Преузимање ПДФ-а

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д., Сектор за руде, метале и хемију, Лабораторија за испитивање чврстих минералних горива и минералних сировина

Чика Љубина 8, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

Основни подаци

Број пр.:2-01-081
ПИБ:100045292
Акр. број:01-084
Web:http://www.jugoinspekt.com/
Тел:+381112620214
Факс:+381112626349

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:3. фебруар 2004.
Датум последње акр.:5. новембар 2018.
Датум истицања/укидања акр.:4. новембар 2022.

Контакт особа

Име и презиме:Илија Смиљанић
Функција:Технички директор
Телефон:+38111 26 37 213
Факс:+3811126 26 349
Е-маил:headoffice@jugoinspekt.com

Локације

Л1 - Лабораторија за испитивање чврстих минералних горива и минералних сировина

Историја статуса

5. новембар 2018. - 4. новембар 2022.Акредитован
5. новембар 2014. - 4. новембар 2018.Акредитован
5. новембар 2010. - 4. новембар 2014.Акредитован
22. децембар 2006. - 5. новембар 2010.Акредитован
3. фебруар 2004. - 3. септембар 2006.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13.2 Физичка и хемијска испитивања/П-10 Горива (гасна, течна и чврста) и мазива
Чврста минерална горива: угаљ за домаћинство, енергетски угаљ, угаљ за коксовање, дрвени угаљ, брикети, кокс

Стандардна метода испитивања влаге у аналитичком узорку угља и кокса

SRPS B.H8.392:2016
ASTM D3173-11

Л1 

Стандардна метода испитивања укупне влаге у угљу

SRPS B.H8.391:2016
ASTM D3302/D3302M-17 изузев т. 9.3

Л1 
Чврста биогорива: пелети и брикети различитог порекла

Чврста биогорива – Одређивање садржаја ситних честица у пелетима

SRPS EN ISO 18846:2017

Л1 

Чврста биогорива – Одређивање густине честица пелета и брикета

SRPS EN ISO 18847:2017

Л1 

Чврста биогорива – Одређивање дужине и пречника пелета

SRPS EN ISO 17829:2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање расподеле величине честице за некомпресована горива - Део 2: Метода вибрационог сита са отворима од 3,15 mm и мањим

SRPS EN ISO 17827-2:2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање расподеле величине честице за некомпресована горива - Део 1: Метода осцилаторног сита са отворима од 3,15 mm и већим

SRPS EN ISO 17827-1:2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање садржаја испарљивих материја

SRPS EN ISO 18123:2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање насипне густине

SRPS EN ISO 17828:2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање калоријске вредности - горње

до 40000 kJ/kg

SRPS EN ISO 18125:2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање садржаја пепела

SRPS EN ISO 18122:2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање садржаја влаге – Метода сушења у сушници Део 3: Укупна влага - Влага у општем узорку за анализу

SRPS EN ISO 18134-3:2017

Л1 

Чврста биогорива - Одређивање садржаја влаге – Метода сушења у сушници - Део 2: Укупна влага -
Поједностављена метода

SRPS EN ISO 18134-2:2017

Л1 
Чврста минерална горива: угаљ за домаћинство, енергетски угаљ, угаљ за коксовање, дрвени угаљ, брикети, кокс

Кокс - Гранулометријска анализа (називна горња гранична крупноћа од 20 mm или мање)

SRPS ISO 2325:1993

Л1 

Испитивање просејавањем

SRPS ISO 2591-1:1992
изузев т.7.3

Л1 

Камени угаљ – укупна влага

SRPS ISO 589:2014 изузев т.4.1.1, 4.2.2, 8.1.2 и 8.2.1

Л1 

Припрема узорака за одређивање садржаја влаге и опште анализе
Одређивање губитка влаге сушењем на ваздуху

SRPS ISO 5069-2:1993

Л1 

Кокс - Гранулометријска анализа (називна горња гранична крупноћа већа од 20 mm)

ISO 728:1995

Л1 

Чврста минерална горива - Одређивање горње топлотне вредности

SRPS ISO 1928:2015

Л1 

Камени угаљ и кокс - испарљиве материје

SRPS ISO 562:2015

Л1 

Чврста минерална горива - Одређивање пепела

SRPS ISO 1171:2014

Л1 

Кокс - Одређивање влага у основном аналитичном узорку

SRPS ISO 687:2014

Л1 

Камени угаљ – Гранулометријска анализа

ISO 1953:2015

Л1