Преузимање ПДФ-а

ЕКО-ЛАБ ДОО ПАДИНСКА СКЕЛА; EKO-LAB LLC PADINSKA SKELA

Индустријско насеље бб; Industrijsko naselje bb, 11000 Београд; Beograd

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-083
ПИБ:100210626
Акр. број:01-045
Web:
Тел:+381118871401
Факс:+381118871534

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:11. децембар 2002.
Датум последње акр.:12. фебруар 2020.
Датум истицања/укидања акр.:11. фебруар 2024.

Контакт особа

Име и презиме:Гордана Павловић
Функција:руководилац квалитета
Телефон:+381118871401
Факс:+381118871534
Е-маил:gordanapavlovic@aldahra.com

Локације

Т1 - Терен
Л1 - ЕКО ЛАБ ДОО ПАДИНСКА СКЕЛА

Историја статуса

12. фебруар 2020. - 11. фебруар 2024.Акредитован
13. јул 2016. - 12. фебруар 2020.Акредитован
12. фебруар 2016. - 13. јул 2016.Акредитован
12. фебруар 2012. - 11. фебруар 2016.Акредитован
11. фебруар 2008. - 10. фебруар 2012.Акредитован
11. децембар 2002. - 11. децембар 2007.Акредитован