ISO 2137:2014
ASTM D 217:2010

Л1 

Одређивање стабилности масти при ваљању

NLGI 1 -2

ASTM D 1831:2000
(reap.2006)

Л1 

Одређивање заштите од хабања мазивних масти уређајем са четири кугле

ASTM D 2266:2001 (reap.2008)

Л1 

Одређивање ЕП особина мазивих масти –
Тест са четири кугле
Тачка сакривања

Max. 500 kgf
(490 dN)

ASTM D 2596:2015

Л1 
Нафтни деривати – мазива, индустријска уља и сродне течности

Одређивање заштите од хабања мазивих уља уређајем са 4 кугле

ASTM D 4172:1994 (reap. 2004)

Л1 

Одређивање ЕП особина мазивих уља Тест са 4 кугле

Max. 500 kgf
490 dN

ASTM D 2783:2019

Л1 

Дејство корозије на бакар – испитивање бакарном траком

Класа 1 до 4

SRPS ISO 2160:2011
ASTM D 130:2012

Л1 

Одређивање карактеристика заштите од рђе инхибираних минералних уља у присуству воде

SRPS ISO 7120:1994
ASTM D 665:2019

Л1 

Одређивање оксидационе стабилности турбинских уља за парне турбине ротационом бомбом

(30 – 1000) min

ASTM D 2272:2014а

Л1 

Одређивање елемената у уљима и адитивима (Ba, Ca, P, Zn и S) - WDXRF

Ca (0,01 – 0,8) mаs%
P (0,01 – 0,5) mаs %
Zn (0,01 – 0,5) mаs%
S (0,1 – 1, 5) mаs%
Ba (0,04 – 1) mаs%

ASTM D 4927:2015

Л1 

Одређивање оксидационе стабилности неинхибираних минералних уља

IP 306:1979

Л1 

Одређивање сумпора у нафтним производима коришћењем WDXRF

(0,002 – 5) mаs%

ASTM D 2622:2016

Л1 

Одређивање елемената у коришћеним уљима и адитивима
(Ca, Cl, Cu, Mg, P, Zn и S) - WDXRF

Ca (0,01 – 0,2) mаs.%
Cl (0,001 – 0,2) mаs%
Cu (0,001 – 0,05) mаs%
Mg (0,003 – 0,2) mаs%
P (0,001 – 0,25) mаs%
Zn (0,001 – 0,25) mаs%
S (0,03 – 1) mаs %

ASTM D 6443:2014

Л1 

Одређивање пепела у нафтним производима-гравиметрија

(0,001 - 0,180)
mаs%

ASTM D 482:2013

Л1 

Одређивање сулфатног пепела у уљима за подмазивање и адитивима- гравиметрија

(0,005 – 0,02)
mаs%

SRPS ISO 3987:2014
ASTM D 874:2013а

Л1 

Одређивање анилинске и мешовите анилинске тачке у нафтним производима и угљоводоничним растварачима
тест А

ASTM D 611:2007

Л1 

Кулометријско одређивање воде по Karl- Fisher-у
у нафтним производима, уљима и адитивима -
кулометријска титрација

(10 – 25 000) mg/kg

ASTM D 6304:2020

Л1 

Одређивање сапонификационог броја у нафтним производима- колиметријска титрација

до 400 mg KOH/g

DIN 51559 T-1:1978
ASTM D 94:2007

Л1 

Oдређивање киселинског и базног броја колориметријском титрацијом

до 250 mg KOH/g

SRPS ISO 6618:2004
ASTM D 974:2014е2

Л1 

Одређивање базног броја у нафтним производима потенциометријском титрацијом са перхлорном киселином

≤300 mg KOH/g

SRPS ISO 3771:2014
ASTM D 2896:2015

Л1 

Одређивање киселинског броја у нафтним производима потенциометријском титрацијом

до 150 mg KOH/g

SRPS ISO 6619:1994
ASTM D 664:2011а

Л1 

Одређивање кокса по Konradson-у

ASTM 189:2006е^2

Л1 

Одређивање нерастворних материја у n-пентану мембранском филтрацијом

ASTM D 4055:2004

Л1 

Израчунавање индекса смицања

ASTM D 6022:2006

Л1 

Одређивање стабилности на смицање уља за подмазивање са полимерним адитивима са уређајем са европским дизел ињектором на 30 циклуса

ASTM D 6278:2012е1

Л1 

Метода кодирања нивоа контаминације (загађења) чврстих честица

6 / 14µ

SRPS ISO 4406:2005

Л1 

Одређивање емулзионих карактеристика у нафтним уљима и синтетичким производима

SRPS ISO 6614:2003
ASTM D 1401:2019

Л1 

Одређивање губитака испаравањем уља за подмазивање- Noack тест

Тест А: са Woodovim металом

DIN 51581-1:2011-09
ASTM D 5800:2015а

Л1 

Одређивање смичне стабилности хидрауличних уља
са полимерним материјалима са дизел инјекторима

SRPS EN ISO 20844:2016

Л1 

Одређивање стабилности на смицање уља за подмазивање са полимерним адитивима са уређајем са европским дизел инјектором на 30 и 90 циклуса

ASTM 7109:2004
(CEC-L14-78)

Л1 

Одређивање привидне вискозности моторних уља на температури између -5 и -35 °C коришћењем Cold Cracking симулатора

(500 – 25 000) mPas

ASTM D 5293:2020

Л1 

Одређивање вискозности на високим температурама и при интензивном смицању помоћу вишекапиларног вискозиметра

вискозност:
(2 – 5) mPas
на 150°C

ASTM D 5481:2004

Л1 

Одређивање тачке паљења у затвореном суду по
Abel- Penskom

(0 – 65) °C

SRPS B.H8.047:2012

Л1 

Одређивање тачке паљења и горења у отвореном суду по Cleveland-у

(79 – 400) °C

ASTM D 92:2012

Л1 

Одређивање тачке паљења у затвореном суду по Pensky Martens-у

(40 – 360) °C

SRPS EN ISO 2719:2017
ASTM D 93:2016a

Л1 

Одређивање воде у нафтним и битуменским производима дестилацијом

(0 – 25) %

ASTM D 95:2005e1

Л1 

Одређивање боје у нафтним производима

(0 – 8) ASTM боја

ASTM D 1500:2012

Л1 

Дестилација нафтних производа

ASTM D 86:2010a

Л1 

Испитивање пенушања код мазивих уља

ASTM D 892:2013e1

Л1 
И-15 Узорковање/П-10 Горива (гасна, течна и чврста) и мазива

Течни нафтни деривати

Ручно узимање узорака течних нафтних производа

SRPS ISO 3170:2008

Л1