Преузимање ПДФ-а

MAGAT Tech d.o.o. Beograd

Ђорђа Радака 10, 11250 Београд

Контролна тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012

Основни подаци

Број пр.:2-03-450
ПИБ:106953975
Акр. број:06-382
Web:http://www.mgt.rs/
Тел:+381 11 356 44 66
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:14. фебруар 2023.
Датум последње акр.:14. фебруар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:13. фебруар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Маја Алексић
Функција:Представник руководства за систем менаџмента
Телефон:+381 11 356 44 66
Факс:
Е-маил:kt@mgt.rs

Локације

Л1

Историја статуса

14. фебруар 2023. - 13. фебруар 2027.Акредитован

Обим акредитације

Предмет контролисања Врста контролисања Референтна документа (интерни поступци/прописи/правилници) Локације
К-04 Мерни инструменти (мерила)
Материјализоване мере дужине осим материјализованих мера опремљених додатним електронским уређајима

Модул F1: Усаглашеност на основу верификације производа (прегледом и испитивањем сваког мерила)

Правилник о мерилима (''Службени гласник РС'' бр. 3/18), Прилог 1 и Прилог 10 (MI-008)
ОIML R 35-1: Material measures of length for general use Part1: Metrological and technical requirements, издање 2007.

 
Мерила димензија - мерила дужине (машине за мерење дужине жице и кабла)

Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима (''Службени гласник РС'' бр. 3/18), Прилог 1 и Прилог 11 (MI-009)

OIML R66: Length measuring instruments, izdanje 1985.

 


Периодично контролисање*
Ванредно контролисање*

Метролошко упутство за преглед машина за мерење дужине жице и кабла („Гласник СЗМДМ“, бр. 1/86)

*а у вези са чланом 26. Правилника о мерилима (''Службени гласник РС'' бр. 3/18)

 
Материјализоване мере дужине - мерне летве за мерење нивоа течности, називне дужине до L = 5 000 mm

Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима (''Службени гласник РС'' бр. 3/18), Прилог 1 и Прилог 10 (MI-008)

OIML R 35-1: Material measures of length for general use Part1: Metrological and technical requirements, izdanje 2007.

 

Периодично контролисање*
Ванредно контролисање*

Правилник о метролошким условима за мерила дужине опште намене („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/88 и 26/90)

Метролошко упутство за преглед мерних летви које служе за мерење нивоа течних горива („Гласник СЗМДМ“, бр. 1/83)

*а у вези са чланом 26. Правилника о мерилима (''Службени гласник РС'' бр. 3/18)

 
Материјализоване мере дужине - мерне траке, називне дужине до L = 100 000 mm - сложива мерила дужине, називне дужине до L = 15 000 mm -метри за текстил, називне дужине до L = 5 000 mm - мерни лењири, називне дужине до L = 5 000 mm - мерне траке с виском, називне дужине до L = 50 000 mm

Периодично контролисање
Ванредно контролисање

Правилник о мерилима (''Службени гласник РС'' бр. 3/18), Прилог 1 и Прилог 10 (MI-008)

OIML R 35-1: Material measures of length for general use Part1: Metrological and technical requirements, izdanje 2007.

 


Периодично контролисање*
Ванредно контролисање*

Правилник о метролошким условима за мерила дужине опште намене (''Службени лист СФРЈ'' 18/88 и 26/90)

*а у вези са чланом 26. Правилника о мерилима (''Службени гласник РС'' бр. 3/18)