Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д., Сектор за руде, метале и хемију, Лабораторија за испитивање чврстих минералних горива и минералних сировина

Чика Љубина 8, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025

Основни подаци

Број пр.:2-01-081
ПИБ:100045292
Акр. број:01-084
Web:http://www.jugoinspekt.com/
Тел:+381112620214
Факс:+381112626349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:3. фебруар 2004.
Датум последње акр.:5. новембар 2014.
Датум истицања/укидања акр.:4. новембар 2018.

Контакт особа

Име и презиме:Илија Смиљанић
Функција:Технички директор
Телефон:+38111 26 37 213
Факс:+3811126 26 349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.com

Локације

Л1 - Лабораторија за испитивање чврстих минералних горива и минералних сировина

Историја статуса

5. новембар 2014. - 4. новембар 2018.Акредитован
5. новембар 2010. - 4. новембар 2014.Акредитован
22. децембар 2006. - 5. новембар 2010.Акредитован
3. фебруар 2004. - 3. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-10 Горива (гасна, течна и чврста) и мазива
Чврста минерална горива: угаљ за домаћинство, енергетски угаљ, угаљ за коксовање, дрвени угаљ, брикети, кокс

Одређивање гранулометријског састава

SRPS B.H8.372:1976 изузев т. 6.3
- повучен

Л1 

Одређивање влаге у аналитичном узорку кокса

SRPS B.H8.339:1988
- повучен

Л1 

Одређивање пепела

SRPS B.H8.312:1984
- повучен

Л1 

Одређивање садржаја испарљивих материја

SRPS B.H8.317:1988
- повучен

Л1 

Одређивање горње калоричне вредности по методи калориметријске бомбе

SRPS B.H8.318:1972
- повучен

Л1 

Гранулометријска анализа кокса крупноће изнад 20 mm

SRPS B.H8.345:1987
- повучен

Л1 

Припрема узорака за одређивање садржаја влаге и опште анализе
Одређивање губитка влаге сушењем на ваздуху

SRPS ISO 5069-2:1993

Л1 

Одређивање укупне влаге у каменом угљу

SRPS B.H8.335:1989
- повучен
Метода С

Л1 

Испитивање просејавањем

SRPS ISO 2591-1:1992
изузев т.7.3

Л1 

Гранулометријска анализа кокса крупноће до 20 mm

SRPS B.H8.373:1978
- повучен

Л1 
Чврста биогорива: пелети и брикети различитог порекла

Одређивање садржаја влаге - Део 2: Укупна влага -
Поједностављена метода

SRPS EN 14774-2:2011

Л1 

Одређивање садржаја влаге - Део 3: Укупна влага - Влага у општем узорку за анализу

SRPS EN 14774-3:2011

Л1 

Одређивање садржаја пепела

SRPS EN 14775:2011

Л1 

Одређивање калоријске вредности

до 40000 kJ/kg

SRPS EN 14918:2011

Л1 

Одређивање насипне густине

SRPS EN 15103:2011

Л1 

Одређивање садржаја испарљивих материја

SRPS EN 15148:2011

Л1 

Одређивање расподеле величине честице - Део 1: Метода осцилаторног сита са отворима од 1 mm и већим

SRPS EN 15149-1:2011

Л1 

Одређивање расподеле величине честице - Део 2: Метода вибрационог сита са отворима од 3,15 mm и мањим

SRPS EN 15149-2:2011

Л1