Преузимање ПДФ-а

Предузеће за спољну и унутрашњу трговину Лабораторија ДОО Београд - Савски венац, Лабораторија за испитивање

Славка Ћурувије 21, 11000 Београд

Лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017

Основни подаци

Број пр.:2-01-543
ПИБ:100221293
Акр. број:01-489
Web:https://testo.rs/
Тел:+381 11 630-1578
Факс:+381 11 411-2171

Статус предмета

Статус акр.:Акредитован
Статус суспензије:Без суспензије
Датум прве акр.:1. новембар 2019.
Датум последње акр.:1. новембар 2023.
Датум истицања/укидања акр.:31. октобар 2027.

Контакт особа

Име и презиме:Маријана Ивановић
Функција:Руководилац квалитета
Телефон:+381 11 404 76 53
Факс:+381 11 311 41 71
Е-маил:m.ivanovic@testo.rs

Локације

T - терен

Историја статуса

1. новембар 2023. - 31. октобар 2027.Акредитован
1. новембар 2019. - 31. октобар 2023.Акредитован

Обим акредитације

Предмет испитивања Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво) Референтни документ Локације
И-13 Физичка испитивања/П-09 Узорци животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпад)
Уређаји за одржавање жељене температуре и/или релативне влажности

Испитивање температуре у радном простору/комори уређаја

-30 °C до 220 °C

SRPS EN IEC 60068-3-5:2018

Испитивање температуре и релативне влаге у радном простору/ комори уређаја

Температура: 10 °C до 85 °C
Релативна влажност: 0 % до 100 %

SRPS EN IEC 60068-3-6:2018

Испитивање температуре и/или релативне влаге у радном простору/ комори уређаја напуњеног материјалом и/или узорцима и/или производом

Температура: -30°C до 220°C
Температура и релативна влажност: 10 °C до 85 °C и 0 % до 100 %

SRPS EN IEC 60068-3-7:2020

И-13 Физичка испитивања/П-13 Машине, постројења, опрема, укључујући и нуклеарна постројења
Магацински простори и хладне собе

Мапирање температуре или температуре и релативне влажностиваздуха у магацинском простору/хладној соби

Температура: -30 °C до 25 °C
Релативна влажност: oд 0 % до 100 %

WHO TRS No. 961, 2011, Anex 91) Suplement 8
B211369EN-A:20122)
B211170EN-A:20143)
TSCS-V1:2012

Комора/ Товарни простор доставних возила

Мапирање комора/товарног простора доставних возила

Температура: -30 °C до 25 °C
Релативна влажност: 0 % до 100 %

WHO TRS No. 961, 2011,
Anex 91)
Suplement 7
Suplement 8