Преузимање ПДФ-а

Удружење ТРАНСВЕРЗАЛА Нови Београд

Омладинских бригада 7 ђ/ 14, 11070 Нови Београд

Лабораторије за еталонирање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-02-215
ПИБ:112043118
Акр. број:02-077
Web:http://www.transverzala.rs/
Тел:0642120396
Факс:

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:16. јун 2021.
Датум последње акр.:16. јун 2021.
Датум истицања/укидања акр.:15. јун 2025.

Контакт особа

Име и презиме:др Синиша Делчев
Функција:технички руководилац
Телефон:+381 642120396
Факс:
Е-маил:delcev.sinisa@gmail.com

Локације

Л1 - Београд, Омладинских бригада 7Ђ/14

Историја статуса

16. јун 2021. - 15. јун 2025.Акредитован

Обим акредитације

Предмет еталонирања Опсег Могућност мерења (СМС) Метода еталонирања (стандард, опрема или интерна метода) Локације
Е-05 Димензије
Даљиномер

1 m до 6 km

(0,82 + 2,7.D) mm,
D u km

SRPS ISO 17123-4:2014

Л1 
Глобални сателитски навигациони системи – GNSS

1 m до 50 km

Положајно: 10 mm
Висински: 15 mm

SRPS ISO 17123-8:2014

Л1 
Нивелир

1 m до 1 km

0,40 mm/km

SRPS ISO 17123-2:2014

Л1 
Теодолит

углови:
0° до 360°

1,0"

SRPS ISO 17123-3:2014

Л1 
Тотална станица-угао

углови:
0° до 360°

1,0"

SRPS ISO 17123-3:2014

Л1 
Тотална станица-дужина

1 m до 6 km

(0,82 + 2,7.D) mm,
D u km

SRPS ISO 17123-4:2014

Л1