Преузимање ПДФ-а

TUV Rheinland InterCert doo Beograd

Косовска бр. 10, 11000 Београд

Сертификациона тела по стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012

Основни подаци

Број пр.:2-07-015
ПИБ:104207582
Акр. број:07-012
Web:https://www.tuvrheinland.rs/
Тел:+ 381 11 3616156
Факс:+ 381 11 3616156

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:27. децембар 2021.
Датум последње акр.:27. децембар 2021.
Датум истицања/укидања акр.:26. децембар 2025.

Контакт особа

Име и презиме:Бојана Русић
Функција:Представник руководства за квалитет
Телефон:+ 381 11 6558480
Факс:+ 381 11 6558480
Е-маил:bojana.rusic@rs.tuv.com

Локације

Л1 - седиште

Историја статуса

27. децембар 2021. - 26. децембар 2025.Акредитован

Обим акредитације

Категорија особа Референтна документа Локације
О-03 Сертификација особа у области монтаже спојница
Оператери заваривања – Аутоматизовано и аутоматско заваривање металних материјала

SRPS EN ISO 14732:2014, изузев т. 5.3 с)
UP.800.01.ST Шема сертификације - заваривање I1-V1 oд 01.03.2020. године

Л1 
О-07 Сертификација особа у области заваривања
Заваривачи – Заваривање алуминијума и легура од алуминијума

SRPS EN ISO 9606-2:2009
UP.800.01.ST Шема сертификације - заваривање I1-V1 oд 01.03.2020. године

Л1 
Заваривачи – Заваривање челика

SRPS EN ISO 9606-1:2017, изузев т. 9.3 с)
API 1104
ASME Section IX
UP.800.01.ST Шема сертификације - заваривање I1-V1 oд 01.03.2020. године

Л1 
Заваривачи - Заваривање титана и легуре титана, цирконијума и легуре цирконијума

SRPS EN ISO 9606-5:2008
UP.800.01.ST Шема сертификације - заваривање I1-V1 oд 01.03.2020. године

Л1 
Заваривачи - Заваривање никла и легура никла

SRPS EN ISO 9606-4:2008
UP.800.01.ST Шема сертификације - заваривање I1-V1 oд 01.03.2020. године

Л1 
Заваривачи - Заваривање бакра и легура бакра

SRPS EN ISO 9606-3:2008
UP.800.01.ST Шема сертификације - заваривање I1-V1 oд 01.03.2020. године

Л1