Преузимање ПДФ-а

RONNOR doo, Лабораторија за испитивање

Војводе Степе 251, локал 2, Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-574
ПИБ:112299507
Акр. број:01-508
Web:
Тел:0113971389
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:20. октобар 2021.
Датум последње акр.:20. октобар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:19. октобар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Немања Марић
Функција:директор
Телефон:0113971389; 0621322746
Факс:
Е-маил:info@ronnor.rs

Локације

Т - терен

Историја статуса

20. октобар 2021. - 19. октобар 2025.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13 Физичка испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Инсталације за развод и дистрибуцију течности

Мерење протока флуида у затвореним цевоводима на вентилима

Диференцијални притисак: 0,5 kPa до 200 kPa
DN 15 до DN 1000

CIBSE Commissioning Code W (2010)

Т 

Мерење протока флуида у затвореним цевоводима на мерним блендама

Диференцијални притисак: 0,5 kPa до 200 kPa
DN 15 до DN 1000

SRPS EN ISO 5167-1:2012
SRPS EN ISO 5167-2:2012

Т 
Инсталације за развод и дистрибуцију ваздуха

Мерење протока ваздуха (метода поља брзине која користи статичке Питоове цеви)

Диференцијални притисак: 0 Pa до 3735 Pa
Дужина странице односно пречник попречног пресека: 0,175 m до 3 m

SRPS ISO 3966:2013
CIBSE Commissioning Code A (1996)

Т 
Зграде

Одређивање ваздушне пропустљивости зграда

0 m^3/h до 1100 m^3/h

SRPS EN ISO 9972:2016

Т 

Одређивање ваздушне пропустљивости зграда

0 m^3/h до 1100 m^3/h

SRPS U.J5.100:1984 - повучен

Т 
Грађевинске конструкције зграда

Мерење топлотне отпорности и коефицијента пролаза топлоте на лицу места

-30 оC до +70 oC
-2000 W/m^2 до +2000 W/m^2

SRPS ISO 9869-1:2016

Т 

Мерење топлотне отпорности и коефицијента пролаза топлоте на лицу места

-30 оC до +70 oC
-2000 W/m^2 до +2000 W/m^2

SRPS U.J5.062:1984 - повучен

Т